rastgele - Turkish English Dictionary
History

rastgeleMeanings of "rastgele" in English Turkish Dictionary : 47 result(s)

Turkish English
Common Usage
rastgele random adj.
General
rastgele accidental adj.
rastgele stray adj.
rastgele passing adj.
rastgele indiscriminate adj.
rastgele scratch adj.
rastgele promiscuous adj.
rastgele at haphazard adj.
rastgele desultory adj.
rastgele casual adj.
rastgele reckless adj.
rastgele chancy adj.
rastgele chancey adj.
rastgele arbitrarious [obsolete] adj.
rastgele unculled adj.
rastgele undiscriminating adj.
rastgele unselected adj.
rastgele unselective adj.
rastgele kitchen-sink adj.
rastgele offhand adv.
rastgele at random adv.
rastgele freehand adv.
rastgele wild adv.
rastgele by chance adv.
rastgele accidentally adv.
rastgele aimlessly adv.
rastgele haphazardly adv.
rastgele willynilly adv.
rastgele anyhow adv.
rastgele hit-or-miss adv.
rastgele hit-and-miss adv.
rastgele indiscriminately adv.
rastgele randomwise adv.
rastgele willy-nilly adv.
rastgele unselectively adv.
rastgele every which way adv.
Law
rastgele casual adj.
Technical
rastgele random adj.
rastgele haphazard adj.
Computer
rastgele stochastic adj.
rastgele casual adj.
Food Engineering
rastgele random adj.
Math
rastgele random adj.
Statistics
rastgele random adj.
Marine Biology
rastgele good luck n.
Archaic
rastgele randon adj.
rastgele chanceably adv.

Meanings of "rastgele" with other terms in English Turkish Dictionary : 229 result(s)

Turkish English
General
rastgele şekiller çizmek doodle v.
rastgele bulmak stumble on v.
rastgele seçmek randomize v.
rastgele bulmak stumble across v.
rastgele bulmak hit upon v.
rastgele bulmak stumble upon v.
rastgele ateş edip öldürmek pot v.
rastgele dağıtmak randomize v.
rastgele seçmek randomise v.
rastgele dağıtmak randomise v.
rastgele hale getirmek randomize v.
oraya buraya rastgele koşturmak hither–and–thither v.
rastgele sallanmak sag v.
rastgele olma randomness n.
rastgele dostluk pickup n.
rastgele değişkenler random variables n.
rastgele hata random error n.
rastgele olmama nonrandomness n.
rastgele titreşim random vibration n.
rastgele sayı üreteçleri random number generators n.
rastgele gürültü teorisi random noise theory n.
rastgele işlemler random processes n.
rastgele atama random assignment n.
rastgele kontrol testi random control test n.
rastgele ve gelişigüzel eylem chance-medley n.
rastgele yığın tumble n.
amacı rastgele seçilmiş harflerden kelime oluşturmak olan bir oyun anagrams n.
rastgele olmayan deterministic adj.
rastgele seçilmiş arbitrary adj.
gelişigüzel/rastgele tasarlanmamış scattershot adj.
rastgele olmayan nonrandom adj.
rastgele olmayan non-random adj.
rastgele olmayan noncasual adj.
rastgele olmayan unarbitrary adj.
rastgele olmayan nonarbitrary adj.
rastgele cinsel ilişkide bulunan promiscuous adj.
rastgele hareket eden vagrant adj.
rastgele bir şekilde temerariously [obsolete] adv.
Phrasals
rastgele deyip girişmek venture at v.
rastgele vurmak lay about v.
rastgele vuruşlarla saldırmak hit out v.
rastgele sürmek/atmak slap on v.
rastgele sürmek/atmak slap on v.
rastgele sürmek/atmak slap onto v.
rastgele dağıtıvermek sling out v.
bir şifreyi daha güvenli hale getirmek için rastgele veri katmanı uygulamak salt (something) with (something) v.
şifreyi rastgele veri ekleyerek daha güvenli hale getirmek salt (something) with (something) v.
rastgele koymak/tıkmak jam together v.
bir şeyleri rastgele koymak/tıkmak jam something together v.
rastgele koyulmak lay about v.
Colloquial
rastgele konuşmak blab around v.
rastgele konuşmak blab something around v.
rastgele ateş etmek spray-and-pray v.
pokerde rastgele seçilen beş karttan oluşan ve o oyundaki diğer ellere koz olarak kullanılabilecek ilk sahte el lollapalooza n.
Idioms
rastgele tahminde bulunmak take a wild stab in the dark v.
(birini/bir şeyi) rastgele/gelişigüzel seçmek pick (someone or something) out of a hat v.
bir şeyi rastgele/gelişigüzel seçmek pick something out of a hat v.
(birini ya da bir şeyi) tamamen rastgele seçmek pull (someone or something) out of a hat v.
rastgele seçilmiş olmak be picked out of a hat v.
rastgele seçilmek be picked out of a hat v.
haydi rastgele (the) baby needs (new) shoes expr.
haydi rastgele the baby needs shoes expr.
haydi rastgele! (kadın) mama needs (new) shoes! expr.
haydi rastgele! (kadın) mama needs a new pair of shoes expr.
Trade/Economic
rastgele numune probability sample n.
rastgele yürüyüş hipotezi random walk hypothesis n.
rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak satış yapan kimse cold caller n.
rastgele hata random error n.
rehberden rastgele telefon numaralarını arayarak yapılan satış cold calling n.
rastgele ziyaret random calling n.
rastgele numunelendirme random sampling n.
rastgele yapılmış iş random work n.
rastgele değişme random walk n.
elektronik rastgele sayı belirleme cihazı ernie [uk] n.
Law
rastgele söz/fikir obiter dictum n.
Politics
develt memurlarının rastgele örnekleme yöntemi ile seçildiği seçim sistemi allotment n.
develt memurlarının rastgele örnekleme yöntemi ile seçildiği seçim sistemi sortition n.
Technical
rastgele dağıtmak randomize v.
rastgele dağıtmak randomise v.
rastgele seçmek randomize v.
rastgele bir düzlem ile üç noktada kesişen kübik uzay eğrisi twisted cubic n.
durağan olmayan rastgele süreç non-stationary random process n.
rastgele özür accidental imperfection n.
rastgele erişim kütükleri random-access files n.
rastgele erişimli programlama random-access programming n.
rastgele sıralı bilgisayar arbitrary sequence computer n.
rastgele numune alma random sampling n.
rastgele sayı üreteci random number generator n.
rastgele numune random sample n.
rastgele prof random probe n.
rastgele erişimli bellek random access memory n.
rastgele yerde gömme isolated burial n.
rastgele kütleler tasarımı random block design n.
rastgele işlem random processing n.
rastgele sayı organizasyonu random number organization n.
rastgele seçim random selection n.
rastgele seçilmiş kontrollü araştırma randomized control study n.
rastgele veri organizasyonu random data organization n.
rastgele örnek randomly selected specimen n.
rastgele parazit random noise n.
rastgele örnekleme random sampling n.
rastgele erşimli bellek random-access memory n.
rastgele erişim dosyaları random-access files n.
rastgele arıza random failure n.
rastgele erişimli bellek random-access storage n.
rastgele erişilebilir bellek random access memory n.
rastgele gürültü random noise n.
rastgele konumlama random positioning n.
sürekli rastgele değişken continuous random variable n.
yalancı rastgele kodlar pseudorandom codes n.
yalancı rastgele sayı üreteci pseudorandom number generator n.
yalancı rastgele dizi pseudorandom sequence n.
rastgele olmayan deterministic adj.
Computer
rastgele erişebilir bellek ram n.
rastgele erişim hafızası ram n.
rastgele erişimli bellek read/write memory n.
birbiçimli rastgele sayı uniform random number n.
çok sayıda rastgele renk multiple random colors n.
durağan rastgele gürültü stationary random noise n.
durağan olmayan rastgele süreç non-stationary random process n.
markov rastgele alanı markov random field n.
rastgele sayı üreteci random number generator (rng) n.
rastgele saldırı random attack n.
rastgele prob random probe n.
rastgele arıza random failure n.
rastgele deney random experiment n.
rastgele öbekler tasarımı randomised block design n.
rastgele birbiçimli sayılar random uniform number n.
rastgele sıralama randomisation n.
rastgele erişim access random n.
rastgele alan random field n.
rastgele bağımlılık stochastic dependence n.
rastgele sayı dizisi random number generator n.
rastgele sayı random number n.
rastgele efektler random effects n.
rastgele süreç random process n.
rastgele erişimli bellek ram random-access memory ram n.
rastgele erişim random access n.
rastgele erişimli metin dosyası random-access text file n.
rastgele geçiş random transition n.
rastgele erişimli belek ram random-access memory n.
rastgele dizge stochastic system n.
rastgele erişimli aygıt random-access device n.
rastgele ve birbiçimli sayılar random uniform number n.
rastgele birbiçimli sayı uniform random number n.
rastgele erişimli bellek random-access memory n.
rastgele sıralama randomization n.
rastgele düzen random order n.
rastgele hata random error n.
rastgele örnekleme random sampling n.
rastgele erişindi bellek random-access memory n.
rastgele bozulma random failure n.
rastgele örneklem random sample n.
rastgele iz sırası random track order n.
sözde rastgele dizi pseudo random sequence n.
sözde rastgele dizi pseudorandom sequence n.
sözde rastgele sayı pseudo random number n.
kriptografide rastgele sayı oluşturucu yarrow algorithm n.
rastgele çözülerek random dissolve expr.
rastgele çal random play expr.
Informatics
rastgele bellek random memory n.
rastgele değişken random variable n.
rastgele sistem stochastic system n.
rastgele ortam random medium n.
rastgele değişken stochastic variable n.
rastgele liste unordered list n.
rastgele atama random assignment n.
rastgele yürüyüş yöntemi random walk method n.
Telecom
rastgele erişimli bellek random access memory n.
rastgele yükleme random loading n.
Textile
gevşek rastgele pamuk lifleri loose randomized cotton fibres n.
Automotive
kalıcı rastgele erişimli bellek non-volatile random access memory n.
rastgele erişimli bellek random access memory n.
Aeronautic
rastgele kusur chance failure n.
rastgele değişiklikler chance variation n.
Marine
kısa tepeli rastgele dalga kuvveti short-crested random wave force n.
Medical
rastgele örnekleme randomize sampling n.
rastgele dağılım randomized distribution n.
Psychology
rastgele tahsis random assignment n.
rastgele seçim randomisation n.
rastgele seçim randomization n.
rastgele etkinlik random activity n.
rastgele olmayan örneklem non-random sample n.
rastgele değişken random variable n.
Food Engineering
rastgele hata random error n.
Math
rastgele değişken random variable n.
değişkenin rastgele aldığı değer arbitrary quantity n.
Geometry
düz bir çizginin her yöne rastgele hareketi ile tanımlanan yüzey twisted surface n.
Statistics
her özelliğin rastgele belirlendiği bir dizi değişiklikten oluşan stokastik süreç random walk n.
rastgele değişkenin bağımsız değişkenlerle ilişkisi regression n.
basit rastgele örnekleme simple random sampling n.
değiştirilebilir rastgele değişkenler exchangeable random variables n.
rastgele değişken aleatory variable n.
rastgele başlangıç random start n.
rastgele olmayan örnek non-random sample n.
rastgele yürüyüş random walk n.
toplanır rastgele yürüyüş süreç additive random walk process n.
sözde rastgele sayı örneklemesinde kullanılan bir algoritma ziggurat algorithm n.
rastgele olmayan nonrandom adj.
rastgele dizilmiş random sequence adj.
Physics
parçacığın sabit uzunlukta ve rastgele doğrultuda, basamaklar halinde hareket ettiği difüzyon gibi fiziksel süreçleri açıklayan matematiksel model random walk n.
Biology
eşleşmenin rastgele olduğu ve biaslı üremenin olmadığı populasyon panmictic population n.
hücrelerin rastgele seçilimi random selection of cells n.
homolog kromozomların rastgele ayrılması random orientation of homologous chromosomes n.
insan veya hayvanlarda eşleşirken eşlerin rastgele değil de birbirine uygun seçilmesi durumu assortative adj.
Zoology
rastgele çiftleşmeden ziyade daha fazla ortak özelliği olan bireylerin çiftleşmesi assortative mating n.
Forestry
rastgele orman random forest n.
Environment
rastgele titreşimler random vibration n.
Meteorology
rastgele tahmin random forecast n.
Military
kara mayın savaşında mayınların belli bir düzen olmaksızın rastgele döşenmesi random minelaying n.
rastgele ateş random fire n.
Hunting
rastgele ateş etmek random shot v.
rastgele atış random shot n.
Art
1950'lerde fransa'da ortaya çıkan ve tuval üzerine rastgele yapılan el izi, leke ve karalamalarla nitelenen bir resim sanatı tachism n.
1950'lerde fransa'da ortaya çıkan ve tuval üzerine rastgele yapılan el izi, leke ve karalamalarla nitelenen bir resim sanatı tachisme n.
Music
sanatçı tarafından rastgele seçilen unsurları içeren müzik aleatory music n.
sanatçı tarafından rastgele seçilen unsurları içeren (müzikal) aleatory adj.
sanatçı tarafından rastgele seçilen unsurları içeren (müzikal) aleatoric adj.
Archaic
rastgele gitmek randon v.
rastgele dolaşmak randon v.
Slang
rastgele cinsel ilişkiye girmek quench (one's) thirst at any dirty puddle v.
rastgele cinsel ilişkiye girmek swing with (someone) v.
rastgele cinsel ilişkide bulunmak put it (or yourself) about [uk] v.
rastgele cinsel ilişkide bulunmaya meyilli olma round heels [dated] n.
rastgele cinsel ilişkiye giren kadın hobeast n.
yüksek oranda sert içkilerin ve az oranda meyve suyunun karışımıyla rastgele hazırlanan kokteyl jungle juice n.
rastgele cinsel ilişkide bulunan round heels adj.
tuşlara rastgele basma plokta (press lots of keys to abort) expr.
klavyedeki tuşlara rastgele basarak bilgisayardan yanıt almaya çalışma plokta (press lots of keys to abort) expr.