hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde - Turkish English Dictionary