metin - Turkish English Dictionary
History

metinMeanings of "metin" in English Turkish Dictionary : 21 result(s)

Turkish English
Common Usage
metin text n.
General
metin firm n.
metin copy n.
metin foursquare n.
metin text n.
metin strong adj.
metin stoic adj.
metin gritty adj.
metin unshakable adj.
metin immovable adj.
metin unshaken adj.
metin stoical adj.
metin resolute adj.
metin solid adj.
metin wording adj.
Trade/Economic
metin text
Technical
metin text
Computer
metin string
metin text note
metin bullet text
Telecom
metin multimedia

Meanings of "metin" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
General
metin olmak steel oneself v.
zor bir zamanda metin olmak stand the gaff v.
metin haline getirmek textualize v.
basılacak metin textual matter n.
bir metin üzerinde değişiklik yapan emendator n.
okunacak metin reading n.
metin çözümlemesi textual analysis n.
yazılı metin (oyun/nutuk için) script n.
dini metin religious text n.
sahih metin authentic text n.
kullanmalık metin pragmatic text n.
metin birleştirme text merge n.
metin sınırları text margins n.
metin sınırı text margin n.
erek metin target text n.
metin eleştirisi textual criticism n.
metin görüntüleme text viewing n.
ortak metin joint text n.
metin parçası passage n.
kaynak metin source text n.
yahvist metin jehovist n.
standart metin boilerplate n.
klasik metin codex n.
yehova adının geçtiği metin jehovist n.
asıl metin original n.
kodlu metin code text n.
metin hazırlama manuscript preparation n.
gizli metin blind text n.
şifresiz metin cleartext n.
sistemin oluşturduğu metin generated text n.
metin-içi normlar textual norms n.
metin-içi normları textual proper norms n.
metin-içi normlar proper norms n.
basılı metin handout n.
basılı metin room document n.
tam metin the full text n.
metin yazarlığı text authorship n.
metin yazarlığı copywriting n.
açık metin plain text n.
edebi metin literary text n.
taslak metin exposure draft n.
sesli metin audio text n.
taslak veya taslak metin draft n.
öyküleyici metin narrative text n.
metin düzeltme redaction n.
metin yorumlama text interpretation n.
metin bittikten sonra yazılan not post scriptum n.
açıklayıcı / yorumlayıcı (açıklama veya yorum / tefsir yapan) metin hermeneutic text n.
hazır metin ready text n.
alt metin surtext n.
alt metin sub text n.
bir metin içerisinde dikkat çekmek için belirginleştirilmiş bölüm call-out n.
m.ö. ilk bin yılda taoizm'in felsefi temellerinin altını çizmek için yazılmış çince bir metin tao te ching n.
değişiklik yapılabilir (metin) emendable adj.
düzeltilebilir (metin) emendable adj.
tashih edilmiş (metin) emended adj.
tadil edilmiş (metin) emended adj.
yanlış dolu (metin) corrupt adj.
tashih edilebilir (metin) emendable adj.
düzeltilmiş (metin) emended adj.
değişiklik yapılmış (metin) emended adj.
metin inceleyen textuary adj.
metin ötesi paratext adj.
metin dışı out-of-text adj.
metin dışı non-text adj.
metin dışı paratext adj.
Proverb
metin ol anlamına gelen atasözü keep a stiff upper lip
Colloquial
metin ol! pull-up!
metin ol! chin up!
metin ol! keep your chin up!
Idioms
metin olmak keep a stiff upper lip
metin olmak bite on the bullet
bir malı/hizmeti satmak amacıyla ticari bir metin hazırlamak put together a pitch
Speaking
metin ol be strong
metin ol don't be afraid
metin ol! hang in there!
Slang
metin yazarı scripter
ölen insan hakkında yazılan metin ulugy
Trade/Economic
esas metin (normatif/hüküm ifade eden dokümanın) body (of a normative document)
orijinal metin original manuscript
düzeltilmiş metin proof sheet
Law
belge metin kısmı body of an instrument
Politics
kodifiye metin codified text
Media
anlamsız metin taslağı lorem ipsum
Advertising
metin yazarı copywriter
metin reklam text ad
metin link text link
metin bağlantı text link
metin reklam textual ad
genişletilmiş metin reklamlar expanded text ads
Technical
şifresiz metin cleartext
metin editörü text editor
veri/metin birleştirme data/text merge
metin formatlayıcı text formatter
metin işleme word processing
hiper metin hypertext
metin düzenleyici text editor
metin dizgisi text string
metin edit etme text editing
metin işleme text processing
metin biçimleyicisi text editor
metin kutusu bağlantısı text box link
metin biçimleme text editing
metin başlangıcı start of text
metin kipi text mode
metin düzenleme text editing
üstün metin hypertext
metin düzenleyicisi text editor
metin işleme text manipulation
metin sonu karakteri end-of-text character
düz metin parola plain-text password
metin-başı damgası start-of-text character
hiper metin aktarım iletişim kuralı hyper text transport protocol
metin dışı nontextual
programlı metin programmed text
anahtar metin key text
bağlantılı metin dili hypertext markup language
metin dışı ses extratextual voice
metin düzeni text layout
Computer
metin etiketleme yazılımı tagger n.
metin etiketleme yazılımı tagging program n.
bir kısım metin some text
metin yazı tipini ayarla set text font
basit metin simple text
metin sırala sort text
metin başı karakteri start of text character
durağan metin static text
sabit metin static text
metin benzet simulate text
standart genelleştirilmiş metin zenginleştirme dili standard generalized markup language
parlak metin sparkle text
belirli metin specific text
metin çerçevesi dolgusu text frame fill
linux'ta metin editörü sed
metin sınırları text boundaries
salt metin text only
metin özniteliği text attribute
metin ve ortam klibi text and media clip
nesne üstünde metin text over object
metin formu alanı text form field
metin hizala text align
biçimi olmayan metin text without any formatting
metin modu textmode
metin ve çizgi rengi text and line color
metin dönüştürücüleri text converters
metin kutusu textbox
linux'ta metin editörü stream editor
metin belirleyicisi text qualifier
metin okuma text to speech
metin araç çubuğu text toolbar
metin ölçekleme text scaling
örnek metin text example
metin alanları text fields
metin ve clip art text and clip art
çok büyük boyutlu metin text too large
metin grafiği text graphic
dosyadan metin text from file
metin niteleyicisi text qualifier
metin görüntüleme text view
salt metin belge text only
metin sohbet istemcisi text chat client
metin al text import
biçimli metin text with formatting
metin düğm text button
metin veya hücre text or cell
metin bloğu aracı text block tool
metin yazı tipleri text fonts
metin/resim text/graph
metin kenarlığı text border
satır sonlu salt metin text only with line breaks
metin hizalama text alignment
metin kutusu tutturucusu text box anchor
metin biçemi text style
metin özellikleri text properties
metin çerçevesi text frame
metin penceresi text window
metin animasyonu text animation
metin ve nesneler text and objects
metin yerleşimi text layout
metin vurgusu text emphasis
üst metin texttop
biçemlenmiş metin styled text
zengin metin düzenleme yazıtipi/paragrafı rich text edit font/paragraph
metin giriş dll text input dll
metin ve çizgi text and lines
metin dosyası text file
metin yerleştirme text placement
soysal/salt metin generic/text only
metin saydamlığı text transparency
metin eklentisi text attachment
metin düzenle text edit
metin seçenekleri text options
metin belgesi text document
metin harfi text letter
stillendirilmiş metin styled text
metin görünümü text appearance
üst metin boyutu text below
metin kaydırma text wrapping
metin özelikleri text characteristics
metin yönü text direction
metin denetimi text control
metin dizesi text string
bulunacak metin text to find
noktalı metin text halftone
metin sınırlayıcısı text delimiter
metin filigranı text watermark
metin düğmesi text button
metin özellikleri text property
metin dönüştürme text conversion
metin dosyası biçimi text file format
m metin kalitesi t text quality
metin görünümü text view
metin belgeleri text documents
metin kutusu çapası textbox anchor
metin biçimleme programı text formatting program
metin üreteci text generator
metin tutturucu text anchor
yalnızca metin için text only
metin hizmetleri text services
boşsa, metin text if empty
metin düğmesi adı text button name
biçimi ile metin text with formatting
metin işlemi text operation
metin efektleri text effects
metin modu text mode
gelen/giden metin text in/out
metin silme text delete
metin dönüştürücüler text converters
metin seç text select
metin seçimi text selection
metin ekseni text axis
metin biçimlendirme text formatting
metin damga text stamp
görüntülenecek metin text to display
metin sil text delete
metin taşıma text move
metin ve nesne text and object
metin çok uzun text too long
metin biçimi text format
metin girintisi text indent at
metin form alanı text form field
metin akışı text flow
metin akışı text wrap
düğmelerde metin text in buttons
metin rengi text color
metin ve 2 nesne text and 2 objects
metin etiketleri text labels
metin boyutu text size
metin ölçeklendirme text scaling
metin posta text mail
metin kutusu text box
metin zarfları text envelopes
metin kutusu sihirbazı text box wizard
metin kodlaması text encoding
metin form alanı seçenekleri text form field options
metin stili text style
metin konumu text position
metin veya özellik text or property
metin dosyaları text files
metin sarma text wrapping
metin durumu text mode
metin düzelt text correction
metin dönüştürücü text converter
metin birleştirme data/text merge
metin genişliği text width
başlık ve metin title and text
metin ve grafik text and graph
metin uzunluğu text length
metin aracı text tool
yalnızca metin text only
metin alanı text field
metin alanı text area
metin çevirisi text translation
okunacak metin text to read
metin imleci text cursor
metin kutuları text boxes
metin/ön rengi text/fore color
metin çizim text chart
dosyadan metin al text from file
metin iletisi text message
metin kutusuna yazılan typing in text box
biçimlenmemiş metin unformatted text
yazılan metin typed text
unicode metin unicode text
biçimlendirilmemiş metin unformatted text
metin dizici typesetter
metin parçası unit of text
dikey metin vertical text
metin çevresinde kaydırır wrap around
dikey metin akışı vertical text flow
beyaz metin white text
xml metin xml text
örnek metin kullan use sample text
örnek metin sample text
kayan metin scrolling text
zenginleştirilmiş metin yapısı rich text format
metin olarak kaydet save as text
sağ metin right text
zengin metin düzenleme yazıtipi rich text edit font
aranacak metin search text
normal metin regular text
döndürülmüş metin rotated text
metin kaydırma scrollingtext
kayan metin scrollingtext
sınırlı metin restricted text
düzeltilmiş metin revised text
üst metin yuvalı sağa ok right arrow with upper text slot
zengin metin dosyası rich text file
metin editörü stream editor
metin arkasına gönder send behind text
gönderilen metin sending text
zengin metin gönder send rich text
metin gönder send text
metin ayırıcı separate text with
seçili metin selected text
metin dosyası gönder send text file
metin ayırıcı separate text at
seçilen metin selected text
düz metin gönder send plain text
metin yakala capture text
alt metin yuvalı sağa ok right arrow with lower text slot
3b metin ayarları 3d text setup
otomatik metin automatic text
hazır metin canned text
otomatik metin add autotext
otomatik metin dizin öğeleri automark index entries
zengin metin biçimi japonya rich text format japan
metin ekle add text
3b metin 3d text
zengin metin rich text
metin hizala align text
metin sonrası after text
farklı metin alternate text
öteki metin alternate text
tüm metin all text
iliştirilmiş metin attached text
metin iliştir attach text
otomatik metin auto text
tutturma ve metin akışı yönlendirme anchor and text flow orientation
ascıı metin dosyası ascii text file
hareketli metin animated text
metin eklenecek yer attach text to
bir yer imine yeni metin ata assign new text to a bookmark
ascıı metin dosyaları ascii file
metin öncesi before text
kalın metin bold text
gövde metin biçemi body text style
otomatik metin içeriği autotext content
gizli metin blind text
gövde metin body text
metin sonu beneath text
gövde metin koru body text keep
ortak metin boilerplate text
demirbaş metin şablonlar boilerplate text
otomatik metin autotext
otomatik metin girdisi autotext entry
otomatik metin öğeleri autotext entries
ana metin base text
otomatik metin adı autotext name
demirbaş metin boilerplate text
otomatik metin girdisi tanımlanmamış autotext entry not defined
siyah metin black text
otomatik metin listesi autotext list
metin sütunu column of text
clip art ve metin clip art and text
sıkıştırılmış metin compressed text
metin dönüştür convert text
özel metin custom text
kriptolu metin cryptogram
metin dönüştürülüyor converting text
metin içer containtext
içerilen metin contain text
içerdiği metin containing text
metin kopyala copy text
otomatik metin yarat create autotext
otomatik metin seç choose autotext
şifresiz metin clearetext
clip art ve dikey metin clip art and vertical text
otomatik metin oluştur create autotext
metin oluştur create text
içerdiği metin contains text
içerilen metin containing text
varsayılan metin default text
etkin olmayan metin disabled text
metin olarak görüntüle display as text
silinen metin deleted text
varsayılan metin alanı boyutu default text field size
metin sil delete text
metin düzenleme editing
metin sonu karakteri end of text character
şifreli metin encrypted text
kriptolu metin encrypted text
metin gir enter text
metin düzenleyici editor
otomatik metin düzenle edit autotext
metin nesnesi düzenle edit text object
ingilizce metin kitaplığı english text library
şifreli metin encoded text
metin görüntüle display text
metin girin enter text
metin düzenle edit text
hızlı metin easy text
düzenlenebilir metin editable text
metin düzenlemeden çık exit edit text
diğer programlara metin gönderme exporting text to other programs
alan otomatik metin field autotext
son biçimini almış metin final form text
kayan metin flowing text
tüm metin full text
biçimlendirilmiş metin rtf formatted text
alındığı metin from text
metin üstünde kaydır float over text
biçimli metin formatted text
metin kutusu biçimlendir format text box
altbilgi metin kutusu footer text box
sistemin oluşturduğu metin generated text
gri metin gray text
genel metin global text
gizli metin hidden text
vurgulu metin highlight text
üstbilgi metin kutusu header text box
tüm metin arama bilgisi full text search information
metin kutusunu biçimlendir format text box
aranan metin find what text
biçimlenmiş metin formatted text
çizimsel metin graphics text
akan metin flowing text
biçim metin format text
biçimlendirilmiş metin formatted text
yardımlı metin hypertext
tanımlayıcı metin identifier text
görüntü ve metin image and text
eklenen metin inserted text
sol metin left text
alt metin yuvalı sola ok left arrow with lower text slot
metin aralığı kern text at
yalnızca latince metin latin text only
latince metin latin text
iç metin internal text
anahtar metin keyword text
uzun metin için yer ayır leave space for long text
üst metin yuvalı sola ok left arrow with upper text slot
resim ve metin image and text
aydınlatılmış metin illuminated text
metin satırları lines of text
metin imle mark text
otomatik metin girdisi kullanılabilecek yer make autotext entry available to
metin yükle load text
bağlantılı metin linked text
ana metin main text
ortam klibi ve metin media clip and text
değiştirilmiş metin modified text
çok kolonlu metin multiple column text
ek metin more text
harfleri eşgenişlikte metin monospaced text
yeni metin kutusu new text box
tüm metin more text
yeni metin genişliği new text width
sonraki metin kutusu next text box
metin yok no text
metin etiketi kullanma no text labels
metin taşı move text
yeni metin çerçevesi new text frame
yeni metin new text
msword metin dönüştürücüleri msword text converters
normal metin normal text
çok kolonlu metin multiple coloumn list
metin bulunamadı no text found
sonraki metin next text
metin etiketi yok no text labels
metin yapıştır paste text
normal metin plain text
ön biçimlenmiş metin preformatted text
önceki metin previous text
düz metin dosyası plain text file
düz metin plain text
açılan metin popup text
microsoft sistem bilgisi metin dosyasını yazdır print microsoft system info text file
düz metin yazı tipi plain text font
şifresiz metin plaintext
aç metin open text
eski metin old text
metin için çıktı output to text
nesne ve metin object and text
aksi halde eklenecek metin otherwise insert this text
metin üstünde nesne object over text
yalnızca metin ve artalan renkleri only text and background colors
metin boyama paint text
metin sağlaması proof text
zengin metin biçimi rich text format
korunmuş metin protected text
mor metin purple text
metin kurtar recover text
metin al receive text
metin biçimleyicisi text editor
metin düzenleyici text editor
metin editörü text editor
metin işleme word processing
metin biçimleme text editing
metin edit etme text editing