çekici - Turkish English Dictionary
History

çekiciMeanings of "çekici" in English Turkish Dictionary : 120 result(s)

Turkish English
Common Usage
çekici tow truck n.
çekici attractive adj.
çekici charming adj.
General
çekici breakdown van n.
çekici hauler n.
çekici allure n.
çekici towing truck n.
çekici breakdown truck n.
çekici haul n.
çekici haulier n.
çekici good-looker n.
çekici puller n.
çekici vehicle removal truck n.
çekici winsome adj.
çekici toothsome adj.
çekici provocative adj.
çekici enthralling adj.
çekici endearing adj.
çekici alluring adj.
çekici prepossessing adj.
çekici witching adj.
çekici magnetic adj.
çekici spicy adj.
çekici nubile adj.
çekici canny adj.
çekici juicy adj.
çekici desirable adj.
çekici sexy adj.
çekici personable adj.
çekici appealing adj.
çekici swinging adj.
çekici positive adj.
çekici engrossing adj.
çekici sapid adj.
çekici engaging adj.
çekici buxom adj.
çekici captivating adj.
çekici comely adj.
çekici catching adj.
çekici ravishing adj.
çekici enticing adj.
çekici fascinating adj.
çekici tempting adj.
çekici seductive adj.
çekici fetching adj.
çekici becoming adj.
çekici darling adj.
çekici bewitching adj.
çekici stunning adj.
çekici taking adj.
çekici distractive adj.
çekici charismatic adj.
çekici inviting adj.
çekici attractive adj.
çekici charming adj.
çekici gainly adj.
çekici affinitative adj.
çekici bootylicious adj.
çekici pulchritudinous adj.
çekici intriguing adj.
çekici pretty adj.
çekici glamorous adj.
çekici eye-catching adj.
çekici good-looking adj.
çekici devastating adj.
çekici likable adj.
çekici quaint adj.
çekici winning adj.
çekici tractive adj.
çekici luscious adj.
çekici attracting adj.
çekici charmful adj.
çekici rewarding adj.
çekici catchy adj.
çekici taky adj.
Colloquial
çekici not hard on the eyes
çekici bonnie
çekici bonny
Idioms
çekici a looker n.
çekici looker n.
çekici got it going on
Slang
çekici fly
çekici hottie
çekici hotty
çekici cutie
çekici uggy
Trade/Economic
çekici haulier
çekici hauler
Technical
çekici tower
çekici tractor
çekici car recovery
çekici tractive
çekici tug
çekici attractive
çekici taking
çekici attractor
Automotive
çekici tow car
çekici wrecker
çekici coach
çekici tractor
Traffic
çekici prime mover
çekici tractor unit
çekici traction unit
çekici truck tractor
çekici towtruck
çekici breakdown truck
çekici breakdown lorry
çekici wrecker
çekici tow truck
çekici recovery truck
Aeronautic
çekici tow tug
Marine
çekici tugboat
Abbreviation
çekici trac n.
British Slang
çekici buff
çekici chung
çekici lech
çekici scrummy
çekici shaggable
çekici shagable
çekici shagtastic

Meanings of "çekici" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
dikkat çekici remarkable adj.
ilgi çekici interesting adj.
ilgi çekici catchy adj.
General
birini çok çekici bulmak feel an affinity for v.
çekmek (çekici olma vb) attract v.
mezatta çekici vurup malı son fiyatı verenin üzerine bırakmak knock down v.
daha çekici yapmak sweeten v.
daha güzel ve daha çekici bir hale sokmak (bir yeri) freshen up v.
çekici ile çekmek tow v.
romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek glamorize v.
romantik ve çekici bir hava vermek glamorize v.
ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek camp v.
dikkat çekici reklam yapmak stunt v.
parlak ve çekici yapmak gild v.
çekici bulmak find someone attractive v.
çekici kılmak render something appealing v.
çekici hale getirmek render something appealing v.
çekici kılmak make attractive v.
çekici hale getirmek make attractive v.
çekici hale getirmek render something attractive v.
çekici bulmak find attractive v.
çekici bir görünüme sahip olmak have an attractive appearance v.
çekici hale getirmek endear v.
çekici kılmak endear v.
-e çekici gelmek appeal to v.
çekici gelmek appeal to v.
çekici görünmek look well v.
birşeyi çekici hale getirmek make something appeal v.
birşeyi çekici kılmak make something appeal v.
birini çok çekici bulmak find someone so attractive v.
birini çok çekici bulmak find someone very attractive v.
çekici olmamak be not attractive v.
romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek glamourize v.
romantik ve çekici bir hava vermek glamorise v.
romantik ve çekici bir hava vermek glamourise v.
romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek glamourise v.
romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek glamorise v.
romantik ve çekici bir hava vermek glamourize v.
çekici çağırmak call for a tow truck v.
daha çekici, daha cazip hale getirmek candy-coat v.
dikkat çekici şekilde belli etmek: ayırt edilir kılmak remark [obsolete] v.
çekici olmak tempt v.
çekici ancak tehlikeli şey enticement n.
doktor çekici plessor n.
çekici kimse lodestone n.
çekici kadın cookie n.
çekici kimse loadstone n.
ilgi çekici olay highlight n.
çekici araç wrecker n.
çekici kimse honeypot n.
iki tekerlekli çekici dolly n.
seyirci çekici oyunlar hokum n.
geri çekici retractor n.
daha çekici yapma sweetening n.
ilgi çekici program drawing card n.
geçmişte önemli veya ünlü oluşundan dolayı ilgi çekici kabul edilen atraksiyon historical attraction n.
ilgi çekici şey goody n.
çekici kimse stunner n.
çekici güç attractive force n.
çekici kadın killer n.
ilgi çekici şey draw n.
el çekici hand hammer n.
kalafat çekici caulking hammer n.
çekici kamyon tow truck n.
dikkat çekici faaliyet (para/reklam için yapılan) stunt n.
demirci çekici forge hammer n.
ayak çekici oliver n.
dikkat çekici gösteri (para/reklam için yapılan) stunt n.
çekici bulunan bir davetin reddedilmesi rain check n.
dikkat çekici görünüş view n.
son derece cazip ya da dikkat çekici kişi veya şey showstopper n.
çekici ve tahrik eden kız nymphet n.
çekici kimse inveigler n.
su çekici water hammer n.
çekici güç attractive power n.
taşçı çekici axhammer n.
dayama çekici dolly n.
çekici ve gözde kadın belle n.
çekici şey knockout n.
çekici kimse knockout n.
çekici parası towage n.
çekici bayan charming lady n.
ilgi çekici yer place of interest n.
çekici kız bonnibel n.
imdat çekici emergency hammer n.
acil durum çekici emergency hammer n.
çekici kadın attractive woman n.
zeki ve çekici kadın intelligent and attractive woman n.
çekici/cazip hedef attractive target n.
dikkat çekici paralellik striking parallel n.
dikkat çekici benzerlik striking parallel n.
tırın öndeki çekici kamyonu prime mover n.
çekici hale getirme glamorization n.
çekici hale getirme glamorisation n.
ortaya çekici kuvvet centripetal force n.
çekici kadın cooky n.
dikkat çekici başlık catchy title n.
yabancı bir dilin karmaşık/anlaşılmaz kullanımı (daha çekici göstermek için) flowery n.
(birini ya da bir şeyi) daha az çekici hale getirme deglamorization n.
(birini ya da bir şeyi) daha az çekici hale getirme deglamorisation n.
güzel ve çekici kız babe n.
yiddişçede çekici ve rahat kadın tchotchkeleh n.
çekici kadın ravisher n.
çok çekici kadın charmer n.
ilgi çekici olmayan hikaye nonstory n.
ilgi çekici olmayan konu nonsubject n.
ilgi çekici atraksiyon number n.
yazı yazmada kullanılan ilgi çekici bir tür metalik kalem text pen n.
gönül eğlendirmelik genç ve çekici erkek toy boy n.
(yahudi almancasında) çekici ve rahat kadın tsatske n.
(yahudi almancasında) çekici ve rahat kadın tshatshke n.
(yahudi almancasında) çekici ve rahat kadın tchotchke n.
(yahudi almancasında) çekici ve rahat kadın chachka n.
zekaya aşık kimse. zeki insanı romantik veya cinsel yönden çekici bulan kişi sapiophile n.
ilgi çekici attracted adj.
dikkat çekici attention getting adj.
ilgi çekici gripping adj.
çekici olmayan uninviting adj.
görünümü çekici slick adj.
çekici alımlı havalı attractive adj.
çok dikkat çekici obtrusive adj.
ilgi çekici challenging adj.
ilgi çekici attractive adj.
çekici olmayan unattractive adj.
dikkat çekici attention grabbing adj.
dikkat çekici arresting adj.
çekici olmayan uninteresting adj.
çekici olmayan unappealing adj.
çok çekici tempting adj.
çok çekici irresistible adj.
çok çekici yummy adj.
ilgi çekici absorbing adj.
dikkat çekici conspicuous adj.
dikkat çekici marked adj.
en çekici cutest adj.
ilgi çekici interesting adj.
dikkat çekici signal adj.
dikkat çekici spectacular adj.
dikkat çekici egregious adj.
sıradışı şekilde çekici zingy adj.
dikkat çekici salient adj.
dikkat çekici striking adj.
çekici (italyanca) grazioso adj.
dikkat çekici olmayan nonstriking adj.
çekici olmayan ineloquent adj.
ilgi çekici intriguing adj.
dikkat çekici attention-grabbing adj.
dikkat çekici eye-catching adj.
fiziksel olarak çekici well-stacked adj.
dikkat çekici derecede yetenekli whiz-bang adj.
dikkat çekici gripping adj.
şüphe çekici suspicious adj.
dikkati çekici noticeable adj.
dikkat çekici grabby adj.
ilgi çekici crowd-pulling adj.
dikkat çekici kenspeckle adj.
dikkat çekici olmayan unspectacular adj.
dikkat çekici dashy adj.
dikkat çekici head-turning adj.
dikkat çekici catchy adj.
dikkat çekici eyecatching adj.
çekici olmayan nonglamorous adj.
çekici bir biçimde spicily adv.
ilgi çekici bir şekilde grippingly adv.
ilgi çekici bir şekilde spectacularly adv.
çekici bir şekilde invitingly adv.
dikkat çekici bir şekilde arrestingly adv.
çekici bir şekilde seductively adv.
çekici bir şekilde captivatingly adv.
çok çekici bir şekilde irresistibly adv.
çekici bir şekilde endearingly adv.
dikkat çekici bir şekilde conspicuously adv.
çekici olmayan bir şekilde uninvitingly adv.
çekici bir şekilde beckoningly adv.
çekici bir şekilde attractively adv.
çekici bir şekilde engagingly adv.
çekici bir halde drawly adv.
çekici bir şekilde desirably adv.
çekici bir şekilde winsomely adv.
çekici bir şekilde bewitchingly adv.
çekici bir halde alluringly adv.
dikkat çekici bir şekilde strikingly adv.
dikkat çekici biçimde conspicuously adv.
ilgi çekici bir şekilde appealingly adv.
çekici bir şekilde adorably adv.
Phrases
bir şeyi veya birini çekici yapan anlatması güç soyut nitelik je ne sais quoi
Colloquial
çekici kadın rasmalai [hinglish] n.
ilgi çekici karakter caution n.
bir şeyin en çekici kısmı the beauty part [usa] n.
çekici/seksi erkek bohunk n.
güzel/hoş/çekici kadın betty n.
çekici kadın chickster n.
çekici (kadın) tasty adj.
ilgi çekici catch adj.
yakışıklı/güzel/çekici olmayan short on looks adj.
çekici kız cutie
çekici gelmek catch the fancy-of
çekici kadın a bit of all right
çekici yapıyor makes/making it attractive
çekici kılıyor makes/making it attractive
ilgi çekici olmak be of interest to someone
çok çekici quite a catch
çekici kişilik magnetic personality
çekici olmak fancy
Idioms
(birine) seksi/çekici gelmek ring (one's) bell v.
(birine) seksi/çekici gelmek ring someone's bell [us] v.
ilgi çekici yapmak bring something alive v.
aşırı çekici/cazibeli/albenili kişi veya şey a real looker n.
cinsel nesne olarak görülen çekici kadın a bit of crackling [old-fashioned] n.
çekici kadın a bit of crackling [old-fashioned] n.
bir topluluktaki en alımlı/çekici/göz alıcı kadın the belle of the ball n.
bir topluluktaki en alımlı/çekici/göz alıcı kadın belle of the ball n.
kısa süreli dikkat çekici şey bright shiny object n.
çekici kadın bedeni classy-chassis n.
çekici kadın a stone cold fox n.
(bir şeyin) en önemli ya da ilgi çekici kısmı highlight
çekici gelmek take a fancy to
güçlü ve çekici alive and kicking
birisini çekici bulmak find someone attractive
çok çekici bulmak have the hots for someone
birisini çekici bulmak fancy someone
güzel olmayan bir şeyi çekici hale getirmek sweeten the pill
çirkin olan bir şeyi çekici hale getirmek sugar the pill
güzel olmayan bir şeyi çekici hale getirmek gild the pill
en dikkat çekici/çeken kısım high point
çok çekici be as cute as a button
çekici/hoş görünümlü olmamak not be much to look at
çok çekici as cute as a bug's ear
dikkat çekici big and bold
zeki ve çekici kadın the thinking man's crumpet
zeki ve çekici adam the thinking woman's crumpet
koşulları çekici/cazip hale getirmek sweeten up the deal
çekici gelmek take a liking to
birini çok çekici bulmak be gone on somebody
çok tatlı/şirin/çekici sweeter than honey
çok tatlı/şirin/çekici as sweet as honey
çok tatlı/şirin/çekici as sweet as sugar
sıradan/çekici olmayan kız veya kadın a plain jane
kadınların hoşlandığı/çekici/karşı konulamaz bulduğu erkek lady killer
(karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse the thinking man's/woman's crumpet
çekici olmamak be no oil painting
çekici bulunan bir davetin sonradan kabul edilmek/ertelenmek üzere reddedilmesi rain check
Speaking
seni çok çekici buluyorum I find you very attractive
beni hala çekici buluyor musun? do you still find me attractive?
Slang
hoş/çekici kimse candy n.
çekici ama pek zeki olmayan kadın bim n.
çekici adam bohunk n.
çekici adam beauhunk n.
çekici kadın slick-chick n.
çekici kadın choice bit of calico [us] n.
genç, çekici, genellikle narin veya fiziksel olarak alımlı eşcinsel erkek twink n.
çekici (kimse) boinkable adj.
(bir erkeği cinsel olarak çekici bulan kişi tarafından kullanıldığında) yakışıklı big boy interj.
çok çekici kimse killer
reşit olmayan çekici kız jailbait
çekici erkek hunky
her yönüyle çekici olan kız butterfaith
(cinsel yönden) çekici kadın bit of crumpet
(cinsel yönden) çekici kadın bit of stuff
(cinsel yönden) çekici kadın bit of skirt
(cinsel yönden) çekici kadın bit of fluff
cinsel açıdan çekici va-va-voom
seksi ve çekici kadın bearcat
çekici/fıstık/yavru tasty
fıstık/piliç/çok çekici kız looker
aptal fakat çekici bayan bimbo
aptal fakat çekici kız bimbette
çirkin/çekici olmayan kimse eye broccoli
hoş/çekici kimse eye candy
hoş/çekici (kadın) bootylicious
çekici/seksi tip shane
çekici kadın stone fox
çekici/seksi kız fly girl
çekici kadın smokeshow
çekici tip cutey
çekici erkek studmuffin
hoş ve çekici kimse woodchip
çok çekici bon diggity [aus]
çok çekici kadın fox
Trade/Economic
bazı hileci aracı kurumların piyasada az prim yapan hisse senetlerini çok çekici bir yatırım aracıymış gibi gösterip kendilerine haksız komisyon geliri sağlamaları churning
yüklü çekici kamyonların demiryolu araçları üzerinde taşınması piggyback freight service
çekici vergi olanakları attractive tax opportunities
çekici/cazip hedef pazar attractive target market
Law
yargıç çekici hammer
Industry
fabrika çekici tilt
Media
erkeklere yönelik olup moda, alet-edevat, çekici kadınlar gibi içeriklere yer veren dergi türü lad mag n.
dikkat çekici konu hakkında renk getirmesi için bir gazete tarafından işe alınan yazar, ünlü veya uzman kimse trained seal n.
Advertising
film, televizyon şovu gibi yayınların öncesinde sunulan dikkat çekici tanıtım bölümü tizeur n.
müşteri çekici traffic builder
dikkat çekici slogan catchphrase
Technical
haddehane çekici ile dövmek tilt v.
burun çekici nose hammer n.
haddehane çekici tilt n.
haddehane çekici helve hammer n.
kazık çekici pile extractor
perçin çekici ball peen hammer
çekici delik darbesi sprocket pulse
conta çekici ball pin hammer
tarama çekici diamond hammer
araba çekici car spotter
doğrultma çekici dressing hammer
yazma çekici print hammer
taşçı çekici crandall
raspa çekici scaling hammer
kaporta çekici body hammer
çekici araçlar towing vehicles
çekici araç towing vehicle
demirci çekici blacksmith hammer
basma çekici print hammer
elektrik çekici electric hammer
hava çekici pneumatic hammer
su darbesi çekici water hammer
kalafat çekici calking hammer
yontma çekici chipping hammer
perçin çekici riveting hammer
çekici pervane tractor propeller
distribütör platin çekici breaker arm
marangoz çekici carpenter's hammer
perçin çekici riveter
demirci çekici sawder
el çekici hand hammer
arduvaz çekici zax
ayak çekici oliver
yüze çekici adsorbent
yüze çekici adsorber
demirci çekici blacksmiths hammer
tırnak çekici claw hammer
perçin çekici riveting gun
bağdadi çekici lathing hammer
matkap çekici drilling hammer
delme çekici drilling hammer
demirci çekici forge hammer
güç çekici power-hammer
cam kırma çekici hammer for breaking window
daire dişli çekici demiri circle drawbar
perküsyon çekici plessor
taş çekici knapping hammer
soyma çekici kevel
soyma çekici kevil
su çekici water hammer
istim çekici steam hammer
buhar çekici steam hammer
havalı perçin çekici pneumatic riveting hammer
düzleme çekici planisher
nokta pürüzlendirme çekici scabbling hammer
demirci el çekici uphand sledge
çekici güç tractive power
haddehane çekici tilt hammer
su çekici fluid water
kuyu dibi çekici down the hole hammer
darbe sarkaç çekici impact pendulum hammer
hava çekici air hammer
taş yontma çekici hack hammer
taşcı çekici bushhammer
karfiçe çekici tack hammer
yassı kalıpta dövme çekici flat die forging hammer
karşılama çekici counterblow hammer
baş dövme çekici heading hammer
buharlı dövme çekici drop steam hammer
baskı çekici flatter
sıkıştırma çekici peen pin
çekme çekici enlarging hammer
curuf çekici deslagger
demirci çekici fuller
yontu çekici knapping hammer
düz baskı çekici facing hammer
döşemeci çekici tack hammer
dövme çekici drop hammer
kırma çekici crushing hammer
sivri uçlu taşçı çekici bit
marka çekici marking hammer
çekici ile römork arasındaki havalı fren bağlantılarında kullanılan helezon hortum takımları coiled tube assemblies for air brake connection used between towing and towed vehicles
el çekici hand rammer
çekici dozerler tractor-dozers
maça çekici core puller
gergin konum (çekici ile römorkun frenlemede gergin konumda kalması) extended position
minimum çekici verim oranı (mçvo) minimum attractive rate of return (marr)
kaynak çekici welding hammer
Computer
basma çekici print hammer
yazma çekici print hammer
Textile
sıvı çekici pamuk absorbent cotton
floresan renkli veya reflektörlü uyarıcı/dikkat çekici dış giysi high visibility warning clothing
Construction
duvarcı çekici bricklayers hammer
asfalt kompaksiyon çekici asphalt compaction pedestal
duvarcı çekici bricklayer's hammer
hava basınçlı çekici pneumatic hammer
perçin çekici ball peen hammer
tuğlacı çekici brick axe
marangoz çekici carpenter's hammer
kalafat çekici caulking hammer
beton çekici concrete test hammer
soyma çekici face hammer
baskı çekici face hammer
perçin çekici puncheon
duvarcı çekici gavel
yontma çekici hack hammer
taşçı çekici hack hammer
taşçı çekici mason's hammer
beton test çekici impact-testing apparatus
beton test çekici manual test hammer
kaldırımcı çekici paver's hammer
beton çekici rebound hammer
taşçı çekici stonemason's hammer
taş kırma çekici stone hammer
taşçı çekici stone hammer
duvarcı çekici scutch
duvarcı çekici scutcher
schmidt çekici schmidt hammer
çekici ev planı curb appeal
Woodworking
marangoz çekici joiner's hammer
perçinleme çekici riveting hammer
yontma çekici chipping hammer
Automotive
çekici taşıt towing vehicle
platin çekici breaker lever
kaporta çekici panel beating hammer
panel dövme çekici panel beating hammer
kaportacı çekici ball pein hammer
çekici kamyon tow truck
çekici kamyon tow car
çekici kamyon wrecker
çekici araç tow truck
çekici araç tow car
çekici araç wrecker
dört tekerlekten tahrikli çekici four-wheel-drive tow tractor
çekici taşıtlar ile çekilen taşıtlar arasındaki mekanik bağlantılar mechanical connections between towing vehicles and trailers
demirci çekici blacksmith hammer
sivri uçlu kaporta çekici pick hammer
merkeze çekici kuvvet centripetal force
araç çekici tow truck
ince başlı kaporta çekici shrinking hammer with chisel end
yontma çekici chipping hammer
oto çekici beavertail
kaporta çekici body hammer
balans çekici/pensesi wheel weight tool
kaporta çekici beater
kaportacı çekici planishing hammer
perçin çekici peen
kaynak çekici welding hammer
bombeli kaportacı çekici reverse curve panel hammer
perçin çekici ball peen hammer
kaporta çekici finish hammer
perçin çekici riveting hammer
geniş ağızlı kaporta çekici grooving hammer
çekici bobin pull-in coil
çekici ve römork tractor-trailer
kaporta çekici flat tapping hammer
kaporta çekici panel beater
kaporta çekici panel hammer
emniyet çekici (tehlike durumunda cam kırma amaçlı) escape hammer
Traffic
çekici (araç) tow truck
çekici ücreti tow fee
çekici araç breakdown lorry
çekici araç breakdown truck
çekici araç towtruck
çekici araç wrecker
çekici araç recovery truck
çekici araç tow truck
Railway
vagon çekici car haul
Aeronautic
çekici traktör towing tractor
çekici pervane tractor airscrew
çekici pervaneli motor tractor engine
park durumundaki uçağın çekici araba ile bir görevli yönetiminde taksi hareketine başlayacağı noktaya çekilmesi pushback
Marine
sualtı çekici submergible hammer
sualtı çekici underwater hammer
çekici römorkör tug boat
çekici kuvvet tractive force
Mining
eskiden fransız kraliyet hazinesinin en ilgi çekici taşı olan 137 karat ağırlığında iyi kalite elmas regent diamond n.
kaplama çekici pick hammer
schmidt çekici sertlik deneyi schmidt rebound hammer test
Medical
nem çekici desicant
nem çekici hygroscopic
çekici güç attractive force
muayene çekici plexor
perküsyon çekici plexor
refleks çekici reflex hammer
muayene çekici plessor
Psychology
çekici sinir abducens nerve
entelektüel kişileri cinsel açıdan çekici bulan kişi sapiosexual
insan zekasını cinsel açıdan çekici bulan kişi sapiosexual
Chemistry
çekici (madde) attractant
kimyasal çekici madde chemoattractant
Biochemistry
nem çekici desiccant
Marine Biology
ağ çekici net hauler
Botanic
çekici yaprakları ve küçük kırmızı böğürtlenleri olan küçük bir ağaç new zealand wine berry (aristotelia serrata) n.
çekici yaprakları ve küçük kırmızı böğürtlenleri olan küçük bir ağaç aristotelia racemosa n.
çekici yaprakları ve küçük kırmızı böğürtlenleri olan küçük bir ağaç makomako n.
çekici yaprakları ve küçük kırmızı böğürtlenleri olan küçük bir ağaç wineberry n.
Agriculture
çekici tuzak pheromone trap
Environment
dikkat çekici bitki accent plant
Places
dikkat çekici striking
Military
çekici uçak tow plane
çekici pervaneli uçak tractor airplane
çekici araç towing vehicle
Cinema
film, televizyon şovu gibi yayınların öncesinde sunulan dikkat çekici tanıtım bölümü teaser n.
British Slang
cinsel olarak çekici tip dish
çekici kadın bimbo
çekici tip boot
hoş/güzel/çekici şey cheeky chappy
güzel/çekici kadın crackling
çok çekici dropdead gorgeous