rasgele - Turkish English Dictionary
History

rasgeleMeanings of "rasgele" in English Turkish Dictionary : 32 result(s)

Turkish English
General
rasgele indiscriminate adj.
rasgele hit or miss adj.
rasgele desultory adj.
rasgele casual adj.
rasgele desultorious adj.
rasgele promiscuous adj.
rasgele stray adj.
rasgele giddy-paced adj.
rasgele haphazard adj.
rasgele occasional adj.
rasgele random adj.
rasgele randomly adv.
rasgele at a venture adv.
rasgele by chance adv.
rasgele aimlessly adv.
rasgele at random adv.
rasgele offhand adv.
rasgele haphazardly adv.
rasgele at all hazards adv.
rasgele back-and-forth adv.
rasgele arbitrarily adv.
rasgele illogically adv.
rasgele irrelevantly adv.
rasgele for no reason adv.
rasgele at haphazard adv.
rasgele apropos of nothing prep.
rasgele good luck! interj.
Idioms
rasgele on a toss of the coin expr.
rasgele on the toss of a coin expr.
rasgele on the toss of the coin expr.
rasgele hit and miss expr.
Marine Biology
rasgele good luck n.

Meanings of "rasgele" with other terms in English Turkish Dictionary : 193 result(s)

Turkish English
General
saçmak (yavaşça/rasgele) toss v.
atmak (yavaşça/rasgele) toss v.
her tarafa rasgele ateş etmek shoot up v.
fırlatmak (yavaşça/rasgele) toss v.
rasgele kontrolde bulunmak spot-check v.
rasgele kontrol etmek spot-check v.
rasgele hale getirmek randomise v.
rasgele ateş random shot n.
rasgele hale getirme randomization n.
ateşli silahla yapılan rasgele vuruş potshot n.
rasgele yürüyüşler random walks n.
rasgele oluş randomness n.
rasgele cinsel ilişkide bulunma promiscuity n.
rasgele söz obiter dictum n.
rasgele vuruş potshot n.
rasgele olma randomness n.
rasgele seçim random selection n.
rasgele oyun stochastic game n.
rasgele model stochastic model n.
rasgele dizge stochastic system n.
rasgele bağımlılık stochastic dependence n.
rasgele soru random question n.
rasgele hale getirme randomisation n.
ateşli silahla yapılan rasgele vuruş pot-shot n.
rasgele vuruş pot-shot n.
rasgele yapılmış offhand adj.
rasgele hale getirilmiş randomized adj.
rasgele hale getirilmiş randomised adj.
rasgele bir şekilde indiscriminatingly adv.
neye mal olursa olsun rasgele at all hazards adv.
Idioms
rasgele sallamak chuck around v.
rasgele çalışarak by fits and starts expr.
Trade/Economic
rasgele örnek random sample n.
rasgele alma ve tutma stratejisi naive buy-and-hold strategy n.
rasgele telefon arayıcısı predictive dialer n.
sınırsız rasgele sondaj unrestricted random sampling n.
Technical
rasgele seçmek randomise v.
düşey rasgele titreşim deneyi vertical random vibration test n.
durağan rasgele gürültü stationary random noise n.
geniş bantlı rasgele titreşim broad band random vibration n.
geniş bantlı rasgele titreşim wide-band random vibration n.
markov rasgele alanı markov random field n.
rasgele süreç random process n.
rasgele çizgi random line n.
rasgele örnek random sample n.
rasgele birbiçimli sayı uniform random number n.
rasgele alınan numune sample taken at random n.
rasgele alan random field n.
rasgele taş random stone n.
rasgele titreşimle sıcaklık çevrimi temperature cycle with random vibration n.
rasgele eşleştirilmiş bağlayıcılar random-mated connectors n.
rasgele eşlenmiş konektörler randomly mated connectors n.
rasgele örnek alma random sampling n.
rasgele sayı tabloları random number tables n.
rasgele değişkenler random variables n.
rasgele erişim random access n.
rasgele oluşan eğilme yükü arbitrary bending loads n.
rasgele sayı üreteci random number generator n.
rasgele erişimli bellek random access memory n.
rasgele birbiçimli sayılar random uniform number n.
rasgele hata random error n.
rasgele deney random experiment n.
rasgele birbiçimli sayı random uniform number n.
rasgele düzgün sayı uniform random number n.
rasgele çıkar random out n.
rasgele değişken random variable n.
rasgele erişimli bellek random-access memory n.
rasgele titreşim random vibration n.
rasgele sıralama randomisation n.
rasgele dolgu random fill n.
rasgele örneklem random sample n.
rasgele seçim random selection n.
rasgele bağımlılık stochastic dependence n.
rasgele hata accidental error n.
rasgele sıralama randomization n.
rasgele dizilimli eşçoğuz random copolymer n.
sistematik tekdüze rasgele örnekleme systematic uniform random sampling n.
sözde rasgele dizi pseudo random sequence n.
sözde rasgele sayı pseudo random number n.
Computer
rasgele erişimli bellek random-access storage n.
rasgele konumlama random positioning n.
rasgele sayı organizasyonu random number organization n.
rasgele erişim random access n.
rasgele işlem random processing n.
rasgele sayı üreteci random number generator n.
rasgele erişim dosyaları random-access files n.
rasgele erişimli bellek random access memory n.
rasgele erişimli programlama random-access programming n.
rasgele erişim kütükleri random-access files n.
rasgele sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer n.
rasgele veri organizasyonu random data organization n.
sözde rasgele dizi pseudo random sequence n.
sözde rasgele sayı pseudo random number n.
yalancı rasgele kodlar pseudorandom codes n.
yalancı rasgele sayı üreteci pseudorandom number generator n.
yalancı rasgele dizi pseudorandom sequence n.
Informatics
ayrık rasgele değişken discrete random variable n.
benzetik rasgele sayı pseudo-random number n.
birörnek rasgele sayı uniform random number n.
dinamik rasgele erişilir bellek dynamic ram n.
rasgele erişimli bellek kartı ram card n.
rasgele süreç random process n.
rasgele model stochastic model n.
rasgele erişimli bellek random-access memory n.
rasgele gürültü random noise n.
rasgele sıralama randomization n.
rasgele deney random experiment n.
rasgele işaret random signal n.
rasgele olay stochastic event n.
rasgele bozulma random failure n.
rasgele sayı üreteci random number generator n.
rasgele örnekleme random sampling n.
rasgele erişim random access n.
rasgele birörnek sayılar random uniform numbers n.
rasgele işlev random function n.
rasgele tarama random scan n.
rasgele hata random error n.
rasgele sıralama randomisation n.
rasgele süreç stochastic process n.
statik rasgele erişilir bellek static random-access memory n.
sözde rasgele sayı pseudo-random number n.
tekdüze rasgele sayı uniform random number n.
rasgele erişimli random access adj.
Telecom
baz istasyonu rasgele değişken base station random variable n.
dinamik rasgele erişim hafızası dynamic random access memory n.
durgun rasgele erişim hafızası static random access memory n.
kalıcı rasgele erişimli hafıza nonvolatile random access memory n.
rasgele gelen işaret hassasiyeti random incidence sensitivity n.
rasgele erişimli ayrık adres random access discrete address n.
rasgele sabit erişim random fixed access n.
rasgele erişimli bellek random access memory n.
rasgele erken tespit random early detection n.
rasgele erişim random access n.
rasgele gelen işaret random incidence n.
rasgele gürültüyü düzeltme random-noise correction n.
rasgele gürültü random noise n.
rasgele erişim kanalı random access channel n.
senkronizasyon ağları içerisinde gezinme ve rasgele hareket denetimi control of jitter and wander within synchronization networks n.
veri patlamasını rasgele yapan cihaz data burst randomizer n.
Electric
rasgele parazit random noise n.
rasgele gürültü random noise n.
Automotive
rasgele erişimli bellek random access memory n.
Food Engineering
rasgele örnekleme random sampling n.
rasgele hata random error n.
Math
çarpan çizgesine eşdeğer markov rasgele alanı üstüdeki kanı yayılma algoritması the sum-product algorithm n.
çarpan çizgesine eşdeğer markov rasgele alanı üstüdeki kanı yayılma algoritması belief propagation n.
rasgele sayılar random numbers n.
rasgele sayı dizisi random number sequence n.
Statistics
basit rasgele örnekleme simple random sampling n.
çoklu rasgele başlangıçlar multiple random starts n.
kısıtsız rasgele örnekleme unrestricted random sample n.
öz-kaçınmalı rasgele süreçler self-avoiding random walks n.
rasgele anlamlılık sınamaları randomized significance tests n.
rasgele olay random event n.
rasgele doğrusal çizge random linear graph n.
rasgele etkiler modeli random effects model n.
rasgele numune probability sample n.
rasgele eksen random axis n.
rasgele bileşen random component n.
rasgele örnekleme hatası random sampling error n.
rasgele normal puanlar sınaması random normal scores test n.
rasgele denge tasarımı random balance design n.
rasgele dağıtım sınamaları randomisation tests n.
rasgele sıralama randomization n.
rasgele dikgen dönüşüm random orthogonal transformation n.
rasgele düzenleme random tessellation n.
rasgele bloklar randomized blocks n.
rasgele iki kola ayırma random bifurcation n.
rasgele tepki süreci random impulse process n.
rasgele parametreler incidental parameters n.
rasgele kesirli etkensel tasarımlar randomized fractional factorial designs n.
rasgele seçim random selection n.
rasgele süreç random process n.
rasgele dağılım tasarımı random allocation design n.
rasgele sıralama randomisation n.
rasgele sıralı örneklem random ordered sample n.
rasgele değişken random variable n.
rasgele örnekleme sayıları random sampling numbers n.
rasgele örnek random sample n.
rasgele hata random error n.
rasgele seriler random series n.
rasgele bölükler randomized blocks n.
rasgele dağıtım randomization n.
rasgele sıra random order n.
rasgele dağıtım randomisation n.
rasgele yanılgı random error n.
rasgele sıralı numune random ordered sample n.
rasgele dağılım random distribution n.
sınırlı rasgele örnekleme restricted random sampling n.
temel rasgele süreç fundamental random process n.
yalın rasgele süreç pure random process n.
yarı-rasgele örnekleme quasi-random sampling n.
Biochemistry
rasgele blok düzeni randomized block design n.