homogeneous - Turkish English Dictionary
History

homogeneous

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "homogeneous" in Turkish English Dictionary : 25 result(s)

English Turkish
Common Usage
homogeneous adj. türdeş
homogeneous adj. homojen
General
homogeneous adj. bağdaşık
homogeneous adj. benzeşik
homogeneous adj. mütecanis
homogeneous adj. aynı yapılı olan
homogeneous adj. türdeş
homogeneous adj. tekunsurlu
homogeneous adj. hiçbir iç fiziksel sınır içermeyen sistemle ilgili
homogeneous adj. uyumsuz unsurları olmayan
homogeneous adj. tutarlı
homogeneous adj. uyumlu
Technical
homogeneous adj. homojen
homogeneous adj. tekkökenli
homogeneous adj. tektürel
homogeneous adj. türdeş
Automotive
homogeneous adj. düzgün
Medical
homogeneous adj. benzer unsurlardan oluşan
homogeneous adj. homojenöz
Math
homogeneous adj. tüm değişkenlere göre aynı derecede terimlerden oluşan (polinom)
Physics
homogeneous adj. (bir süreç) boyunca sabit bir özelliğe sahip
Chemistry
homogeneous adj. tektürlü
Biology
homogeneous adj. homojen
homogeneous adj. türdeş
homogeneous adj. tektürel

Meanings of "homogeneous" with other terms in English Turkish Dictionary : 112 result(s)

English Turkish
General
homogeneous spaces n. homojen uzaylar
homogeneous commodity n. homojen mal
homogeneous distribution n. homojen dağılım
become homogeneous v. homojenleşmek
make homogeneous v. homojenleştirmek
Trade/Economic
homogeneous expectations n. homojen bekleyişler
homogeneous of degree one n. birinci dereceden homojen
homogeneous oligopoly n. firmaların standart nitelikte mallar üretmekte oldukları oligopol
Technical
homogeneous computer network n. türdeş bilgisayarlar ağı
homogeneous earth dam n. homojen toprak baraj
homogeneous soil n. homojen zemin
homogeneous flow n. homojen akım
homogeneous reactor n. homojen reaktör
homogeneous flow n. türdeş akım
homogeneous process n. türdeş süreç
homogeneous lead n. tektürel kurşun
homogeneous precipitation n. tektürel çökelme
homogeneous nucleation n. homojen çekirdeklenme
homogeneous carburizing n. homojen karbürleme
homogeneous lead n. homojen kurşun
homogeneous precipitation n. homojen presipitasyon
homogeneous nucleation n. tektürel çekirdeklenme
homogeneous carburizing n. tektürel karbonlama
homogeneous network n. tektürel ağ
homogeneous solution n. tektürel çözüm
homogeneous mixture n. homojen karışım
homogeneous strain n. homojen deformasyon
homogeneous nucleation n. türdeş çekirdeklenme
homogeneous deformation n. türdeş bozunum
homogeneous heat treatment n. türdeş ısıl işlem
homogeneous atmosphere n. türdeş atmosfer
homogeneous precipitation n. türdeş çökelme
homogeneous carburizing n. türdeş karbonlama
homogeneous scrap melting n. türdeş hurda eritme
homogeneous lead n. türdeş kurşun
homogeneous transformation n. türdeş dönüşüm
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings n. homojen ve heterojen düz yüzeyli lastik yer döşemeleri
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing n. homojen ve heterojen düz yüzeyli köpük sırtlı lastik yer döşemeleri
flexural complex modulus of homogeneous plastics n. homojen plastiklerin eğilme kompleks modülü
homogeneous isotropic nonlinear elastic material n. homojen izotrop nonlineer elastik malzeme
rha (rolled homogeneous armour) abrev. haddelenmiş homojen zırh
Computer
homogeneous function n. tektürel işlev
homogeneous solution n. tektürel çözüm
homogeneous or complementary solution n. tektürel çözüm
homogeneous computer network n. benzeşik bilgisayarlar ağı
homogeneous network n. tektürel ağ
Informatics
homogeneous solution n. türdeş çözüm
homogeneous computer network n. türdeş bilgisayarlar ağı
statistically homogeneous n. istatistik anlamda türdeş
homogeneous medium n. tektürlü ortam
homogeneous process n. türdeş süreç
homogeneous network n. türdeş ağ
Telecom
homogeneous network n. türdeş ağ
homogeneous computer network n. türdeş bilgisayar ağı
homogeneous plane wave n. homojen düzlem dalga
Construction
thermally homogeneous building materials n. termal bakımdan homojen inşaat malzemeleri
Math
homogeneous polynomial n. türdeş polinom
homogeneous differential equation n. türdeş diferensiyel denklem
homogeneous polynomial n. homojen polinom
homogeneous differential equation n. homojen diferensiyel denklem
homogeneous transformation n. homojen dönüşüm
homogeneous coordinates n. homojen koordinatlar
homogeneous space n. türdeş uzay
homogeneous equation n. homojen denklem
homogeneous coordinates n. türdeş konaçlar
homogeneous function n. türdeş işlev
homogeneous topological space n. homojen topolojik uzay
homogeneous equation n. türdeş denklem
homogeneous transformation n. türdeş dönüşüm
homogeneous function n. homojen fonksiyon
homogeneous function n. tektürel işlev
homogeneous topological space n. türdeş ilingesel uzay
homogeneous differential equation n. homojen diferansiyel denklem
homogeneous space n. homojen uzay
homogeneous differential equation n. türdeş türetik denklem
homogeneous polynomial n. türdeş çokterimli
Statistics
temporally homogeneous process n. geçici türdeş süreç
homogeneous process n. türdeş süreç
homogeneous sampling n. benzeşik örnekleme
Physics
homogeneous fluid n. tektürel akışkan
homogeneous ionization chamber n. tektürel iyonlaşma odası
homogeneous fluid n. homojen akışkan
homogeneous reactor n. homojen reaktör
homogeneous system n. tektürel dizge
homogeneous equilibrium n. tektürel denge
homogeneous equilibrium n. homojen denge
homogeneous thermal reactor n. tektürel ısıl reaktör
homogeneous radiation n. homojen radyasyon
homogeneous reactor n. tektürel reaktör
homogeneous thermal reactor n. homojen termik reaktör
homogeneous system n. homojen sistem
homogeneous ionization chamber n. homojen iyonizasyon odası
homogeneous radiation n. tektürel ışınım
homogeneous reactor n. bağdaşık reaktör
homogeneous-x-rays n. tektürel x-ışınları
homogeneous-x-rays n. homojen x-ışınları
homogeneous bubbly liquid flow model n. homojen kabarcıklı sıvı akışı modeli
Chemistry
homogeneous propellant n. homojen itici
homogeneous reaction n. homojen reaksiyon
homogeneous catalysis n. homojen kataliz
homogeneous combustion n. homojen yanma
homogeneous reaction n. tektürel tepkime
homogeneous combustion n. tektürel yanma
homogeneous catalysis n. tektürel tezleştirme
homogeneous carburizing n. homojen karbonlama
Meteorology
homogeneous atmosphere n. homojen atmosfer
homogeneous atmosphere n. türdeş uçunyuvar
Military
homogeneous area n. mütecanis saha
homogeneous area n. homojen saha
homogeneous area n. bağdaşık saha
Engineering
homogeneous charge compression ignition n. ateşlenme gerçekleşene kadar yakıt ve havanın sıkıştırıldığı bir içten yanma şekli
hcci (homogeneous charge compression ignition) abrev. homojen dolgulu kompresyonlu ateşleme