karışmak - Turkish English Dictionary
History

karışmakMeanings of "karışmak" in English Turkish Dictionary : 83 result(s)

Turkish English
Common Usage
karışmak meddle v.
General
karışmak join v.
karışmak mess v.
karışmak step in v.
karışmak kibitz v.
karışmak thrust oneself in v.
karışmak thrust one's nose in v.
karışmak take up v.
karışmak get mixed v.
karışmak poke one's nose into v.
karışmak blend v.
karışmak move v.
karışmak slip in v.
karışmak be confused v.
karışmak butt v.
karışmak intervene v.
karışmak tamper v.
karışmak concern oneself v.
karışmak have one's hand in v.
karışmak mess with v.
karışmak pick over v.
karışmak combine v.
karışmak tangle v.
karışmak welter v.
karışmak interfuse v.
karışmak meld v.
karışmak be mixed up v.
karışmak commingle v.
karışmak intermeddle v.
karışmak be mixed up in v.
karışmak jumble together v.
karışmak merge v.
karışmak mix v.
karışmak butt in v.
karışmak mix in v.
karışmak flow into v.
karışmak cognisance v.
karışmak jumble v.
karışmak cut in v.
karışmak be involved in v.
karışmak pick at v.
karışmak intervene in v.
karışmak butt in on v.
karışmak interfere in v.
karışmak run into v.
karışmak jumble up v.
karışmak interlace v.
karışmak concern v.
karışmak take v.
karışmak strike in v.
karışmak thrust one's nose into v.
karışmak put one's nose into v.
karışmak cut into v.
karışmak thicken v.
karışmak cognizance v.
karışmak join in v.
karışmak become complicated v.
karışmak amalgamate v.
karışmak wander off v.
karışmak barge v.
karışmak embroil v.
karışmak interfere v.
karışmak mingle v.
karışmak mix up with v.
karışmak tig [scottish] v.
karışmak thrust one's self in v.
karışmak entermete [obsolete] v.
karışmak jump v.
Phrasals
karışmak pass into v.
karışmak stand upon v.
karışmak interfere with v.
karışmak wade in v.
karışmak nose in on v.
karışmak step into v.
karışmak twist up v.
Colloquial
karışmak go haywire v.
Idioms
karışmak poke one's nose into v.
karışmak stick one's nose into v.
karışmak push one's nose into v.
Technical
karışmak barge in v.
karışmak mingle v.
karışmak interfere v.
Archaic
karışmak commix v.

Meanings of "karışmak" with other terms in English Turkish Dictionary : 271 result(s)

Turkish English
Common Usage
söze karışmak interrupt v.
General
aklı karışmak be confused v.
lafa karışmak chip in v.
maziye karışmak belong to past days v.
karışmak (birisinin işine vb) interfere v.
söze karışmak chime in v.
kayıplara karışmak vanish into thin air v.
kafası karışmak become confused v.
söze karışmak chip in v.
kafası karışmak get mixed up v.
kafası karışmak get confused v.
söze karışmak interfere in v.
zihni karışmak be confused v.
kafası karışmak get muddled v.
karışmak (birisinin işine) meddle v.
birbirine karışmak meld v.
lafa karışmak interrupt v.
kavgaya karışmak row v.
söze karışmak barge in v.
kayıplara karışmak disappear v.
kafası karışmak puzzle v.
kafası karışmak be mixed up v.
adı karışmak be mixed up in something bad v.
kayıplara karışmak vanish v.
söze karışmak sail in v.
vara yoğa karışmak poke one's nose into everything v.
işe karışmak barge in v.
lafa karışmak break in v.
kafası karışmak confuse v.
karışmak (kafa) whirl v.
karışmak (birisine) butt in v.
kafası karışmak be confused v.
zihni karışmak be mixed up v.
kayıplara karışmak dissolve into thin air v.
başkasının işine karışmak interlope v.
içine karışmak melt into v.
lafa karışmak chime in v.
söze karışmak chop in v.
ile karışmak foul v.
kayıplara karışmak vanish away v.
aynı anda söze karışmak intercede with v.
kayıplara karışmak be running free v.
kayıplara karışmak be on the lam v.
kayıplara karışmak be on the loose v.
kayıplara karışmak be at large v.
bir olaya karışmak get into v.
adı karışmak be involved v.
siyasete karışmak meddle in politics v.
saçı sakalına karışmak be ungroomed v.
saçı sakalına karışmak be shaggy v.
saçı sakalına karışmak be bushy v.
saçı sakalına karışmak look unkempt v.
karışmak istememek (bir olaya vb) not touch something with a ten-foot pole v.
boyunu aşan bir işe karışmak get out of one's depth v.
lafa karışmak interpose v.
birbirine karışmak jumble v.
kafası karışmak lose one's head v.
içine karışmak merge v.
torun torbaya karışmak have children and grandchildren v.
kalabalığa karışmak mingle with the crowd v.
halkın arasına karışmak mingle freely with the crowd v.
lafa karışmak chisel in v.
kalabalığın içine karışmak blend into the crowd v.
kalabalığa karışmak blend in with the crowd v.
kalabalığın içine karışmak blend in with the crowd v.
kalabalığa karışmak blend into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak go into the crowd v.
kalabalığa karışmak get into the crowd v.
kalabalığa karışmak go into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak get into the crowd v.
kalabalığa karışmak dive into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak dive into the crowd v.
bir kavgaya karışmak get mixed up in a fight v.
bir bar kavgasına karışmak get involved in a bar-room brawl v.
bir kavgaya karışmak get involved in a fight v.
söze karışmak break into a conversation v.
kana karışmak mix with blood v.
işe karışmak involve v.
kalabalığa karışmak join the throng v.
iç işlerine karışmak interfere in the internal affairs v.
suça karışmak get involved in crime v.
suça karışmak be involved in crime v.
yolsuzluğa karışmak be involved in corruption v.
kazaya karışmak be involved in the accident v.
bir bar kavgasına karışmak get in a bar fight v.
bir kavgaya karışmak get into a fight v.
polisin işine karışmak meddle in police business v.
şike faaliyetlerine adı karışmak be involved in match-fixing activities v.
şikeye adı karışmak get involved in match-fixing activities v.
şikeye adı karışmak be involved in match-fixing activities v.
şike faaliyetlerine adı karışmak get involved in match-fixing activities v.
bir bar kavgasına karışmak get involved in a bar fight v.
bir bar kavgasına karışmak be involved in a bar fight v.
kavgaya karışmak be involved in a fight v.
kavgaya karışmak get in a fight v.
kafası karışmak buffle v.
kayıplara karışmak be still on the loose v.
kayıplara karışmak remain at large v.
kayıplara karışmak go missing v.
suya karışmak mix in water v.
evlenip çoluk çocuğa karışmak get married and have children v.
tarihe karışmak become history v.
bir olaya karışmak intervent v.
içine karışmak get mixed in v.
aklı karışmak ravel [obsolete] v.
her taraf birbirine karışmak tousel v.
her taraf birbirine karışmak towzle v.
her taraf birbirine karışmak towsle v.
yasadışı işlere karışmak trinkle [obsolete] v.
Phrasals
(iki kişi veya grup) arasındaki anlaşmazlığa karışmak step between (someone or something) v.
söze/lafa/işe karışmak burst in v.
bir şeyin içine karışmak carry up into v.
birine karışmak intervene with someone v.
bir şeye karışmak/katılmak merge into v.
bir şeye karışmak/katılmak merge in v.
bir olaya vb karışmak be in v.
istemeyerek bir işe karışmak caught up in v.
lafa karışmak cut in v.
lafa karışmak break in v.
lafa karışmak put in v.
müdahale etmek/karışmak muscle in on something v.
lafa karışmak chip in v.
konuya karışmak barge in v.
söze karışmak put in v.
(kalabalığa/insanların arasına) karışmak mingle in (with someone) v.
kayıplara karışmak vanish from (something) v.
tarihe karışmak vanish from (something) v.
kayıplara karışmak vanish from something v.
bir sıvıya karışmak dissolve into v.
evden çıkıp sosyal hayata karışmak go out v.
birine/bir şeye karışmak impinge upon someone or something v.
birine/bir şeye karışmak impinge on someone or something v.
kavgaya karışmak throw down v.
araya karışmak wade into someone or something v.
araya karışmak wade in someone or something v.
(ile) karışmak mix in (with) v.
içine karışmak mix into v.
(birinin/bir şeyin) işine karışmak nose in on (someone or something) v.
(bir şeyle/şeylerle) karışmak intertwine with (something) v.
tesadüfen (bir şeye) karışmak stumble into (something) v.
(bir şeye) karışmak tail into (something) v.
grubun arasına karışmak/bir parçası olmak slot in v.
Colloquial
üstüne vazife olmayan işlere karışmak poke (one's) bib in [australia] v.
üstüne vazife olmayan işlere karışmak stick (one's) bib in [australia] v.
çoluk çocuğa karışmak get married and have children v.
iskambil oyununa karışmak kibitz v.
ödü bokuna karışmak be scared out of one's wits v.
lafa karışmak barge in v.
bir şeye karışmak istememek want none of it v.
bir şeye karışmak istememek want none of that v.
ödü bokuna karışmak pee (one's) pants v.
ödü bokuna karışmak piss (one's) pants v.
kavgaya karışmak get some action v.
Idioms
ödü bokuna karışmak (one's) heart sinks into (one's) boots v.
ödü bokuna karışmak your heart sinks into your boots v.
(bir yerde) ortalık karışmak be up for grabs v.
(şaka yollu) biz fanilerin arasına karışmak sit below the salt v.
damarlarına/kanına alkol karışmak get (something) under (one's) belt v.
damarlarına/kanına alkol karışmak have (something) under (one's) belt v.
(şaka yollu) biz fanilerin arasına karışmak sit beneath the salt v.
(özellikle aile meselelerine) karışmak go between the bark and the tree v.
aklı karışmak be missing some of (one's) buttons v.
zihni bulanmak/karışmak be missing some of (one's) buttons v.
aklı karışmak lose (one's) buttons v.
zihni bulanmak/karışmak lose (one's) buttons v.
kayıplara karışmak clear the decks v.
kafası karışmak slip a cog v.
her söze karışmak give (one's) two cents v.
her söze karışmak give (one's) two cents' worth v.
birbirine karışmak coalesce into one v.
bir itiş kakışa (kavgaya) karışmak get into a shoving match v.
bir şeye karışmak/bulaşmak become involved with something v.
bir şeye karışmak step into something v.
çoluğa çocuğa karışmak get married and have children v.
hayaletlere karışmak give up the ghost v.
her lafa karışmak put your two cents worth in v.
geceye karışmak do a moonlight flit v.
her söze karışmak put your two cents worth in v.
hatlar karışmak (iki kişinin konuşurken birbirlerini anlamaması) get one's lines/wires crossed v.
her şeye karışmak be busybody v.
her şeye karışmak be nosy-parker v.
her şeye karışmak be nosey-parker v.
insan içine karışmak get in the swing of things v.
ödü bokuna karışmak shiver in one's shoes v.
ödü bokuna karışmak have one's heart in one's boots v.
kayıplara karışmak disappear into thin air v.
kafası karışmak have one's wires crossed v.
lafa karışmak horn in v.
kafası tamamen karışmak be all over the lot v.
kavgaya katılmak/karışmak join the fray v.
kayıplara karışmak go off into the blue v.
kafası karışmak be all at sea v.
kayıplara karışmak fall off the face of the earth (us) v.
kayıplara karışmak disappear off the face of the earth (us/brit) v.
ödü bokuna karışmak be scared shitless v.
kafası karışmak get one's wires crossed v.
kafası karışmak lose one's bearings v.
konuya karışmak barge into v.
kırklara karışmak fall off the face of the earth v.
kafası karışmak have one's lines crossed v.
kayıplara karışmak disappear off the face of the earth v.
ödeme yapmadan kayıplara karışmak do a moonlight flit v.
kayıplara karışmak vanish off the face of the earth (us/brit) v.
kafası karışmak get one's lines crossed v.
lafa karışmak intrude into v.
ödü bokuna karışmak frightened to death v.
kırklara karışmak vanish off the face of the earth v.
ödü bokuna karışmak be scared to death v.
ödü bokuna karışmak throw one's hands up in horror v.
kırklara karışmak disappear off the face of the earth v.
lafa karışmak meddle with v.
kayıplara karışmak fall off the face of the earth v.
lafa karışmak poke into v.
kayıplara karışmak disappear into the blue v.
ödü bokuna karışmak be in fear and trembling v.
lafa karışmak chip in with v.
kavgaya katılmak/karışmak jump into the fray v.
kafası karışmak come unglued v.
kavgaya katılmak/karışmak enter the fray v.
kafası tamamen karışmak be all over the shop v.
kayıplara karışmak vanish into the blue v.
lafa karışmak sail into v.
lafa karışmak poke one's nose into v.
kafası karışmak be at sea v.
kayıplara karışmak be in full flight v.
lafa karışmak sail in v.
kavgaya karışmak engage with v.
kayıplara karışmak vanish off the face of the earth v.
ödü bokuna karışmak be shitting bricks v.
ödü bokuna karışmak be scared shit v.
söze karışmak cut in v.
söze karışmak sail into v.
söze karışmak sail in v.
tarihe karışmak vanish v.
tarihe karışmak go the way of the dodo v.
tarihe karışmak be a thing of the past v.
tarihe karışmak be as dead as a dodo v.
tarihe karışmak go the way of the horse and buggy v.
yasa dışı işlere karışmak be/get mixed up in v.
(yasa dışı bir şeye) karışmak be/get mixed up in v.
vara yoğa karışmak poke one's nose into v.
üzerine düşmeyen işe karışmak interfere in v.
hatları karışmak get (one's) signals crossed v.
hatları karışmak get one's lines crossed v.
hatları karışmak get one's wires crossed v.
(bir şeye) karışmak get involved (in or with something) v.
kavgaya karışmak go the knuckle [australia] v.
tarihe karışmak go the way of the dinosaur v.
tarihe karışmak go the way of the dinosaurs v.
kayıplara karışmak go south v.
bir şeye karışmamış olmak/karışmak istememek have/play/take/want no part in/of something v.
kayıplara karışmak do a disappearing act v.
kayıplara karışmak do a disappearing act v.
kayıplara karışmak do a vanishing act v.
kayıplara karışmak perform a disappearing act v.
kayıplara karışmak perform a vanishing act v.
kayıplara karışmak stage a disappearing act v.
kayıplara karışmak stage a vanishing act v.
kayıplara karışmak do a vanishing act v.
sadece sonunu duyduğu bir lafa karışmak pick up stompies [south africa] v.
birden kayıplara karışmak pull a houdini (act) v.
kayıplara karışmak pull a disappearing act n.
kayıplara karışmak pull a vanishing act n.
Politics
siyasete karışmak meddle in politics v.
Technical
birbirine karışmak intermingle v.
içine karışmak merge v.
yavaş yavaş birbirine karışmak intergrade v.
Archaic
aklı karışmak ravel v.
Slang
ödü bokuna karışmak shit a brick v.
ödü bokuna karışmak piss (oneself) n.
bilmediği işe karışmak/burnunu sokma all in the kool-aid but don't know the flavor adj.