yatay - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

yatayBedeutungen von dem Begriff "yatay" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
yatay horizontal adj.
General
yatay supine adj.
yatay flat adj.
yatay level adj.
yatay horizontal adj.
Idioms
yatay on an even keel
Technical
yatay horizontal boiler
yatay horizontal
yatay level
Computer
yatay across
yatay horiz
yatay horizontally
yatay horz
Textile
yatay horizontal
Construction
yatay horizontal
Math
yatay horizontal
Marine Biology
yatay horizantal

Bedeutungen, die der Begriff "yatay" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
mükemmel bir şekilde yatay yapmak (tesviye aletiyle) level v.
yatay hale geitrmek make (something) horizontal v.
yatay bir yüzey sağlamak level v.
yatay bir seyir izlemek reach a plateau v.
yatay seyre geçmek reach a plateau v.
sırık (tahta parmaklıktaki yatay) rail n.
yatay duruma getiren evener n.
yatay yüzey horizontal surface n.
sırık (tahta parmaklıktaki yatay) railing n.
yatay düzlem ground plane n.
yatay veya biraz eğimli yürüyen yaya yolu travolator n.
yatay hava akımları ile ısının aktarılması advection n.
yatay bombardıman level bombing n.
yatay sınır contour n.
darbeli yatay kazı impact moling n.
yatay düzlem level n.
yatay akım (su/hava vb) advection n.
yatay eşitlik denkleştirmesi horizantal equity equalisation n.
yatay asılmış bayrak gonfalon n.
yere yatay olarak uzanan bitki trailer n.
yatay kuyruk horizontal tail n.
yatay askılı dosyalama sistemi lateral suspension filing n.
yatay eksen horizontal axis n.
yatay doğru horizontal line n.
yatay asılmış bayrak taşıyıcısı gonfalonier n.
yatay seyir crawl n.
yatay inceleme cross-section study n.
yatay kurb horizontal curve n.
yatay yüzey level n.
yatay kuşak ledge n.
kalıp yatay öğesi ledger n.
korkuluğun orta yatay öğesi midrail n.
yatay kesit görünüşü plan view n.
yatay öncelik horizontal priority n.
yatay yaklaşım horizontal approach n.
yatay duruma getirilmiş evened adj.
yatay düzlem horizontal adj.
mükemmel bir şekilde yatay level adj.
yatay çizgi horizontal adj.
yatay olarak ateşlenen point-blank adj.
yatay değil out of true adj.
yarı yatay subhorizontal adj.
yatay olarak evenly adv.
yatay biçimde flat adv.
yatay olarak horizontally adv.
yatay olarak point-blank adv.
yatay bir biçimde horizontally adv.
Trade/Economic
yatay iletişim lateral communication
yatay birleşme horizontal combination
yatay fiyat belirlemesi horizontal price fixing
yatay birlik horizontal merger
gümrük tarifelerinde linear indirim ya da gümrük tarifelerinde yatay indirim ya da gümrük tarifelerinde eşit yüzde indirimi horizontal reduction of tariffs
yatay büyüme horizontal growing
yatay inceleme cross section study
gümrük tarifelerinde linear indirim ya da gümrük tarifelerinde yatay indirim ya da gümrük tarifelerinde eşit yüzde indirimi linear reduction of tariffs
yatay birleşme lateral combination
mali tabloların yatay analizi horizontal analysis
yatay bütünleşme horizontal integration
yatay birleşmeler concentrations
yatay eksen x axis
yatay birleşmeler horizontal concertrations
yatay eşitlik horizontal equity
gümrük tarifelerinde yatay indirim horizontal reduction of tariffs
yatay fark horizontal spread
yatay ve prosedürel önlemler horizontal and procedural measures
yatay mevzuat horizontal legislation
yatay eksen abscissa
yatay mali uyum horizontal fiscal harmonization
yatay işçi sendikası horizontal labor union
yatay tamamlanma horizontal integration
yatay çözümleme horizontal analysis
yatay büyüme horizontal expansion
yatay genişleme horizontal expansion
yatay bütünlenme horizontal integration
yatay analiz horizontal analysis
yatay denetim horizontal audit
yatay yoğunlaşma horizontal concentration
yatay entegrasyon horizontal integration
yatay pazar horizontal market
yatay piyasa horizontal market
yatay geçiş sınavı internal transfer exam
yatay kartel horizontal cartel
yatay organizasyon horizontal organization
yatay terfi horizontal promotion
yatay organizasyon horizontal organisation
yatay bütünleşme horizontal integration
gümrük tarifelerinde yatay indirim equal percentage reduction of tariffs
Law
yatay birleşme horizontal integration
Politics
yatay amaçlar horizontal objectives
yatay devlet yardımı horizontal state aid
yatay mantık horizontal logic
yatay ilişki horizontal relation
Technical
yatay kemer elemanı horizontal arch element
yatay ilerletme horizontal feed
yatay giriş lateral intake
yatay doğrusallık ayarı horizontal hold
yatay derz bed joint
yatay dingil horizontal shaft
yatay anten horizontal antenna
yatay aralama noktaları points of horizontal spacing
yatay fener mili horizontal grinding wheel spindle
yatay orifis horizontal orifice
yatay ölçek horizontal scale
yatay saptırma elektrodu horizontal deflection electrode
yatay kesit horizontal section
yatay sondaj horizantal drilling
yatay takviye horizontal bracing
yatay payanda horizontal shore
yatay tarama horizontal sweep
yatay saptırma horizontal deflection
yatay silme sinyali horizontal blanking pulse
yatay mil horizontal shaft
yatay delikli horizontally perforated
zeminin yatay hareketi lateral bulging
yatay kuyruk stab
yatay ayrılma horizontal departure
yatay kontrolü horizontal hold control
yatay durumda yanma burning in horizontal position
yatay açı ölçümü horizontal angle observation
yatay hareket horizontal movement
yatay aks horizontal axis
yatay inşaat derzi horizontal construction joint
yatay iç tığ çekme tezgahı horizontal internal broaching machine
yatay tarama jeneratörü horizontal scanning generator
yatay silme horizontal blanking
yatay silindirik tank horizontal cylindrical tank
yatay uzunluk horizontal size
yatay delikli tikıztoyum horizontal joint
yatay kuvvet çifti horizontal couple
yatay amplifikatör horizontal amplifier
yatay tarama horizontal scanning
yatay saptırma bobini horizontal deflection coil
yatay eğriler horizontal curves
yatay istikamet horizontal direction
yatay hareket ölçüm noktası horizontal movement measurement point
yatay saptırma bobini line deflection coil
devri hareketi yatay harekete çeviren tertibat eccentrical
yatay çarpma deneyi horizontal impact test
darbeli yatay kazı percussive moling
yatay derz horizontal joint
yatay kutuplanmış yayın horizontally polarized
yatay kontak basıncı horizontal contact pressure
yatay dönemeç horizontal curve
yatay polarizasyon horizontal polarization
yatay ızgara tipi kum kapanı horizontal grill type sand trap
yatay sualma lateral intake
yatay mesafe horizontal distance
yatay uzaklık horizontal distance
yatay duman boruları thimble tubes
yatay açı horizontal angle
yatay dağılım horizontal distribution
yatay kurp horizontal curve
yatay saptırma line deflection
yatay takviye horizontal stiffening
yatay permeabilite horizontal permeability
yatay rijitlik horizontal stiffness
yatay efektif gerilme horizontal effective stress
yatay bileşen horizontal component
yatay drenaj blanketi horizontal drainage blanket
yatay veya dikey sapma declination
yatay çıkış transformatörü transmission horizontal output transformer
yatay etkin gerilme horizontal effective stress
yatay süpürme horizontal sweep
yatay kaydırma kontrolü horizontal centring control
yatay kaydırma çubuğu horizontal bar
yatay uzunluk ayarı horizontal size control
yatay akım horizontal flow
yatay lineerlik ayarı horizontal hold
yatay ve dikey iki bileşen ile mehengirden oluşan ölçü aleti internal dial gauge
yatay senkronizasyon sinyali horizontal synchronizing pulse
yatay saç plaka kaldırma aparatı horizantal plate clamp
yatay kalkar kapı canopy door
yatay boyut lateral dimension
yatay salyangoz lateral scroll
yatay kuvvet lateral pressure
yatay yükleme horizontal loading
yatay çekme cam float glass
yatay kesit cross-section
yatay ayırma işlemi split-horizon processing
yatay çizgi horizontal line
yatay çelikleme horizontal bridging
yatay koordinatlar horizontal coordinates
yatay eksenli karıştırıcı horizontal-axis mixer
yatay kesit horizontal plan
yatay karıştırıcı horizontal mixer
yatay eşlik denetimi horizontal parity check
yatay pencere horizontal window
yatay katrak horizontal frame saw
yatay depo horizontal tank
yatay kuvvet horizontal force
yatay yük horizontal load
yatay boru horizontal pipe
yatay sürme kapı horizontal sliding door
yatay matkap horizontal boring machine
yatay çıkış horizontal exit
yatay ızgara horizontal grate
yatay düzlem horizontal plane
yatay mihver horizontal axis
silindirleri yatay motor horizontal engine
yatay destek horizontal shore
yatay kaynak horizontal welding
yatay tank horizontal tank
yatay sürme pencere horizontal sliding window
yatay sıkıştırma horizontal compression
yatay sürme kapı horizontal sliding gate
yatay kompresyon horizontal compression
yatay sürme pencere horizontal sliding sash
yatay makaslama horizontal shear
yatay delme makinesi horizontal boring machine
yatay duvar panosu horizontal panel
yatay dönel pencere horizontal pivoted sash
yatay freze makinesi horizontal milling machine
yatay kollu çatal horizontal branch
yatay katmanlaşma horizontal stratification
yatay çekiş horizontal flue
uçağın yarım luping yaptiktan sonra yarım tono yaparak yatay vazıyete gelerek yükseklik kazanması immelmann turn
yatay çözünürlük horizontal resolution
uçağın sağa sola yatay düzlemdeki hareketini hisseden gyro directional gyro
yatay düzlemdeki hareketi hisseden gyro directional gyro
elektron ışının crt’de yatay sapması sweep
yatay eksen x
eğik bir yüzeyde ölçülen bir açının yatay bir yüzey üzerindeki izdüşümünü almakta kullanılan alet angulator
yatay kuşak ledger board
yatay dönel çerçeve pivoted casement
yatay bağlantı çatalı sanitary tee
yatay burunlu vinç tower crane with horizontal jib
yatay amortisör için bağlantı çubuğu transverse damper connecting rod
yatay amortisör transversal damper
yatay kapak trapdoor
yatay konumdaki numune horizontally oriented specimen
yatay yüke mukavemet resistance to horizontal load
yatay eksen azimuth axis
yatay mesafe horizontal range
yatay sürücü sistemi azimuth drive system
yatay ufuk sensible horizon
yatay dönüş traverse
yatay hata horizontal error
çift cidarlı yatay çelik tank double-walled horizontal steel tank
yatay işleme horizontal machining
yatay düzlem deneyi horizontal plane test
yatay hareketin ivmelenmesi acceleration of horizontal motion
yatay hareket ivmesi acceleration of horizontal motion
yatay torna tezgahı horizontal lathe
yatay yapıştırma makinesi horizontal sealing machine
yatay yüzey taşlayıcı horizontal surface grinder
yatay sürekli döküm horizontal continuous casting
yatay çinko kaplama hattı horizontal galvanizing line
yatay hadde tezgahı horizontal stand
yatay taşlama çarkı horizontal grinding disc
yatay delme horizontal boring
yatay şerit testere horizontal bandsaw
yatay frezeleme climb milling
yatay çatlak lateral crack
yatay kaynaklama flat position welding
yatay dağılımlı karma orthotropic composite
yatay brüler lateral burner
yatay eksen abscissa
yatay su çarkı breast wheel
yatay çekme makinesi rolling machine
yatay halkalı-haddeleme makinaları horizontal ring-rolling machines
yatay broşlama horizontal broaching
yatay dingil radial axle
yatay kuvvet mikroskopisi lateral force microscopy
yatay büyütme lateral magnification
yatay kaynaklama downhand welding
yatay sarsak besleyici reciprocating feeder
yatay dövme radial forging
yatay halkalı-haddeleme horizontal ring-rolling
yatay döndürümlü alın kaynağı horizontal-rolled-position welding
yatay cam çekme makinesi horizontal drawing machine
yatay kaynaklama horizontal-position welding
yatay iletim advection
yatay frezeleme down milling
yatay yakıcı lateral burner
yatay döküm çatlakları lateral casting cracks
yatay frezeleme horizontal milling
yatay burgulama horizontal drilling
yatay galvanizleme hattı horizontal galvanizing line
yatay konum horizontal position
yatay fırında çinko üretimi zinc horizontal retorting
yatay silindirik taşlayıcı horizontal cylindrical grinder
yatay taşlama horizontal grinding
yatay pozisyon horizontal position
konik yatay taşı tapered skew back
malzemelerin küçük bir alevle temas ettirildikten sonra yatay yanma hızı horizontal burning rate of materials after exposure to a small flame
yatay yer kablajı horizontal floor wiring
yatay plan horizontal plan
merkezi milli ve yatay hareketli sistemler centre pivot and moving lateral systems
yatay ezilme dayanımı flat crush resistance
yatay düzlem metodu horizontal plane method
yatay yanma deneyi horizontal burning test
yatay iş milli delik büyütme tezgahı boring machine with horizontal spindle
yatay iş milli frezeleme tezgahı milling machine with horizontal spindle
bütünleştirilmiş yatay yangın deney metodu horizontal integrated fire test method
yatay sinyalizasyonda kullanılan yol işaretleme malzemeleri road marking materials used in horizontal signalization
yatay konumda çekme deneyi flatwise tensile test
yatay ve düşey alev deney metotları horizontal and vertical flame test methods
yatay bölünmüş horizontally divided
yatay kızdırıcı horizontal superheater
yatay türbin horizontal turbine
yatay bölünmüş horizontally split
yatay süzülebilirlik horizontal drainability
yatay alev yayılmasına dayanım resistance to horizontal spread of flame
yatay alev yayılmasına direnç resistance to horizontal spread of flame
yatay yataklama derzleri horizontal bed joints
yatay karartma aralığı horizontal blanking interval
yönlendirilebilir yatay sondaj directional horizontal drilling
yatay yaşam hattı horizontal lifeline
yatay akım yayılma denklemi advection diffusion equation
yatay kesit bağımlılığı cross sectional dependence
yatay kesit bağımlılığı cross sectional dependency
yatay atış hareketi horizontally launched projectile
Computer
dışa yatay kapama split horizontal out
içe yatay kapama split horizontal in
dikey/yatay portrait/landscape
yatay döşe tile horizontally
yatay/dikey landscape/portrait
yatay/dikey kaydırma pan
üst yatay süslü ayraç upper horizontal brace
satırlarda yatay olarak across in rows
yatay seyir crawl
koyu yatay dark horizontal
yatay aralığı azalt decrease horizontal space
k yatay dk horizontal
yatay aralığı eşitle equalize horizontal space
yatay besle feed landscape
yatay döndür flip horizontal
yatay kılavuz çizgileri horizontal gridlines
yatay kaydırma horizontal scroll
yatay birleştirme horizontal merge
yatay boyut horizontal size
yatay liste horizontal list
yatay çizgi horizontal rules
yatay çubuklar horizontal bars
yatay boyutlandırma horizontal resize
yatay kaydırma çubuğu horizontal scroll bar
yatay cetvel horizontal rule
yatay olarak horizontally
yatay ciltleme horizontal binding
salt yatay horizontal only
yatay yerleştir horizontal
yatay durak karakteri horizontal tabulation character
yatay boyutlar horizontal size
yatay kılavuz çizgisi horizontal grid
yatay dışarı horizontal out
yatay kılavuz horizontal grid
yatay aralık horizontal pitch
yatay eksen horizontal axis
yatay başlangıç horizontal origin
yatay ortala horizontal center
yatay konum horiz position
yatay aralık horizontal spacing
yatay aralık horizontal gap
yatay eşlik denetimi horizontal parity check
yatay kurallar horizontal ules
yatay içeri horizontal in
yatay bölme horizontal split
yatay kaydırma horizontal scrolling
yatay çizgi horizontal line
yatay sağ ok horizontal right arrow
yatay zorla force landscape
yatay çevir flip horizontal
yatay çevir flip x
yatay ters çevir flip horizontal
yatay sayfa düzeni landscape page orientation
yatay aralığı artır increase horizontal space
a yatay lt horizontal
yatay eşlik denetimi longitudinal parity check
alt yatay süslü ayraç lower horizontal brace
yatay hata denetimi longitudinal redundancy check
merkezden yatay middles
yatay orta middle
yatay değil no horizontal
yatay kaydırma pan
yatay sayı number across
rastgele yatay çubuklar random bars horizontal
yatay ilerletme horizontal feed
yatay besleme horizontal-feed
çift başlı yatay ok horizontal two-headed arrow
yatay kaymalı pan-scan
yatay eksen x-axis
yatay çizelgeleme kontrol nesnesi horizontal tabulation control object
Informatics
yatay tarayıcı flatbed scanner
adreslenebilen yatay konum addressable horizontal position
yatay çözünürlük horizontal resolution
yatay yaslama horizontal justification
yatay dönüş horizontal retrace
yatay akıtma horizontal scrolling
yatay eşlik denetimi horizontal parity check
yatay sekme horizontal tabulation
yatay ilerleme horizontal scrolling
yatay mod landscape mode
Telecom
adreslenebilen yatay konum addressable horizontal position
yatay kablo dağıtımı için kullanılan sistem odası telecommunications room
yatay güç aktarma horizontal leveraging
yatay yol horizontal drive
yatay aralık horizontal interval
yatay çözünürlük horizontal resolution
yatay kablolama horizontal wiring
yatay geri dönüş horizontal retrace
yatay kutuplanma horizontal polarization
yatay sürücü horizontal drive
yatay ölçeklenebilirlik horizantal scalability
dikey ve yatay birleşme vertical integration and horizantal integration
yatay ve dikey birleşme vertical integration and horizantal integration
Electric
yatay bileşen horizontal component
yatay çıkış transformatörü horizontal output transformer
yatay tarama horizontal sweep
yatay kaydırma kontrolü horizontal centring control
yatay polarizasyon horizontal polarization
yatay amplifikatör horizontal amplifier
yatay kontrolü horizontal hold control
yatay saptırma elektrodu horizontal deflection electrode
yatay anten horizontal antenna
yatay döşeme kablaj kabloları horizontal floor wiring cables
Mechanic
yatay boru sürme makinesi horizontal thrust boring machine
yatay bölünebilir gövde horizontal splitcase
Television
yatay tarama horizontal scanning
yatay tarama jeneratörü horizontal scanning generator
yatay uzunluk ayarı horizontal size control
yatay kutuplanmış yayın horizontally polarized transmission
yatay silme sinyali horizontal blanking pulse
yatay uzunluk horizontal size
yatay saptırma line deflection
yatay silme horizontal blanking
yatay saptırma horizontal deflection
yatay saptırma bobini horizontal deflection coil
yatay senkronizasyon sinyali horizontal synchronizing pulse
yatay saptırma bobini line deflection coil
yatay doğrusallık ayarı horizontal hold
yatay lineerlik ayarı horizontal hold
Textile
iğne mili yatay mafsalı needle bar horizontal link
yatay olarak katlanmış kumaş horizontally folded fabric
yatay olarak katlanmış horizontally folded
yatay tamburlu yıkama makinesi horizontal drum washing machine
Construction
yatay delikli fabrika tuğlası horizontal coring brick
yatay koordinasyon boyutları horizontal coordinating dimensions
düzgün yatay derzli moloz taş yapım coursed rubble masonry
metal yatay panjurlu pencere detention window
yatay delikli tuğla horizontal cell tile
betonarme perde yatay eki lift joint
çatı eğimi yatay açıklığı roof run
yatay delikli kil kagir birimler horizontally perforated clay masonry units
düşey ve yatay kesme yük kapasitesi vertical and horizontal shear load capacity
yatay delikli tuğla horizontal coring brick
yatay kapanan körük panjur flat closing concertina shutters
yatay rijitlik lateral stiffness
Lighting
yatay pencere rooflight
yatay pencere skylight
Woodworking
yatay kirişli levha testeresi horizontal beam panel saw
yatay olarak enine kesen tek bıçaklı testere makinesi single blade horizontal cross-cut sawing machine
yatay bindirme metodu horizontal lap-joint method
Automotive
silindirleri yatay konumda olan motor pancake engine
yatay karbüratör horizontal draft carburetor
yatay kesilmiş kesik segman diagonal joint piston ring
yatay karbüratör horizontal carburettor
yatay temiz açıklık lateral clearance
yatay açıklık lateral clearance
yatay petekli radyatör cross-flow radiator
yatay akışlı karbüratör horizontal-draft carburetor
yatay karşı silindirli boksör motor horizontal-opposed engine
yatay akışlı karbüratör side-draft carburetor
yatay karşı silindirli motor horizontally opposed engine
yatay akışlı karbüratör sidedraft carburetor
yatay akışlı radyatör crossflow radiator
yatay durum ayarı horizontal adjuster
yatay freze tezgahı horizontal milling machine
yatay kaynak flat position welding
yatay pozisyon horizontal position
Traffic
yatay gabari horizontal clearance
yatay işaretleme horizontal signing
yatay kurp/viraj/dönemeç horizontal curve
Aeronautic
yatay stabilizer horizontal stabiliser n.
yatay eksen angle of pitch
yatay düzlemdeki hareketi uçağın sağa sola hareketini hisseden gyro directional gyro
yatay konum skobu horizontal situation display
yatay polarize dalga horizontally polarized wave
yatay tabakalanma horizontal stratification
yatay ayırma lateral separation
yatay kemer horizontal backstrap
uçak gövdesinin geri kısmındaki yatay kanat tailplane
uçağın yarım luping yaptıktan sonra yarım tono yaparak yatay vaziyete gelerek yükseklik kazanması immelmann turn
yatay stabilizer horizontal stabilizer
yatay kuyruk yüzeyleri horizontal tail surfaces
yatay hız horizontal velocity
yatay uçuş horizontal flight
yatay görüş horizontal visibility
yatay hız horizontal speed
yatay uçuş level flight
elektronik yatay durum belirteci electronic horizontal situation indicator
yatay stabilizatör tailplane
Marine
yatay yayınım horizontal diffusion
yatay anafor horizontal eddy
yatay dalga kuvveti horizontal wave force
yatay yönde karışım horizontal mixing
gelgitle yatay hareketin maksimum düşey hareketin minimum olması nodal tide
yatay veya yumuşak eğimli kıyı ovası coastal plain
geminin küçük direğinin tepesinde ana direği destekleyen bir çift yatay kereste cross trees
batık yatay levha submerged horizontal plate
yatay girdap horizontal vortex