ölçü - Turkish English Dictionary
History

ölçüMeanings of "ölçü" in English Turkish Dictionary : 46 result(s)

Turkish English
Common Usage
ölçü gauge n.
ölçü size n.
ölçü measure n.
ölçü measurement n.
ölçü dimensions n.
General
ölçü standard n.
ölçü stint n.
ölçü foot rule n.
ölçü extent n.
ölçü prosody n.
ölçü test n.
ölçü meterage n.
ölçü denomination n.
ölçü measurement procedures n.
ölçü metre n.
ölçü dimension n.
ölçü measure n.
ölçü gage n.
ölçü meter n.
ölçü measurement n.
ölçü caliber n.
ölçü level n.
ölçü calibre n.
ölçü cadence n.
ölçü cadency n.
Trade/Economic
ölçü measures
ölçü norm
ölçü yardstick
Politics
ölçü norm
Technical
ölçü measuring
ölçü measure
ölçü amount
ölçü metro
ölçü size
ölçü reagent
ölçü gauge
ölçü scale
ölçü measurement
Computer
ölçü gauge
ölçü metric
Textile
ölçü measurement
Food Engineering
ölçü dimension
ölçü size
Linguistics
ölçü meter
ölçü metre
Music
ölçü meter

Meanings of "ölçü" with other terms in English Turkish Dictionary : 372 result(s)

Turkish English
General
ölçü almak fit for v.
ölçü almak measure the size v.
ölçü oklarının aralarına konulduğu çizgi extension line n.
eczacı ölçü birimi apothecaries' unit n.
yarım litrelik sıvı ölçü birimi pint n.
bir yarda uzunluğundaki ölçü aracı yardstick n.
ölçü maliyeti meterage n.
tam ölçü full measure n.
ölçü sırığı perch n.
foot hesabıyla ölçü footage n.
ölçü birimi module n.
ölçü noktası measuring point n.
arazi ölçü aleti theodolite n.
ölçü kabı measuring tank n.
bir yüzey ölçü birimi dessiatine n.
ölçü çizgisi extension line n.
yirmi dört buğday ağırlığında ölçü birimi 1,56 gram pennyweight n.
ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilen bölümlerden her biri degree n.
çeyrek kilelik ölçü peck n.
adi ölçü common time n.
ölçü şişesi measuring flask n.
ingiliz ve amerikan ağırlık ölçü sistemi avoirdupois n.
ölçü birimi denomination n.
ölçü aleti gauger n.
ölçü tüpü burette n.
yaklaşık dokuz litrelik kuru ölçü peck n.
mil uzaklık ölçü birimi 1609 m mile n.
eksik ölçü short measure n.
ölçü aleti measuring device n.
çorba kaşığı (ölçü birimi olarak) tablespoon n.
30,5 cm uzunluğundaki ölçü birimi leg n.
ölçü kabı measuring glass n.
bir uzun ve bir kısa heceli ölçü trochaic n.
bir yardalık ölçü çubuğu yardstick n.
yanlış ölçü short weight n.
ölçü birimi unit of measurement n.
ölçü birimi unit of measure n.
yahudi sıvı ölçü birimi hin n.
rus uzunluk ölçü birimi verst n.
ölçü sandığı batch box n.
ingiliz ısı ölçü birimi british thermal unit n.
bir yardalık ölçü yard measure n.
ölçü şeridi tape n.
ölçü aygıtı tape n.
bir ölçü birimi grain n.
30 akreye eşit bir arazi ölçü birimi virgate n.
ingiliz arazi ölçü birimi acre n.
ingiliz ölçü birimi imperial system n.
ingiliz ölçü birimi imperial unit n.
ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli etalon n.
temel ölçü birimi basic unit of measurement n.
iki kısa bir uzun heceli ölçü anapaest n.
iki kısa bir uzun heceli ölçü anapest n.
ölçü alınan çizgi base line n.
ölçü tüpü buret n.
eksik ölçü anacrusis n.
ölçü derinliği measurement depth n.
antik yunan'da 26 kg'a eşit bir ölçü birimi talent n.
bir ölçü birimi acetable n.
yaklaşık 2 litreye denk gelen ibrani ölçü birimi cab n.
aynı ölçü ile ölçülebilen commensurable adj.
yanlış (ölçü) off adj.
ölçü olarak tam (şiir) acatalectic adj.
ingiliz edebiyatında bir ölçü olan bacchii ile ilgili bacchiac adj.
ile (ölçü ve sayılarda) by prep.
cgs birim sistemi (santimetre, gram, saniye) ölçü birimi sistemi c. g. s. (centimeter, gram, second)
Phrases
belli bir ölçü dahilinde to a certain degree
belli bir ölçü dahilinde to a certain extent
Colloquial
tam ölçü full measure
Trade/Economic
ölçü özellikleri standard qualifications
ölçü içinde tutma moderation
ölçü aleti ile ölçen kişi gaugen
tartı veya ölçü ile belirlenebilecek şeyler fungible goods
yasal olarak kontrol edilen ölçü aleti legally controlled measuring instrument
ölçü aletinin denetlenmesi inspection of a measuring instrument
ölçü aletinin reddedilmesi rejection of a measuring instrument
ölçü aletleri yönetmeliği measuring instruments directive
ölçü birimleri units of measurement
doğrulamaya tabi ölçü aleti measuring instrument acceptable for verification
ölçü aletinin doğrulanması verification of a measuring instrument
birimler ve ölçü aletleri units and measuring instruments
ölçü aletinin uygunluk değerlendirmesi conformity assessment of a measuring instrument
ölçü aletlerinin yasal kontrolü legal control of measuring instruments
ölçü esasına göre navluna tabi mallar measurement goods
ölçü hesabı measurement account
ölçü memuru gauger
gemi ölçü raporu ullage report
ölçü ile satmak sell by measure
ölçü belgesi certificate of measurement
ölçü birimi unit of measure
24 buğday ağırlığında ölçü birimi pennyweight
tam ölçü full measure
yanlış ölçü short weight
standart ölçü standard measure
Law
gayrimeşru ölçü unlawful measure
ölçü ve ayar mevzuatı legislation governing the weights and measures
Advertising
reklam ilanları için kullanılan bir ölçü birimi column inch
reklam ölçü birimi column inch
Technical
temel veri ölçü birimi bit
duyarlı ölçü precision measurement
ölçü çizgisi dimensional line
ölçü birimi metric unit
boyut ölçü size
ses düzeyi ölçü cihazı sound level meter
ölçü birimi si units
gösterici ölçü aleti indicating instrument
ölçü aleti measuring apparatus
ölçü balonu volumetric flask
ölçü kablo dead cable
ölçü terazisi surveyor's level
ölçü çizgileri dimension lines
dairesel ölçü circular measure
ölçü tesisi measuring device
transmisyon ölçü aygıtı transmission measuring set
ölçü dışı outsize
ölçü aleti measuring instrument
bir ölçü birimi (ağırlık) bushel
çelik ölçü şeridi steel tape
ölçü bobini measuring coil
karanlıkta görülebilen ölçü aleti kadranı luminous dial
ölçü kanalı meter flume
temel ölçü birimleri basic quantities
radyasyon korunma ölçü cihazları radiation protection instrumentation
ölçü toparı volumetric flask
komparatör ölçü ayağı the point of the dial gauge
küçük dış çapları ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti outside micrometer
açısal ölçü angular measure
18 galona eşit eski ingiliz sıvı ölçü birimi kilderkin
ölçü birimi ayracı unit separator
ölçü saati dial indicator
plastik ölçü kaşığı plastic measuring spoon
ayarlanabilir orantılı ölçü ünitesi adjustable proportional module
yirmi dört buğday ağırlığında eski ölçü birimi pennyweight
ölçü alanı measuring range
mutlak ölçü aleti absolute instrument
yatay ve dikey iki bileşen ile mehengirden oluşan ölçü aleti internal dial gauge
sonik su seviye ölçü cihazı sonic water level meter
ölçü aleti unit of measurement
sayma hızı ölçü aleti counter ratemeter
ölçü cihazları için cam boru bulb
kirli kuyu seviye ölçü cihazı polluted well level meter
ölçü birimi metrical unit
ölçü cetveli gauge
temel ölçü çubuğu foundation bar
ölçü aleti measurement tool
hacim ölçü birimleri dry measure
ölçü sistemi metric system
ölçü birimi unit of measurement
iç ölçü internal dimension
ölçü savağı notched weir
ölçü mastarı dipstick
temiz ölçü clear dimension
duyarlı ses seviyesi ölçü aleti sensitive voice level measuring device
hassas ölçü precision measurement
dış ölçü outside dimension
ölçü çubuğu measuring stick
ölçü toleransı dimensional tolerance
ölçü çubuğu measuring rod
parşal ölçü savağı parshall measuring flume
133,32 pascala denk gelen ölçü birimi torr
ölçü birimleri units of measurement
ölçü kapları olarak kullanılan ölçü şişeleri bottles used as measuring containers
hacimsel ölçü sandığı volumetric batch box
mutlak ölçü absolute scale
ölçü aygıtı gauge
ölçü akım trafosu measure current transformer
kazıda ölçü bank measure
ölçü değişim tablosu unit conversion table
ölçü zinciri chain tape
ölçü çizgisi dimension line
çapraz ölçü diagonal scale
iç ölçü inside dimension
kuru ölçü dry measure
kübik ölçü cubic measure
ölçü sandığı gauge box
ölçü çubuğu gauge stick
dereceli cam ölçü kabı measuring glass
ölçü deliği measuring orifice
dereceli ölçü kabı measuring jar
ölçü noktası measuring point
ölçü köprüsü measuring bridge
ölçü değneği measuring rod
ölçü aleti measuring device
dereceli ölçü şişesi measuring glass
ölçü direği measuring staff
mesafe ölçü tekerleği measuring wheel
ölçü savağı measuring weir
ölçü kabı measuring tank
ölçü şişesi measuring flask
metal ölçü çubuğu metallic tape
ölçü aygıtı measuring instrument
ölçü derece extent
ölçü sürgüsü sliding gauge
basınç ölçü birimi bar
bir sesin ton ölçü birimi decibel
düzey ölçü aygıtı level measuring set
seviye ölçü aleti level measuring set
boyuna ölçü linear measurement
metrik ölçü metrical measure
maddi ölçü material measure
alan ölçü planimetry
çeyrek galonluk hacim ve sıvı ölçü birimi quart
on sekiz galonluk ölçü kilderkin
bir yardalık ölçü çubuğu yardstick
ölçü çubuğu tape-rod
yüzeysel ölçü superficial dimension
ölçü latası surveyor's rod
ölçü nivosu surveyor's level
ölçü kazığı surveying peg
rus uzunluk ölçü birimi verst
transistor ölçü aleti transistor testing instrument
sıvı ölçü birimi liquid measure
sıvı ölçü birimi liquid unit
ölçü çubuğu gauge rod
ölçü mili measured mile
ölçü aleti gauge
ölçü aleti gage
ölçü yükü measurement cargo
ayarlanmış ölçü aletleri calibrated instruments
basınç ölçü aleti pressure gauge
elektriksel ölçü aleti electrical measuring instrument
0,4047 hektarlık arazi ölçü birimi acre
ölçü aletleri measuring instruments
ölçü numaraları size numbers
elektriksel ölçü aletleri electrical measuring instruments
taksimatlı ölçü silindiri graduated measuring cylinder
elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları electrical measuring instruments and their accessories
ingiliz ölçü sistemi british imperial system
standart ölçü module
eş ölçü isometry
dirim ölçü birimi biometrics
dirim ölçü birimi biometry
yaysal ölçü circular measure
ölçü donanımları için metrolojik teyit sistemi metrological confirmation system for measuring equipment
ölçü donanımları için kalite güvencesi kuralları quality assurance requirements for measuring equipment
nükleer ölçü aletleri nuclear instrumentation
konik ölçü conical measure
ölçü aygıtları measuring instruments
ölçü çubuğu gauging rod
ölçü eşitliği isometry
ölçü mastarı gauge tester
ölçü bardağı measuring glass
ölçü aleti measure
ölçü bilimi mensuration
bir yardalık ölçü yard measure
amerikan tel ölçü sistemi american wire gauge
amerikan tel ölçü sistemi awg
soğuk içme suyu için birleşik ölçü aletleri combination meters for cold potable water
optik ölçü aletleri optical instruments
döner bobinli ölçü aleti moving coil measuring instrument
çapraz bobinli ölçü aleti crossed-coil instrument
ölçü kabı measuring box
kaydedicili ölçü aleti recording instrument
oynar mıknatıslı ölçü aleti moving-magnet instrument
oynar demirli ölçü aleti moving-iron instrument
ölçü aralığı measuring span
ölçü deliği metering orifice
ölçü aralığı measuring range
ölçü amplifikatörü instrument amplifier
ölçü-kontrol ekipmanı instrumentation and control equipment
ölçü aralığı seçme anahtarı measuring range switch
ölçü trafosu instrument transformer
doğrudan harekete geçen analog göstergeli elektriksel ölçü aleti direct acting indicating analogue electrical measuring instrument
mastarların ölçü ve toleransları dimensions and tolerances of the gauges
seviye ölçü cihazı level measuring device
seviye ölçü aygıtı level measuring device
dolaylı ölçü proxy measure
son değerin başlangıca oranını gösteren bir ölçü birimi fold change
eksik ölçü notası upbeat
Computer
ölçü birimi units
cm ölçü birimi cm measurements
maddi ölçü material measure
ölçü birimi measurements
ölçü sistemi measurement system
ölçü birimi measure in
ölçü birimleri measurement units
alan ölçü planimetry
ölçü hatası error of measurement
ölçü vermek annotate (autocad)
Informatics
ölçü birimi unit of measurement
Telecom
sayısal  ölçü aleti digital multimeter
kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi gage
konum ölçü birimi location measurement unit
Electric
akım ölçü trafosu current measurement transformer
gösterici ölçü aleti indicating instrument
transmisyon ölçü aygıtı transmission measuring set
elektrik ölçü aygıtı electrical measuring instrument
Mechanic
ölçü aleti gage
uçları düz olan sabit kalibreli ölçü aleti caliper snap gauge
ölçü aleti gauge
ölçü aleti instrument
nominal ölçü nominal size
Textile
orta ölçü intermediate size
ışık ölçü birimi lumen
ölçü tablosu size table
standart ölçü standard size
standart dışı ölçü off-size
Construction
ölçü boyu gage length
ölçü kabı gauge pot
röper ölçü krokisi benchmark sketch
röper ölçü krokisi benchmark chart
ölçü krokisi field sketch
Automotive
direnç ölçü birimi ohm
kompresyon kontrolünde kullanılan ölçü aleti compression gage
vakum pompası ölçü aleti vacuum pump gauge
kompresyon ölçü aleti compression tester
avans ölçü cihazı advance meter
direnç ölçü aleti ohmmeter
metrik ölçü metric size
segman ölçü aleti ring sizer
ölçü pozisyonu measuring position
yatak ölçü kodu bearing no
ölçü köprüsü measuring tool
Aeronautic
yunuslama ölçü aygıtı yaw meter
arazi ölçü uçağı survey aircraft
milibara eşit hava basıncı ölçü birimi hectopascal
Marine
ölçü hesabı measurement account
navluna tabi ölçü esasına göre hazırlanmış mallar measurement goods
gemi sürat ölçü birimi knot
Medical
ilaç ölçü kaşığı medicine measuring spoon
ölçü kaşığı measuring spoon
ölçü kabı measuring glass
1 milyon farada eşdeğer ölçü abfarad
Psychology
orta sınıf ölçü çubukları middle-class measuring rods
Dentistry
diş ölçü tekniği dental impression technique
elastik ölçü maddesi elastic impression material
ölçü maddesi impression material
diş ölçü malzemesi dental impression material
ağar ölçü maddesi agar impression material
elastomerik ölçü maddesi elastomeric impression material
fonksiyonel ölçü functional impression
dental ölçü maddeleri dental impression materials
ölçü kaşığı tray
Food Engineering
bir ölçü batch
Gastronomy
çift ölçü double
ölçü kabı measurement cup
ölçü kabı measuring cup
Math
yaysal ölçü circular measure
Statistics
mutlak ölçü absolute measure
Physics
mıknatıs ölçü birimi gilbert
sayma hızı ölçü aleti count ratemeter
ses şiddeti ölçü birimi decibel
Chemistry
asetik asit ölçü birimi acetimetry n.
ölçü kabı graudated cylinder
Marine Biology
suyun asit ve alkalitesini anlatan logoritmik ölçü birimi ph
Agriculture
kuru ürünlerin ağırlığını belirten bir tür ölçü birimi dry unit
Forestry
kereste ölçü birimi board foot
Linguistics
ölçü zarfı adverb of quantity
temel ölçü benchmark
ölçü belirteci adverb of quantity
beşli ölçü iambic pentameter
ölçü (şiirde) meter
şiirde ölçü meter
ölçü dil standard language
ölçü sesletim standard pronunciation
ölçü dili standard language
ölçü zarfları adverbs of quantity
ölçü-çevresi dil informal language
ölçü-altı dil non-standard language
ölçü (şiirde) metre
şiirde ölçü metre
Environment
ölçü fırtına unit storm
Military
ölçü doz reference dose
Music
ölçü çizgisi bar
üç notalık ölçü triplex
ölçü birimi beat
ölçü çizgisi bar-line
çift ölçü çizgisi double musical bar-line
ölçü çizgisi musical bar-line
aksak ölçü odd meter
Archaic
yaklaşık 2.3 litreye denk gelen eski ibrani ölçü birimi cab n.
balık tartımında ölçü olarak kullanılan varil ya da fıçı cade