equipment - Turkish English Dictionary
History

equipment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "equipment" in Turkish English Dictionary : 41 result(s)

English Turkish
Common Usage
equipment n. teçhizat
equipment n. araç gereç
equipment n. donanım
equipment n. ekipman
General
equipment n. pusat
equipment n. malzeme
equipment n. aparey
equipment n. gereç
equipment n. avadanlık
equipment n. müştemilat
equipment n. aygıt
equipment n. cihaz
equipment n. donatı
equipment n. donatım
equipment n. donatma
equipment n. ekipman
equipment n. takım
equipment n. araç-gereç
equipment n. alet
equipment n. bir işin yapılması için gereken bilgi donanımı
Trade/Economic
equipment n. alet
equipment n. araç
equipment n. donanım
equipment n. donatım
equipment n. malzeme
equipment n. teçhizat
Technical
equipment n. cihaz soğutulması
equipment n. cihaz
equipment n. donatım
equipment n. donanım
equipment n. ekipman
equipment n. gereçler
Mechanic
equipment n. aparat
equipment n. aygıt
Automotive
equipment n. aletler
equipment n. donanım
Transportation
equipment n. işletme malzemesi
equipment n. karayolu taşıtları
Psychology
equipment n. bireyin mental ve duygusal kaynakları
Apiculture
equipment n. arıcı ekipmanı
Military
equipment n. teçhizat

Meanings of "equipment" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
Common Usage
wellhead equipment n. kuyu başı düzeneği
drilling and production equipment n. sondaj ve üretim teçhizatı
General
railway equipment n. demiryolu malzemesi
video equipment n. video teçhizatı
railway equipment n. demiryolu gereci
waste electrical and electronic equipment n. atık elektrikli ve elektronik cihazlar
telecommunication equipment industry n. telekomünikasyon donanım endüstrisi
agreed equipment n. kabul edilen teçhizat
fire fighting equipment n. yangınla mücadele teçhizatı
mechanical equipment n. mekanik teçhizat
construction plant and equipment n. inşaatlarda kullanılan iş makinaları ve ekipmanları
milking equipment n. süt sağım ekipmanı
equipment and supplies n. donanım ve malzemeler
industrial equipment industry n. endüstriyel donanım endüstrisi
television equipment n. televizyon donanımı
sports equipment n. spor malzemesi
farm equipment n. çiftçilik teçhizatı
game equipment n. oyun ekipmanı
data communications equipment n. veri iletişim donatımı
robotics equipment n. robotik cihazları
equipment requirements n. ekipman gereksinimleri
sound system equipment n. ses sistemi ekipmanları
rescue equipment n. kurtarma cihazları
military equipment n. harp teçhizatı
infrared equipment n. kızılötesi donatım
kitchen equipment n. mutfak ekipmanı
industrial equipment n. endüstriyel donanım
lighting equipment n. aydınlatma donanımı
electronic equipment n. elektronik teçhizat
lubricating equipment n. yağlama makinesi
fire fighting equipment n. yangın söndürme ekipmanı
office equipment n. büro ekipmanı
ancillary equipment n. yardımcı ekipman
approved equipment n. onaylanmış teçhizat
infrared equipment n. infrared donatım
electric equipment n. elektrik donanımı
store equipment n. tesisat
tennis equipment n. tenis malzemesi
kitchen equipment n. mutfak malzemesi
stationery equipment n. kırtasiye malzemeleri
equipment number n. tesisat numarası
pollution control equipment n. kirlenme kontrol donanımı
camera equipment n. kamera ekipmanı
technical equipment n. teknik ekipman
sports equipment n. spor gereçleri
sports equipment n. spor aletleri
medical equipment n. tıbbi malzeme
visual presentation equipment n. görsel tanıtım malzemeleri
office equipment n. ofis malzemesi
office equipment n. ofis malzemeleri
medical equipment n. sağlık gereçleri
chief equipment operator n. başmakinist
main equipment n. temel ekipman
main equipment n. ana malzeme
main equipment n. ana ekipman
relocation of equipment n. ekipmanın yerini değiştirme
equipment pool n. makine parkı
equipment room n. ekipman odası
audio-visual equipment n. görsel-işitsel donanım
equipment and supplies n. araç-gereç ve donanımlar
equipment design n. araç-gereç tasarımı
computer input-output equipment n. bilgisayar girdi-çıktı donatımı
computer input-output equipment n. bilgisayar girdi-çıktı donanımı
vehicle-mounted equipment n. araca bağlı ekipman
standby equipment n. yedek teçhizat
auxiliary equipment n. yedek parça
fire equipment n. yangın tesisatı
fire fighting equipment n. yangın tesisatı
office equipment n. büro gereçleri
personal protective equipment n. kişisel koruyucu gereçler
fire safety equipment n. yangın tesisatı
sound system equipment n. ses sistemi cihazları
catering equipment n. mutfak teçhizatı
technical equipment n. teknik donanım
sound system equipment n. ses sistemi ekipmanı
fire department equipment n. itfaiye teşkilatı teçhizatı
fire brigade equipment n. itfaiye teşkilatı teçhizatı
fire-fighting equipment n. yangın söndürme teçhizatı
firefighting equipment n. yangın söndürme teçhizatı
hotel equipment n. otel ekipmanları
stage equipment n. sahne ekipmanı
laundry equipment n. çamaşırhane ekipmanları
garden equipment n. bahçe donanımı
medical equipment n. tıbbi gereçler
household high-fidelity audio equipment and systems n. evde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri
provision of supplies and equipment n. erzak ve ekipman temini/tedariki
equipment detail n. ekipman detayı
diver equipment n. dalgıç ekipmanı
diving equipment n. dalgıç ekipmanı
scuba equipment n. dalgıç ekipmanı
urban equipment n. kentsel donatı
funerary equipment n. cenaze levazımatı
funerary equipment n. cenaze gereçleri
technological equipment n. teknolojik donanım
common language equipment identifier (clei) code n. ortak dil ekipman tanımlayıcı (clei) kodu
recording equipment n. kayıt cihazı
recording equipment n. kayıt makinesi
re-equipment n. yeniden donatma
re-equipment n. yeniden teçhiz etme
re-equipment n. yeniden döşeme
life-sustaining equipment n. yaşamsal ekipmanlar
field equipment n. saha ekipmanları
Trade/Economic
european committee of air handling and refrigerating equipment manufacturers n. avrupa hava şartlandırma ve soğutma ekipmanı imalatçıları komitesi
noise emission in the environment by equipment for use outdoors n. açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonu
major equipment n. ana donatım
major equipment n. ana teçhizat
accessory equipment n. araç-gereç
property, plant and equipment (ppe) n. arazi, tesis ve ekipman
property, plant and equipment n. arsa, fabrika ve teçhizat
property, plant and equipment n. arsalar, fabrika ve teçhizat
accounting office for equipment and office supply inventory n. ayniyat saymanlığı
electrical equipment designed for use within certain voltage limits n. belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat
pressure equipment directive n. basınçlı ekipmanlar direktifi
standby equipment n. belirli üretim hacminde ya da belirli zamanlarda kullanılan makine ve teçhizat
pressure equipment n. basınçlı ekipmanlar
pressure equipment directive n. basınçlı ekipmanlar yönetmeliği
pressure equipment directive n. basınçlı ekipmanlar yönergesi
office equipment n. büro demirbaşı
office equipment n. büro malzemesi
office equipment n. büro ekipmanı
buildings and equipment n. binalar ve donatım
office equipment n. büro eşyası
office furniture and equipment n. büro mobilya ve malzemesi
computer equipment n. bilgisayar donanımı
office equipment n. büro malzemeleri
building and equipment n. bina ve makine donatımı
the agreement on the international carriage of perishable foodstuff and on the special equipment to be used for such carriage (atp) n. bozulabilir gıda maddelerinin uluslararası taşımacılığı ve taşımalarında özel araçların kullanımı antlaşması
office equipment n. büro donanımı
farm equipment sector n. çiftlik ekipmanları sektörü
fixtures and equipment n. demirbaşlar ve ekipman
store equipment n. demirbaş
office equipment n. demirbaş
other fixtures and fittings, tools and equipment n. diğer döşeme ve demirbaşlar, araçlar ve gereçler
accessory equipment n. donatım
equipment trust certificate n. donatım kredi vesikası
equipment requirement n. donanım ihtiyacı
verification equipment n. doğrulama ekipmanı
other fixtures and fittings, tools and equipment n. döşeme ve demirbaşlar, araçlar ve gereçler
equipment trust certificate n. ekipman rehin belgesi
equipment trust certificate n. ekipman kredi belgesi
building and equipment n. firmanın sahip olduğu fiziki tesislerin değeri
plant equipment n. fabrika teçhizatı
property, plant and equipment (ppe) n. gayrimenkul, tesis ve ekipman
operating equipment n. işletme malzemesi
personal protective equipment n. kişisel koruyucu donanım
plant and equipment n. kuruluş ve donanım
plant and equipment property n. maddi duran varlıklar
property plant and equipment n. maddi duran varlık
machine and equipment damage n. makine ve teçhizat hasarı
equipment trust certificate n. makine rehinli sertifika
property plant and equipment n. maddi duran varlıklar
equipment leasing n. makine kiralama
machine and equipment industry n. makine ve teçhizat sanayii
equipment and tooling n. makineler ve aletler
cost of equipment n. malzemenin maliyeti
machinery and equipment expenditure/expense n. makine ve teçhizat gideri
machinery and equipment n. makine-teçhizat
class of property plant and equipment n. maddi duran varlıklar grubu
kitchen equipment n. mutfak malzemesi
transportation equipment n. nakil malzemesi
equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres n. muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler
original equipment manufacturer (oem) n. orijinal malzeme üreticisi
transportation equipment n. nakliye ekipmanı
office furniture and equipment n. ofis mobilya ve ekipmanı
office furniture equipment und supplies n. ofis mobilyası ekipmanı ve gereçleri
office equipment n. ofis gereçleri
calibration history of a measuring equipment n. ölçüm cihazının kalibrasyon tarihçesi
private machinery-equipment investment expenditures n. özel kesim makine-teçhizat yatırım harcamaları
building and equipment n. sabit girdiler
premises and equipment n. sabit kıymetler
capital equipment n. sermaye teçhizatı
capital equipment n. sermaye donatımı
major equipment n. sınai donatım
rental of sports equipment n. spor malzemesi kirası
plant and equipment n. tesis ve teçhizat
machinery, equipment and installations n. tesis, makine ve cihazlar
transportation equipment n. taşıma teçhizatı
machinery, plant and equipment n. tesis, makine ve cihazlar
equipment trust certificates n. teçhizat karşılığı tröst sertifikaları
transportable pressure equipment n. taşınabilir basınçlı ekipmanlar
plant, machinery and equipment n. tesis, makine ve teçhizat
plants machinery and equipment n. tesis makine ve cihazlar
production equipment n. üretim teçhizatı
accessory equipment n. yedek teçhizat
accessory equipment n. yardımcı gereç
accessory equipment n. yardımcı teçhizat
furniture, fixtures and equipment n. mobilya, demirbaşlar ve ekipman
on plant machinery and equipment expr. fabrika makine ve ekipmana ilişkin
Law
protection of printing equipment n. basın araçlarının korunması
accessory equipment n. ek donatım
the equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres regulations n. muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle i̇lgili yönetmelik
accessory equipment n. yardımcı teçhizat
Politics
committee for the approximation of the laws of the member states relating to noise emission in the environment by equipment for use outdoors n. açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonuyla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
standing committee on the approximation of the laws of the member states concerning pressure equipment n. basınçlı ekipmana ilişkin üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması daimi komitesi
work equipment n. iş donanımları
quality assurance equipment n. kalite güvence ekipmanı
personal protective equipment n. kişisel koruyucu donanımlar
personal protective equipment n. kişisel korunma ekipmanı
standing committee on the approximation of the laws of the member states concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres n. potansiyel olarak patlayıcı ortamlardaki kullanıma yönelik ekipman ve koruyucu sistemlere ilişkin üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması daimi komitesi
committee for the adaptation to technical progress of legislation to remove technical barriers to trade in electro-medical equipment used in human or veterinary medicine n. tıpta ve veterinerlikte kullanılan elektro-medikal cihazların ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuatın teknik ilerlemeye uyarlanması komitesi
Institutes
construction equipment manufacturers and distributors' association n. iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
construction equipment distributors and manufacturers association of turkey n. iş makineleri distribütörleri ve imalatçıları birliği
the association of construction equipment manufacturers and distributors n. iş makinaları distribütörleri ve imalatçıları birliği
directorate of agricultural equipment and machinery testing centre n. tarım alet ve makineleri test merkezi müdürlüğü
directorate of testing center of agricultural equipment and machinery n. tarım alet ve makineleri test merkezi müdürlüğü
Insurance
buildings and equipment n. bina ve teçhizat
buildings, equipment and stock n. bina, teçhizat ve stok
electronic equipment insurance n. elektronik cihaz sigortası
Tourism
equipment planning n. techizat planlaması
Technical
arc-welding equipment n. ark kaynak teçhizatı
suspended access equipment n. askılı ulaşma ekipmanları
shop equipment n. atölye ekipmanı
lift equipment n. asansör ekipmanı
analog measuring equipment n. analog ölçme aleti
tool equipment n. alet ekipmanı
emergency towing equipment n. acil çekme tertibatı
pouring equipment n. akıtma teçhizatı
validation of arc welding equipment n. ark kaynağı cihazının onaylanması
exhaust heat recovery equipment n. atık ısı geri kazanım ekipmanı
abrasive blasting equipment n. aşındırıcı püskürtme teçhizatı
elevator equipment n. asansör ekipmanı
network equipment building systems n. ağ teçhizatı bina sistemi
immunity to electromagnetic disturbances of active and passive equipment n. aktif ve pasif cihazların elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklıkları
emergency stop equipment n. acil durumlarda durdurma teçhizatı
emergency response equipment n. acil müdahale ekipmanı
heavy equipment operator n. ağır ekipman operatörü
active wideband equipment n. aktif geniş bantlı donanım
equipment used within low-voltage systems n. alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar
tools and equipment n. alet ve avadanlık
base machine and equipment n. ana makine ve teçhizat
component equipment n. ana parça teçhizat
tools and equipment n. araç ve gereç
arc-welding equipment n. ark kaynağı donanımı
arc welding equipment n. ark kaynağı donanımı
arc welding equipment n. ark kaynak donanımı
suspended access equipment n. asılı erişim donanımı
atomising and spraying equipment n. atomize edici ve püskürtücü donanım
atomising and spraying equipment n. atomlaştırıcı ve sprey oluşturucu cihaz
atomizing and spraying equipment n. atomlaştırıcı ve sprey oluşturucu cihaz
lighting equipment n. aydınlatma donanımı
lighting equipment n. aydınlatma donatımı
equipment reliability n. aygıt güvenilirliği
supply-air equipment n. besleme havası ekipmanı
garden equipment n. bahçe ekipmanları
electrical equipment designed for use within certain voltage limits n. belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat
garden equipment n. bahçe ekipmanı
compressed-air equipment n. basınçlı hava donanımı
pressure equipment n. basınçlı ekipmanlar
compression molding equipment n. basmalı kalıplama aygıtı
pressure equipment n. basınçlı donanım
pressure sensitive protective equipment n. basınca duyarlı koruma tertibatı
on-line peripheral equipment n. bağlı çevre birimi
off-line equipment n. bağsız donatı
on-line equipment n. bağlı işlem teçhizatı
information technology equipment n. bilgi teknolojisi donanımı
equipment selection and installation in accordance with the biological risk n. biyolojik riske uygun donanım seçimi ve kurulması
indoor portable equipment n. bina içinde kullanılabilen taşınabilir cihazlar
measurement of high-frequency noise emitted by computer and business equipment n. bilgisayar ve büro makinelerinden yayılan yüksek frekanslı gürültünün ölçülmesi
crop protection equipment n. bitki koruma ekipmanı
biochemistry analysis equipment n. biyokimya analiz ekipmanı
indoor portable equipment n. bina içinde kullanılan taşınabilir cihazlar
compounding equipment n. birleştirme donanımı
information technologies equipment n. bilgi teknolojileri teçhizatı
limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment n. bilgi teknolojisi cihazlarının radyo-frekans bozulma karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve sınır değerleri
shot cleaning equipment n. bilye püskürtme ekipmanı
information technology equipment n. bilgi teknolojisi teçhizatı
unit record equipment n. birim kayıt ekipmanı
stand-by channel switching equipment n. çalışmaya hazır yedek kanal anahtarlama cihazı
peripheral equipment n. çevre donatısı
multiple function equipment n. çok fonksiyonlu cihaz
multiple function equipment n. çok işlevli ekipman
equipment list n. cihaz listesi
multipoint equipment n. çok noktalı ekipman
on-line equipment n. çevrim-içi donatı
life-saving equipment n. can kurtarma donanımı
life-saving equipment n. can kurtarma ekipmanı
wireline diamond core drilling equipment n. çelik halatlı elmas sondaj donanımı
equipment input current n. cihaz giriş akımı
channel equipment n. çoğullama donatısı
output equipment n. çıktı donatısı
multimedia systems and equipment n. çoklu ortam sistemleri ve donanımı
off-line equipment n. çevrim-dışı donatı
electronic equipment not portable by hand while working n. çalışır durumdayken elle taşınamayan elektronik donanım
output equipment n. çıktı ekipmanı
peripheral equipment n. çevresel ekipman
glass heating and melting equipment n. cam ısıtma ve eritme ve donanımı
multi-functional equipment n. çok fonksiyonlu donanım
equipment type specimens n. cihaz tipindeki numuneler
built-in test equipment n. cihaz içi test donanımı
core yarn equipment n. core iplik donanımı
multimedia equipment n. çoğul ortam ürünleri
test equipment n. deney malzemesi
outside temperature compensated control equipment n. dış sıcaklık dengelemeli kumanda donanımı
support equipment n. destek teçhizatı
change-over equipment n. değiştirme donanımı
tipper equipment n. devirme ekipmanı
diving equipment n. dalgıç teçhizatı
permanent equipment n. daimi teçhizat
testing equipment n. deney gereçleri
head end equipment n. dağıtım kutusu donanımı
mountaineering equipment n. dağcılık teçhizatı
support equipment n. destek teçhizati
back-up equipment n. destek ekipmanı
delivery equipment n. damla yolu
testing equipment n. deney donanımı
distillation equipment n. destilasyon cihazı
test equipment n. deney aygıtı
starting equipment n. devreye alma ekipmanı
low-noise machinery and equipment n. düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım
environmental conditions for equipment n. donanım için çevre şartları
resistance welding equipment n. direnç kaynağı ekipmanı
resistance spot welding equipment n. direnç nokta kaynağı donanımı
resistance heating equipment n. dirençli ısıtma ekipmanı
multiple usage of equipment and modules n. donanım ve modüllerin çoklu kullanımı
stand-by equipment n. donanım
stationary equipment n. dural ekipman
equipment compatibility n. donatı uyumluluğu
conversion equipment n. dönüştürme donatısı
freezing equipment n. dondurma ekipmanı
graphical symbols used on equipment n. donanım üzerinde kullanılan grafik semboller
equipment ground n. donatım topraklaması
fall arrest equipment n. düşme önleyici ekipman
insulation caps and bushes for resistance welding equipment n. direnç kaynağı teçhizatı için yalıtkan başlıklar ve burçlar
fall arrest equipment n. düşme önleyici donanım
personal fall protection equipment n. düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım
equipment rack n. donatım rafı
resistance heating equipment n. dirençli ısıtma donanımı
conversion equipment n. dönüştürme ekipmanı
proportioning equipment n. dozaj ekipmanı
resistance spot welding equipment n. direnç nokta kaynak teçhizatı
protective equipment for martial arts n. dövüş sporları için koruyucu donanım
resistance welding equipment n. direnç kaynak teçhizatı
dental equipment n. diş hekimliği donanımı
dental panoramic x-ray equipment n. diş hekimliğinde kullanılan panoramik x-ışını cihazı
equipment failure n. donatı hatası
lack of equipment n. donanım yetersizliği
degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts n. elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı mahfazaların sağladığı koruma derecesi
hand-powered lifting equipment n. elle çalıştırılan kaldırma donanımı
operating performance of the equipment n. ekipmanın çalışma verimi
induction heating equipment n. endüklemeli ısıtma aygıtı
electronic control equipment n. elektronik kumanda tertibatı
selection of electrical equipment n. elektrik donanımının seçilmesi
electro-sensitive protective equipment n. elektro duyarlı koruyucu donanım
lack of equipment n. ekipman yetersizliği
industrial-process measurement and control equipment n. endüstriyel işlem ölçme ve kontrol ekipmanı
electrical equipment n. elektrikli donanım
equipment maintenance room n. ekipman bakım odası
electrical equipment n. elektrik ekipmanı
equipment compatibility n. ekipman uyarlığı
electronic equipment interconnection properties n. elektronik donanım arabağlantı özellikleri
diamond drilling equipment n. elmaslı sondaj donanımı
equipment failure n. ekipman arızası
electro-sensitive protective equipment n. elektriğe duyarlı koruyucu donanım
electromechanical equipment n. elektromekanik ekipman
hand-powered lifting equipment n. elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı
electrostatic spraying equipment n. elektrostatik püskürtme donanımı
industrial thermoprocessing equipment n. endüstriyel ısıl işlem teçhizatı
electrically powered suction equipment n. elektrikle çalışan aspiratör
electrostatic hand-held spraying equipment n. elle tutulan elektrostatik püskürtme teçhizatı
medical electrical equipment n. elektrikli tıbbi ekipman
induction heating equipment n. endüksiyonlu ısıtma cihazı
electrical equipment n. elektrik aksamı
the immunity of electrical and electronic equipment to radiated electromagnetic energy n. elektriksel ve elektronik cihazların radyasyon yoluyla yayılan elektromanyetik enerjiye bağışıklığı
fixed capacitors used in electronic equipment n. elektronik donanımlarda kullanılan sabit kondansatörler
extrusion equipment n. ekstrüzyon aygıtı
electrically powered laboratory equipment n. elektrikle çalışan laboratuvar cihazları
electrotechnical equipment n. elektroteknik teçhizat
erection of electrical equipment n. elektrik donanımının montajı
diamond core drilling equipment n. elmaslı sondaj donanımı
equipment description n. ekipman tanımı
enr equipment n. enr ekipmanı
industrial microwave heating equipment n. endüstriyel mikrodalga ısıtma teçhizatı
suction equipment n. emme donanımı
electronic equipment practices n. elektronik donanım uygulamaları
electrical main supplied equipment n. elektrik şebekesinden beslenen donanım
electronic equipment n. elektronik donanım
handle starting equipment n. el ile çalıştırma techizatı
equipment room n. ekipman odası
non-electrical equipment n. elektrikli olmayan donanım
equipment reliability test n. ekipman güvenilirlik deneyi
hand-held spraying equipment n. elle kullanılan püskürtme ekipmanı
electrical equipment n. elektrikli teçhizat
selection and erection of electrical equipment n. elektrik donanımının seçilmesi ve montajı
electrostatic hand-held spraying equipment n. elle kullanılan elektrostatik püskürtme ekipmanı
electrical lighting and similar equipment n. elektriksel aydınlatma ve benzeri cihazlar
erection of electrical test equipment n. elektrikli deney donanımının montajı
electricity metering equipment n. elektrik ölçme donanımı
exhaust air equipment n. egzoz havası ekipmanı
temporary work equipment n. geçici iş ekipmanları
gas gauge equipment n. gaz ölçüm cihazları
frequency shift equipment n. frekans kaydırma cihazı
gas welding equipment n. gaz kaynağı donanımı
gas welding equipment n. gaz kaynak teçhizatı
braking equipment n. frenleme teçhizatı
gas welding equipment n. gaz kaynak donanımı
brake equipment n. fren donanımı
gas consuming equipment n. gaz tüketim cihazı
slub equipment n. fantazi iplik donanımı
fancy yarn equipment n. fantazi iplik donanımı
gas making equipment n. gaz üretici
brake equipment n. fren ekipmanı
gas welding equipment n. gaz kaynak cihazı
gas making equipment n. gaz üreteci
gas welding equipment n. gaz kaynağı ekipmanı
input equipment n. girdi ekipmanı
power station equipment n. güç istasyonu donanımı
power station equipment n. güç istasyon donanımı
power station equipment n. güç santralı donanımı
input equipment n. girdi donatısı
safety-related equipment n. güvenlikle ilgili donanım
instrument panel dash board equipment n. gösterge tablosu paneli
equipment to be connected to telecommunication networks n. haberleşme ağlarına bağlanan ekipman
stressing equipment n. gerilim verme ekipmanı
equipment for eye and face protection n. gözü ve yüzü koruma teçhizatı
power feeding equipment n. güç besleme ekipmanı
safety equipment n. güvenlik gereçleri
speedometer equipment n. hız ölçer donanımı
hydraulic equipment n. hidrolik ekipman
precision fit lawn equipment n. hassas mekanizmalı çim biçme teçhizatı
moving equipment n. hareketli ekipman
off-line equipment n. hat-dışı ekipman
external cargo carrying equipment n. harici kargo taşıma ekipmanı
line test equipment n. hat test donatımı
hydrogen generating equipment n. hidrojen üretme teçhizatı
animal stunning equipment n. hayvan şoklama donanımı
pneumatic equipment n. havalı ekipman
ventilating equipment n. havalandırma aygıtı
rope threaded equipment n. halat dişli ekipman
air removal equipment n. hava çıkarma veya giderme ekipmanı
vandal-proof equipment n. hasar yapmaz ekipman
air cargo equipment n. hava yük teçhizatı
on-line equipment n. hattaki ekipman
thermoprocessing equipment n. ısıl işlem teçhizatı
related equipment n. ilgili donanım
self-powered equipment n. insan gücü ile çalışan elektrikli donanım/ekipman
fire department equipment n. itfaiye teşkilatı teçhizatı
interior equipment n. iç donanım
station equipment n. istasyon ekipmanı
inspection equipment n. inceleme aygıtları
thermal cutting equipment n. ısıl kesme donanımı
heat resisting equipment wire n. ısıya dayanıklı donatım teli
de-excitation equipment n. ikaz kaldırma donanımı
heat treatment equipment n. ısıl işlem aygıtı
interior equipment n. içerde kullanılan malzemeler
heating equipment industry n. ısıtma donanım endüstrisi
infiniband equipment n. infiniband cihaz
thermoprocessing equipment n. ısıl işlem tesisatı
heating equipment n. ısıtma ekipmanı
operating equipment n. işletme ekipmanı
rescue equipment n. kurtarma donanımı
hoisting equipment n. kaldırma ekipmanı
permanently installed equipment n. kalıcı olarak monte edilmiş teçhizat
lifting equipment n. kaldırma donanımı
channel switching equipment n. kanal anahtarlama cihazı
lifting equipment n. kaldırma ekipmanı
cab equipment n. kabin ekipmanı
character recognition equipment n. karakter tanıma donatısı
carbon injection equipment n. karbon üfleme aygıtı
hoisting equipment n. kaldırma teçhizatı
channel equipment n. kanal donatısı
lifting and moving equipment n. kaldırma ve taşıma ekipmanı
equipment for eye and face protection during welding and allied processes n. kaynak ve benzeri işlemler sırasında gözü ve yüzü koruma teçhizatı
spark erosion equipment n. kıvılcım ile aşındırma ekipmanı
air conditioning equipment n. klima ekipmanı
pantry equipment n. kiler ekipmanı
winter-sports equipment n. kış sporları donanımı
equipment for eye and face protection during welding and allied processes n. kaynak ve benzeri işlemler sırasında göz ve yüzü korumak İçin donanım
winter sports equipment n. kış sporları donanımı
protection of persons and equipment by enclosures n. kişilerin ve donanımın mahfazalar ile korunması
conventional equipment n. klasik ekipman
welding equipment n. kaynak aygıtı
personal protective equipment n. kişisel koruyucu ekipman
rock drilling equipment n. kaya delme ekipmanı
use of welding equipment n. kaynak ekipmanı kullanımı
lime-injection equipment n. kireç püskürtme aygıtı
piling equipment n. kazık çakma makinesi
piling equipment n. kazık çakma teçhizatı
pile-driving equipment n. kazık çakma ekipmanı
welding equipment n. kaynak ekipmanı
personal protective equipment n. kişisel koruyucu donanım
conventional equipment n. klasik donatı
recording equipment n. kayıt donanımı
personal eye equipment n. kişisel göz donanımı
equipment using cathode ray tubes n. katot ışınlı tüpleri kullanan ekipman
personal protective equipment (ppe) n. kişisel koruyucu donanım (kkd)
crushing equipment n. kırma aygıtı
personal protective equipment (ppe) n. kişisel koruyucu donanım
wellhead equipment body n. kuyubaşı donanımı gövdesi
position fixing equipment n. konum belirleme donanımı
protection equipment n. koruma teçhizatı
coal cleaning equipment n. kömür yıkama donanımı
protected equipment n. korunmuş donanım
control and protective switching equipment n. kontrol ve koruma anahtarlama donanımı
protective equipment n. koruyucu donanım
coal sizing equipment n. kömür boyutlandırma ekipmanı
safety equipment n. koruyucu ekipman
combined fortification equipment n. kombine tahkim ekipmanı
control and indicating equipment n. kontrol ve gösterge tertibatı
the equipment used n. kullanılan ekipman
protective equipment n. koruyucu ekipman