secret - Turkish English Dictionary
History

secret

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "secret" in Turkish English Dictionary : 19 result(s)

English Turkish
Common Usage
secret n. sır
secret adj. gizli
General
secret n. gizem
secret n. giz
secret n. sır
secret adj. saklı
secret adj. gizemli
secret adj. hafi
secret adj. kapalı
secret adj. esrarlı
secret adj. mahfi
secret adj. mahrem
secret adj. bilinmeyen
secret adj. gizli
secret adj. gizli kalmış
Colloquial
secret adj. gizli kapaklı
Computer
secret n. parola
secret adj. gizli
Ottoman Turkish
secret adj. nihan

Meanings of "secret" with other terms in English Turkish Dictionary : 313 result(s)

English Turkish
General
keep secret v. gizli tutmak
make no secret of v. açıkça söylemek
be kept secret v. saklanmak
keep secret v. sır saklamak
be kept secret from v. saklanmak
guard a secret v. sır tutmak
be kept secret v. gizlenmek
keep a secret v. sır saklamak
keep secret v. sır tutmak
keep something a secret from someone v. bir şeyi birinden saklamak
let a secret out v. ağzından laf kaçırmak
betray a secret v. sır vermek
keep secret v. saklı tutmak
tell a secret v. sır vermek
disclose a secret of someone v. ipliğini pazara çıkarmak
keep something secret v. gizli tutmak
be in on the secret v. sırra ortak olmak
disclose one's secret v. açılmak
do something in secret v. bir şeyi gizlice yapmak
keep a secret v. sır tutmak
disclose a secret v. bir sırrı ifşa etmek
disclose the secret v. baklayı ağzından çıkarmak
reveal one's secret v. sırrını açmak
be having a secret love affair v. gizli bir beraberlik (aşk ilişkisi) yaşamak
hide in a secret place v. zula etmek
hide in a secret place v. zulaya atmak
put in a secret place v. zulaya atmak
put in a secret place v. zula etmek
be disclosed (previously unknown or secret information) v. açığı çıkmak
keep secret v. saklı kalmak
divulge a secret v. sırrı söylemek
remain secret v. saklı kalmak
disclose the secret v. sırrı söylemek
tell a secret v. sırrı söylemek
keep something like a secret v. sır gibi saklamak
disclose a secret v. sır açıklamak
reveal a secret v. sır açıklamak
secret one's identity v. kimliğini gizlemek
keep confidential and secret v. kişiye özel ve gizli tutmak
share a secret v. sır paylaşmak
remain a secret v. esrarını/gizemini korumak
make a secret of something v. bir şey/şeyler saklamak
tell a secret v. sır söylemek
trust someone with a secret v. bir kimseye sırrını emanet etmek
tell someone a secret v. birine bir sır vermek
secret society n. gizli dernek
secret agent n. gizli görevli
secret police n. gizli polis
secret love affair n. aşna fişne
secret writing n. gizli yazışma
secret agent n. ajan
secret vote n. gizli oy
trade secret n. meslek sırrı
secret service n. gizli polis teşkilatı
secret plan n. gizli plan
a state secret n. bir devlet sırrı
secret police n. gizli polis teşkilatı
secret society n. gizli cemiyet
secret of the state n. devlet sırrı
secret cession n. gizli oturum
secret filming n. gizli kamera
secret agent n. gizli ajan
secret cession n. gizli celse
secret society n. komita
secret store n. zula
secret videotaping n. gizli çekim
secret service n. gizli haber alma teşkilatı
secret code n. gizli şifre
keeping secret n. sır tutma
secret societies n. gizli topluluklar
trade secret n. mesleki sır
secret lover n. aşna fişne
an open secret n. herkesçe bilinen bir sır
secret question n. gizli soru
secret of beauty n. güzelliğin sırrı
secret hero n. gizli kahraman
secret of success n. başarının sırrı
secret-concealed-natural power n. gizli güç
secret-concealed-natural power n. fıtri güç
underlying secret n. altında yatan sır
secret rendezvous n. gizli buluşma
the secret of success n. başarının sırrı
secret rendezvous n. gizli randevu
the secret of long life n. uzun yaşamın sırrı
secret leader n. gizli lider
secret invention n. gizli icat
secret word n. gizli sözcük
secret word n. gizli kelime
secret answer n. gizli cevap
secret evidence n. gizli delil
secret evidence n. gizli kanıt
secret election n. gizli seçim
secret talent n. gizli yetenek
secret/hidden potential n. gizli cevher
secret/hidden potential n. birisindeki gizli cevher
secret of happiness n. mutluluğun sırrı
vatican secret archives n. vatikan'ın gizli arşivleri
genetic secret n. genetik sır
secret relationship n. gizli ilişki
a top-secret unit n. çok gizli bir birim
secret budget n. gizli bütçe
a secret laboratory n. gizli bir laboratuvar
secret document n. gizli doküman
secret document n. gizli belge
secret hiding place n. gizli saklanma yeri
secret base n. gizli üs
a secret cave n. gizli bir mağara
secret meaning n. saklı anlam
secret meaning n. gizli anlam
secret witness n. gizli tanık
little secret n. küçük sır
secret window n. gizli pencere
secret alcoholic n. gizli alkolik
secret drinker n. (alkol) gizli içici
secret alcoholism n. gizli alkolizm
family secret n. aile sırrı
secret love n. gizli aşk
secret lover n. gizli aşık
the secret circle n. gizli çember
the secret circle n. saklı çember
secret passage n. gizli geçit
secret of the trade n. ticaretin sırrı
secret santa n. noelde hediyelerin değiş tokuş edilmesi için yapılan bir tür çekiliş
secret santa n. gizli noel baba
secret santa n. gizli santa
dirty secret n. kirli sır
secret file n. gizli dosya
secret power n. gizli güç
secret recipe n. gizli tarif
secret recipe n. gizli yemek tarifi
secret agenda n. gizli gündem
secret rule n. gizli kural
secret admirer n. gizli hayran
secret account n. gizli hesap
secret friend n. gizli arkadaş
secret societies n. gizli cemiyetler
secret societies n. gizli dernekler
deadly secret n. ölümcül sır
secret safe n. gizli kasa
secret keeper n. sır tutan
secret enemy n. gizli düşman
secret organization n. gizli teşkilat
top secret adj. çok gizli
top secret adj. çok mahrem
top-secret adj. çok gizli
in secret adv. gizlice
in secret adv. el altından
in secret adv. gizlilik içinde
in secret adv. gizli olarak
Phrases
to one's secret expr. gizli olarak
to one's secret expr. haberi olmadan
Proverb
three may keep a secret if two of them are dead iki kişinin bildiği sır değildir
Colloquial
make a secret of v. sır olarak saklamak
secret affair n. gizli ilişki
secret weapon n. gizli silah
a dark secret n. karanlık bir sır
our little secret n. küçük sırrımız
secret affair n. yasak aşk
Idioms
talk about things that you should keep secret v. ağzı gevşek olmak
talk about things that you should keep secret v. boşboğaz olmak
carry a secret to the grave v. bir sırrı mezara kadar götürmek
carry a secret to one's grave v. bir sırrı mezara kadar götürmek
crack the secret of v. sırrını çözmek
keep something secret v. saklı/gizli tutmak
carry a secret to one's grave v. sırrını mezara kadar götürmek
take a secret to (one's) grave v. bir sırrı mezara götürmek
take a secret to (one's) grave v. bir sırrı ölene kadar saklamak
take a secret to (one's) grave v. bir sırrı hayatı boyunca saklamak
take a secret to (one's) grave v. bir sırrı ömür boyu açık etmemek
take the secret to (one's) grave v. bir sırrı mezara götürmek
take the secret to (one's) grave v. bir sırrı ölene kadar saklamak
take the secret to (one's) grave v. bir sırrı hayatı boyunca saklamak
take the secret to (one's) grave v. bir sırrı ömür boyu açık etmemek
take a secret to the grave v. bir sırrı mezara götürmek
take a secret to the grave v. bir sırrı ölene kadar saklamak
take a secret to the grave v. bir sırrı hayatı boyunca saklamak
take a secret to the grave v. bir sırrı ömür boyu açık etmemek
take the secret to the grave v. bir sırrı mezara götürmek
take the secret to the grave v. bir sırrı ölene kadar saklamak
take the secret to the grave v. bir sırrı hayatı boyunca saklamak
take the secret to the grave v. bir sırrı ömür boyu açık etmemek
best-kept secret n. saklı cennet/yer
best-kept secret n. gizli cennet/yer
deep, dark secret n. herkesten saklanan sır
deep, dark secret n. hiç kimsenin bilmediği sır
deep, dark secret n. derinlere gömülmüş, karanlık bir sır
Speaking
the secret to this game n. bu oyunun püf noktası
it's not a secret expr. bu bir sır değil
it's no secret expr. bu apaçık ortada
it'll be our little secret expr. bu bizim küçük sırrımız olacak
do you wanna know a secret? expr. bir sır bilmek ister misin?
it's no secret expr. bu bir sır değil
that's our secret expr. bu bizim sırrımızdır
the secret is expr. işin sırrı
you can't tell anyone it's our secret expr. kimseye söyleyemezsin bu bizim sırrımız
their secret weapon expr. onların gizli silahı
could you keep a secret? expr. sır tutabilir misiniz?
could you keep a secret? expr. sır tutabilir misin?
can you keep a secret? expr. sır tutabilir misin?
your secret is safe with me expr. sırrın bende güvende
I want to tell you a little secret expr. sana küçük bir sır vermek istiyorum
can you keep a secret? expr. sır tutabilir misiniz?
Trade/Economic
secret shopping n. belirlenmiş senaryolar ile mağazaların müşteriymiş gibi ziyaret edilerek sergilenen tutumun raporlanması
secret shopper n. belirlenmiş senaryolar ile mağazaları müşteriymiş gibi ziyaret edip genel anlamda sergilenen tutumu raporlayan kişi
secret shopper n. gizli müşteri
secret service n. gizli servis
secret partnership n. gizli ortaklık
secret reserve n. gizli ihtiyat
secret agreement n. gizli anlaşma
secret society n. gizli cemiyet
secret reserve n. gizli yedek
secret code n. gizli şifre
secret partner n. gizli ortak
secret session n. gizli oturum
secret parts n. gizli taraflar
business secret n. iş sırrı
manufacturing secret n. imalat sırrı
secret shopper n. müşteriymiş gibi yapıp mağazayı denetleyen kimse
professional secret n. mesleki sır
professional secret n. meslek sırrı
professional secret n. mesleki sır professional
secret shopper n. normal müşteri gibi davranıp ilgili mağazanın ürünlerini denetleyen kimse
secret partner n. özel ortak
business secret n. ticari sır
trade secret n. ticaret sırrı
trading secret n. ticaret sırrı
manufacturing secret n. yapım sırrı
Law
state secret n. devlet sırrı
secret parts n. gizli taraflar
secret trial n. gizli yargılama
secret session n. gizli oturum
secret discussion n. gizli müzakere
secret vote n. gizli oy
secret trial n. gizli duruşma
secret reserve n. gizli ihtiyat
secret session n. gizli celse
secret discussion n. hafiyyen müzakere
secret approval n. zımni rıza
secret approval n. zımni muvafakat
Politics
double secret agent n. çift taraflı ajan
secret government n. derin devlet
secret state n. derin devlet
secret agenda n. dava
political purpose/target/secret agenda n. dava
secret agent n. gizli ajan
secret police n. gizli polis
secret service n. gizli servis
secret diplomacy n. gizli diplomasi
secret voting n. gizli oylama
vote by secret ballot n. gizli oylama
secret treaty n. gizli antlaşma
secret society n. gizli cemiyet
secret ballot n. gizli oy
secret plot n. gizli plan
secret ballot n. gizli oy verme usulü
secret ballot n. gizli oylama
leak of secret files n. gizli dosyaların sızması
secret advertisement n. gizli reklam
secret service n. hafiye teşkilatı
her majesty's secret service n. ingiliz gizli servisi
secret agent n. istihbarat subayı
vote by secret ballot n. kapalı oylama
her majesty's secret service n. majestelerinin gizli servisi
trade secret n. ticari sır
armenian secret army for the liberation of armenia n. türkiye'nin ermeni soykırımını tanıyıp ermenistan'a tazminat ödemesini ve toprak vermesini isteyen bir marksist-leninist terör örgütü
ss (secret service) n. abd gizli servisi
ss (secret service) n. abd kamu güvenlik teşkilatının başlıca görevi abd başkanlarını ve ailelerini korumak olan bir bölümü
top-secret adj. ifşası ulusal güvenlik sorunu tehdit edebilecek bilgiler içeren
top-secret adj. çok gizli bilgilerden oluşan
top-secret adj. çok gizli bilgilerle ilişkili
top-secret adj. yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilen
top-secret adj. yalnızca yetkili personel tarafından bilinen
top secret adj. ifşası ulusal güvenlik sorunu tehdit edebilecek bilgiler içeren
top secret adj. çok gizli bilgilerden oluşan
top secret adj. çok gizli bilgilerle ilişkili
top secret adj. yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilen
top secret adj. yalnızca yetkili personel tarafından bilinen
Institutes
united states secret service n. abd gizli servisi
united states secret service n. abd kamu güvenlik teşkilatının başlıca görevi abd başkanlarını ve ailelerini korumak olan bir bölümü
us secret service n. abd gizli servisi
us secret service n. abd kamu güvenlik teşkilatının başlıca görevi abd başkanlarını ve ailelerini korumak olan bir bölümü
usss (united states secret service) n. abd gizli servisi
usss (united states secret service) n. abd kamu güvenlik teşkilatının başlıca görevi abd başkanlarını ve ailelerini korumak olan bir bölümü
Technical
length of a secret n. gizin uzunluğu
secret garden n. gizli bahçe
secret key cryptosystem n. gizli anahtar kriptosistem
Computer
secret mode n. gizli mod
secret key n. gizli anahtar
shared secret n. paylaşılan gizlilik
new secret n. yeni parola
change secret expr. parolayı değiştir
Informatics
secret-key n. gizli anahtar
secret-key n. kişisel anahtar
secret-key cryptography n. özel anahtarla şifreleme
Telecom
shared secret data random variable n. paylaşımlı gizli veri rassal değişkeni
shared secret data n. paylaşımlı gizli veri
Agriculture
secret recipe n. gizli reçete
Military
military secret n. askeri sır
top secret information n. çok gizli bilgi
top secret control officer n. çok gizli evrak kontrol subayı
secret writing n. görünmez yazı
non secret code n. gizli olmayan kod
secret service n. gizli hizmet teşkilatı
secret key n. gizli anahtar
secret text n. gizli metin
secret operation n. gizli operasyon
secret information n. gizli bilgi
secret service n. gizli servis
secret language n. gizli dil
secret service n. istihbarat servisi
top secret adj. çok gizli
cosmic top secret adj. kozmik çok gizli
Ottoman Turkish
kept secret adj. mektum