düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım - Turkish English Dictionary

Maybe the correct one is