seramik - Turkish English Dictionary
History

seramikMeanings of "seramik" in English Turkish Dictionary : 9 result(s)

Turkish English
Common Usage
seramik ceramic adj.
General
seramik china n.
seramik tile n.
seramik ceramics n.
seramik earthenware n.
Technical
seramik ceramics
seramik ceramic article
seramik ceramic
Automotive
seramik ceramic

Meanings of "seramik" with other terms in English Turkish Dictionary : 337 result(s)

Turkish English
General
sırlamak (seramik) vitrify v.
sırlamak (seramik nesneleri) glaze v.
şekillendirme (seramik) throw v.
seramik kurna ceramic bath basin n.
tin oksit içeren opak seramik perdahı tin glaze n.
seramik ürünler ceramicware n.
seramik kaplama ceramic coating n.
seramik materyaller ceramic materials n.
seramik eşya ceramics n.
çok dayanıklı bir seramik türü stoneware n.
seramik heykeltıraşlığı ceramic sculpture n.
seramik pisuar ceramic urinal n.
seramik eşya ceramic n.
seramik sanatı ve tekniği ceramics n.
seramik işleminde narin seramik parçalarının yerleştirildiği ateşe dayanıklı tuğladan yapılmış kutu sagger n.
karo seramik tile n.
seramik malzemeler ceramic materials n.
beyaz seramik eşyalar whiteware n.
seramik fayanslar ceramic tiles n.
seramik karolar ceramic tiles n.
seramik bıçağı ceramic knife n.
seramik matris bileşikler ceramic-matrix composites n.
seramik mühendisi ceramic engineer n.
seramik mühendisliği ceramic engineering n.
seramik stüdyosu ceramic studio n.
seramik atölyesi ceramic workshop n.
(çerez vb ikramında kullanılan) ufak cam veya seramik kase ramekin n.
(çerez vb ikramında kullanılan) ufak cam veya seramik kase ramequin n.
(çerez vb ikramında kullanılan) ufak cam veya seramik kase bouillon bowl n.
seramik ustası pottery master n.
seramik ocak ceramic hob n.
seramik içermeyen aceramic adj.
Trade/Economic
seramik sanayii ceramic industry
seramik fabrikası ceramic plant
seramik fabrikası ceramic factory
seramik sektörü ceramic industry
seramik sektörü ceramic sector
seramik endüstrisi ceramic industry
Technical
endüstriyel kullanım için seramik mikro yapıların hazırlanması, incelenmesi ve analiz edilmesi ceramography n.
seramik yüzeyindeki sır reflet n.
cam seramik kaplar glass ceramicware
seramik yalıtıcı ceramic isolator
seramik silindir ceramic cylinder
monolitik seramik kondansatör monolithic ceramic capacitor
seramik tuğla ceramic tile
seramik dielektrikli kondansatör ceramic dielectric capacitor
seramik astarlı ceramic flue liner
seramik uzmanı ceramist
seramik sığaç ceramic capacitor
seramik sıhhi tesisat ceramic sanitaryware
sürtünmeye ve ısıya dayanıklı seramik malzemeler tribological ceramics
metal seramik alaşımları metal ceramic alloys
seramik kuvvetlendirici ceramic amplifier
seramik güç çevirici ceramic transducer
seramik reaktör ceramic reactor
seramik mikrofon ceramic microphone
seramik kondansatör ceramic capacitor
seramik mıknatıs ceramic magnet
seramik fotosel ceramic photocell
mozaik seramik ceramic mosaic
seramik gereçler ceramic materials
seramik ürünler clay products
metal kenetli seramik kaplama anchored-type ceramic veneer
yapıştırma seramik kaplama adhesion-type ceramic veneer
seramik tabanlı mikrodevre ceramic-based microcircuit
(seramik) tuz sırı salt glaze
camsı seramik karo vitreous tile
karbon seramik carbon ceramic
karbon seramik esaslı refraktör carbon ceramic-based refractor
seramik kesme makinesi ceramic cutting machine
seramik veya ferrit çekirdekli telsarımlı bobinler wirewound inductors with ceramic or ferrite core
seramik dielektrikli sabit kondansatörler fixed capacitors of ceramic dielectric
çimento esaslı seramik karo yapıştırıcılarının enine deformasyonu transverse deformation of cementitious ceramic tile adhesives
sabit çok katlı seramik kırmık kondansatör fixed multilayer ceramic chip capacitor
seramik karoların lineer ısıl genleşme katsayısı coefficient of linear thermal expansion of ceramic tiles
seramik lifli ürünler için deney metotları methods of test for ceramic fibre products
seramik bileşenleri ceramics composites
seramik lifinin tekli filamanlarının kırılması fracture of single filaments of ceramic fibre
ışıl seramik süreç photoceramic process
iletken seramik fayans conductive ceramic tile
iletken seramik conductive ceramic
seramik tozlar ceramic powders
seramik zırh ceramic armor
tam donuk seramik sır opaque ceramic glaze
sıkı istifli seramik yapılar close packed ceramic structures
renkli seramik ceramic color glaze
kancalı tür seramik renkli cilası anchored-type ceramic veneer
seramik elyaf ceramic fiber
karbon elyaflı seramik karmalar carbon fibre ceramic composites
yaş seramik kütle green ceramic body
seramik duvar fayansları ceramic wall tiles
seramik eşya china
seramik yarıiletkenler ceramic semiconductors
sert mıknatıslı seramik magnetoplumbite
seramik dolgulu çoğuzlar ceramic-filled polymers
seramik endüstrisi ceramic industry
seramik yoğunlaştırma ceramics densification
karbon seramik refrakter carbon-ceramic refractory
yüksek sıcaklıkta fırınlanmış seramik pate dure
camsı seramik vitreous china
cam-seramik vitro-ceramic
cam seramik süreci glass-ceramic processes
cam-seramik gereçler glass-ceramic materials
karma seramik kalıp composite ceramic mould
benekli seramik eşya speckled ware
cam-seramik glass ceramic
berrak seramik sır clear ceramic glaze
sırlı seramik mozaik fayansı glazed ceramic mosaic tile
sırlı seramik glost
sırlı seramik faience ware
yiyeceklerle temasta olan seramik pişirme kapları ceramic cookware in contact with food
kısmi geçici sıvı evreli sert lehimleme (seramik) partial transient liquid-phase brazing
cam bağlı seramik glass-bonded ceramic
seramik kurutma tahtası pallet
seramik mozaikli fayans ceramic mosaic tile
seramik çamuru dökme cupping
seramik örtü ceramic coating
seramik üretimi ceramic fabrication
seramik örüt yapıları ceramic crystals structures
seramik fayanslar ceramic tiles
seramik yakıcılar ceramic burners
seramik ürünler ceramic products
seramik işgörmezlik çözümlemesi ceramics failure analysis
seramik sır ceramic glaze
seramik bağlayıcı ceramic binder
seramik üstüniletkenler ceramic superconductors
seramik evre çizgeleri ceramic phase diagrams
seramik süreci ceramic process
seramik takımlar ceramic tools
seramik püskürtme kaplamalar inorganic spray coatings
seramik çamuru karma blunging
seramik cam emayeler ceramic glass enamels
seramik anayapılı karmalar ceramic-matrix composites
seramik ferrit ceramic ferrit
seramik maça ceramic core
seramik örütleri ceramic crystals
seramik cam bezemeler ceramic glass decorations
seramik karmalar ceramic composites
seramik dielektrik ceramic dielectric
seramik bağ ceramic bond
seramik-metal kaplama ceramic-metal coating
seramik-seramik karması ceramic-ceramic composite
seramik kalıba döküm ceramic mould casting
seramik kesme takımları ceramic cutting tools
seramik paket ceramic package
seramik katı çözeltiler ceramic solid solutions
seramik mıknatıslar ceramic magnets
seramik sünger ceramic foam
seramik renklendirici ceramic colorant
seramik mürekkebi ceramic ink
seramik macun ceramic paste
seramik çözümleme ceramics analysis
seramik cila ceramic veneer
seramik yapımı fabrication of ceramics
seramik kaplama ceramic coating
seramik kalıplar ceramic moulds
seramik evreler ceramic phases
seramik ipliksiler ceramic whiskers
seramik sızdırmazlık contaları ceramic seals
magnezyum aluminosilikatlı cam-seramik camları magnesium aluminosilicate glass-ceramic glasses
seramik kristalleri ceramic crystals
seramik beyaz eşyalar ceramic whiteware
seramik aşındırıcılar ceramic abrasives
yapışkan seramik renkli cila adhesion type ceramic veneer
sürekli lif takviyeli seramik matris bileşenleri ceramic matrix composite materials with continuous fibre reinforcement
ortam sıcaklığında seramik bileşenlerin mekanik özellikleri mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature
lifli sürekli takviye edici maddeli seramik matriks bileşenler ceramic matrix composites with fibrous continuous reinforcement
uzun (sürekli) lif kuvvetlendirmeli seramik matrisli kompozit malzemelerin tabaka içi makaslama mukavemeti interlaminar shear strength matrix composite materials with continuous fibre reinforcement
düşük sıcaklıkta fırınlanmış seramik pate tendre
metalli seramik cermet
kurşunlu seramik yonga taşıyıcı leaded ceramic chip carrier
basınçsal elektrikli seramik piezoelectric ceramic
lif destekli seramik anayapılı karmalar fiber-reinforced ceramic matrix composites
piezoelektrik seramik piezoelectric ceramic
altlık (seramik) saddle
düşük sıcaklıkta fırınlanmış seramik eşyalar soft-fired ware
kristalli seramik crystalline ceramic
fırınlanmamış seramik eşya greenware
seramik bileşenleri ceramic composites
çok katmanlı seramik multilayer ceramic
çok renkli seramik multicolor ceramic
çok katmanlı seramik sığaçlar multilayer ceramic capacitors
akma (seramik boyama) running
akma çizgisi (seramik) drain line
savurmalı seramik dökümü jiggering
mülitli seramik eşyalar mullite whiteware
mineli seramik glazed ceramic
seramik elyaf ceramic fibre
piezoelektrik seramik süzgeç piezoelectric ceramic filter
basınçlı seramik izolatör ceramic pressurized insulator
donuk sırlı seramik eşya majolica
çatlama (seramik) dunting
kuştüyleri (seramik) feathers
kazıma (seramik) sgraffito
kemiksi seramik osteoceramic
kısa seramik elyaflar ceramic short fibres
seramik izolatör birim ceramic insulator unit
seramik lifli mamuller ceramic fibre products
seramik tozların sıkıştırılmış yığın yoğunluğu tapped bulk density of ceramic powders
seramik kaplardan açığa çıkan kurşun ve kadmiyumun belirlenmesi determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware
seramik tozlarının gevşek yığın yoğunluğu undamped bulk density of ceramic powders
reaksiyon reçine seramik karo yapıştırıcılarının kayma yapışma mukavemeti shear adhesion strength of reaction resin ceramic tile adhesives
seramik kabuklu hassas döküm yöntemi ceramic shell investment method
seramik tozları ceramic powders
ileri teknoloji monolitik seramik advanced technology monolithic ceramic
seramik bileşenlerinin mekanik özellikleri mechanical properties of ceramic composites
inert atmosfer altında yüksek sıcaklıkta seramik bileşenlerin mekanik özellikleri mechanical properties of ceramic composites at high temperature under inert atmosphere
seramik eşyaların su absorpsiyonu water absorption of ceramic articles
seramik tozu ceramic powder
seramik mahfaza ceramic enclosure
seramik malzemelerin yarı şeffaflığı translucency of ceramic articles
seramik kompozitler ceramic composites
seramik matriks kompozit malzemeler ceramic matrix composite materials
seramik ve cam yalıtım malzemeleri ceramic and glass insulting materials
seramik liflerden yapılmış yalıtkan ürünler insulating products made from ceramic fibres
seramik sızdırmazlık elemanlı cam glass-sealed ceramic quad flatpack
seramik maça imalatı production of ceramic cores
seramik bozunma ürünleri degradation products from ceramics
seramik taneciklerinin akışkanlık özellikleri flowability behaviour of ceramic granules
seramik bant ceramic band
yuvarlatılmış köşeli seramik uçlar ceramic inserts with rounded corners
metal seramik alaşımlar metal ceramic alloys
metal seramik restorasyonu metal ceramic restoration
elektronik seramik electroceramic
Electric
monolitik seramik kondansatör monolithic ceramic capacitor
Mechanic
seramik takımlar ceramic tools
Construction
seramik tabanlı karma malzeme ceramic matrix composite
granüle seramik granular ceramic
seramik fırını kiln
seramik kırıntısı chamotte
seramik kaplama plakası ceramic tile
seramik güç çevirici ceramic transducer
seramik tabanlı mikrodevre ceramic based microcircuit
geleneksel seramik ceramic conventional
seramik kırıntısı grog
seramik kondansatör ceramic capacitor
seramik kuvvetlendirici ceramic amplifier
seramik mikrofon ceramic microphone
seramik mıknatıs ceramic magnet
seramik reaktör ceramic reactor
seramik killeri ceramic clays
seramik karo ceramic tile
seramik fotosel ceramic photocell
ince seramik kili clay ball
camsı seramik karo vitreous tile
seramik granit ceramic granite
seramik boru ceramic pipe
seramik yer karosu ceramic flooring tile
seramik duvar karosu ceramic wall tile
seramik kaplama ceramic veneer
seramik gereç ceramic ware
seramik endüstrisi ceramic industry
seramik filtre ceramic filter
seramik boru earthenware pipe
seramik yer karosu clay tile for flooring
seramik karo kaplama earthenware tile pavement
seramik takviyeli ceramic reinforced
cam seramik glass ceramics
gre-seramik karo vitrified ceramic tile
camsı seramik stoneware
seramik köşe parçaları tile trims
seramik karo döşeme tile floor
seramik kenar-köşe parçaları tile trim units
seramik mozaik ceramic mosaic
seramik duş teknesi ceramic shower tray
seramik kompozit malzeme ceramic composite material
seramik malzeme ceramic material
kalıptan çekme seramik karo extruded ceramic tiles
kalıptan çekilmiş seramik karo extruded ceramic tiles
kalıptan çekme birinci sınıf seramik karo first quality extruded ceramic tile
seramik karo yapıştırıcısı ceramic tile adhesive
toz halinde preslenmiş seramik karo dust-pressed ceramic tile
ikinci sınıf seramik karolar second quality ceramic tiles
birinci sınıf seramik karolar first quality ceramic tiles
seramik karo yapıştırıcıları ceramic tile adhesives
seramik karoların döşenmesi fixing ceramic tiles
çimentolu seramik karo yapıştırıcısı cementitious ceramic tile adhesives
seramik yapıştırıcı ceramic adhesive
seramik yapıştırıcısı ceramic adhesive
sürekli lif takviyeli seramik matriks bileşenleri ceramic matrix composite materials with continuous fibre reinforcement
seramik matriks bileşenlerinin tabakalar arasındaki kayma mukavemeti interlaminar shear strength of ceramic matrix composite materials
sırlı seramik karo glazed ceramic tile
sabit çok tabakalı seramik fixed multilayer ceramic
seramik kompozitler ceramic composites
seramik matriks kompozit malzemeler ceramic matrix composite materials
sırlı seramik karolar glazed ceramic tiles
seramik baca başlığı ceramic flue terminal
seramik karo harçları ceramic tile grouts
kalebodur seramik porselen ahşap serisi glazed tile ceramic porcelain wood series
seramik cephe giydirme/kaplama ceramic cladding
seramik cephe ceramic cladding
basınçsız oyuk seramik izolatör hollow unpressurized ceramic insulator
basınçlı oyuk seramik izolatör hollow pressurized ceramic insulator
sürekli elyaf takviyeli seramik esaslı kompozit malzemeler ceramic matrix composite materials with continuous fibre reinforcement
seramik yün izoleli ceramic wool insulated
kırmızı astarlı seramik red slip ware
sırsız seramik karo quarry tile
Automotive
seramik filtre ceramic filter
seramik örgü ceramic web
seramik destek ceramic support
seramik yalıtkan ceramic insulator
seramik tel ceramic fibre
seramik conta glass seal
seramik fiber altlık intumescent mat
seramik filtre ceramic filter
seramik fren balatası ceramic brake pad
seramik fren diski ceramic brake disc
seramik kızdırma bujisi ceramic glow plug
seramik matriks kompozitler ceramic matrix composites
seramik petek honeycomb
seramik plazma kaplı silindir duvarı plasma coated cylinder walls
seramik sigorta ceramic fuse
seramik yalıtkan ceramic insulator
organik seramik matriks kompozitler organic matrix-ceramic aggregate composites
karbon-seramik fren carbon-ceramic brake
Aeronautic
metalle bağlı seramik parçaları cermet
madeni seramik cermet
Medical
metal seramik alaşımları metal ceramic alloys
kemik yerine kullanılan seramik malzeme ceramic bone substitute material
yüksek saflıkta alümina esaslı seramik malzeme ceramic material based on high purity alumina
Dentistry
metal restoratif malzemelerle desteklenmiş dental seramik dental ceramic fused to metal restorative materials
metal-seramik kron ile restore edilmiş alt çene azı bölgesindeki bir implant a mandibular molar implant restored with a metal-ceramic crown
Food Engineering
gıda maddeleri ile temasta bulunan seramik malzemeleri ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs
Gastronomy
yanmaz seramik kaplarda pişirilen ve servis edilen peynir, yumurta ve ekmek kırıntıları ile yapılan bir yemek ramekin n.
yanmaz seramik kaplarda pişirilen ve servis edilen peynir, yumurta ve ekmek kırıntıları ile yapılan bir yemek ramequin n.
küçük seramik yemek kabı ramekin n.
küçük seramik yemek kabı ramequin n.
seramik yemek kabı ramekin
seramik fransız kalıbı ramekin
Chemistry
refrakter seramik fiberler refractory ceramic fibres
Education
güzel sanatlar fakültesi seramik bölümü faculty of fine arts ceramics department
seramik anasanat dalı ceramic department
Geology
seramik ve bina yapımında kullanılan sert, az pişirilmiş, kırmızımsı ve sırsız seramik malzeme terra cotta n.
Art
seramik veya porselene şeffaf sır uygulama aemail ombrant n.
seramik benzeri malzemelerde kullanılan, kumaşla kaplanmış efekti veren kenar deseni lambrequin n.
çizim, resim, heykel ve seramik ile dramatik sanatlar ve dansın dahil edildiği sanatlar line arts
Printery
seramik kaplamalar ceramic covers