birbiriyle yarışmak (iki şey) - Turkish English Dictionary