(birinden bir ��eyi) ele ge��irmek - Turkish English Dictionary