ödeyebileceği fiyatın üzerinde olmak - Turkish English Dictionary