teçhizat - Turkish English Dictionary
History

teçhizatMeanings of "teçhizat" in English Turkish Dictionary : 45 result(s)

Turkish English
Common Usage
teçhizat equipment n.
teçhizat rig n.
General
teçhizat equipage n.
teçhizat fixings n.
teçhizat rigging n.
teçhizat outfit n.
teçhizat accoutrements n.
teçhizat appointments n.
teçhizat hardware n.
teçhizat gear n.
teçhizat fitment n.
teçhizat apparatus n.
teçhizat plant n.
teçhizat fitting n.
teçhizat fittings n.
teçhizat arming n.
teçhizat fixing n.
teçhizat accoutrement n.
teçhizat kit n.
teçhizat paraphernalia n.
teçhizat appliance n.
teçhizat armature n.
teçhizat armament n.
teçhizat harness n.
teçhizat accouterment (brit.) n.
teçhizat tackling n.
teçhizat paraphernalia n.
Trade/Economic
teçhizat installation
teçhizat equipment
Technical
teçhizat reinforcement
teçhizat appliance
teçhizat rigging
teçhizat kit
teçhizat outfit
teçhizat fixings
Marine
teçhizat rig
teçhizat rigging
Military
teçhizat accoustrement n.
teçhizat equipage
teçhizat ordnance
teçhizat paraphernalia
teçhizat equipment
teçhizat a stand of arms
Hunting
teçhizat armament
teçhizat out fit

Meanings of "teçhizat" with other terms in English Turkish Dictionary : 162 result(s)

Turkish English
General
askeri teçhizat sağlamak accoutre (brit.) v.
askeri teçhizat sağlamak accouter v.
teçhizat kuşanmak gear up v.
kabul edilen teçhizat agreed equipment n.
mekanik teçhizat mechanical equipment n.
lokomotifin önüne konan teçhizat cowcatcher n.
onaylanmış teçhizat approved equipment n.
elektronik teçhizat electronic equipment n.
teçhizat yapan veya satan kimse outfitter n.
silah ve teçhizat işleri warwork n.
tam teçhizat panoply n.
yedek teçhizat standby equipment n.
teçhizat kuşanma süreci accustrement [obsolete] n.
Trade/Economic
arsalar, fabrika ve teçhizat property, plant and equipment
ana teçhizat major equipment
belirli üretim hacminde ya da belirli zamanlarda kullanılan makine ve teçhizat standby equipment
arsa, fabrika ve teçhizat property, plant and equipment
yardımcı teçhizat accessory equipment
yedek teçhizat accessory equipment
teçhizat karşılığı tröst sertifikaları equipment trust certificates
makine ve teçhizat sanayii machine and equipment industry
tesis, makine ve teçhizat plant, machinery and equipment
açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonu noise emission in the environment by equipment for use outdoors
belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat electrical equipment designed for use within certain voltage limits
muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
teçhizat müteahhidi outfitter
tesis ve teçhizat plant and equipment
makine ve teçhizat hasarı machine and equipment damage
kiralık teçhizat rental
makine ve teçhizat gideri machinery and equipment expenditure/expense
özel kesim makine-teçhizat yatırım harcamaları private machinery-equipment investment expenditures
makine-teçhizat machinery and equipment
yeni yapılara (bina, teçhizat, donanım) veya yapıların genişletilmesine yönelik yapılan doğrudan yatırım greenfield investment
Law
yardımcı teçhizat accessory equipment
muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle i̇lgili yönetmelik the equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres regulations
Politics
açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonuyla ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi committee for the approximation of the laws of the member states relating to noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Insurance
bina ve teçhizat buildings and equipment
bina, teçhizat ve stok buildings, equipment and stock
Technical
üretimde kullanılan makine, alet ve teçhizat capital goods n.
ilave teçhizat secondary reinforcement
ana makine ve teçhizat base machine and equipment
boyuna teçhizat longitudinal reinforcement
nem önleyici teçhizat moisture retarder
sabit teçhizat fixed equipment
patlamaya dayanıklı teçhizat explosion proof equipment
dolusavak teçhizat detayları spillway reinforcing details
esas teçhizat main reinforcement
ayarlanmış teçhizat control device
fretli teçhizat lateral reinforcement
üst teçhizat upper reinforcement
teçhizat parkı equipment pool
çift teçhizat double reinforced
patlamaya dayanıklı teçhizat explosionproof equipment
enine teçhizat transverse reinforcement
askeri teçhizat ammunition
teçhizat dağıtımı distribution reinforcement
minimum teçhizat minimum reinforcement
elektrikli teçhizat electrical equipment
elektriksel teçhizat electrical accessories
teçhizat demiri reinforcing steel
teçhizat planı reinforcement projection
hasır teçhizat mesh reinforcement
daimi teçhizat permanent equipment
dahili teçhizat interior
helisel teçhizat helical reinforcement
belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat electrical equipment designed for use within certain voltage limits
muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
uçakla taşınan teçhizat airborne equipment
çatlak önleyici teçhizat anti-crack reinforcement
çatlak önleyici teçhizat anti-crack steel
çift yönlü teçhizat two-way reinforcement
askeri teçhizat deposu armory
şebeke bağdaştırıcı teçhizat multi media gateway
yardımcı teçhizat standard equipment
ana parça teçhizat component equipment
mekanik teçhizat mechanical equipment
yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat personal protective equipment against falls from a height
teçhizat türü equipment type
kuyu içi teçhizat downhole equipment
kalıcı olarak monte edilmiş teçhizat permanently installed equipment
elektroteknik teçhizat electrotechnical equipment
teçhizat karakteristikleri equipment characteristics
miadını doldurmuş teçhizat outdated equipment
askeri teçhizat deposu armoury
Informatics
gezgin teçhizat mobile equipment
Telecom
teçhizat kilidi dongle
özgün teçhizat üreticisi original equipment manufacturer
grup içi teçhizat through-group equipment
müşterinin sahip olduğu ve idamesini yaptığı teçhizat customer owned and maintained equipment
üst grup içi teçhizat through-supergroup equipment
gruplararası teçhizat through-group equipment
uyumlu teçhizat compatible equipment
üst gruplararası teçhizat through-supergroup equipment
Mechanic
yardımcı teçhizat accessory
yardımcı teçhizat attachment
Marine
kürek çekme için gerekli olan kürek ve diğer teçhizat oarage n.
Medical
anestezi ve solunum ile ilgili teçhizat anaesthetic and respiratory equipment
anestezi ve solunum ile ilgili teçhizat anesthetic and respiratory equipment
Environment
teçhizat arındırması equipment decontamination
koruyucu teçhizat protective equipment
açık alanda kullanılan teçhizat tarafından oluşturulan çevredeki gürültü emisyonu noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Military
deniz kuvvetleri için gereken teçhizat naval equipment n.
teçhizat zayiatının tahliyesi equipment casualty evacuation
teçhizat kalem listesi equipment item list
teçhizat malzeme listesi equipment component list
teçhizat isim listesi equipment table nomenclature
teçhizat idamesi equipment sustainment
teçhizat hazır' kodu lazy
teçhizat yedeği equipment reserve
teçhizat analizleri equipment analyses
teçhizat takımı unit of equipment
teçhizat için gönderilen standart olmayan acil ihtiyaçlar expedited nonstandard urgent requirements for equipment
teçhizat desteği equipment sustainment
teçhizat listesi core set listing
teçhizat işareti signature equipment
teçhizat hareket tarihi equipment on station date
teçhizat bakımı maintenance of equipment
teçhizat montajı equipment assembly
teçhizat takviyesi equipment augmentation
teçhizat tadilat listesi equipment modification list
yardımcı teçhizat auxiliary equipment
tipik teçhizat metodu ile yükleme type equipment method load
yardımcı makine ve teçhizat auxiliary machinery and equipment
ulusal azami teçhizat miktarları national maximum level of holdings
müteahhitçe temin edilen teçhizat contractor furnished equipment
piyasada mevcut teçhizat commercially available equipment
römorka monte edilmiş teçhizat trailerized equipment
özel teçhizat project equipment
özel teçhizat special equipment
piyasadan elde edilebilir teçhizat commercially available equipment
şahsi teçhizat individual equipment
devlet tarafından temin edilen teçhizat government furnished equipment
er kıyafet ve teçhizat kaydı individual clothing and equipment record
eğitim teçhizat grubu training equipment group
er kıyafet ve teçhizat belgesi individual clothing slip
er giyecek ve teçhizat kaydı clothing and equipment record
harekata hazır teçhizat operationally ready equipment
günlük teçhizat durum raporu daily equipment status report
güvenlik polisi teçhizat takip kontrol teşkilatı security police equipment monitoring agency
güdümlü füze teçhizat taşıyıcısı guided missile equipment carrier
idari teçhizat administrative equipment
havada taşınan teçhizat airborne equipment
izin verilmeyen teçhizat unauthorized equipment
kontrollü teçhizat controlled equipment
askeri teçhizat military supplies
anlaşma ile sınırlandırılmış teçhizat treaty limited items
avrupa savunma teçhizat piyasası european defence equipment market
askeri teçhizat accoutrements
arızalıya ayrılmış teçhizat deadlined equipment
ajanlar için sahte evrak ve teçhizat düzenleme agent authentication
ana teçhizat major equipment
araç üstü teçhizat on vehicle material
askeri teçhizat deposu arsenal
birlik teçhizat listesi organizational equipment list
birlik teçhizat denetlemesi showdown inspection
birlik eğitim teçhizat yeri unit training equipment site
birlik teçhizat denetlemesi organizational equipment inspection
birlik teçhizat dosyası organizational equipment file
birlik teçhizat denetlemesi noksan raporu showdown
birlik için zaruri teçhizat unit essential equipment
birlik teçhizat denetlemesi noksanları showdown shortages
savaşta kullanılan askeri teçhizat loadout