anlık - Turkish English Dictionary
History

anlıkMeanings of "anlık" in English Turkish Dictionary : 18 result(s)

Turkish English
Common Usage
anlık instant adj.
anlık instantaneous adj.
General
anlık mind n.
anlık intellect n.
anlık momentary adj.
anlık tricentenary adj.
anlık snap adj.
anlık immediate adj.
anlık fleeting adj.
anlık hair trigger adj.
anlık momentarily adv.
anlık transiently adv.
Idioms
anlık short order adj.
Technical
anlık instantaneous adj.
Computer
anlık adhoc n.
Informatics
anlık instantaneous adj.
Philosophy
anlık understanding n.
Archaic
anlık momentaneous adj.

Meanings of "anlık" with other terms in English Turkish Dictionary : 172 result(s)

Turkish English
Common Usage
anlık bakış glimpse n.
bir anlık momentary adj.
General
anlık karar vermek spur of the moment v.
anlık bir karar vermek make a snap decision v.
anlık şey snap n.
anlık bakış glimpse n.
şu anlık nowness n.
anlık olma instantaneousness n.
çok tiz ve anlık elektronik ses bleep n.
anlık arzu sudden passion n.
anlık istek sudden passion n.
anlık görüntüleme instant visualization n.
anlık görüntüleme immediate viewing n.
anlık görüntüleme instant scanning n.
anlık mesajlaşma instant messaging n.
anlık duygular momentary feelings n.
anlık hisler momentary feelings n.
anlık hisler momentary emotions n.
anlık duygular momentary emotions n.
(bir anlık) görüntü glimpse n.
anlık (konum değiştiren) anahtar momentary switch n.
bir anlık zevk a momentary pleasure n.
anlık karar/hüküm snap judgment n.
anlık karar snap decision n.
anlık karar instant decision n.
anlık karar spontaneous decision n.
mantığın bir anlık durması a momentary lapse of reason n.
anlık mantık kaybı a momentary lapse of reason n.
anlık tercüme instant translation n.
anlık durum current mood n.
anlık görünüm avatar n.
elektronik posta ve anlık mesajlaşma gibi dijital platformlarda klavye ile yazışılan kimse key pal n.
anlık duraklama breath n.
bir anlık split-second adj.
bir anlık momentary adj.
anlık karar verilerek yapılmış spur of the moment adj.
bir anlık evanescent adj.
anlık olarak transiently adv.
bir anlık momentarily adv.
bir anlık momently adv.
Phrasals
anlık olarak gaza gelmek haul off v.
Colloquial
bir anlık aşinalık sparkle of familiarity n.
anlık çözüm workaround n.
bir anlık blink-and-you-miss-it adv.
Idioms
birine anlık bir bakış atmak flash somebody a look v.
anlık bir etkiye sahip olmak write on water v.
etkisi anlık olmak write on water v.
bir anlık unutkanlık yaşamak have a blond moment v.
(birini/bir şeyi) anlık olarak görmek catch sight of (someone or something) v.
anlık bir çözüm a quick fix n.
kısa/anlık görünme a passing appearance n.
anlık/geçici bir başarı a flash in the pan n.
anlık çözüm bandaid n.
anlık indirim blue-light special n.
anlık karar vererek upon the gad expr.
Trade/Economic
anlık piyasa momentary run n.
anlık faiz instant interest n.
anlık satınalma immediate purchase n.
Technical
yapışmayı arttırmak için anlık olarak bastırmak nip v.
anlık adres immediate address n.
anlık akım instantaneous current n.
anlık kontak momentary contact n.
anlık sorgu adhoc query n.
anlık yitim işlevi instantaneous loss function n.
anlık güç instantaneous power n.
anlık ses basıncı instantaneous sound pressure n.
anlık parçacık hızı instantaneous particle velocity n.
anlık değer instantaneous value n.
bir anlık momentary n.
anlık denetim spot checking n.
anlık eşçoğuzlaşma instantaneous copolymerization n.
anlık numune spot sample n.
anlık uzama instantaneous elongation n.
düzensiz bir kesitte paneller halinde hesaplanan debilerin toplanması ile elde edilen bir kesitten geçen toplam anlık debi total instantaneous discharge n.
anlık değişim oranı instantaneous rate of change n.
uzayda anlık olarak değişen sürat variable velocity n.
anlık (çalışma) momentary adj.
Computer
anlık görüntüleyici snapshot viewer n.
sistem anlık görüntüsü system snapshot n.
anlık sorgu adhoc query n.
anlık bellek flash memory n.
anlık veri immediate data n.
anlık değer instantaneous value n.
anlık sıklık instantaneous frequency n.
anlık gözlem instant watch n.
anlık ses basıncı instantaneous sound pressure n.
anlık izleme instant watch n.
anlık güç instantaneous power n.
anlık yitim işlevi instantaneous loss function n.
anlık gözcü instant watch n.
anlık parçacık hızı instantaneous particle velocity n.
anlık bölmesi immediate pane n.
anlık görüntüleme instant viewing n.
anlık adres immediate address n.
anlık bellek sürücüsü flash drive n.
anlık ileti instant message n.
anlık kimlik instant id n.
anlık ve kısa içerikler ile başkalarıyla içerik paylaşılmasını sağlayan sistem reblogging n.
anlık bildirim push notification n.
anlık görüntü dosyası snapshot file n.
anlık görüntü dosyası snapshot file n.
anlık mesajlaşma protokolü ve yazılım paketi zephyr n.
blackberry marka telefonlarda kullanılabilen blackberry messenger adlı anlık mesajlaşma uygulaması bbm (blackberry messenger) n.
anlık mesajlaşma programında veya çevrimiçi oyunda yanlış alıcıya gönderilen mesaj mistell n.
anlık görüntü al snapshot expr.
Informatics
anlık sorgu adhoc query n.
anlık veri immediate data n.
anlık değer instantaneous value n.
anlık durum görüntüsü snapshot n.
anlık durum görüntü dökümü snapshot dump n.
anlık örnekleme instantaneous sampling n.
anlık erişim immediate access n.
Telecom
blackberry marka telefonlarda kullanılabilen blackberry messenger adlı anlık mesajlaşma uygulamasıyla mesaj göndermek bbm v.
anlık konuşma sesi gücü instantaneous speech power n.
anlık mesajlaşma hizmeti instant messaging service n.
anlık veri gönderme hızı burst speed n.
anlık veri immediate data n.
anlık adres immediate address n.
anlık mesajlaşma instant messaging n.
anlık güç instantaneous power n.
anlık mesajlaşma platformu jabber n.
blackberry marka telefonlarda kullanılabilen blackberry messenger adlı anlık mesajlaşma uygulamasıyla gönderilen bir mesaj bbm n.
Electric
anlık akım instantaneous current n.
anlık sıklık instantaneous frequency n.
güç kaynağındaki gerilimde anlık düşüş sag n.
Automotive
anlık frenleme gücü instantaneous braking power n.
anlık fren gücü instantaneous braking power n.
anlık dönüş merkezi instantaneous center of rotation n.
Aeronautic
anlık dikey hız göstergesi instantaneous vertical speed indicator n.
Marine
maksimum anlık rüzgar hızı maximum instantaneous wind speed n.
çok değişkenli anlık veri multivariate temporal data n.
Medical
anlık olay kaydedici event recorder n.
anlık olay kaydedici event monitor n.
Psychology
anlık bellek immediate memory n.
anlık bellek boyutu immediate memory span n.
Food Engineering
anlık ışıma incident radiation n.
Math
saymadan anlık bilme yetisi (sanbil yetisi) subitizing n.
Statistics
anlık ölüm oranı force of mortality n.
anlık ölüm oranı instantaneous rate of mortality n.
Physics
anlık ivme instantaneous acceleration n.
anlık hız instantaneous velocity n.
dönen bir sıvı içerisinde anlık dönme ekseni olan bir çizgi vortex line n.
Marine Biology
anlık artan üretim oranı instantaneous rate of surplus production n.
anlık stoğa katılma oranı instantaneous rate of recruitment n.
anlık ölüm instantaneous mortality n.
anlık toplam ölüm oranı coefficient of decrease n.
anlık balıkçılık ölüm oranı instantaneous rate of fishing mortality n.
anlık doğal ölüm oranı instantaneous rate of natural mortality n.
anlık toplam ölüm oranı instantaneous rate of mortality n.
anlık balıkçılık ölümü instantaneous fishing mortality n.
anlık içgöç oranı instantaneous rate of recruitment n.
anlık doğal artış oranı instantaneous rate of natural increase n.
anlık büyüme hızı instantaneous rate of growth n.
Astronomy
anlık enlem instantaneous latitude n.
Linguistics
anlık sözcük nonce word v.
anlık sınav pop quiz n.
anlık sınama pop quiz n.
anlık görünüş momentary aspect n.
anlık sınama quiz n.
anlık görünüşü punctual aspect n.
anlık oluşum nonce formation n.
anlık oluşum occasionalism n.
Environment
anlık öldürücü zehirlilik acute lethal toxicity n.
anlık atım instantaneous release n.
Meteorology
anlık tahmin nowcasting n.
Military
anlık sorgu ad hoc query n.
anlık yayın burst transmission n.
Sport
geri sıçrama yapmak için anlık olarak zemini kavramak bite v.
anlık tekrarları izleyerek karar veren saha dışı hakemi video referee n.
Art
dansta anlık olarak yapılan duruş attitude n.
Music
anlık olarak bir anahtardan üçüncüye geçen (modülasyon) transient adj.
Abbreviation
anlık sıkıştırılmış ses sistemi nicam (near-instantaneous companding system) n.