birisinin başına gelecek en k - Turkish English Dictionary

Maybe the correct one is