başarılı - Turkish English Dictionary
History

başarılıMeanings of "başarılı" in English Turkish Dictionary : 25 result(s)

Turkish English
Common Usage
başarılı successful adj.
General
başarılı prospering adj.
başarılı accomplished adj.
başarılı prosperous adj.
başarılı triumphant adj.
başarılı succeeding adj.
başarılı withstanding adj.
başarılı crack adj.
başarılı victorious adj.
başarılı thriving adj.
başarılı succeeded adj.
başarılı hotshot adj.
başarılı enviable adj.
başarılı well-done adj.
başarılı coming adj.
başarılı achieved adj.
Colloquial
başarılı copacetic
Idioms
başarılı in tall cotton
başarılı in high cotton
başarılı home run
başarılı got it going on
Speaking
başarılı all right
Slang
başarılı socko
Technical
başarılı successful
Computer
başarılı success

Meanings of "başarılı" with other terms in English Turkish Dictionary : 228 result(s)

Turkish English
Common Usage
başarılı olmak succeed v.
General
başarılı olmak speed v.
belirli bir alanda aniden çok başarılı olmak take someone by storm v.
çok başarılı olmak (belirli bir konuda) shine v.
bir şey birini başarılı bir sonuca ulaştırmak carry one through v.
başarılı olmak go places v.
başarılı olmak get there v.
başarılı olmak veya iyi bir şekilde sonuçlanmak (plan/proje vb) work out v.
başarılı olmak thrive v.
başarılı olmak work v.
başarılı olmak succeed v.
başarılı olmak (plan/fikir) work v.
başarılı olmak make one's way v.
çok başarılı olmak go to town v.
başarılı olmak prosper v.
bir işte uzun süre başarılı olmak have a good run for one's money v.
başarılı olmak make good v.
bir işyerini başarılı bir şekilde idare etmek make a go of v.
başarılı olmamak put up a poor show v.
başarılı olmak work out v.
bir konuda başarılı olmak succeed at v.
başarılı olmak come off v.
çok başarılı olmak go far v.
başarılı olmak get ahead v.
başarılı olmak win through v.
başarılı olmak achieve v.
başarılı olacağa benzemek show promise v.
sınavda başarılı olmak do well in the exam v.
başarılı olmak ride high v.
bir şeyde başarılı olmak be good at v.
kolayca ve başarılı bir biçimde yapmak carry off v.
biri kadar başarılı olmaya çalışmak emulate v.
başarılı olmak go far v.
başarılı olamamak fail v.
iyi başlangıç yapıp başarılı olmak shoot ahead v.
başarılı şekilde bitirmek complete successfully v.
başarılı şekilde bitirmek finish successfully v.
başarılı olarak tamamlamak accomplish v.
başarılı olarak tamamlamak complete successfully v.
başarılı bir şekilde bitirmek bring something to a successful conclusion v.
testlerde yüzde 90 başarılı olmak/çıkmak get a 90 percent rate of success in the tests v.
başarılı olmak make out v.
mücadelesinde başarılı olmak win one's battle v.
başarılı bulmak deem/find successful v.
çok başarılı olmak ace v.
başarılı bir iş coup n.
başarılı olan kimse success n.
insanın her zamanki gibi başarılı olmadığı gün off day n.
başarılı vuruş coup n.
birden fazla işte başarılı olan jack of all trades n.
en başarılı dönemi (bir kimsenin) prime n.
başarılı ve aranan kimse lion n.
başarılı olma prosperousness n.
başarılı kimse achiever n.
başarılı kimse success n.
beklenilenden daha başarılı overachiever n.
başarılı bir yıl a vintage year n.
üstün başarılı high flyer n.
beklentilerden daha az oranda başarılı olan underachiever n.
yalnızca başarılı rekabetçinin ödüllendirildiği çekişme winner takes all n.
başarılı iş flourishing business n.
başarılı iş successful business n.
beklenenden daha başarılı olma overachievement n.
her alanda başarılı all rounder n.
her alanda başarılı kimse all-rounder n.
başarılı hareket coup n.
hakkında az bilinen fakat beklenmedik bir şekilde başarılı olan ya da olma ihtimali bulunan siyasi lider dark horse n.
başarılı kombinasyon successful combination n.
başarılı bir organizasyon a successful organization n.
başarılı bir örgüt/kurum a successful organization n.
başarılı müzisyen successful musician n.
başarılı evlilik successful marriage n.
başarılı bir kariyer a successful career n.
üstün başarılı kimse high achiever n.
başarılı yapımcı successful producer n.
başarılı olan prospering adj.
her alanda başarılı all-around adj.
çok başarılı enviable adj.
hırslı ve başarılı up-and coming adj.
(çok) başarılı banner adj.
daha başarılı more successful adj.
çok heyecanlı ve başarılı/ses getiren rip-roaring adj.
son derece başarılı incandescent adj.
başarılı bir şekilde victoriously adv.
başarılı biçimde successfully adv.
başarılı bir şekilde accomplishedly adv.
başarılı bir şekilde featly adv.
başarılı bir biçimde successfully adv.
başarılı olarak successfully adv.
son derece başarılı bir seviyede at a very successful level adv.
Phrasals
başarılı olmak pay off v.
başarılı olmak make a go of
başarılı olmak take off
başarılı olmak thrive on
Phrases
şayet başarılı olamazsam in the event of my failure adv.
işinde başarılı olduğu zaman on one's day
her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır behind every great man there's a great woman
her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır behind every great man is a great woman
planlama ve organizasyonda başarılı successful at planning and organization
Proverb
her zaman başarılı olamazsın you win some, you lose some
her zaman başarılı olamazsın you win a few, you lose a few
Colloquial
başarılı olmak go far
çok başarılı olmak go far
çok başarılı olmak go down a bomb
çok başarılı olmak go over big
çok başarılı olmak go down big
geçmiş başarılı günler palmy days
her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır behind every successful man there is a woman
çok başarılı olmak hit the big time
başarılı olamamış/olamayacak tasarı a dead duck
başarılı/lider takımı tutan kimse glory hunter
okulda başarılı olamamak do badly at school
kendini beğenmiş başarılı ve küstah adam swinging dick
son derece başarılı (film/tiyatro oyunu/performans) boffo
okul hayatında/teorik bilgi konusunda başarılı olup, profesyonel meslek hayatında ya da gündelik hayatta aynı başarıyı yakalayamayan kişi book smart
Idioms
çok başarılı bir şekilde with flying colors
başarılı olmak go places
beklenmedik bir işte başarılı olmak come up trumps
çok başarılı bir biçimde with flying colors
beklenmedik bir işte başarılı olmak turn up trumps
çok başarılı olmak go great guns
başarılı olmak make the grade
başarılı çıkış yapmak get off the ground
başarılı olmak pay off
başarılı sonuca ulaşmak bear fruit
(yarışma) başarılı olmak win the day
(yarışma) başarılı olmak carry the day
(sporda vb) olağanüstü başarılı olmak excel at
(başarılı bir aktivitenin) en başarılısı veya başarısızı olmak take the cake
çok başarılı olarak with flying colours
çok başarılı olmak go a bomb
çok başarılı olmak go like a bomb
başarılı performans göstermek bring the house down
başarılı oyun çıkartmak bring the house down
son derece başarılı bir seviyede on the crest of a wave
başarılı bir biçimde on the crest of a wave
bir şeyde başarılı olmak bring home the bacon
tam anlamıyla başarılı olmak hit the bull's eye
başarılı bir iş hayatı geçirmek have had a good innings
çok başarılı olmak ride high
diğerlerinden daha başarılı olmak come out smelling like a rose
çok başarılı bir dönem yaşamak be on the crest of a wave
hayatta başarılı olmak rise in the world
çok başarılı olmak be riding high
başarılı bir girişime/işe dahil olmak get in on the act
her alanda başarılı an all-rounder
her alanda başarılı kimse an all-rounder
bir çok alanda başarılı olan kimse a man for all seasons
eskiden başaralı olup artık başarılı olmayan kurum vb. fallen angel
çok başarılı olmak have the world at one’s feet
başarılı bir çalışma/eser a bang up job
çok başarılı olmak bat a thousand
çok başarılı olmak be batting a thousand
kişinin hayatında en mutlu/başarılı olduğu zaman/dönem one's finest hour
çok başarılı flying high
başarılı olmak have a good run
başarılı olmak have a great run
öğretmen olarak başarılı olmak make good as a teacher
çok mutlu/başarılı/güzel olmak be in all somebody's glory
iyi/olumlu/başarılı göstermek make someone look good
mutlu ve başarılı bir konumda olmak has the world by the tail with a downhill drag
mutlu ve başarılı bir konumda olmak has the world by the tail
işinde başarılı olup hızla yükselen/zengin olan kimse a high-flier
çok başarılı olmak be flying high
işinde başarılı olup hızla yükselen/zengin olan kimse a high-flyer
bir gruptaki en güçlü ya da en başarılı kişi king of the castle (brit)
bir gruptaki en güçlü ya da en başarılı kişi king of the hill (us)
başarılı olmak hit a home run
başarılı olmak make something of your life
başarılı olmak make something of yourself
(çok) başarılı olmak somebody will go a long way
başarılı olmak make it good
(hayatta) (kendi başına) başarılı olmak/başarmak make one's way in the world
gençliği/dinamizmi/hayatının başarılı/güçlü dönemi geride kalmış olmak past someone's prime
başarılı olmak be on the up-and-up
gerçekleşmeyecek/başarılı olmayacak/tutmayacak something will never fly
kazanma/başarılı olma ihtimalim düşük/zayıf the odds are stacked against me
kazanmam/başarılı olmam pek mümkün değil. ibre benden yana değil the odds are stacked against me
beklentilerin ötesinde başarılı olmak pull through with flying colors
başarılı olmak make the big time
çok başarılı olmak be on a tear
üzerine olmamak (bir alanda oldukça başarılı olanlar için kullanılır) be no slouch
çok başarılı olmak make it to the top
satış/güç/oy elde ederek başarılı olmaya başlamak make inroads on
çok başarılı olmak make it to the top
Speaking
başarılı bir adam olacak he will amount to something
her zaman başarılı olamazsın you can't win 'em all
çok başarılı sayılmazsın don't give up the day job
isimleri akılda tutma konusunda çok başarılı değilim i'm awful at names
isimleri akılda tutma konusunda çok başarılı değilim i'm terrible at names
başarılı olmanın birçok yolu vardır there are many ways to be successful
her zaman başarılı olamazsın you can't be successful every time
Slang
başarılı olunan zamanlar ortalaması batting average
başarılı insanları eleştirme eğilimi tall poppy syndrome
başarılı kimseler tall poppies
çok başarılı olmak make it big
çok başarılı olmak make out like a bandit
çok beğenilen ve başarılı kimse gasser
başarılı/işi kıvıran tipleri sevmeyen nefret dolu ezik player-hater
Trade/Economic
iki veya daha fazla kültürün başarılı biçimde birleştirilmesi multiculturalism
başarılı olmak thrive
başarılı işletme going concern
başarılı olmak prosper
çok başarılı roaring
refah prosperous başarılı prosperity
başarılı iş a going concern
şirkete iş getirmede başarılı olan yönetici rainmaker
Law
nypd'de özellikle silahlı bir çatışmada başarılı olmuş polislere verilen ikinci en yüksek onur madalyası combat cross
Politics
seçimde başarılı olmak için saflarını birleştiren iki siyasetçi a dream ticket
Technical
başarılı çağrı successful call
Computer
sınama başarılı tested ok
sınama başarılı test successful
gönderme başarılı send successful
denetim başarılı audit success
Informatics
başarılı çağrı successful call
Telecom
başarılı çağrı denemesi successful call attempt
başarılı çağrı successful call
başarılı giriş inline validation (success)
Zoology
bir bitki veya hayvan türünü başarılı bir şekilde yeni bir yaşam ortamına adapte etme ecesis
Education
başarılı uygulamalar dokümanı compendium
başarılı öğrenciler listesi dean's list
başarılı öğrenciler successful students
(çok başarılı olan ilk seneye oranla) okuldaki ikinci senesinde öğrencinin performansının düşüşe geçmesi sophomore jinx
(çok başarılı olan ilk seneye oranla) okuldaki ikinci senesinde öğrencinin performansının düşüşe geçmesi sophomore slump
Linguistics
başarılı öğrenci incelemeleri good language learner studies
az başarılı under achiever
Military
merminin hedefe başarılı olarak çarptıktan sonra zırh malzemesi sünek ise ortaya çıkan çiçek gibi açılmış görüntü petalling
Sport
rakip oyuncunun başarılı hareketlerinden sonra rakibin moralini bozmak amacıyla yapılan tahrik edici konuşmalar trash-talk