reproduction - Turkish English Dictionary
History

reproduction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "reproduction" in Turkish English Dictionary : 39 result(s)

English Turkish
Common Usage
reproduction n. üreme
reproduction n. çoğalma
General
reproduction n. özdeşbaskı
reproduction n. aynını yapma
reproduction n. yeniden yapma
reproduction n. taklit
reproduction n. yeniden üreme
reproduction n. kopyasını yapma
reproduction n. tekrar oynama
reproduction n. yeniden üretim
reproduction n. türetme
reproduction n. çoğaltma
reproduction n. yeniden oluşturma
reproduction n. röprodiksiyon
reproduction n. çoğalma
reproduction n. eserin kopyası
reproduction n. röprodüksiyon
reproduction n. üretme
reproduction n. reprodüksiyon
reproduction n. teksir
reproduction n. yeniden basma
reproduction n. özdeş baskı
reproduction n. kopya
reproduction n. tenasül
Trade/Economic
reproduction üretme
reproduction yeniden üretim
reproduction yeniden imal
Technical
reproduction özdeşbaskı
reproduction yeniden üretim
reproduction röprodüksiyon
Computer
reproduction özdeş baskı
Medical
reproduction üreme
Chemistry
reproduction anıklama
Biology
reproduction çoğalma
Biochemistry
reproduction üretim
Marine Biology
reproduction çoğalım
Botanic
reproduction üreme
Apiculture
reproduction üreme
Painting
reproduction benzeti

Meanings of "reproduction" with other terms in English Turkish Dictionary : 48 result(s)

English Turkish
General
animal reproduction n. hayvan üremesi
forest reproduction n. ormanı yeniden oluşturma
reproduction cost n. yeniden üretim maliyeti
reproduction of cultur n. kültürün yeniden üretimi
reproduction organs n. üreme organları
reproduction rate n. nüfus yenilenme oranı
reproduction system n. üreme sistemi
site for the preservation and reproduction of waterfowl n. su kuşları koruma ve üreme alanı
social reproduction n. toplumsal yeniden üretim
sound reproduction n. ses reprodüksiyonu
Trade/Economic
cost of reproduction yeniden imal etme maliyeti
economic reproduction iktisadi yeniden üretim
net reproduction rate net üreme gücü (oranı)
reproduction basis yeniden üretim esası
reproduction cost yeniden üretim maliyeti
reproduction cost tekrar üretim gideri
reproduction cost yeniden üretim masrafı
reproduction cost standard yeniden üretim maliyeti standardı
Law
reproduction rights kopyalama hakları
reproduction rights çoğaltma hakları
right of reproduction çoğaltma hakkı
Politics
cultural reproduction kültürel yeniden üretim
Technical
documentary reproduction belge çoğaltımı
reproduction cost tekrar üretim gideri
reproduction material röprodüksiyon malzemesi
Telecom
reproduction speed yeniden üretme hızı
Electric
acoustic reproduction akustik reprodüksiyon
Medical
assisted-reproduction treatment üremeye yardımcı tedavi
intense reproduction yoğun üreme
reproduction techniques üreme teknikleri
reproduction treatment üreme tedavisi
Psychology
successive-reproduction method ardışık hatırlama yöntemi
Printing
photographic reproduction fotografik çoğaltma
Biology
asexual reproduction eşeysiz üreme
assisted reproduction yardımla üreme
assisted reproduction techniques yardımla üreme teknikleri
bacterial reproduction bakteri üremesi
cell reproduction hücre çoğalması
reproduction biology üreme biyolojisi
reproduction of the virus virüsün üremesi
sexual reproduction eşeyli üreme
Marine Biology
natural reproduction doğal üreme
reproduction curve içgöç eğrisi
reproduction curve üreme eğrisi
Zoology
sexual reproduction eşeyli üreme
Agriculture
asexual reproduction eşeysiz üreme
Environment
net reproduction rate net yeniden üreme hızı
Cinema
sound reproduction çalma