lazer sinyallerinin deniz y��zeyi ve deniz dibi yans��malar�� aras��ndaki zaman fark�� prensibine dayal�� ��al����an u��aktan ��l��me yapmaya yarayan bir sistem - Turkish English Dictionary