relaxation - Turkish English Dictionary
History

relaxation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "relaxation" in Turkish English Dictionary : 23 result(s)

English Turkish
Common Usage
relaxation n. dinlenme
General
relaxation n. relaksasyon
relaxation n. yumuşatma
relaxation n. istirahat
relaxation n. eğlence
relaxation n. gevşetme
relaxation n. gevşeme
relaxation n. yumuşama
Trade/Economic
relaxation gevşetme
relaxation dinlenme
relaxation önlem vb yumuşatma
relaxation gevşeme
relaxation yumuşama
relaxation yatıştırma
relaxation hafifletme
Technical
relaxation gevşeme
Textile
relaxation dinlendirme
Construction
relaxation rahatlama
relaxation boşalım
relaxation gevşeme
Medical
relaxation relaksasyon
Food Engineering
relaxation rahatlama
relaxation gevşeme

Meanings of "relaxation" with other terms in English Turkish Dictionary : 53 result(s)

English Turkish
General
deep relaxation n. derin rahatlama
muscle relaxation n. kas gevşekliği
r&r (rest&relaxation) n. dinlenme ve rahatlama
relaxation back to the ground state n. elektronun temel enerji düzeyine geri dönmesi
relaxation time n. suskunluk dönemi
Trade/Economic
relaxation allowance dinlenme payı
relaxation allowance dinlenme süresi
Technical
dielectric relaxation içyükül gevşeme
dielectric relaxation dielektrik gevşemesi
relaxation frequency gevşeme sıklığı
relaxation labelling gevşetmeli etiketlendirme
relaxation labelling gevşetmek etiketlendirme
relaxation modulus gevşeme katsayısı
relaxation oscillation gevşeme salınımı
relaxation test relaksasyon testi
relaxation time gevşeme süresi
secondary relaxation ikincil gevşeme
strain relaxation gerinim gevşemesi
stress relaxation gerilim gevşemesi
tensile stress relaxation test çekme gerilmesi rahatlama deneyi
tip-induced atomic relaxation uç dürtülü atom gevşemesi
viscoelastic relaxation ağdalı esnek gevşeme
viscoelastic relaxation modulus ağdalı esnek gevşeme katsayısı
Computer
relaxation labelling kısıt gevşetmeli etiketlendirme
relaxation oscillation gevşeme salınımı
Textile
relaxation shrinkage dinlendirme çekmesi
relaxation shrinkage keçeleşme çekmesi
Construction
relaxation time gevşeme zamanı
stress relaxation gerilme gevşemesi
stress relaxation gerilme boşalımı
Marine
relaxation coefficient gevşetme katsayısı
relaxation greenery area dinlenmek için yeşil alan
relaxation method gevşetme yöntemi
Medical
endothehum derived relaxation factor endotel kaynaklı gevşetici faktör
intubation without muscle relaxation kas gevşeticisiz entübasyon
isovolumetric relaxation time izovolümetrik relaksasyon zamanı
muscle relaxation kas gevşemesi
progressive relaxation ilerlemeli rahatlama
relaxation of muscle kasların gevşemesi
relaxation techniques rahatlama teknikleri
relaxation techniques gevşeme teknikleri
subtalar relaxation subtalar gevşetme
Psychology
deep relaxation derin gevşeme
progressive relaxation ilerlemeli gevşeme
relaxation therapy gevşeme terapisi
relaxation training gevşeme eğitimi
Food Engineering
capillary relaxation kılcal gevşeme
stress relaxation gerilim gevşemesi
Physics
relaxation time gevşeme süresi
Biochemistry
relaxation kinetics gevşeme devibilimi
Environment
stress relaxation curve stres rahatlama eğrisi
Sport
relaxation exercises gevşeme alıştırmaları
relaxation techniques gevşeme teknikleri