uyuz etmek - Turkish English Dictionary
History

uyuz etmekMeanings of "uyuz etmek" in English Turkish Dictionary : 22 result(s)

Turkish English
General
uyuz etmek make somebody sick v.
uyuz etmek get on somebody's tits v.
uyuz etmek irritate v.
uyuz etmek piss someone off v.
uyuz etmek get to someone v.
Phrasals
uyuz etmek piss off v.
Idioms
uyuz etmek drive someone batty v.
uyuz etmek drive someone crazy v.
uyuz etmek drive one out of one's mind v.
uyuz etmek get on someone's nerves v.
uyuz etmek drive someone to distraction v.
uyuz etmek drive someone insane v.
uyuz etmek drive someone up the wall v.
uyuz etmek drive someone mad v.
uyuz etmek drive someone nuts v.
uyuz etmek drive someone bonkers v.
uyuz etmek drive (one) out of (one's) wits v.
uyuz etmek get under your skin v.
Slang
uyuz etmek pee in (someone's) cheerios v.
uyuz etmek piss in (someone's) cheerios v.
uyuz etmek piss someone off v.
uyuz etmek pee off v.

Meanings of "uyuz etmek" with other terms in English Turkish Dictionary : 18 result(s)

Turkish English
Idioms
gıcık/kıl/uyuz etmek drive (someone) buggy v.
birini uyuz etmek get someone's hackles up v.
birini uyuz etmek get someone's back up v.
birini uyuz etmek hack someone off v.
birini uyuz etmek grate on someone's nerves v.
birini uyuz etmek raise somebody's hackles v.
birini uyuz etmek get under someone's skin v.
birini uyuz etmek make somebody's hackles rise v.
birini uyuz etmek get someone's dander up v.
birini uyuz etmek get someone's irish up v.
birini uyuz etmek put someone's back up v.
birini uyuz etmek get on someone's nerves v.
(birini) uyuz etmek drive somebody out of their mind/wits v.
gıcık/kıl/uyuz etmek drive (someone) potty [uk] v.
birini uyuz etmek get on someone's quince [australia] v.
(birini) uyuz etmek make (one's) teeth itch v.
Slang
birini uyuz etmek give (one) the screaming abdabs v.
birini uyuz etmek give someone the screaming abdabs v.