rıhtım halatlarını çekmekte kullanılan halatı saran çıkrık - Turkish English Dictionary