x maddesi hükümlerinden bağımsız olarak - Turkish English Dictionary