(bir ��eyi birine/bir ��eye) dayatmak/zorla benimsetmek - Turkish English Dictionary