industry standard - English Turkish Sentences
English Turkish
industry standard endüstriyel standart n.
  • This is why we only employ staff fully trained to industry standards.
  • Bu nedenle sadece endüstri standartlarında tam eğitimli olan personeli istihdam ediyoruz.
  • Our range is in line with industry standards and known exact size and durability.
  • Yelpazemiz, belirlenmiş endüstriyel standartlara uygundur ve tam boyutları ve dayanıklılıkları bilinir.
  • Be the first, and make it an industry standard.
  • İlk olun ve bunu endüstri standardı haline getirin.
Show More (6)