aygıt - Turkish English Dictionary
History

aygıtMeanings of "aygıt" in English Turkish Dictionary : 25 result(s)

Turkish English
General
aygıt gizmo n.
aygıt utensil n.
aygıt gear n.
aygıt appliance n.
aygıt aid n.
aygıt instrument n.
aygıt apparatus n.
aygıt set n.
aygıt equipment n.
aygıt device n.
aygıt tool n.
Trade/Economic
aygıt device
Technical
aygıt implement
aygıt kit
aygıt device
aygıt apparatus
aygıt appliance
aygıt instrument
Computer
aygıt drive
aygıt apparatus
aygıt player
Informatics
aygıt instrument
Mechanic
aygıt equipment
Automotive
aygıt device
Medical
aygıt tract

Meanings of "aygıt" with other terms in English Turkish Dictionary : 372 result(s)

Turkish English
General
(makine/aygıt) bozulmuş olmak be out of order v.
çalışmak (makine/aygıt) be on v.
bozuk olmak (makine/aygıt) be out of order v.
kusurlarını gidermek (bir aygıt veya sistemin) debug v.
çalışmaya başlamak (aygıt) go on v.
durmak (bir aygıt) go off v.
kapalı olmak (makine/aygıt) be off v.
kalbin atış hızını ayarlayan aygıt pacemaker n.
elektrikli aygıt electrical appliance n.
damıtıcı aygıt distillery n.
optik aygıt kullanılmadan okunabilen kağıt paper readable without optical device n.
pili devre dişi bırakan aygıt battery eliminator n.
küçük aygıt gadget n.
uzaktan elle çalışan aygıt manipulator n.
ideolojik aygıt ideological apparatus n.
bir canlının yapabileceği bazı işleri yapan aygıt automat n.
bilimsel aygıt ve aletler scientific apparatus and instruments n.
sisi ortadan kaldıran aygıt defogger n.
tahliye sağlayan aygıt evacuator n.
nefesteki alkol oranını ölçen aygıt breathalyzer n.
konuşmaları gizlice dinlemek için telefon hattına takılan aygıt wiretap n.
kaza ve sert bir hareket durumunda yolcuları içinde oturdukları taşıtların koltuklarında tutan aygıt seat belt n.
yüzme havuzlarında dalga üreten aygıt wave machine n.
elektrikli aygıt electrical device n.
elektromekanik aygıt electromechanical device n.
elektriksel aygıt electrical device n.
bir sıvının sprey halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt nebulizer n.
bir sıvının sprey halinde dağıtılmasını sağlayan aygıt nebuliser n.
kalbin atış hızını ayarlayan aygıt pace maker n.
yazıcı aygıt recorder n.
kaydedici aygıt recorder n.
dişli metal aygıt comb n.
kukla aygıt dummy device n.
ek aygıt extension set n.
koruyucu aygıt protective devices n.
fiziksel aygıt physical device n.
şifreli yayını çözen aygıt decoder n.
nefesteki alkol oranını ölçen aygıt breathalyser n.
mobil aygıt mobile device n.
ustaca yapılmış aygıt notion n.
basit (aygıt) unsophisticated adj.
Idioms
(bir aygıt veya sistemin) kusurlarını gidermek iron out bugs
(bir aygıt veya sistemi) hatadan arındırmak iron out bugs
Technical
bilgiyi okunabilir biçime çevirip gösteren elektronik aygıt readout n.
hızı belli seviyede tutmaya yarayan aygıt catch n.
elmas kesme aletinin, taşı düzgün kesip cilalayacak şekilde sabit durabilmesi için gereken aygıt tang n.
pikapta plak değiştiren aygıt changer n.
iklimlendirici aygıt air conditioner
akustik aygıt acoustic device
çevresel aygıt peripheral device
hata bulucu aygıt fault finder
görüntüden yazıcı aygıt imprinter device
çift dengeli aygıt bistable device
vızıltı sesi veren aygıt buzzer
ısıl aygıt thermal instrument
parazit giderici aygıt interference attenuator
analog aygıt analog device
modemsi aygıt null modem
duyarlı işlere özgü aygıt precision tool
simgesel aygıt symbolic device
ikili aygıt binary device
çalışır durumda takçıkar aygıt tepsi simgesi hot pluggable devices tray icon
aygıt kullanmanı instrument man
yükten bağlaşımlı aygıt CCD
aygıt denetim karakteri device control character
elektriksel aygıt set
duyarlı aygıt precision instrument
iki ya da daha fazla uydu sinyalini tek bir kabloda birleştiren aygıt destacker
elektronik aygıt electronic instrument
salt aygıt absolute device
örneksel aygıt analog device
dizisel aygıt serial device
aygıt seçme kontrolü device selection check
tamponlu aygıt buffered device
aygıt adresi device map
şöntlenmiş aygıt instrument shunt
belirtilen aygıt indicated device
anında yazıcı aygıt imprinter device
dış aygıt out device
kızılötesi aygıt ekleme sihirbazı infrared device wizard
aygıt transformatörü instrument transformer
aygıt öbeği device cluster
aygıt bağımsızlığı device independence
aygıt yönetimi device management
aygıt grubu device cluster
programlanabilir aygıt programmable device
gerekli aygıt native device
dış aygıt external device
aygıt nesnesi device object
aygıt yazılımı firmware
bellek aygıt yerleri buffer storage locations
aygıt sürücüsü güncelleştirme sihirbazı update device driver wizard
aygıt yüksekliği height of instrument
aşındırıcı aygıt abrasive tool
kesici aygıt cutter
havalandırıcı aygıt aerator
otomatik programlanmış aygıt automatically programmed tool
yükten bağlaşımlı aygıt charge coupled device
elektrik akımını kesen aygıt cutout
sayısal aygıt digital device
aygıt simgesi device token
aygıt sürücüsü device driver
elmas uçlu aygıt diamond tool
çentik açıcı aygıt indenter
kesici aygıt edged tool
elektromekanik aygıt electromechanical device
elektropnömatik aygıt electropneumatic device
gazları çözümleme ve ölçmede kullanılan aygıt eudiometer
sökücü aygıt extractor
çıkarıcı aygıt extractor
havalı aygıt operatörü air-tool operator
kıvılcım çıkarmaz aygıt alaşımı beryllium-copper alloy
aygıt seçim çeki device-selection check
aygıt seçim sınaması device-selection check
yük kayması önleyici aygıt load anti-slip device
ısıl aygıt hot-wire instrument
sistem-yerleşik aygıt system residence device
onarılmayan aygıt throw-away device
bozulunca atılan aygıt throw-away device
mekanik aygıt mechanical device
aygıt bağlama branşmanı instrument branch pipe
motorlu aygıt power tool
aygıt yazı tipleri device fonts
ağ aygıt arayüzü özellikleri network device interface specification
aygıt sürücüsü ara birimi device driver interface
deniz içinde ses veren şeylerin yerini ortaya çıkarmaya yarayan aygıt sonar
manyetik bir bant üzerine sesleri saptayan aygıt tape recorder
kıvılcım çıkarmaz aygıt non-sparking tool
kum püskürtücü aygıt sandblaster
fişli aygıt plug-in device
ısıtıcı aygıt heating device
yarıiletken aygıt semiconductor device
silindire resim oyan aygıt electrograph
soğutucu (aygıt) cooler
sıfır erkeli termonükleer aygıt zero energy thermonuclear apparatus
elektrikli aygıt electrical apparatus
elektrikli aygıt electrical device
gözenek kapatıcı aygıt mogullizer
ana aygıt master instrument
oksijen verici aygıt oxygenator
kurutucu (aygıt) exsiccator
organik aygıt organic device
belirleyici aygıt indicating instrument
aygıt güvenilirliği equipment reliability
aygıt kullanma instrumentation
aygıt odası instrument room
ayırıcı aygıt discharge device
aygıt panosu instrument panel
yardımcı aygıt ancillary equipment
gösterici aygıt indicating instrument
kaydedici aygıt recording instrument
düşmeyi durdurucu/yavaşlatıcı aygıt fall arresting device
iki uçlu aygıt two-terminal device
elektrik akımını kesen aygıt cut-out
aygıt çalışmaya hazır değil device not ready to operate
Computer
yönetmen aygıt startup device
standart aygıt standard device
bilinmeyen aygıt unknown device
listelenmemiş aygıt unlisted device
bilinmeyen aygıt türü unknown device type
desteklenmeyen aygıt unsupported device
sanal aygıt sürücüsü virtual device driver
kullanılacak aygıt use device
ayrılmış aygıt reserved device
robot aygıt robotic device
seçili aygıt selected device
aygıt seç select device
uzak aygıt remote device
aygıt ekle add device
aygıt adına göre by device name
bir aygıt seçin select a device
mutlak aygıt absolute device
kötü aygıt adı bad device name
blok aygıt tabloları block device tables
yükten bağlaşık aygıt charge coupled device
yardımcı aygıt düzeyi aux level
hatalı aygıt adı bad device name
yükten bağlaşımlı aygıt charge coupled device
çakışan aygıt listesi conflicting device list
aygıt kaldırmayı doğrula confirm device removal
uyumlu aygıt listesi compatible driver list
bir aygıt seçin choose a device
aygıt duraklatıldı device paused
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 2 device control character 2
aygıt harmanlama device collate
aygıt gaması device gamma
aygıt bilgisi device info
aygıt listesi device list
aygıt ayarları device setup
aygıt eıd'si device eid
aygıt tanımı device description
dc aygıt sıfırla dc device reset
aygıt hataları device errors
aygıt çakışması device conflict
aygıt bağlan device connect
aygıt düzeyi device level
aygıt sürücüsü device driver
aygıt yöneticisi device manager
aygıt adı device name
aygıt sürücü device driver
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 1 device control character 1
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 3 device control character 3
aygıt seçenekleri device options
aygıt türü device type
aygıt kullanımı device usage
aralıktaki aygıt device in range
aygıt düğümü device node
aygıt kaldırıldı device removed
aygıt beklemede device pending
aygıt bekliyor device pending
aygıt kullanımda device in use
aygıt simgesi device token
aygıt ayarlamaları device setup
aygıt çevrim dışı çalışıyor device offline
aygıt ayarları device settings
varsayılan aygıt default device
aygıt sürücüleri device drivers
aygıt grubu device group
aygıt hatası device error
yardımcı aygıtları açıp kapamak için aygıt kontrolü karakteri 4 device control character 4
aygıt kodları device codes
aygıt yöneticisi device admin
aygıt zımbası device staple
aygıt meşgul device busy
aygıt kaldırma device removal
aygıt: bilinmiyor device: unknown
aygıt sürücüsü  device drivers 
aygıt hazır device ready
aygıt kimliği device id's
aygıt ses ayarı device volume
aygıt durumu device status
aygıt tanıtıcı device id
devre dışı aygıt disabled device
aygıt özellikleri device specific
aygıt sürücü dosyası device driver file
aygıt danışmanı device advisor
aygıt bulundu device found
aygıt modu device mode
aygıt kimlikleri device id's
aygıt sınıfı device class
aygıt onaylama device validation
sayısal aygıt digital device
aygıt rengi device color
aygıt bağlantı noktası device port
aygıt kazancı device gain
aygıt raporu devices report
aygıt adresi device address
aygıt denetimi device control
aygıt dizini device index
aygıt varsayılanı device default
aygıt kapalı device offline
kukla aygıt dummy device
dv aygıt duraklat dv device pause
ek aygıt extension set
aygıt adı for device
aygıt yöneticisi sayfasını gizle hide device manager page
soysal ırda uyumlu aygıt generic irda compatible device
pcı aygıt bul find pci device
geçersiz aygıt tanıtıcı invalid device id
geçersiz aygıt invalid device
geçersiz aygıt isteği invalid device request
aygıt adı location name
karıştırıcı aygıt mixer device
mıdı aygıt ve gereçleri midi devices and instruments
modem veya aygıt modem or device
yeni aygıt new device
aynı aygıt değil not same device
aygıt yok no device
ana aygıt parent device
üst aygıt parent device
koşut aygıt parallel device
birincil aygıt primary device
fiziksel aygıt physical device
tercih edilen aygıt preferred device
aygıt açılıyor opening device
çift dengeli aygıt bistable device
ikili aygıt binary device
tamponlu aygıt buffered device
bellek aygıt yerleri buffer storage locations
örneksel aygıt analog device
analog aygıt analog device
programlanabilir aygıt programmable device
çevresel aygıt peripheral device
aygıt öbeği device cluster
aygıt denetim karakteri device control character
aygıt grubu device cluster
aygıt bağımsızlığı device independence
dış aygıt external device
aygıt yazılımı firmware
görüntüden yazıcı aygıt imprinter device
anında yazıcı aygıt imprinter device
dış aygıt out device
ekli aygıt add-on device
çapraz aygıt bağlantısı cross-device link
sistem’-yerleşik aygıt system residence device
rastgele erişimli aygıt random-access device
rasgele erişimli aygıt random-access device
aygıt bulma device discovery
Informatics
işlevsiz aygıt dummy device
kukla aygıt dummy device
salt aygıt absolute device
küçük aygıt sunucusu appliance server
aygıt simgesi device token
aygıt sürücüsü device driver
aygıt kontrol karakteri device control character
aygıt gözleyici device monitor
sayısal aygıt digital device
aygıt sürücü device driver
yardımcı aygıt auxiliary storage
yük-bağlaşık aygıt charge-coupled device
doldurma aygıt dummy device
akıllı aygıt smart device
paylaşımlı aygıt shared device
dizisel aygıt serial device
çoğullamalı aygıt multiplexed device
paralel aygıt parallel device
sanal aygıt virtual device
aygıt dizilme kutusu juke box
uzaktaki aygıt remote device
Telecom
yük bağlaşımlı aygıt charge couple device
Electric
alternatif akımı doğru akıma çeviren aygıt rectificator n.
elektrikle çalışmayan aygıt nonelectric n.
elektrikle çalışmayan aygıt nonelectrical n.
elektrik osilasyonlarını fotografik olarak kayıt eden aygıt oscillograph
ısıl aygıt thermal instrument
hata bulucu aygıt fault finder
aygıt transformatörü instrument transformer
şöntlenmiş aygıt instrument shunt
parazit giderici aygıt interference attenuator
elektrikli aygıt electric tool
elektrikli aygıt electrical device
elektrikli aygıt electrically driven tool
Textile
ilmik yapan aygıt looper
Construction
boru doğrultucu aygıt pipe straightener
Automotive
ateşleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt ignition switch
yükten bağlaşımlı aygıt charge-coupled device
takılabilir aygıt hang on unit
pnömatik aygıt pneumatic device
lazer önleyici aygıt laser shifter /laser jammer /laser interceptor
Traffic
nefesteki alkol oranını ölçen aygıt breathalyzer
alkol muayenesi yapmakta kullanılan aygıt breathalyser
alkol muayenesi yapmakta kullanılan aygıt breathalyzer
nefesteki alkol oranını ölçen aygıt breathalyser
Aeronautic
pilotun müdahalesi olmadan uçağı yöneten aygıt auto-pilot
Marine
halat ipliğinden katranı sıkmak için kullanılan aygıt nipper n.
sürüklenmesini engellemek amacıyla gemiden atılan aygıt sea anchor
denizcilikte açısal mesafeyi ölçen aygıt sextant
ısılı film tabakalı akıntı hızı ölçen aygıt hot-film current meter
Medical
Yapay solunum için göğse yerleştirilen mekanik aygıt cuirass
refraktometrik aygıt ericiscope
kalbin atış hızını ayarlayan aygıt cardiac pacemaker
kalp atışlarını düzenleyen aygıt pacesetter
kalp atışlarını düzenleyen aygıt pacemaker
Psychology
ruhsal aygıt psychic apparatus
vestibüler aygıt vestibular apparatus
Gastronomy
fırınlamada ateşten gelen ısıyı yansıtan aygıt reflector n.
Physics
suya daldırılabilir aygıt immersible apparatus
Marine Biology
balık cezbedici aygıt fish attracting device
yığıcı aygıt aggregating device
balık yığıcı aygıt fish aggregating device
Environment
nükleer aygıt nuclear device
Meteorology
bulut fotoğrafı çeken aygıt nephograph
Military
sahil kıyısındaki tahkimatlarda hedefin menzil ve konumunu elde etmeye yarayan aygıt relocator n.
Music
ses kuvvetini ölçen aygıt audiometer
orgda seslerin yükselmesini denetleyen aygıt swell
Cinema
yazıcı aygıt recorder
yazıcı aygıt titler
Photography
mekanik olarak kağıt üzerine resim yapmaya olanak tanıyan, sehpaya monte edilmiş, içten yansıtmalı aygıt camera lucida n.
fotoğrafları elektrikle ileten bir aygıt markası telephoto® n.
Abbreviation
kompakt disk video oynatan aygıt cdv (compact video disc) n.
nano elektromekanik sistem teknolojisiyle üretilen aygıt veya yapılar nems (nano electro-mechanical systems) n.
Engineering
aynı anda hem radyo hem de ses frekans amplifikatörü olarak çalışan bir amplifikatör tüpüne sahip (aygıt) reflex adj.