(birinden bir şeyi) temin etmek - Turkish English Dictionary