egyptian pound - English Synonyms Dictionary

egyptian pound

n.
[1] pound