krank kollarıyla hareket ettirilen tertibat - Turkish English Dictionary