esneklik - Turkish English Dictionary
History

esneklikMeanings of "esneklik" in English Turkish Dictionary : 43 result(s)

Turkish English
Common Usage
esneklik flexibility n.
General
esneklik litheness n.
esneklik spring n.
esneklik suppleness n.
esneklik pliantness n.
esneklik swing n.
esneklik stretch n.
esneklik springiness n.
esneklik pliableness n.
esneklik rebound n.
esneklik flexibleness n.
esneklik pliancy n.
esneklik free play n.
esneklik pliability n.
esneklik stretchiness n.
esneklik give n.
esneklik resilience n.
esneklik elasticity n.
esneklik flexibility n.
esneklik flexible adj.
Trade/Economic
esneklik elasticity
Technical
esneklik elasticy
esneklik ductility
esneklik resilience
esneklik flexibility
esneklik pliancy
esneklik elasticity
Computer
esneklik resiliency
Textile
esneklik flexibility
Construction
esneklik compliance
Automotive
esneklik elasticity
esneklik compliance
esneklik flexibility
esneklik resilience
Medical
esneklik elastance
esneklik elasticity
Psychology
esneklik plasticity
Food Engineering
esneklik resilience
esneklik flexibility
esneklik springiness
esneklik elasticity
Linguistics
esneklik extensibility
Sport
esneklik flexibility

Meanings of "esneklik" with other terms in English Turkish Dictionary : 109 result(s)

Turkish English
General
esneklik göstermek show flexibility v.
esneklik göstermek show tolerance v.
esneklik kazandırmak bring flexibility v.
esneklik getirmek bring flexibility v.
esneklik çalışma saatleri flexible hours of labor n.
esneklik sınırı limit of elasticity n.
dış esneklik external flexibility n.
esneklik katsayısı coefficient of elasticity n.
esneklik payı wiggle room n.
esneklik (zaman vb) wiggle room n.
normal kalite/güç/esneklik nature [dialect] n.
Trade/Economic
güvenceli esneklik flexicurity
esneklik analizi flexibility analysis
esneklik iyimserliği elasticity optimism
gözetimli esneklik managed flexibility
teslimde esneklik flexible delivery
esneklik karamsarlığı elasticity pessimism
esneklik katsayısı elasticity coefficient
ücret esneklik katsayısı wage elasticity coefficient
çapraz esneklik cross elasticity
esneklik katsayısı coefficient of elasticity
son esneklik final elasticity
sıfır esneklik zero elasticity
üniter esneklik unitary elasticity
esneklik ilkesi principle of elasticity
kurumsal esneklik corporate flexibility
çalışma saatlerindeki esneklik flexitime [uk]
çalışma saatlerindeki esneklik flexi-time
çalışma saatlerindeki esneklik flextime
örgütsel esneklik organizational flexibility
örgütsel esneklik organizational flexibility
Technical
akışmaz esneklik viscoelasticity
esneklik göstergesi resilience indicator
çapraz esneklik cross elasticity
esneklik limiti limit of elasticity
esneklik modülü bulk modulus
esneklik modülü elasticity modulus
kodlayıcı esneklik seçenekleri encoder resiliency options
mikropolar esneklik micropolar elasticity
esneklik sınırı yielding point
esneklik katsayısı coefficient of elasticity
esneklik eğrisi clastic curve
esneklik katsayısı elastic modulus
esneklik sınırı working elasticity
ideal esneklik ideal elasticity
esneklik sınırı ultimate resilience
esneklik sınırı yield point
esneklik sınırı limit of elasticity
enine esneklik modülü modulus of transverse elasticity
esneklik modülü modulus of elasticity
esneklik katsayısı modulus of resilience
esneklik katsayısı modulus elasticity
esneklik üst sınırı upper limit of elasticity
esneklik ölçer extensometer
enine esneklik transverse flexibility
iki boyutlu esneklik two-dimensional elasticity
tdnb esneklik çarpanı swnt flexural modulus
esneklik oranı elastic ratio
esneklik kitle katsayısı bulk modulus of elasticity
esneklik sınırı elastic limit
esneklik kuramı elastic theory
eşyönsüz esneklik anisotropic elasticity
hacimsel esneklik katsayısı volumetric modulus of elasticity
hacimsel esneklik volume elasticity
durağan esneklik çarpanı static modulus of elasticity
süreli esneklik anelasticity
doğrusal esneklik linear elasticity
mekanik mukavemet veya esneklik deneyi mechanical strength or flexibility test
esneklik katsayısı modulus of elasticity
esneklik kalibrasyonu elastic calibration
ağdalı esneklik katsayısı viscoelastic modulus
ağdalı esneklik viscoelasticity
ortam sıcaklığı esneklik deneyi ambient temperature flexibility test
esneklik özelliklerinin tayini determination of elastic properties
serbest esneklik modülü relaxed elastic modulus
doğal frekans ve esneklik modülü tayini determination of natural frequency and flexural modulus
esneklik birimi elongation
tek duvarlı karbon nanotüp esneklik çarpanı swnt flexural modulus
Telecom
süper esneklik super-elasticity
Mechanic
esneklik sınırı elastic limit
Construction
esneklik katsayısı elastic modulus
hacimsel esneklik katsayısı bulk modulus
esneklik katsayısı modulus of elasticity
beton esneklik-basınç test cihazı cihazı concrete flexure compression tester
esneklik modülü resilient modulus
Automotive
esneklik sınırı elastic limit
esneklik testi compliance test
Railway
yol yapısı üzerinde uygun biçimde yığılan, üzerine traverslerin konulduğu, esneklik sağlayan taşlar ballast
Marine
enine esneklik modülü modulus of transverse elasticity
esneklik dayanımı flexural strength
Medical
aşırı esneklik hyperflexibility
Psychology
katatonik mumsu esneklik catatonic waxy flexibility
işlevsel esneklik functional plasticity
mumsu esneklik waxy flexibility
kortikal esneklik cortical plasticity
zihinsel esneklik mental flexibility
Math
esneklik denklemi equation of elasticity
Statistics
esneklik eğrisi flexibility curve
Physics
esneklik sınırı elastic limit
kübik esneklik modülü bulk modulus
esneklik yorulumu elastic fatigue
esneklik dalgası elastic wave
esneklik yorgunluğu elastic fatigue
Chemistry
devingen esneklik çarpanı dynamic modulus of elasticiy
Marine Biology
ekolojik esneklik ecological resilience
Environment
esneklik kesme modeli flexural shear model
esneklik yetmezliği flexural failure
Sport
esneklik alıştırmaları exercises of elasticity
fiziksel güç, form ve esneklik için tasarlanmış egzersiz sistemi pilates