lobi faaliyeti yürütmek amacıyla birleşmiş bir grup - Turkish English Dictionary