uyumlu - Turkish English Dictionary
History

uyumluMeanings of "uyumlu" in English Turkish Dictionary : 68 result(s)

Turkish English
Common Usage
uyumlu compatible adj.
uyumlu coherent adj.
General
uyumlu matching adj.
uyumlu agreeable adj.
uyumlu cadenced adj.
uyumlu easygoing adj.
uyumlu consonant adj.
uyumlu deferent adj.
uyumlu eurhythmical adj.
uyumlu congruent adj.
uyumlu concordant adj.
uyumlu deferential adj.
uyumlu compatible adj.
uyumlu consonant with adj.
uyumlu amenable adj.
uyumlu matched adj.
uyumlu matchy-matchy adj.
uyumlu accordable [obsolete] adj.
uyumlu accordant adj.
uyumlu consentient adj.
uyumlu adaptable adj.
uyumlu responsive adj.
uyumlu well-matched adj.
uyumlu compliant adj.
uyumlu congenial adj.
uyumlu easy going adj.
uyumlu eurhythmic adj.
uyumlu harmonious adj.
uyumlu congruous adj.
uyumlu canorous adj.
uyumlu accommodating adj.
uyumlu tuneful adj.
uyumlu consequent adj.
uyumlu low-key adj.
uyumlu simpatico adj.
uyumlu eurythmic adj.
uyumlu melodious adj.
uyumlu rhythmic adj.
uyumlu elastic adj.
uyumlu supple adj.
uyumlu musical adj.
uyumlu compossible adj.
uyumlu harmonic adj.
uyumlu symphonious adj.
uyumlu consistent adj.
uyumlu tasteful adj.
uyumlu conformable adj.
uyumlu in sync adv.
uyumlu concordantly adv.
uyumlu consonant to prep.
uyumlu in accordance with prep.
Colloquial
uyumlu in line with
Trade/Economic
uyumlu concerted
uyumlu harmonious
Technical
uyumlu harmonic
uyumlu matching
uyumlu keyed
uyumlu rhythmical
uyumlu compatible
uyumlu harmonious
Computer
uyumlu compatible
Construction
uyumlu coherent
uyumlu harmonic
Medical
uyumlu synonymous adj.
uyumlu concordant
Food Engineering
uyumlu compatible
Marine Biology
uyumlu coherrent
Geography
uyumlu consequent

Meanings of "uyumlu" with other terms in English Turkish Dictionary : 265 result(s)

Turkish English
General
birbirleriyle uyumlu hale getirmek sync up v.
birbirleriyle uyumlu hale getirmek synch up v.
birşeyi bir şeyle uyumlu hale getirmek bring something into conformity with something v.
ile uyumlu hale getirmek align with v.
ile uyumlu olmak be accordant with v.
ile uyumlu olmak blend in v.
ile uyumlu olmak be in accord with v.
ilgisiz bir şeyi birbiriyle uyumlu iki şeyin arasına koymak shoehorn v.
ilişkilerini uyumlu kılmak get on (with) v.
uyumlu bulmak deem compatible v.
uyumlu davranmak play along v.
uyumlu görmek deem compatible v.
uyumlu hale getirmek accord v.
uyumlu ilişki kurmak get on (with) v.
uyumlu olmak harmonise v.
uyumlu olmak tune v.
uyumlu olmak be compatible v.
uyumlu olmak harmonize v.
uyumlu olmak conform v.
uyumlu olmak be in rapport with v.
uyumlu olmak conform with v.
uyumlu olmak correspond to v.
yönetmelikle uyumlu olmak comply with the regulations v.
canlı ve uyumlu materyaller biocompatible materials n.
çevreye uyumlu tasarım ergonomic design n.
ıbm uyumlu bilgisayarlar ibm compatible computers n.
t-mobile uyumlu sim kartı t-mobile compatible sim card n.
uyumlu akarsu consequent stream n.
uyumlu akarsu consequent river n.
uyumlu çalışma coordination n.
uyumlu çift best match n.
uyumlu değer fitted value n.
uyumlu hale gelme attunement n.
uyumlu hale getirme adapting n.
uyumlu haritalama conformal mapping n.
uyumlu karı-koca best match n.
uyumlu kimse conformist n.
uyumlu kimse good mixer n.
uyumlu olma canorousness n.
uyumlu yaşlı çift darby and joan n.
cinsiyet uyumlu sex-matched adj.
çevre uyumlu environment-friendly adj.
çevreye uyumlu environmentally sound adj.
çevreye uyumlu environment-friendly adj.
doğa ile uyumlu compatible with nature adj.
doğaya uyumlu nature compatible adj.
-e uyumlu congruent with adj.
ego uyumlu egosyntonic adj.
ekip ile uyumlu compatible with the team adj.
ile uyumlu consonant with adj.
ile uyumlu compatible with adj.
şartlı uyumlu conditionally compliant adj.
takım ile uyumlu compatible with the team adj.
tam uyumlu full-compatible adj.
tümüyle uyumlu plug compatible adj.
uyumlu (kişi) well adjusted adj.
uyumlu hale getirilmiş harmonized adj.
uyumlu hale getirilmiş harmonised adj.
uyumlu olan corresponding adj.
uyumlu olmayan nonconcurred adj.
uyumlu olmayan unconformable adj.
uyumlu bir biçimde responsively adv.
uyumlu bir biçimde tastefully adv.
uyumlu bir halde cohesively adv.
uyumlu bir halde deferentially adv.
uyumlu bir halde congenially adv.
uyumlu bir şekilde canorously adv.
uyumlu bir şekilde eurhythmically adv.
uyumlu bir şekilde concertedly adv.
uyumlu bir şekilde consonantly adv.
uyumlu bir şekilde supplely adv.
uyumlu bir şekilde congruously adv.
uyumlu bir şekilde conformably adv.
uyumlu olarak in line with adv.
uyumlu olarak compatibly adv.
ile oldukça uyumlu in good agreement with prep.
ile uygun (uyumlu) olarak in keeping with prep.
ile uyumlu consonant to prep.
ile uyumlu in tune with prep.
ile uyumlu in concordance with prep.
-ile uyumlu in accordance with prep.
ile uyumlu olarak in harmony with prep.
Phrasals
uyumlu davranmak play along with
uyumlu hareket etmek play along with
Idioms
ile uyumlu olmak chime in with
sıkışık/yanaşık düzende/uyumlu biçimde yürümek move in lockstep
uyumlu olmak correspond with
uyumlu olmak correspond to
Speaking
gözlerinle uyumlu it matches your eyes
Slang
çok uyumlu arkadaş a staunch fellow
çok uyumlu arkadaş a regular brick
uyumlu arkadaş a brick
uyumlu ve sorun yaratmayan kadın man-friendly
Trade/Economic
ce uyumlu ce compliant
herhangi bir firmanın uyguladığı imalat sistemlerinde gerekli standartlara uyumlu olduğunu gösteren kanıt evidence of compliance
piyasa uyumlu market-conforming
standartlara uyumlu standards-compliant
takım çalışmasına uyumlu teamwork skills
ufrs uyumlu ifrs-compliant
uluslararası finansal raporlama sistemi uyumlu ifrs-compliant
uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu compliance with international accounting standards
uyumlu beklentiler adaptive expectations
uyumlu fiyatlandırma adaptive pricing
uyumlu ilişkilerin oluşturduğu karmaşık birim system
Law
kanunla uyumlu olmayan inconsistent with law
Politics
birbiriyle uyumlu çabalar concerted efforts
kılavuz ilkelere uyumlu biçimde in conformity with the guidelines
kılavuz ilkelerle uyumlu biçimde in conformity with the guidelines
uyumlu adım concerted step
uyumlu çaba concerted effort
uyumlu ekonomik eylem concerted economic action
uyumlu eylem concerted practice
uyumlu eylem concerted action
uyumlu eylem concerted action
uyumlu eylemler concerted practices
Technical
aletleri yenileriyle uyumlu hale getirme retool
cebri titreşime uyumlu bir durum fored oscillation
çapraz platform uyumlu cross-platform compatible
çevreye uyumlu ergonomical
çevreye uyumlu tasarım ergonomical design
dış uyumlu exteroceptive
dirim uyumlu biocompatible
hava akımına uyumlu yapı streamlined
iki uyumlu biharmonic
iki uyumlu denklem biharmonic equation
iki uyumlu fonksiyon biharmonic function
iki uyumlu işlev biharmonic function
iki ya da daha fazla şeyi birbirine uyumlu hale getirmek synchronise
iki ya da daha fazla şeyi birbirine uyumlu hale getirmek synchronize
ikinci uyumlu mikroskopi second harmonic microscopy
iso standartları ile uyumlu compatible with iso standards
işe uyumlu ergonomical
öncesiyle uyumlu backward compatible
tempest uyumlu tempest compatible
tempest uyumlu donatım tempest compliant equipment
trafiğe uyumlu traffic compatible
transmisyon uyumlu basınç transmission adaptive pressure
uyumlu bölme harmonic division
uyumlu çözümleme harmonic analysis
uyumlu dalga harmonic wave
uyumlu devinim harmonic motion
uyumlu dizi harmonic progression
uyumlu doğrultmaç harmonic rectifier
uyumlu işlev harmonic function
uyumlu katmanlar compliant layers
uyumlu mantık düğüm sınıfları compatible logical node classes
uyumlu oran harmonic ratio
uyumlu orantı harmonic proportion
uyumlu ortalama harmonic mean
uyumlu ortalama harmonic average
uyumlu süzgeç matched filter
üçüncü uyumlu foton mikroskopisi third harmonic microscopy
yalın uyumlu devinim simple harmonic motion
yazılım için uyumlu ek plug-in
yazılım uyumlu software compatible
zaman uyumlu synchronous
Computer
altklasör zaman uyumlu kopya subfolder sync copy
arcnet uyumlu arcnet compatible
auravision vxp500 uyumlu video yakalama bağdaştırıcısı auravision vxp500 compatible video capture adapter
birbirleriyle uyumlu çalışan bir dizi yazılım uygulaması toolchain
değişmelere uyumlu sevk dynamic adaptive routing
isa uyumlu isa compatible
isdn zaman uyumlu isdn sync
kullanıcı uyumlu user friendly
nw uyumlu nw compatible
ps/2 uyumlu ps/2 compatible
soysal ırda uyumlu aygıt generic irda compatible device
şimdi zaman uyumlu yap synchronize now
tempest-uyumlu tempest-compliant
tümüyle uyumlu plug-compatible
tümüyle uyumlu plug compatible
uyumlu aygıt listesi compatible driver list
uyumlu aygıtları göster show compatible devices
uyumlu bir lfs sürümünüz bulunmamaktadır you don't have a compatible lfs version
uyumlu değil not compatible
uyumlu donanımı göster show compatible hardware
uyumlu ek plug-in
uyumlu ek yazılım plug-in software
uyumlu hale getir make compatible
uyumlu kimlikler compatible ids
uyumlu sürücü listesi compatible driver list
uyumlu süzgeç matched filter
uyumlu zamanlayıcı donanım öykünmesi compatible timer hardware emulation
yarı zamanlı uyumlu semisynchronous
zaman uyumlu sync
zaman uyumlu kopya oluştur make sync copy
zaman uyumlu kopya yarat make sync copy
zaman uyumlu yap synchronize
zaman uyumlu yapılıyor synchronizing
zaman uyumlu yapılıyor synchronising
Informatics
bacak uyumlu pin compatible
kişisel bilgisayar uyumlu pc-compatible
pc-uyumlu pc-compatible
takma uyumlu plug compatible
tempest uyumlu tempest-compliant
tümüyle uyumlu plug-compatible
uyumlu ek yazılım plug-in software
uyumlu sonlandırma matched termination
uyumlu yonga ailesi chipset
uyumlu yük matched load
yazılım uyumlu software compatible
Telecom
ağ uyumlu geçit network capability gateway
altbant uyumlu farksal darbe kodlu modülasyon sub-band adaptive differential pulse code modulation
elektronik araçlardaki uygulamaların birlikte uyumlu çalışmasını sağlayan teknoloji truesync
farksal uyumlu faz kaydırmalı anahtarlama differential coherent phase shift keying
faz uyumlu frekans anahtarlama phase coherent frequency switching
geriye doğru-uyumlu yayıncılık hizmeti backwards-compatible broadcast services
hız uyumlu dsl rate-adaptive dsl
mekansal uyumlu ışıma spatially coherent radiation
sıcaklık uyumlu güç köprüsü temperature compensated power bridge
uyumlu anten sistemi adaptive antenna system
uyumlu birleşme consonant combination
uyumlu bitişme noktası matched junction
uyumlu çevirim kodlaması 3 adaptive transform coder 3
uyumlu iletim protokolü adaptive transmission protocol
uyumlu kodlama ve modülasyon adaptive coding and modulation
uyumlu süzgeç algılama matched filter detection
uyumlu teçhizat compatible equipment
uyumlu yan band iletimi compatible sideband transmission
zaman uyumlu bilgisayar synchronous computer
Electric
doğrudan-açık devre-kısa devre-uyumlu through-open-short-matched
Construction
newton uyumlu newtonian
Automotive
uyumlu hale getirmek synchronise
uyumlu hale getirmek synchronize
uyumlu segmanlar conformable rings
Aeronautic
uyumlu darbe doppleri coherent pulse doppler
Medical
bedenle eş uyumlu physiotron
canlı ile uyumlu materyaller biocompatible materials
çevre uyumlu autoplastic
dokuya uyumlu histocompatible
en küçük kareler yöntemi ile uyumlu least-square fit
özellikle yaşlı insanlara uygulanan ve gerçek hayatla uyumlu olmalarını amaçlayan tedavi programı reality orientation training
soğuk uyumlu amilazlar cold-adapted amylases
uyumlu olmak comply
Psychology
aamr uyumlu davranış ölçeği aamr adaptive behavior scale
benliğe uyumlu ego syntonic
ego uyumlu ego-syntonic
Math
uyumlu bölme harmonic division
uyumlu dizi harmonic sequence
uyumlu dizi harmonic progression
uyumlu eşlenik nokta harmonic conjugate point
uyumlu işlev harmonic function
uyumlu oran harmonic ratio
uyumlu ortalama harmonic mean
uyumlu ortalama harmonic average
Statistics
uyumlu örnek concordant sample
Physics
örgü uyumlu lattice-matched adj.
uyumlu dalga harmonic wave
uyumlu devinim harmonic motion
Chemistry
oksijen uyumlu oxygen compatible
Biology
canlı ile uyumlu materyaller biocompatible materials
uyumlu bakteriler facultative bacteri
Marine Biology
uyumlu bakteriler facultative bacteria
Linguistics
kültür uyumlu sınav culture-fair test
Environment
doğa uyumlu etiketleme ecolabelling
Geography
uyumlu akarsu consequent river
uyumlu akarsu consequent stream
Geology
uyumlu çözünme congruent dissolution
uyumlu enjeksiyon concordant injection
uyumlu katmanlar conformable strata
uyumlu tabakalar conformable strata
yarı uyumlu akarsu subsequent stream
Military
nükleer silah uyumlu atış aracı nuclear certified delivery vehicle
Music
uyumlu biçimde tunably
uyumlu bir biçimde harmoniously