yüksek lisans - Turkish English Dictionary
History

yüksek lisansMeanings of "yüksek lisans" in English Turkish Dictionary : 2 result(s)

Turkish English
General
yüksek lisans postgraduate n.
yüksek lisans post graduate adj.

Meanings of "yüksek lisans" with other terms in English Turkish Dictionary : 83 result(s)

Turkish English
General
yüksek lisans kayıt sınavı graduate record examination n.
yüksek lisans öğrencisi postgraduate n.
yüksek lisans öğrencisi graduate student n.
yüksek lisans yapmak do master degree v.
yüksek lisans yapmak take master degree v.
yüksek lisans yapmak study for master degree v.
inşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapmak do masters degree in civil engineering v.
yüksek lisans yapmak take master degree v.
Trade/Economic
yüksek lisans sahibi master n.
Medical
cerrahi yüksek lisans derecesi mch (master of surgery) abrev.
Education
lisans ve yüksek lisans diplomasını eş zamanlı alma accumulation n.
teolojide yüksek lisans derecesi master of theology n.
bazı ingiliz üniversitelerinde lisans öğrencilerinden sorumlu yüksek lisans öğrencisi tutor n.
deniz yüksek lisans okulu naval graduate school n.
hukuk yüksek lisans derecesi master of laws n.
kamu yönetimi yüksek lisans programı master of public administration n.
kamu yönetimi yüksek lisans programı mpa n.
lisans ve yüksek lisans diplomasını eş zamanlı alma accumulation of degrees n.
lisans yüksek-lisans karma derecesi combined bachelor's graduate degree n.
tezsiz yüksek lisans non-thesis master’s program n.
tezsiz yüksek lisans non-thesis master’s degree n.
tezsiz yüksek lisans master's without thesis n.
tezsiz yüksek lisans master's non-thesis n.
tezsiz yüksek lisans öğrencisi non-thesis master’s degree student n.
tezsiz yüksek lisans programı non-thesis master's degree program n.
tezli yüksek lisans masters with thesis n.
yüksek lisans sertifikası postgraduate certificate n.
yüksek lisans eğitimi graduate study n.
yüksek lisans derecesi advanced degree n.
yöneticiler için işletme yüksek lisans programı executive mba n.
yüksek lisans programı gymnasium n.
yüksek lisans tezi master's thesis n.
yüksek lisans öğrencisi graduate student n.
yüksek lisans derecesi master of science n.
yüksek lisans diploması postgraduate diploma n.
yüksek lisans ve doktora derecesi second cycle and third cycle degree n.
yüksek lisans tezi post graduate thesis n.
yüksek lisans tezi postgraduate thesis n.
yüksek lisans derecesi master's degree n.
uygulamalı sanatlar alanında yüksek lisans derecesi maa (master of applied arts) n.
tarım ekonomisi ve işletmeciliği alanında yüksek lisans derecesi mabe (master of agricultural business and economics) n.
uçak mühendisliği yüksek lisans derecesi mae (master of aeronautical engineering) n.
eğitim alanında yüksek lisans derecesi mae (master of arts in education) n.
eğitim alanında yüksek lisans derecesi maed (master of arts in education) n.
eğitim alanında yüksek lisans derecesi ma ed (master of arts in education) n.
ziraat alanında yüksek lisans derecesi magr (master of agriculture) n.
halkla ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi master in public affairs n.
kütüphanecilik çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi master of arts in library science n.
eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans derecesi master of arts in teaching n.
ilahiyat alanında yüksek lisans derecesi master of divinity n.
kütüphanecilik çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi master of library science n.
edebiyat alanında yüksek lisans derecesi master of literature n.
mühendislik bilimi yüksek lisans derecesi master of science in engineering n.
yüksek lisans derecesi masterate n.
yüksek lisans derecesi olan kimse masters n.
yüksek lisans derecesi master's n.
yüksek lisans derecesi masters degree n.
yüksek lisans derecesi veya doktora unvanı almaya aday öğrenci matriculate n.
yüksek lisans derecesi veya doktora unvanı almaya aday olma matriculation n.
yüksek lisans derecesi veya doktora unvanı almaya aday olma durumu matriculation n.
mimarlıkta yüksek lisans derecesi march n.
yüksek lisans derecesi graduate degree n.
(eskiden) ingiliz üniversitelerinin sosyal bilimler alanında lisans derecesini yeni tamamlamış öğrencilerin yüksek lisansın ön şartı olarak yaptıkları münazara determination n.
orta çağ üniversitelerinde yüksek lisans adaylarının öğrenme ve öğretme becerilerini sergilediği halka açık ders inception n.
yüksek lisans eğitimi almak get a master's degree v.
yüksek lisans eğitimi yapmak do a master’s degree v.
liberal çalışmalar alanında yüksek lisans derecesi mals (master of arts in liberal studies) abrev.
kütüphanecilik çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi mals (master of arts in library science) abrev.
uygulamalı bilimler alanında yüksek lisans derecesi masc (master of applied science) abrev.
işletme yüksek lisans derecesi mba (master of business administration) abrev.
ticaret yüksek lisans derecesi mcom (master of commerce) abrev.
ekonomi alanında yüksek lisans derecesi mecon (master of economics) abrev.
halk eğitimi yüksek lisans derecesi mpe (master of public education) abrev.
kütüphanecilik yüksek lisans derecesi ms in ls (master of science in library science) abrev.
hemşirelik bilimi yüksek lisans derecesi msn (master of science in nursing) abrev.
sosyal refah yüksek lisans derecesi msw (master of social welfare) abrev.
sosyal hizmet yüksek lisans derecesi msw (master of social work) abrev.
veterinerlik cerrahisi yüksek lisans derecesi mvs (master of veterinary surgery) abrev.
veterinerlik yüksek lisans derecesi mvsc (master of veterinary science) abrev.
yüksek lisans kayıt sınavı gre (graduate record examination) abrev.
Literature
ibrani edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi mhl (master of hebrew literature) abrev.
Religious
ilahiyat yüksek lisans derecesi mdiv (master of divinity) abrev.
Abbreviation
teolojide yüksek lisans derecesi thm n.