bugünkü - Turkish English Dictionary
History

bugünküMeanings of "bugünkü" in English Turkish Dictionary : 10 result(s)

Turkish English
General
bugünkü up to date adj.
bugünkü up-to-date adj.
bugünkü present adj.
bugünkü present-day adj.
bugünkü of today adj.
bugünkü existing adj.
bugünkü current adj.
bugünkü modern adj.
bugünkü existent adj.
bugünkü today's adj.

Meanings of "bugünkü" with other terms in English Turkish Dictionary : 44 result(s)

Turkish English
General
bugünkü anlamda in today's context adv.
bugünkü bağlamda in today's context adv.
bugünkü günde in this day and age adv.
bugünkü şartlarda in today's conditions adv.
bugünkü şartlarda in present-day conditions adv.
Colloquial
bugünkü toplantı ertelendi today's meeting was postponed
Speaking
bugünkü gazeteyi gördün mü? have you seen today's paper?
bugünkü toplantı ertelendi the meeting today was postponed
Trade/Economic
belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri defined benefit obligation based on present value
belirlenmiş tazminat yükümlülüğünün bugünkü değeri present value of defined benefit obligation
bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı discount rate
bir malın bugünkü fiyatının ileri tarihteki fiyatından daha yüksek olması durumu backwardation
bir malın ileri tarihteki fiyatının bugünkü fiyatından yüksek olması durumu contango
bugünkü değer capitalized value
bugünkü değer net present value net
bugünkü değer present value
bugünkü değer present value
bugünkü giderler için anticipatory borrowing
bugünkü parasal değeri actual cash value
bugünkü postayla by today's mail
bugünkü postayla by this day's post
bugünkü postayla today's post
bugünkü tarihle under today's date
bugünkü tl değeri ile ifade olunan fiyat money price
düzeltilmiş bugünkü değer adjusted present value
gelecekteki yıllık ödemeleri karşılamaya yetecek tutardaki fonların bugünkü değeri annuity fund
ıskonto edilmiş bugünkü değer discounted present value
kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü bugünkü değeri present value of defined benefit obligation
net bugünkü değer net present value
net bugünkü değer pdv
net bugünkü değer present value
net bugünkü değer present discounted value
net bugünkü değer analizi net present value analysis
net bugünkü değer yöntemi net present value method
pozitif net bugünkü değerli proje positive net present value project
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin aktuaryal bugünkü değeri actuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik gelirlerinin bugünkü gerçek değeri actuarial present values of promised retirement benefits
taahhüt edilen emeklilik ikramiyelerinin aktuaryal bugünkü değeri actuarial present values of promised retirement benefits
tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri present value of a defined benefit obligation
teknolojinin bugünkü durumu state of the art
Politics
net bugünkü değeri net present value
Computer
bugünkü değer present value
bugünkü görevler today's tasks
Biology
belli bir canlı grubunun ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama phylogenesis