hazırlık - Turkish English Dictionary
History

hazırlıkMeanings of "hazırlık" in English Turkish Dictionary : 20 result(s)

Turkish English
Common Usage
hazırlık preparation n.
General
hazırlık warison n.
hazırlık providence n.
hazırlık grooming n.
hazırlık readiness n.
hazırlık arrangement n.
hazırlık preparedness n.
hazırlık preparative n.
hazırlık preparation n.
hazırlık preliminary adj.
hazırlık preparatory adj.
Trade/Economic
hazırlık provision
Law
hazırlık pre-trial
hazırlık pretrial
Technical
hazırlık housekeeping
Computer
hazırlık housekeeping
Mining
hazırlık development
Medical
hazırlık run-in
Geology
hazırlık development
Sport
hazırlık preparation

Meanings of "hazırlık" with other terms in English Turkish Dictionary : 250 result(s)

Turkish English
General
bir iş için ön hazırlık yapmak lay the groundwork for v.
gizli hazırlık yapmak brew v.
hazırlık yapmak make preparation v.
hazırlık yapmak make arrangements v.
hazırlık yapmak make dispositions v.
hazırlık yapmak make preparations v.
son bir hazırlık yapmak (konserden/temsilden önce) warm up v.
afete hazırlık disaster preparedness n.
afete hazırlık planı disaster preparedness plan n.
bilimsel hazırlık scientific preparation n.
-e ön hazırlık preliminary to n.
hazırlık aşaması preparation phase n.
hazırlık çalışmaları preparatory work n.
hazırlık çalışmaları preparatory studies n.
hazırlık çalışması preparatory work n.
hazırlık çalışması travaux préparatoires n.
hazırlık dersi ile ilgili propaedeutics n.
hazırlık dönemi preparatory period n.
hazırlık faaliyeti preparatory activity n.
hazırlık faaliyeti preparation activity n.
hazırlık mutfağı preparatory kitchen n.
hazırlık okulları preparatory schools n.
hazırlık okulu prep n.
hazırlık okulu lower school n.
hazırlık öğrenciliği preppiness n.
hazırlık öğrencisi prep n.
hazırlık öğrencisi preppie n.
hazırlık öğrencisi preppy n.
hazırlık sınıfı preparatory class n.
hazırlık sınıfı preparatory year n.
hazırlık sınıfı prep class n.
hazırlık soruşturması preliminary examinations n.
hazırlık süreci preparation process n.
hazırlık süresi setting up time n.
hazırlık toplantısı preliminary meeting n.
hazırlık yapma readying n.
hazırlık yapma preparation n.
hazırlık zamanı lead time n.
ortak hazırlık joint readiness n.
ön hazırlık preliminary n.
ön hazırlık yapmak için kullanılan defter sketchpad n.
teknolojik hazırlık technological readiness n.
temel afet bilinç ve hazırlık düzeyi basic disaster consciousness and preparation level n.
uçuşa hazırlık airworthiness n.
yılbaşına hazırlık/hazırlanma getting ready for christmas n.
zorlu ön hazırlık çalışması spadework n.
hazırlık dersi ile ilgili propaedeutic adj.
hazırlık niteliğinde preparatory adj.
o anda yapılan (hazırlık yapılmadan) impromptu adj.
evvelden hazırlık yapmadan on the spur of the moment adv.
hazırlık devresinde in blue-print stage adv.
hazırlık yapmadan without preparation adv.
hazırlık olarak preparatory to prep.
Phrasals
biri için hazırlık yapmak plan on someone
biri için hazırlık yapmak plan on something
hazırlık yapmak get up
Colloquial
herhangi bir hazırlık yapmadan ex tempore
herhangi bir hazırlık yapmadan off hand
Idioms
bir şeye hazırlık yapmadan başlamak jump in at the deep end
hazırlık safhasında in the works
hazırlık yapmadan on spec
hazırlık yapmadan hızlıca rough and ready
hazırlıksız/hazırlık yapmadan konuşmak speak off-the-cuff
ön hazırlık yapmadan (cevap vermek) off the top of your head
Slang
hazırlık öğrencisi preppy
Trade/Economic
bütçe hazırlık direktifi budget directive
duruşmaya hazırlık tutanağı preliminary proceedings report
endüstri hazırlık programı industrial preparedness programme
hazırlık dönemi preparatory stage
hazırlık faaliyeti preparation
hazırlık faaliyeti preparatory activity
hazırlık faaliyeti preparation activity
hazırlık ihbarı notice of readiness
hazırlık maliyetleri start-up costs
hazırlık mektubu notice of readiness
hazırlık niteliğinde provisional
hazırlık niteliğindeki finansal tablo projected financial statement
hazırlık safhası masrafları starting-load cost
hazırlık ve geliştirme giderleri preparation and development expenses
ihracata hazırlık kredisi preshipment credit
işletme doktorasına hazırlık testi graduate management admission test
ön hazırlık preliminary preparation
özel hazırlık programı special preparatory programme
üretim hazırlık süresi make-ready time
üretimde hazırlık süresi lead time
üretimdeki hazırlık devresi lay time
üretime hazırlık masrafları preproduction costs
yüklemeye hazırlık readiness to load
Law
duruşmaya hazırlık tutanağı preliminary proceedings report
hazırlık soruşturması preliminary examination
hazırlık soruşturması preliminary inquiry
hazırlık soruşturması preliminary criminal proceeding
hazırlık soruşturması preliminary investigation
hazırlık soruşturması preliminary investigation
hazırlık soruşturması preliminary hearing
hazırlık tahkikatı preliminary criminal proceeding
hazırlık tasarımı preparatory design
savcılık hazırlık dosyası prosecutorial pre-indictment
savcılık hazırlık dosyası attorney general's preliminary report
suçu sabit görülüp ceza almış, genellikle bu cezanın bir kısmı hapishanede çekilmiş olan insanların, cezaları bitmeden önce, topluma yeniden katılmaya hazırlık aşamasında, kontrollü olarak hapishane dışında yaşadığı evler halfway house
Politics
hazırlık aşamasında in the pipeline
hazırlık dönemi preparation stage
hazırlık komitesi drafting committee
hazırlık niteliğinde olan preliminary
Technical
acil durumlara hazırlık ve müdahale emergency preparedness and response
görev hazırlık bilgisi job set up information
hazırlık apresi preparatory finish
hazırlık çalışması preparatory work
hazırlık dönemi lead time
hazırlık işlemi housekeeping operation
hazırlık işleri preliminary work
hazırlık koşumu housekeeping run
hazırlık planı preliminary plan
hazırlık safhası in preparation stage
hazırlık safhası preparation phase
hazırlık ve geliştirme giderleri preparation expense
hazırlık yazmacı standby register
hazırlık yordamı housekeeping routine
hazırlık zamanı set-up time
hazırlık zamanı standby time
hazırlık/hazırlama/hazırlanma yöntemi method of preparation
işe hazırlık job set up
ön hazırlık parametresi preset parameter
tanzim-hazırlık alanı (itfaiye terimi) marshalling area
Computer
hazırlık işlemi housekeeping operation
hazırlık koşumu housekeeping run
hazırlık süresi time to prepare
hazırlık yazmacı standby register
hazırlık yordamı housekeeping routine
hazırlık zamanı standby time
ön hazırlık parametresi preset parameter
Telecom
internet hazırlık sınıfları internet foundation classes
konferans hazırlık grubu conference preparatory group
konferans hazırlık toplantısı conference preparatory meeting
modül hazırlık gözden geçirimi module readiness review
teste hazırlık gözden geçirmesi test readiness review
uçuş hazırlık kontrolü flight readiness review
Textile
dikişe hazırlık preparation before sewing
dokuma hazırlık makineleri weaving preparatory machinery
hazırlık apresi preparatory finish
hazırlık çalışması preparatory work
tabaklamaya hazırlık bölümü beamhouse
Aeronautic
harekete hazırlık durumu ground readiness
muharebeye hazırlık derecesi combat readiness
Marine
düzensiz salınım analizinin hazırlık işlemleri prewhitening
Medical
preoperatif hazırlık preoperative preparation
Psychology
bir uyarıcı algılanmadan önceki hazırlık durumu preperception
hazırlık devresi preparatory period
hazırlık seti preparatory set
hazırlık süresi preparatory interval
hazırlık yasası law of readiness
Food Engineering
hazırlık alanı preparation area
hazırlık evresi latent period
Chemistry
tehlikeli hazırlık maddelerine ilişkin detaylı bilgi sistemine yönelik detaylı listeleri belirleme ve oluşturma detailed arrangements for the system of specific information relating to dangerous preparations
Education
akademik hazırlık dersi academic preparatory class
akademik hazırlık sınıfı academic preparatory class
altyapı (hazırlık) dersleri foundation course
diploma hazırlık programı foundation degree
finallerden önce öğrencilerin asıl sınava daha iyi hazırlanabilmesi için yapılan hazırlık sınavı mock exam
hazırlık okulu prep school
hazırlık okulu preparatory school
hazırlık programı foundation program
hazırlık semineri preparatory visit
ingilizce hazırlık okulu english prep school
ingilizce hazırlık sınıfı english preparatory class
ingilizce hazırlık sınıfı english preparation class
tıp hazırlık dersleri premed
tıp hazırlık dersleri pre-medical
üniversite hazırlık kursları college preparatory subjects
üniversiteye hazırlık kursu university preparation course
Linguistics
özyönetimli öğrenme hazırlık ölçeği self-directed learning readiness scale
Military
abd kara harp okulu hazırlık eğitim programı united states military academy preparatory training programme
abd kara harp okulu hazırlık kıtası united states military academy preparatory unit
ani harekata hazırlık durumu immediate operational readiness
askeri hazırlık military readiness
astsubay hazırlık okulu nco prep school
astsubay hazırlık okulu ncos high school
birlik muharebe hazırlık derecesi unit combat readiness
çıkarma hazırlık mevzii laying up position
değiştirme personelinin denizaşırı intikallerine ait hazırlık kılavuzu preparation for overseas movement of individual replacement
deniz yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı naval reserve officer's training corps
ders atışının hazırlık ve idaresi record service practice
d-günü malzeme hazırlık gayri-safi imkan ve kabiliyeti d-day material readiness gross capability
gemi muharebe hazırlık durumu ship combat readiness
harbe hazırlık preparation for war
harbe hazırlık direktifi warfare readiness directive
harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi war readiness and evaluation
harbe hazırlık durumu ve değerlendirmesi combat readiness and assessment
harbe hazırlık eğitimi combat readiness training
harbe hazırlık planı combat readiness plan
harbe hazırlık uçuş eğitimi combat readiness flying training
harekat hazırlık bölgesi mounting area
harekata hazırlık denetlemesi operational readiness inspection
harekata hazırlık durumu operational readiness
harekata hazırlık durumu değerlendirmesi operational readiness evaluation
harekata hazırlık eğitimi operational readiness training
harekata hazırlık ölçüm sistemi operational readiness measurement system
harekata hazırlık testi operational readiness test
harp hazırlık malzemesi war readiness materiel
hava eri hazırlık eğitimi airman preparatory training
hava kuvvetleri yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı air force reserve officer's training corps
hava savunma hazırlık durumu air defence readiness
hava savunma topçusu hazırlık durumu air defence artillery condition of readiness
hava yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı air reserve officer training corps
hazırlık ateşi preparation fire
hazırlık ateşi preparatory fire
hazırlık bombardımanı ateşi preparatory bombardment fire
hazırlık borusu first-call
hazırlık borusu çal! komutu sound off
hazırlık durumu condition of readiness
hazırlık eğitimi preparatory training
hazırlık hattı ready line
hazırlık maliyeti set-up cost
hazırlık merkezi alarm post
hazırlık soruşturması preliminary investigation
hazırlık soruşturması preliminary inquiry
hazırlık tahkikatı preliminary investigation
ihtiyatlık ve yedek subay hazırlık eğitim teşkilat işleri muavini executive for reserve and rotc affairs
istihkam hazırlık okul komutanlığı preparatory engineering school command
malzeme hazırlık durumu materiel readiness
muharebe bindirme araç hazırlık alanı marshalling yard
muharebe bindirme hazırlık bölgesi marshalling area
muharebe bindirme hazırlık kampı marshalling camp
muharebe bindirme hazırlık meydanı marshalling airfield
muharebe hazırlık ehliyeti uçuşu combat readiness proficiency flying
muharebe hazırlık tahmin raporu combat readiness forecast
nato harekata hazırlık test programı operational readiness test programme
nato hazırlık zamanı nato preparation time
savunma hazırlık durumu defence readiness conditions
silah hazırlık durumu weapons state of readiness
silah hazırlık durumu weapons readiness state
sivil harbe hazırlık civilian preparedness for war
topçu hazırlık ateşi artillery preparation
uçuşa hazırlık eğitimi preflight training
yatmaya hazırlık borusu call to the quarters
yedek subay hazırlık eğitim belgesi military training certificate
yedek subay hazırlık eğitim teşkilatı reserve officer's training corps
yer hazırlık durumu ground readiness
yerde hazırlık durumu ground readiness
yerinde hazırlık site preparation
yüksek hazırlık seviyeli kuvvet high readiness force
yüksek hazırlık seviyesinde tutmak maintain at a high readiness level
Sport
hazırlık dönemi preparation stage
hazırlık maçı scrimmage
hazırlık maçı practice match
hazırlık maçı oynamak scrimmage
Football
hazırlık maçı friendly match
Volleyball
hazırlık dönemi preparation period
hazırlık pozisyonu ready position
psikolojik hazırlık psychological preparation