sanayi - Turkish English Dictionary
History

sanayiMeanings of "sanayi" in English Turkish Dictionary : 6 result(s)

Turkish English
Common Usage
sanayi industry n.
General
sanayi industry n.
sanayi industrial adj.
Trade/Economic
sanayi trade
sanayi industry
Technical
sanayi industry

Meanings of "sanayi" with other terms in English Turkish Dictionary : 439 result(s)

Turkish English
General
ağır sanayi heavy industry n.
ambalaj sanayi packaging industry n.
ana sanayi key industry n.
bacasız sanayi service industry n.
bacasız sanayi smokeless industry n.
besin sanayi food industry n.
bir memleketin sanayi ve tarımının devlet eliyle yürütülmesi etatism n.
büyük bir sanayi tesisi a large industrial installation n.
büyük sanayi large industry n.
elektrik mühendisliği sanayi electrical engineering industry n.
gıda sanayi food industry n.
hafif sanayi light industry n.
ikram servis sanayi catering industry n.
kimya sanayi chemical industry n.
küçük sanayi sitesi small industrial area n.
makine sanayi machine industry n.
mensucat sanayi textile industry n.
mobilya sanayi furniture industry n.
organize sanayi organized industry n.
organize sanayi bölgesi organized industrial site n.
organize sanayi bölgesi industrial estate n.
otomobil sanayi automotive industry n.
otomobil sanayi car industry n.
otomobil sanayi auto industry n.
otomobil sanayi automobile industry n.
otomobil sanayi auto manufacturing industry n.
sanayi arazileri yapılandırma industrial estates n.
sanayi bakanı secretary of state for industry n.
sanayi bakanlığı industrial ministry n.
sanayi bakanlığı department of industry n.
sanayi bölgesi qualified industrial zone n.
sanayi devrimi industrial revolution n.
sanayi dışı aşırı şehirleşme overurbanization n.
sanayi firması manufacturing firm n.
sanayi firması industrial concern n.
sanayi gazları industrial gases n.
sanayi idaresi industrial administration n.
sanayi inkılabı industrial revolution n.
sanayi işçisi industrial worker n.
sanayi kapitalizmi industrial capitalism n.
sanayi kurumu industrial organization n.
sanayi mektebi children’s home in ottoman empire n.
sanayi merkezi industrial centre n.
sanayi odası association of manufacturers n.
sanayi öncesi toplum pre-industrial society n.
sanayi psikolojisi industrial psychology n.
sanayi sitesi industrial estate n.
sanayi sonrası toplum post-industrial society n.
sanayi sonrası toplum post industrial society n.
sanayi tipi buzdolabı commercial refrigerator n.
sanayi tipi yakıtlar industrial fuel n.
sanayi ve ticaret bakanlığı ministry of industry and commerce n.
sanayi ve ticaret odası chamber of industry and trade n.
sanayi ve ticari kullanım industrial and commercial use n.
sanayi yönetimi industrial management n.
sinema sanayi film industry n.
temel sanayi primary industry n.
yan sanayi sub-industry n.
yerli sanayi domestic industry n.
yerli sanayi domestic industries n.
sanayi dışı nonindustrial adj.
sanayi dışı non-industrial adj.
sanayi harici non-industrial adj.
sanayi harici nonindustrial adj.
sanayi bakımından industrially adv.
Trade/Economic
abd sanayi üretimi endeksi us industrial production index
abd'de 400 sanayi 40 finans ve 20 taşıma şirketinin piyasa sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan bir indeks standard & poor's index
adana organize sanayi bölgesi adana organized industrial zone
ağır imalat sanayi heavy manufacturing industry
ağır sanayi heavy industries
ağır sanayi heavy industry
ağır sanayi heavy industry
ahşap sanayi wood industry
alüminyum sanayi aluminium industry
amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi the american federation of labor and congress of industrial organizations
ana sanayi key
ana sanayi key industry
ana sanayi staple industry
anahtar sanayi key industry
avrupa sanayi ve işveren konfederasyonları birliği Union of Industrial and Employer's Confederation of Europe
avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği Association of European Chambers of Commerce and Industry
ayakkabı sanayi shoe industry
bebek sanayi infant industry
bebek sanayi infant industry
bir sanayi koluna önderlik eden girişimci captain of industry
bir sanayi kolundaki işçilerin bütününü kapsayan toplu sözleşme industry wide agreement
birincil sanayi primary industry
çimento sanayi cement industry
devlet sanayi ve i̇şçi yatırım bankası state industry and workers investment bank
ekonomideki kilit sanayi dalı essential industry
elektrik sanayi electricity industry
fruko meşrubat sanayi fruko beverage industry
giyim sanayi clothing industry
hafif sanayi light industry
havacılık sanayi aviation industry
ikinci sanayi devrimi second industrial revolution
ikincil sanayi secondary industry
ilaç sanayi pharmaceutical industry
ileri sanayi ülkeleri industrially advanced countries
imalat sanayi manufacturing industry
ingiliz sanayi birliği confederation of british industry
inşaat sanayi construction industry
inşaat sanayi construction sector
inşaat sanayi building industry
inşaat sanayi building sector
izmir atatürk organize sanayi bölgesi izmir atatürk organized industry zone
kilit sanayi key industry
konserve sanayi packing trade
korunmuş sanayi protected industry
kurumsal yemek sanayi institutional catering industry
küçük ölçekli sanayi small scale industry
lastik sanayi ve ticaret anonim şirketi tire manufacturing and trading inc.
londra sanayi ve ticaret odası london chamber of commerce and industry
mobilya sanayi furniture industry
muhasebe hizmetleri ve yasal hizmetler gibi ticari ve sanayi işletmecilik hizmetleri business advisory services
nişasta sanayi starch industry
nitelikli sanayi bölgesi qualified industrial zone
organize sanayi organized industry
organize sanayi bölgeleri organized industrial zones
organize sanayi bölgesi organized industrial zone
organize sanayi bölgesi industrial park
organize sanayi bölgesi organised industrial zone
özel sanayi private industry
parfümeri sanayi perfumery industry
perakende sanayi retail industry
petrol sanayi petroleum industry
sanayi alanı industrial area
sanayi alanında örgütlü sendika vertical labor union
sanayi atık suyu industrial waste water
sanayi bakanlığı ministry of industry
sanayi bankası industrial bank
sanayi bölgesi industrial estate
sanayi bölgesi industrial zone
sanayi bölümleri industry segments
sanayi burjuvazisi industrial bourgeoisie
sanayi casusluğu industrial spying
sanayi dalı branch of industry
sanayi demokrasisi industrial democracy
sanayi dernekleri industrial associations,industrial organisations
sanayi devi industry giant
sanayi devi industrial giant
sanayi devrimi industrial revolution
sanayi devrimi öncesi preindustrial
sanayi firmaları topluluğu industrial firms group
sanayi firması industrial firm
sanayi gelir tahvili industrial revenue bond
sanayi gereçleri industrial supplies
sanayi girdisi industrial input
sanayi hizmetleri industrial services
sanayi içi ticaret intra-industry trade
sanayi ipoteği industrial mortgage
sanayi istihdamı industrial employment
sanayi iş dalları industry segments
sanayi işletmeleri industrial enterprises
sanayi işletmelerinin ihraç ettiği tahviller industrial bonds
sanayi işletmesi industrial enterprise
sanayi kaynakları temeli industrial resource base
sanayi kolu branch of industry
sanayi kömürü industrial coal
sanayi kralı financial magnate
sanayi kredisi loan to industry
sanayi kuruluşu industrial enterprise
sanayi lideri industry leader
sanayi mahkemesi industrial court
sanayi malları industrial goods
sanayi mamulleri industrial products
sanayi muhasebesi industrial bookkeeping
sanayi mühendisi industrial engineer
sanayi mühendisliği industrial engineering
sanayi odası chamber of industry
sanayi ortamı industrial environment
sanayi ölçeği industrial scale
sanayi önderi captain of industry
sanayi ötesi toplum knowledge society
sanayi parkı industrial park
sanayi politikası industrial policy
sanayi proletaryası industrial proletariat
sanayi rizikosu industrial risk
sanayi sektörü industry sector
sanayi sektörü istihdamı industrial employment
sanayi sergisi industriapexhibition
sanayi sicil belgesi industrial registry certificate
sanayi sigortası prudential insurance
sanayi sonrası toplum postindustrial society
sanayi sosyolojisi industrial sociology
sanayi stratejisi industrial strategy
sanayi şirketi industrial corporation
sanayi tarifesi industrial tariff
sanayi tekeli industrial monopoly
sanayi tesislerinin yer değiştirmesi industrial migration
sanayi tezleri destek programı (san tez) industrial theses support program
sanayi tezleri destekleme programı (san-tez) industrial theses support program
sanayi ticaret bakanlığı industry and commerce ministry
sanayi ticaret limited şirketi industry and trade limited company
sanayi ticaret limitet şirketi industry and trade limited company
sanayi ticaret ve limitet şirketi industry and trade limited company
sanayi toplumu industrial society
sanayi üretimi industrial production
sanayi üretimi endeksi industrial production index
sanayi ürünleri manufactured goods
sanayi ürünleri industrial products
sanayi ürünleri industrial goods
sanayi ürünleri industrial commodities
sanayi ürünleri producers goods
sanayi ürünleri ihracı manufactured exports
sanayi ürünleri satan mağaza industrial magazine
sanayi ürünleri sergisi industrial exhibition
sanayi ürünleri standart sınıflandırma sistemi standard industrial classification system
sanayi ürünü manufacture
sanayi ürünü manufactured product
sanayi varlığının korunması protection of industrial property
sanayi ve ticaret a.ş. industry and trade inc.
sanayi ve ticaret bakanı minister of industry and trade
sanayi ve ticaret limited şirketi industry and trade limited company
sanayi yapısı industrial structure
sanayi yatırımı industrial investment
sanayi yönetici kadrosu industry executives
savunma sanayi destekleme fonu Defence Industry Support Fund
standart sanayi kodu standard industry code
tarım ve sanayi malları fiyat indeksleri oranı internal terms of trade
tekstil ve tekstil ürünleri sanayi textile and textile products industry
temel sanayi key
temel sanayi basic industry
teşvik-i sanayi kanunu the industrial promotion law
teşvik-i sanayi kanunu law for the encouragement of industry
ticaret ve sanayi merkezi commercial and industrial center
ticaret ve sanayi merkezi trade and industry center
ticaret ve sanayi odaları trade and industry chambers
ticaret ve sanayi odaları chambers of commerce and industry
ticaret ve sanayi odası chamber of commerce and industry
ticaret ve sanayi özgürlüğü freedom of trade and industry
ticari sanayi commercil industry
ticari ve hafif sanayi ortamları commercial and light-industrial environments
tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sanayi sınıflaması international standard industrial classification of all economic activities
üçüncül sanayi tertiary industry
yan sanayi side industry
yan sanayi supporting industry
yan sanayi subordinate industry
yan sanayi subsidiary industry
yan sanayi başarı ödülü subsidiary industry achievement award
yan sanayi ürünü sub-industry product
yedek sanayi ordusu industrial reserve army
yemek sanayi catering industry
yeni doğan sanayi infant industry
yerel sanayi local industry
yerli sanayi domestic industry
Law
imalat sanayi manufacturing
sanayi casusluğu industrial espionage
sanayi hukuku industry law
sanayi hukuku industrial law
sanayi kanunu industrial law
sanayi odası chamber of industry
sanayi ve ticaret odası chamber of industry and commerce
ticaret ve sanayi müzayedeye hile ve fesat karıştırmak using fraud or trickery in commerce, industry or auctions
Politics
avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği eurochambers
avrupa topluluğu sanayi birliği union of industries of the european community
bilim, sanayi ve teknoloji bakanı minister of science, industry and technology
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı ministry of science, industry and technology
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı komiseri ministry of science, industry and technology commissary
iit islam ticaret,sanayi ve tarım odası oic islamic chamber of commerce, industry and agriculture
il sanayi ve ticaret müdürlüğü provincial directorate of industry and commerce
il sanayi ve ticaret müdürlüğü provincial directorate of industry and trade
işletme ve sanayi genel müdürlüğü directorate-general for enterprise and industry
işletmeler ve sanayi enterprise and industry (dg entr)
oecd işveren ve sanayi danışma komitesi oecd business and industry advisory committee
sanayi ötesi/post modern tartışması post-industrial/post-modern debate
sanayi planlama komitesi industrial planning committee
sanayi politikası industry policy
sanayi sektörü industry sector
sanayi sektörü industrial sector
sanayi sistemini anonim şirketler üzerine kurmuş devlet corporative
sanayi sonrası toplum post industrial society
sanayi tesisi industrial plant
sanayi teşviki stimulation of industry
sanayi toplumu industrial society
sanayi ve servis sektörleri manufacturing and services
sanayi ve ticaret bakanlığı komiser yönetmeliği ministry of industry and trade commissary regulations
sanayi ve ticaret istihdam derneği (association for employment in industry and trade)
sanayi ve ticaret istihdam derneği assédic (association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce)
sanayi ve ticarette istihdam için mesleklerarası ulusal birlik unedic (union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) (national professional union for employment in industry and trade)
savunma sanayi defense industry
savunma sanayi müsteşarı defense industry undersecretary
savunma sanayi müsteşarlığı undersecretariat for defense industries
ticaret ve sanayi bakanlığı department of trade and industry
türkiye cumhuriyeti sanayi ve ticaret bakanlığı turkish republic ministry of industry and trade
Institutes
alman-türk ticaret ve sanayi odası german turkish chamber of commerce and industry
avrupa araraştırma yoluyla tarım ve sanayi işbirliği bağı european collaborative linkage of agriculture and industry through research
bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı ministry of science, industry and technology
bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlükleri provincial directorates for science, technology and industry
bilimsel ve sanayi araştırma konseyi council for scientific and ındustrial research (csır)
ege bölgesi sanayi odası aegean region chamber of industry
ege bölgesi sanayi odası (ebso) aegean region chamber of industry
ermenistan ticaret ve sanayi odası chamber of commerce and industry of republic of armenia
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade inc.
istanbul gaz dağıtım sanayi ve ticaret anonim şirketi istanbul gas distribution industry and trade joint stock company
istanbul sanayi odası istanbul chamber of industry (iso)
istanbul sanayi odası istanbul chamber of industry
katılım müzakereleri ve ab sanayi politikaları başkanlığı department of accession negotiations and eu industrial policies
küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı small and medium industry development organisation
küçük ve orta ölçekli sanayi geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı presidency of development and support of small and medium-sized enterprises administration
manisa organize sanayi bölgesi manisa organized industrial zone
ortadoğu sanayi ve ticaret merkezi (ostim) middle east industry and trade center
sanayi araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü general directorate of industrial research and development
sanayi bölgeleri genel müdürlüğü directorate general for industrial zones
sanayi dairesi department of industry
sanayi genel müdürlüğü directorate general for industry
sanayi hizmetleri müsteşar yardımcılığı deputy undersecretariat of industrial services
sanayi sektörleri analiz dairesi department of analysis on industrial sector
sanayi ticaret enerji tabii kaynaklar bilgi ve teknoloji komisyonu committee on industry, trade, energy, natural resources, information and technology
sanayi ürünleri güvenliği ve denetimi genel müdürlüğü directorate general for safety and supervision of industrial products
sanayi ve teknoloji bakanlığı the ministry of industry and technology
sanayi ve teknoloji bakanlığı ministry of-industry and-technology
sanayi ve ticaret bakanlığı ministry of industry and trade
sanayi ve ticaret bakanlığı the ministry of industry and trade
sanayi ve ticaret il müdürlüğü provincial directorate of industry and commerce
savunma sanayi asya ve afrika şubesi defense industry asia and africa section
savunma sanayi asya ve afrika şubesi defence industry asia and africa section
savunma sanayi avrupa ve amerika şubesi defence industry europe and america section
savunma sanayi avrupa ve amerika şubesi defense industry europe and america section
savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı defence industries and technology training center command
savunma sanayi ve teknoloji eğitim merkezi komutanlığı defense industries and technology training center command
tarım ve tarımsal sanayi dairesi department of agriculture and agricultural industry
ticaret ve sanayi odası chamber of commerce and industry
türk amerikan ticaret ve sanayi odası turkish-american chamber of commerce and industry (tacci)
türkiye gıda ve içecek sanayi dernekleri federasyonu federation of food and drink industry associations of turkey
türkiye sanayi sevk ve idare enstitüsü turkish industrial dispatch and management institute
türkiye sanayi sevk ve idare enstitüsü turkish institute of management sciences
türkiye sanayi ve işadamları derneği (tüsiad) turkish industry and business association
uluslararası standart sanayi sınıflandırması international standard industrial classification
Industry
sanayi atmosfer yenimi industrial atmospheric corrosion
sanayi dışığı industrialslag
sanayi elması industrial diamond
sanayi fırını industrial furnace
sanayi işlemi industrial treatment
sanayi kimyası industrial chemistry
sanayi kireci industrial lime
sanayi krom kaplaması industrial chromium plating
sanayi nitelik denetimi industrial quality control
sanayi pvc'si technical pvc
sanayi seramikleri industrial ceramics
sanayi suyu industrial water
sanayi süreç denetimi industrial process control
sanayi tasarımı industrial design
sanayi uygulaması industrial application
Technical
ana sanayi basic industry
boya sanayi dyeing industry
çelik sanayi steel industry
dokuma sanayi textile industry
hafif sanayi ortamları light-industrial environments
ipekçilik sanayi silk industry
işlemsel sanayi hurdası prompt industrial scrap
japon sanayi standartları japan industrial standarts
kağıt sanayi paper industry
konfeksiyon sanayi clothing industry
küçük/hafif sanayi uygulamaları light industrial applications
manipülasyon yapan sanayi robotu manipulating industrial robot
otomatik kumandalı sanayi robotları manipulating industrial robots
sanayi arazisi industrial estate
sanayi atık suyu industrial waste water
sanayi bölgesi industrial zone
sanayi fırçaları industrial brushes
sanayi fırçası industrial brush
sanayi gazı industrial gas
sanayi haberleşme alt sistemi industrial communications subsystem
sanayi işlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları operating conditions for industrial-process measurement and control equipment
sanayi odası chamber of industry
sanayi ortamı industrial environment
sanayi robotu industrial robot
sanayi suyu process water
sanayi tesislerinde alçak frekansla iletilen bozulmalar için uyumluluk seviyeleri compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
sanayi tipi buzdolabı commercial system
sanayi tipi çamaşır makinesi industrial laundry machine
sanayi tipi çamaşır yıkama makineleri industrial laundry machinery
sanayi tipi mikrodalga ısıtma cihazları industrial microwave heating equipment
sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği safety of industrial trucks
sanayi traktörleri industrial tractors
sanayi ve teknoloji bakanlığı ministry of industry and technology
sanayi yağı industrial oil
sanayi yapısı industrial construction
şişe sanayi bottle industry
tamamlayıcı sanayi finishing industry
temel sanayi basic industry
yeni doğan sanayi nascent industries
yüksek performanslı sanayi tipi güvenlik kaskı high performance industrial safety helmet
Telecom
elektronik sanayi birliği electronics industry association
sanayi katma değeri industry value added
Textile
aksesuarlar ve yan sanayi ürünleri accessories and sub-industry products
konfeksiyon sanayi clothing industry
sanayi tipi iplik industrial filament yarn
Construction
inşaat sanayi building trade
sanayi bölgesi industrial zone
sanayi kenti industrial city
sanayi şehri industrial city
sanayi tesisleri ve bina ekipmanları industrial installations and building equipment
yapı sanayi building trade
Woodworking
ahşap işleme sanayi wood processing industry
Automotive
otomotiv yan sanayi automotive supply industry
Aeronautic
uçak sanayi aircraft industry
uzay gemileri ve bunların teçhizatlarını imal eden sanayi kolu aerospace industry
Marine
kordon sanayi alanı waterfront industry area
Petrol
petder (petrol sanayi derneği) petroleum industry association
üretime dönük endüstri/sanayi (petrol çıkarma vb.) upstream industry
Mining
maden sanayi mining industry
Medical
serbest silis zerreciklerinin nefes yoluyla alınması sonucu meydana gelen sanayi parçacıklarının yol açtığı ağır bir hastalık silicosis
Food Engineering
sanayi domatesi processing tomato
Gastronomy
sanayi öncesi toplum preindustrial society
Marine Biology
boya sanayi dye industry
gıda sanayi alimentary industry
içki sanayi beverage industry
Agriculture
sanayi bitkisi industrial crop
tarım ürünleri işleyen sanayi agribusiness
tarım ürünleri işleyen sanayi agro-business
tarım ürünleri işleyen sanayi agrobusiness
tarım ve hayvancılığın gelişimine hizmet eden sanayi genetic industry
tarımsal sanayi genetic industry
Education
ileri sanayi toplumları advanced industrial societies
Environment
sanayi atıkları industrial waste
sanayi kaynaklı hava kirliliği industrial air pollution
sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği industrial air pollution control regulation
sanayi radyografisi industrial radiography
sanayi sitesi industrial estate
sanayi tipi ölçer industrial gauge
sanayi ve ticaret industry and trade
Geography
sanayi merkezi industrial centre
Military
ağır sanayi heavy industry
askeri elektronik sanayi military electronics industries
cephane sanayi arms industry
gelişmekte olan savunma sanayi developing defence industry
harp sanayi war industry
sanayi casusluğu industrial espionage
sanayi güvenlik belgesi industrial security clearance
sanayi hizmetleri industrial services
sanayi katılımı industrial participation
sanayi seferberliği industrial mobilization
savaş sanayi war industry
savunma sanayi ve teknoloji üssü defence industrial and technological base
silahlı kuvvetler sanayi akademisi industrial college of the armed forces
tusaş havacılık ve uzay sanayi a.ş. tusaş aerospace industries inc.
türk uçak sanayi a.ş. turkish aircraft industries inc.