düzenlemek - Turkish English Dictionary
History

düzenlemekMeanings of "düzenlemek" in English Turkish Dictionary : 122 result(s)

Turkish English
Common Usage
düzenlemek hold v.
düzenlemek put in order v.
düzenlemek regulate v.
düzenlemek organize v.
düzenlemek arrange v.
düzenlemek organise v.
düzenlemek edit v.
General
düzenlemek reorganize v.
düzenlemek put up v.
düzenlemek designate v.
düzenlemek get up v.
düzenlemek do out v.
düzenlemek devise v.
düzenlemek engineer v.
düzenlemek collocate v.
düzenlemek dress v.
düzenlemek construct v.
düzenlemek promote v.
düzenlemek string v.
düzenlemek draw up v.
düzenlemek structure v.
düzenlemek whack up v.
düzenlemek do v.
düzenlemek get v.
düzenlemek stage v.
düzenlemek shape v.
düzenlemek digest v.
düzenlemek order v.
düzenlemek accommodate v.
düzenlemek line up v.
düzenlemek design v.
düzenlemek get things square v.
düzenlemek methodize v.
düzenlemek scheme v.
düzenlemek install v.
düzenlemek prepare v.
düzenlemek plan v.
düzenlemek forge v.
düzenlemek set up v.
düzenlemek unclutter v.
düzenlemek orchestrate v.
düzenlemek work v.
düzenlemek compose v.
düzenlemek mount v.
düzenlemek coordinate v.
düzenlemek manage v.
düzenlemek lay out v.
düzenlemek make up v.
düzenlemek impose v.
düzenlemek frame v.
düzenlemek set out v.
düzenlemek purge v.
düzenlemek work one’s way up v.
düzenlemek embody v.
düzenlemek dispose v.
düzenlemek execute v.
düzenlemek grade v.
düzenlemek distribute v.
düzenlemek make v.
düzenlemek queue v.
düzenlemek set v.
düzenlemek array v.
düzenlemek draw v.
düzenlemek spruce v.
düzenlemek form v.
düzenlemek work up v.
düzenlemek codify v.
düzenlemek give v.
düzenlemek make out v.
düzenlemek regularize v.
düzenlemek write out v.
düzenlemek arrange v.
düzenlemek edit v.
düzenlemek neaten v.
düzenlemek write up v.
düzenlemek appoint v.
düzenlemek clear up v.
düzenlemek control v.
düzenlemek fit up v.
düzenlemek fix v.
düzenlemek collate v.
düzenlemek concoct v.
düzenlemek fix up v.
düzenlemek fix with v.
düzenlemek regularise v.
düzenlemek methodise v.
düzenlemek reorganise v.
düzenlemek curate v.
düzenlemek reduce v.
düzenlemek adjust v.
düzenlemek rally v.
düzenlemek cast v.
düzenlemek redact v.
düzenlemek range v.
düzenlemek reigle [obsolete] v.
düzenlemek netify v.
düzenlemek tight [dialect] v.
düzenlemek tift [dialect] v.
Phrasals
düzenlemek redd up [midwestern us] v.
düzenlemek go about v.
düzenlemek wind up v.
düzenlemek pull something together v.
düzenlemek get up v.
düzenlemek edit out v.
Idioms
düzenlemek bring all together v.
düzenlemek lick into shape v.
düzenlemek whack up v.
Trade/Economic
düzenlemek make out v.
düzenlemek draw v.
düzenlemek issue v.
düzenlemek co-ordinate v.
Law
düzenlemek settle v.
düzenlemek set right v.
düzenlemek embody v.
düzenlemek issue v.
Technical
düzenlemek fix v.
düzenlemek format v.
düzenlemek regularize v.
düzenlemek regulate v.
düzenlemek clear up v.
düzenlemek regularise v.
Textile
düzenlemek arrange v.

Meanings of "düzenlemek" with other terms in English Turkish Dictionary : 371 result(s)

Turkish English
Common Usage
yeniden düzenlemek reorganize v.
yeniden düzenlemek reorganise v.
General
yeniden düzenlemek recompose v.
yeniden düzenlemek redraw v.
düzenlemek (toplantı) hold v.
düzenlemek (toplantı) arrange v.
işleyişini düzenlemek regulate v.
gizlice düzenlemek stage manage v.
tekrar düzenlemek redeploy v.
indeks düzenlemek index v.
yeniden düzenlemek reform v.
yarışma düzenlemek organize a contest v.
yarışma düzenlemek organize a competition v.
yeniden düzenlemek reconstitute v.
akılda düzenlemek arrange in the mind v.
gruplar halinde düzenlemek arrange into groups v.
saldırı düzenlemek attack v.
bahçe düzenlemek landscape v.
basın toplantısı düzenlemek hold a press conference v.
sahte evrak düzenlemek forge a document v.
yeniden düzenlemek reconvert v.
adına düzenlemek draw up in someone's name v.
planlayıp düzenlemek engineer v.
yeniden düzenlemek readjust v.
düzenlemek (bir plan vb'ni) work out v.
ihtiyaca göre düzenlemek customize v.
sistemli bir biçimde düzenlemek schematize v.
anket düzenlemek take a poll v.
çalışmasını düzenlemek regulate v.
bilanço düzenlemek make up a balance sheet v.
yeniden düzenlemek redeploy v.
yeniden düzenlemek reorganise v.
yeniden düzenlemek reconstruct v.
hiyerarşik biçimde düzenlemek hierarchise v.
hiyerarşik biçimde düzenlemek hierarchize v.
yeniden düzenlemek restructure v.
baskın düzenlemek raid v.
baskın düzenlemek make a surprise attack v.
baskın düzenlemek make a sudden attack v.
baskın düzenlemek carry out a raid v.
baskın düzenlemek conduct a raid v.
baskın düzenlemek make a raid on v.
baskın düzenlemek make a foray v.
adına fatura düzenlemek issue an invoice on behalf of v.
yeniden düzenlemek rearrange v.
iç içe düzenlemek nest v.
uygun biçimde düzenlemek fix up v.
adına düzenlemek organize for (someone) v.
sözleşme düzenlemek draw up a contract v.
mukavele düzenlemek draw up a contract v.
sözleşme düzenlemek draw up an agreement v.
mukavele düzenlemek draw up an agreement v.
eğlence düzenlemek lay on entertainment v.
parti düzenlemek lay on party v.
belge düzenlemek draft a document v.
belge düzenlemek draw up a document v.
belge düzenlemek prepare a document v.
liste düzenlemek make a list v.
ayin düzenlemek hold a religious ceremony v.
liste düzenlemek compile a list v.
liste düzenlemek draw up a list v.
yarışma düzenlemek hold a contest v.
yarışma düzenlemek have a contest v.
yarışma düzenlemek run a contest v.
maddeler halinde düzenlemek itemise v.
maddeler halinde düzenlemek itemize v.
fuar düzenlemek organize a fair v.
sefer düzenlemek embark on an expedition v.
sefer düzenlemek organize an expedition v.
sefer düzenlemek launch an expedition v.
sefer düzenlemek mount an expedition v.
ayrı ayrı katmanlar halinde düzenlemek stratify v.
operasyon düzenlemek perform an operation v.
katalog düzenlemek compile catalog v.
operasyon düzenlemek begin an operation v.
operasyon düzenlemek mount an operation v.
çek düzenlemek make out a check v.
evrak düzenlemek prepare document v.
operasyon düzenlemek launch an operation v.
evrak düzenlemek draw up document v.
evrak düzenlemek draft document v.
operasyon düzenlemek undertake an operation v.
operasyon düzenlemek carry out an operation v.
yasa düzenlemek enact a law v.
yarışma düzenlemek stage a competition v.
yarışma düzenlemek hold a competition v.
yasa düzenlemek prepare a law v.
resepsiyon düzenlemek organize a reception v.
çift çift düzenlemek pair v.
etkinlik düzenlemek organize an event v.
etkinlik düzenlemek organize an activity v.
yeniden düzenlemek redispose v.
tekrar düzenlemek redispose v.
sipariş düzenlemek prepare an order v.
seminer düzenlemek conduct a seminar v.
seminer düzenlemek hold a seminar v.
seminer düzenlemek organize a seminar v.
rapor düzenlemek draw up a report v.
rapor düzenlemek compile a report v.
derleyip düzenlemek collate v.
parti düzenlemek hold a party v.
parti düzenlemek throw a party v.
parti düzenlemek organize a party v.
tören düzenlemek hold a ceremony v.
tören düzenlemek conduct a ceremony v.
tören düzenlemek perform a ceremony v.
rapor düzenlemek prepare a report v.
ihale düzenlemek make a tender v.
tur düzenlemek organize a tour v.
kermes düzenlemek hold a kermis (fair) v.
kermes düzenlemek organize a fair v.
akla uygun olarak düzenlemek rationalize v.
kampanya düzenlemek organize a campaign v.
(yazı) düzenlemek edit v.
önceden düzenlemek prearrange v.
eş zamanlı operasyon düzenlemek organize simultaneous operations v.
bahçeyi düzenlemek landscape v.
araziyi düzenlemek landscape v.
içice düzenlemek nest v.
gösteri düzenlemek protest v.
gösteri düzenlemek demonstrate v.
gösteri düzenlemek organise a protest v.
gösteri düzenlemek gather to protest v.
gösteri düzenlemek hold a demonstration v.
gösteri düzenlemek stage a demonstration v.
gösteri düzenlemek organize a demonstration v.
(toplantı vb) düzenlemek hold v.
yeniden düzenlemek reformulate v.
işleri daha etkili çözebilmek için faaliyetlerini daha iyi düzenlemek get your act together v.
beyanname düzenlemek make out a declaration v.
müzayede düzenlemek hold an auction v.
gezi düzenlemek arrange an excursion v.
gezi düzenlemek organize an excursion v.
odayı düzenlemek do a room v.
gezi düzenlemek organize a tour v.
yanlış düzenlemek misregulate v.
senet düzenlemek draw up a deed v.
fatura düzenlemek make out an invoice v.
şenlik düzenlemek organize a festival v.
festival düzenlemek organize a festival v.
festival düzenlemek set up a festival v.
şenlik düzenlemek set up a festival v.
komplo düzenlemek organize a conspiracy against v.
komplo düzenlemek organise a conspiracy against v.
komplo düzenlemek plot against v.
eylem düzenlemek organize a demonstration v.
eylem düzenlemek organise a demonstration v.
eylem düzenlemek hold a demonstration v.
(evi vb) düzenlemek declutter v.
gösteri düzenlemek organise a demonstration v.
eylem düzenlemek stage a demonstration v.
öğle yemeği düzenlemek hold a lunch v.
eğitim düzenlemek arrange training v.
eğitim düzenlemek organize training v.
toplantı düzenlemek assemble a meeting v.
bir toplantı düzenlemek assemble a meeting v.
bir toplantı düzenlemek organize a meeting v.
bir toplantı düzenlemek organise a meeting v.
tur düzenlemek arrange a tour v.
saldırı düzenlemek organize an attack v.
saldırı düzenlemek organise an attack v.
entrika düzenlemek conspire against someone v.
entrika düzenlemek scheme against someone v.
entrika düzenlemek plot against someone v.
sergi düzenlemek organize an exhibition v.
entrika düzenlemek machinate v.
bir metni düzenlemek redact v.
bir metni düzenlemek edit v.
sahte senet düzenlemek forge a note/bill v.
sahte senet düzenlemek counterfeit a bill v.
sahte senet düzenlemek forge a bond v.
yeni baştan düzenlemek overmake v.
aşı kampanyası düzenlemek organize a vaccination campaign v.
cenaze töreni düzenlemek/işlerini düzenlemek make the arrangements v.
imzalı ve mühürlenmiş bir şekilde düzenlemek (belge) execute under hand or under seal v.
(şarkıyı) yeniden düzenlemek remix v.
adına fatura düzenlemek issue an invoice in the name of v.
baskın düzenlemek launch raid v.
sisteme göre düzenlemek systematise v.
seçim yapmak/düzenlemek hold an election v.
suikast düzenlemek assassinate v.
kronolojik olarak düzenlemek chronologize v.
trafiği düzenlemek regulate the traffic v.
yeniden düzenlemek reorganize v.
sistemli bir biçimde düzenlemek schematise v.
ihtiyaca göre düzenlemek customise v.
kronolojik olarak düzenlemek chronologise v.
akla uygun olarak düzenlemek rationalise v.
balo düzenlemek throw a ballroom party v.
basın toplantısı düzenlemek hold a news conference v.
senet düzenlemek draw a bill v.
yarışma düzenlemek have/hold/run a contest v.
yarışma düzenlemek hold/stage a competition v.
(beyin için) kendini yeniden yapılandırmak/düzenlemek/şekillendirmek rewire v.
kanun düzenlemek prepare a law v.
kanun düzenlemek make a law v.
tekrar düzenlemek rearrange v.
festival düzenlemek arrange a festival v.
festival düzenlemek hold a festival v.
azaltarak düzenlemek downregulate v.
kurs düzenlemek hold a (training) course v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
düzenlemek (belge) set v.
yeniden planlayıp düzenlemek reengineer v.
tekrar düzenlemek reengineer v.
tekrar müzayede düzenlemek rebid v.
yeniden düzenlemek recast v.
ayarlamak, düzenlemek (ilan, bildiri gibi) redact v.
yeniden düzenlemek redo v.
yeniden düzenlemek redraw v.
yeniden düzenlemek regrade v.
yeniden düzenlemek reforge v.
(askeri birliği) yeniden düzenlemek reform [obsolete] v.
bölümler halinde düzenlemek chapter v.
dama tahtası şeklinde düzenlemek ya da işaretlemek checkerboard v.
yeniden düzenlemek rejigger v.
tekrar bahçe düzenlemek relandscape v.
yeniden araziyi düzenlemek relandscape v.
(birine) suikast düzenlemek terminate v.
bir temaya göre düzenlemek theme v.
zaman çizelgesine göre düzenlemek timetable v.
matbaa çalışanlarıyla toplantı düzenlemek hold a chapel v.
toplantı düzenlemek hold a meeting n.
düzenlemek (ilan, bildiri gibi) redaction n.
Phrasals
dizmeden önce tablo halinde düzenlemek cast up v.
baskı için düzenlemek lay out v.
sistemli biçimde düzenlemek dispose of v.
basılı materyalin konumunu düzenlemek line up v.
birisinin dinine bağlılığını kuvvetlendirecek bir dinsel ayin düzenlemek confirm (one) in (something) v.
birisinin dinine bağlılığını kuvvetlendirecek bir dinsel ayin düzenlemek confirm someone in something v.
(birine veya bir şeye) karşı kampanya düzenlemek campaign against (someone or something) v.
(birine, bir şeye) karşı seçim kampanyası düzenlemek campaign against (someone or something) v.
bir şey için entrika düzenlemek scheme for v.
bir şeyi düzeltmek/düzenlemek spiff something up v.
bir şey için entrika düzenlemek plot for v.
daha güzel olması için düzenlemek sex up v.
fesat düzenlemek conspire against v.
için gösteri düzenlemek demonstrate for v.
-e karşı gösteri düzenlemek demonstrate against v.
bir şeyi düzenlemek (müzik, ses) mix (something) down v.
belirli bir forma göre yazmak/oluşturmak/düzenlemek draw up v.
belge düzenlemek draw up v.
belirli bir forma göre yazmak/oluşturmak/düzenlemek draw up v.
belge düzenlemek draw up v.
(bir şeyi) düzenlemek edit (something) out of (something) v.
(yazıyı, filmi, videoyu) düzenlemek edit in v.
kısaltarak düzenlemek/düzeltmek edit something out of something v.
kısaltarak düzenlemek/düzeltmek edit something out v.
bir şeyi başka bir şeyin parçalarını kullanarak yeniden düzenlemek reconstruct something from something v.
bir şeyi başka bir şey kullanarak yeniden düzenlemek reconstruct something from something v.
iki kişi arasında karşılaşma düzenlemek face off v.
(birini/bir şeyi) bir şekil halinde düzenlemek form into (something) v.
birini/bir şeyi bir şekilde düzenlemek form someone or something into something v.
(bir yerden) saldırı düzenlemek strike from (something) v.
(birine/bir şeye) göre düzenlemek gear to (someone or something) v.
(birine/bir şeye) göre düzenlemek gear toward (someone or something) v.
bir şeyler ekleyerek düzenlemek edit in n.
Colloquial
parti düzenlemek have open house v.
Idioms
birinin keyfine göre şekillendirmek/düzenlemek accommodate (someone's) wishes v.
birisi için bir parti vermek/düzenlemek throw a party for someone v.
büyük bir elveda partisi düzenlemek give someone a big send-off v.
büyük bir ağırlama töreni düzenlemek kill the fatted calf v.
büyük bir elveda partisi düzenlemek have a big send-off v.
işleri düzenlemek have one's ducks in a row v.
işlerini düzenlemek set one's house in order v.
işlerini düzenlemek put one's house in order v.
işleri düzenlemek get one's ducks in a row v.
işleri düzenlemek have ducks in a row v.
komplo düzenlemek plot against v.
komplo düzenlemek make a scheme against v.
parti düzenlemek throw a party v.
yürüyüş düzenlemek walk out v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) lehine olacak şekilde düzenlemek stack the cards in the favor of (someone or something) v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) yararına olacak şekilde düzenlemek stack the cards in the favor of (someone or something) v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) lehine olacak şekilde düzenlemek stack the deck in the favor of (someone or something) v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) yararına olacak şekilde düzenlemek stack the deck in the favor of (someone or something) v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) lehine olacak şekilde düzenlemek stack the odds in (someone's or something's) favor v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) yararına olacak şekilde düzenlemek stack the odds in (someone's or something's) favor v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) lehine olacak şekilde düzenlemek stack the odds in the favor of (someone or something) v.
durumu (başka birinin/bir şeyin) yararına olacak şekilde düzenlemek stack the odds in the favor of (someone or something) v.
kuralları birine göre tekrar düzenlemek move the goal line [uk] v.
Slang
sahte belge düzenlemek pencil whipped v.
Trade/Economic
protestolu olanın yerine yeniden poliçe düzenlemek redraw v.
çizgili çek düzenlemek cross a check v.
adına poliçe düzenlemek issue a policy to v.
anlaşma düzenlemek make an arrangement v.
bir poliçe düzenlemek make a bill of exchange v.
bilanço düzenlemek make up a balance sheet v.
bilanço düzenlemek make the balance v.
bir işi planlayıp başarı ile yürütmek, yönetmek, düzenlemek mastermind v.
bilanço düzenlemek draw the balance v.
çizgili çek düzenlemek cross a cheque v.
fatura düzenlemek make out an invoice v.
fatura düzenlemek invoice v.
fatura düzenlemek draw up an invoice v.
eğitim kursu düzenlemek hold a (training) course v.
eğitim kursu düzenlemek organize a (training) course v.
fatura düzenlemek to draw up an invoice v.
makbuz düzenlemek make out a receipt v.
konşimento düzenlemek make a bill of lading v.
poliçe düzenlemek make a promissory note v.
poliçe düzenlemek issue a policy v.
senet düzenlemek issue a bill v.
sermayenin yapısını yeniden düzenlemek recapitalize v.
sermayenin yapısını yeniden düzenlemek recapitalise v.
tutanak düzenlemek make an official report v.
talep seviyesini düzenlemek regulate the level of demand v.
vergi beyannamesi düzenlemek make a return v.
vardiya düzenlemek arrange shifts v.
abd'de menkul değer işlemlerini düzenlemek için çıkartılan ilk yasalar blue sky laws n.
Law
gerekli belgeleri düzenlemek prepare pertinent documents v.
kanunla düzenlemek enact v.
sahte belge düzenlemek fabricate a document v.
sahte evrak düzenlemek counterfeit v.
sahte belge düzenlemek forge a document v.
sahte evrak düzenlemek forge v.
sahte evrak düzenlemek forge a paper v.
düzenlemek (belge) issue n.
Politics
bölgelere göre düzenlemek regionalize v.
bölgelere göre düzenlemek regionalise v.
istisnai kıymetle beyan düzenlemek issuing a declaration under exceptional value v.
konferans düzenlemek hold the conference v.
merasim düzenlemek perform a ceremony v.
merasim düzenlemek conduct a ceremony v.
merasim düzenlemek hold a ceremony v.
sabotaj düzenlemek stage sabotage v.
suikast düzenlemek plot v.
sabotaj düzenlemek sabotage v.
tören düzenlemek hold a ceremony v.
tören düzenlemek conduct a ceremony v.
tören düzenlemek perform a ceremony v.
(parlamentoyu feshetmek ve seçim düzenlemek için devlet başkanına) müzekkere vermek drop the writ [canada] v.
Insurance
poliçe düzenlemek issue a policy to v.
Technical
yeniden düzenlemek re-edit v.
bir sisteme göre düzenlemek systemise v.
bir sisteme göre düzenlemek systemize v.
önceden düzenlemek prearrange v.
radyal biçimde düzenlemek radialize v.
radyal biçimde düzenlemek radialise v.
yeniden düzenlemek rejig v.
yeniden düzenlemek reorder v.
yelkenleri rüzgara göre düzenlemek trim v.
Computer
anket düzenlemek organize a poll v.
bağlantı düzenlemek link edit v.
mail adresini mailin gerçek bir kişiden gittiğine inandıracak şekilde düzenlemek spoof v.
düzenlemek için grafiği çift tıklatın double-click chart to edit expr.
Telecom
renkleri düzenlemek edit colors v.
Construction
su seviyesini ve akışını düzenlemek için akarsu üstünde kurulan set cauld [scottish] n.
su seviyesini yükseltmek ya da akışını düzenlemek için akarsu üstünde kurulan set weir n.
Marine
palangayı parçalarına ayırıp düzenlemek underrun a tackle v.
üzerine saldırı düzenlemek fall foul of v.
Physiology
vücut ısısını düzenlemek thermoregulate v.
Physics
görelilik kuramına göre (formülü) düzenlemek relativize v.
görelilik kuramına göre (formülü) düzenlemek relativise v.
Military
safları yeniden düzenlemek reduce a square v.
sancak taşıyarak geçit töreni düzenlemek troop v.
kara harekatı düzenlemek lead a land assault v.
kara harekatı düzenlemek make a land assault v.
kara harekatı düzenlemek stage a land assault v.
kara harekatı düzenlemek mount a land assault v.
kara harekatı düzenlemek launch ground incursion into v.
kara harekatı düzenlemek launch into a land assault v.
kara harekatı düzenlemek launch ground operation v.
kara harekatı düzenlemek carry out a land assault v.
tatbikat düzenlemek maneuver v.
tatbikat düzenlemek manoeuvre v.
tatbikat düzenlemek perform a military exercise v.
Sport
bilardo toplarını düzenlemek için üçgen çerçeveye yerleştirmek rack v.
Music
(eksik besteyi) yeniden düzenlemek realize v.
(eksik besteyi) yeniden düzenlemek realise v.
Engineering
(şirketin operasyonlarını) yeniden planlayıp düzenlemek re-engineer v.