prejudice - Turkish English Dictionary
History

prejudice

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "prejudice" in Turkish English Dictionary : 30 result(s)

English Turkish
Common Usage
prejudice n. önyargı
General
prejudice v. önyargı verdirmek
prejudice v. haksız hüküm verdirmek
prejudice v. etkilemek
prejudice v. zayıflatmak
prejudice v. etki altında bırakmak
prejudice v. önyargılı olmasına neden olmak
prejudice n. kayırma
prejudice n. peşin yargı
prejudice n. taraf tutma
prejudice n. önyargı
prejudice n. tarafgirlik
Trade/Economic
prejudice başkaları hakkında olumsuz düşünce ve davranış
prejudice peşin hüküm
prejudice kesin hüküm
prejudice halel
prejudice zarar
prejudice ziyan
Law
prejudice hasar
prejudice halel vermek
prejudice önyargı
prejudice haksızlıktan mütevellit zarar
prejudice tarafgirlik
prejudice zarar ziyan
prejudice ihlal etmek
prejudice peşin hüküm
prejudice halel getirmek
prejudice sakınca
prejudice ızrar
prejudice zarar vermek

Meanings of "prejudice" with other terms in English Turkish Dictionary : 50 result(s)

English Turkish
General
eliminate prejudice v. önyargıyı gidermek
eradicate prejudice v. önyargıyı gidermek
execute with extreme prejudice v. yargısız infaz yapmak
overcome prejudice v. önyargıları gidermek
overcome prejudice v. önyargıyı gidermek
overcome the prejudice v. önyargıyı yıkmak
prejudice someone against v. birine karşı olumsuz fikirler aşılamak
prejudice someone against v. aleyhine çevirmek
prejudice someone in favor of v. birine (bir konu hakkında) olumlu fikirler aşılamak
prejudice someone in favor of v. lehine çevirmek (birini)
prejudice someone's chances v. birinin şansını azaltmak
terminate with extreme prejudice v. yargısız infaz yapmak
to prejudice against v. birine karşı haksız hüküm vermek
ethnic prejudice n. etnik önyargı
pride and prejudice n. gurur ve önyargı
widespread prejudice n. yaygın önyargı
prejudice-free adj. ön yargısız
prejudice-free adj. ön yargıdan uzak
without prejudice adj. önyargısız
without prejudice adv. etki altında kalmadan
without prejudice adv. halel getirmeksizin
without prejudice adv. ihtirazi kayıt ile
without prejudice of prep. ...önyargısı olmadan
without prejudice to prep. (bir tarafın) haklarını çiğnemeden
without prejudice to prep. zarar vermeden
Phrases
free of any sort of prejudice her türlü ön yargıdan uzak
without any prejudice hiçbir önyargı olmaksızın
without prejudice to any rights implied by statute or common law or under the provisions of this agreement tüzük ya da genel hukuk tarafından kastedilen ya da bu anlaşmanın hükümleri çerçevesindeki herhangi bir hak saklı kalmak koşuluyla
without prejudice to the exceptions in the law kanundaki istisnalar hariç olmak üzere
without prejudice to the generality of the foregoing yukarıdaki prensibin genelliğine zarar gelmeksizin
without prejudice to the generality of the foregoing yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini kısıtlamaksızın
without prejudice to the generality of the foregoing yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın
without prejudice to the generality of the foregoing yukarıdaki hükümlerin genel niteliğine halel getirmeksizin
without prejudice to the provisions hükümler saklı kalmak koşuluyla
Colloquial
prejudice is ignorance önyargı cahilliktir
Trade/Economic
without prejudice to ...'s warranties garantileri saklı kalmak üzere
Law
dismissal with prejudice davanın kesin olarak reddi
dismissal with prejudice davanın esastan reddi
dismissal without prejudice davanın usulden reddi
without prejudice önyargı veya taraf tutma olmaksızın
without prejudice charter sözleşmeye halel gelmeden
without prejudice to halel getirmeksizin
without prejudice to halel getirmeksizin
without prejudice to contract sözleşmeye halel gelmeden
without prejudice to the legitimate interests of the right holder hak sahibinin meşru menfaatlerine halel getirmeksizin
Politics
local prejudice yerel önyargı
local prejudice mahalli önyargı
racial prejudice ırkçı önyargı
take care not prejudice the financial stability mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen göstermek
without prejudice to the provisions hükümler saklı kalmak koşuluyla