yürümek - Turkish English Dictionary
History

yürümekMeanings of "yürümek" in English Turkish Dictionary : 28 result(s)

Turkish English
Common Usage
yürümek walk v.
General
yürümek step v.
yürümek tread v.
yürümek walk out v.
yürümek tramp v.
yürümek trod v.
yürümek make progress v.
yürümek walk v.
yürümek work v.
yürümek toddle v.
yürümek advance v.
yürümek ramble on v.
yürümek have a walk v.
yürümek march v.
yürümek ankle v.
yürümek step up v.
yürümek move v.
yürümek pace v.
yürümek get around v.
yürümek hike v.
yürümek stir one's stumps v.
Idioms
yürümek foot it
yürümek hoof it
Slang
yürümek shank it
yürümek truck
Marine
yürümek ride
Archaic
yürümek walketh
British Slang
yürümek tromp

Meanings of "yürümek" with other terms in English Turkish Dictionary : 265 result(s)

Turkish English
Common Usage
kasıla kasıla yürümek swagger v.
kasılarak yürümek swagger v.
General
(su vb içinde) bata çıka yürümek wade v.
abd büyükelçiliğine yürümek march on the american embassy v.
ağır adımlarla yürümek trudge v.
ağır adımlarla yürümek pound v.
ağır adımlarla yürümek tramp v.
ağır adımlarla yürümek stalk v.
ağır adımlarla yürümek plod along v.
ağır adımlarla yürümek clump v.
ağır ağır yürümek stomp v.
ağır ağır yürümek crawl v.
ağır ya da düzgün adımlarla yürümek pace v.
ağır yürümek plod v.
aksayarak yürümek walk with a limp v.
aksayarak yürümek walk lamely v.
aksayarak yürümek hobble v.
ateşin üstünde yürümek walk on fire v.
ava yaklaşır gibi yürümek stalk v.
ayağını kaldırmadan yürümek walk without lifting the feet v.
ayağını sürüyerek yürümek traipse v.
ayaklarını sürüyerek yürümek shuffle v.
ayaklarını sürüyerek yürümek shamble v.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tiptoe v.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tippytoe v.
ayakucuna basarak yürümek walk on tiptoe v.
azametle yürümek stalk v.
azametle yürümek sweep v.
azametle yürümek flounce v.
bacaklarını ayırarak yürümek straddle v.
badi badi yürümek paddle v.
badi badi yürümek waddle v.
badi badi yürümek shamble v.
bata çıka yürümek wallop v.
bata çıka yürümek flounder v.
bir aşağı bir yukarı yürümek pace v.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace v.
biraz yürümek take a walk v.
birinin izinden yürümek tread in someone's footsteps v.
çalımla yürümek strut v.
çamurda yürümek puddle about v.
çamurda yürümek wade v.
çamurda yürümek squelch v.
çamurda yürümek slosh v.
çevresini yürümek circumambulate v.
değnekle topallayarak yürümek walk with a limp and a cane v.
dikkatsizce yürümek jaywalk v.
düzenli adımlarla yürümek march v.
el yordamıyla yürümek fumble v.
ele ele yürümek walk hand in hand v.
elleri birbirine sıkıca kenetlenmiş bir şekilde balkona doğru yürümek walk to the balcony with hands clasped tightly together v.
emin adımlarla yürümek take firm steps forward v.
eve tek başına yürümek walk home alone v.
fırlayıp yürümek flounce v.
gece yalnız yürümek walk alone at night v.
gizlice yürümek slink v.
gururla yürümek swaip v.
güçlükle yürümek trudge v.
gürültülü bir şekilde yürümek stump v.
gürültülü yürümek walk with heavy steps v.
gürültülü yürümek walk loudly v.
hantal hantal yürümek lumber v.
hantal hantal yürümek lumber along v.
havalı yürümek prance v.
hışımla yürümek sweep v.
hızla yürümek scuttle v.
hızla yürümek walk with a quick step v.
hızlı yürümek trot v.
hızlı yürümek walk quickly v.
hızlı yürümek double-quick v.
hızlı yürümek leg v.
hızlı yürümek step out v.
hızlı yürümek leg it v.
hızlıca yürümek walk briskly v.
hoplaya zıplaya yürümek skip v.
ıkına sıkına yürümek toil v.
iki mil yürümek walk for two miles v.
izinden yürümek follow in somebody's footsteps v.
kar ayakkabısı ile yürümek snowshoe v.
kar, su, çamur içinde yürümek wade v.
karanlıkta yürümek walk in the dark v.
kasıla kasıla yürümek strut v.
kasıla kasıla yürümek prance v.
kasılarak yürümek strut v.
kaz gibi yürümek goosestep v.
kedi gibi sessizce yürümek pussyfoot v.
kendinden emin bir şekilde hışımla yürümek sweep v.
kendinden emin bir şekilde hızla yürümek sweep v.
kırmızı halıda yürümek walk on the red carpet v.
kırmızı halıda yürümek work the red carpet v.
kırmızı halının üzerinde yürümek walk on the red carpet v.
kırmızı halının üzerinde yürümek work the red carpet v.
kol kola yürümek walk arm in arm v.
koşu bandı vb gibi aletler üzerinde yürümek jog in place v.
köprü üzerinde yürümek walk on the bridge v.
kurumla yürümek strut v.
kuvvetli adımlarla yürümek tramp v.
lap lap yürümek galumph v.
nefes nefese yürümek puff v.
okula yürümek walk to school v.
önüne bakmadan yürümek jay-walk v.
önüne bakmadan yürümek jaywalk v.
paldır küldür yürümek stump v.
paldır küldür yürümek stomp v.
parmak uçlarında yürümek tippytoe v.
parmak uçlarında yürümek tiptoe v.
pat pat yürümek clomp v.
paytak paytak yürümek waddle v.
paytak paytak yürümek shamble v.
paytak yürümek goosestep v.
pıtır pıtır yürümek walk with light v.
rahat rahat yürümek amble v.
rekora yürümek march towards record v.
rekora yürümek move towards record v.
sahilde/kumsalda yürümek walk on the beach v.
salına salına yürümek swing v.
salınarak yürümek amble v.
sallana sallana yürümek amble v.
sallana sallana yürümek lurch v.
sallana sallana yürümek swagger v.
sallanarak yürümek waddle v.
sendeleye sendeleye yürümek (yeni yürümeye başlayan çocuk) toddle v.
sendeleyerek yürümek trip v.
sendeleyerek yürümek toddle v.
sendeleyerek yürümek falter v.
sendeleyerek yürümek (çocuk/ihtiyar) paddle v.
sersem sersem yürümek falter v.
sessizce yürümek pad v.
sessizce yürümek pussyfoot v.
sığ suda yürümek wade v.
sıra halinde yürümek defile v.
sıra ile yürümek file v.
sırayla yürümek file away v.
sinsi sinsi yürümek slink v.
sinsice yürümek slink v.
sokakta yürümek walk on the street v.
sokaktan aşağı doğru yürümek walk down the street v.
sokaktan yukarı doğru yürümek walk up the street v.
soluk soluğa (belirli bir yöne doğru) yürümek puff v.
suda yürümek slush v.
suda yürümek slop v.
suda yürümek wade v.
suda yürümek slosh v.
suda yürümek squelch v.
tek sıra yürümek walk file v.
tereddütlü yürümek sidle v.
tıkır tıkır yürümek patter v.
tıpış tıpış yürümek patter v.
tıpış tıpış yürümek toddle v.
topallayarak yürümek walk lamely v.
topallayarak yürümek stump v.
topallayarak yürümek walk with a limp v.
ufak adımlarla kırıta kırıta yürümek mince v.
uzun adımlarla yürümek stride v.
uzun adımlarla yürümek stalk v.
uzun adımlarla yürümek stride out v.
uzun bacaklı su kuşu gibi yürümek stalk v.
üstüne yürümek walk up to someone v.
üzerine yürümek walk up to someone v.
yalpalayarak yürümek slouch v.
yalpalayarak yürümek slouch around v.
yalpalayarak yürümek slouch about v.
yalpalayarak yürümek slouch along v.
yalpalayarak yürümek lurch v.
yavaş ve zorlukla yürümek plod v.
yavaş yavaş yürümek amble v.
yavaş yavaş yürümek trail along v.
yavaş yürümek walk slowly v.
yavaşça yürümek lumber v.
yavaşça yürümek dade v.
yavaşça yürümek walk slowly v.
yaya yürümek foot v.
yol boyunca yürümek walk along the road v.
yolda yürümek walk on the street v.
yolda yürümek walk on the road v.
yorgun argın ve tembel tembel yürümek slouch v.
yorgun argın yürümek trudge v.
yorularak yürümek trudge v.
yukarı aşağı yürümek walk up and down v.
yürümek (belirli bir şekilde) bear v.
zarif bir şekilde yürümek sashay v.
zıplayarak yürümek galumph v.
zorla yürümek trudge v.
zorla yürümek slog away v.
zorla yürümek slog on v.
yürümek istemeyen balky adj.
Phrasals
(çamurda/karda) bata çıka yürümek/ilerlemek slog through something
(yaşlılık vb sebebiyle) titreyerek yürümek dodder along
aşağı yürümek walk down
beraber/hep birlikte yürümek walk together
birinin önünden yürümek walk ahead of someone
biriyle yürümek walk with someone
-e karşı yürümek (protesto amacıyla) march against
geri geri yürümek walk backwards
karşısına geçmek/yürümek walk across something
mutlu mutlu yürümek trip along
önden yürümek walk ahead of (someone)
önden yürümek walk ahead
paytak paytak çevrede yürümek waddle around
sinirli sinirli yürümek stalk off
sinirli sinirli yürümek stalk out
sinirli sinirli yürümek stalk away
üstüne yürümek come at
üstüne yürümek come for
yalpalayarak/sendeleyerek yürümek stagger around
yanı sıra yürümek walk along
yanından yürümek walk along
yukarıya yürümek walk up
zorluklara rağmen yürümek worry through
zorluklara rağmen yürümek worry along
Colloquial
aynı hızda yürümek keep pace
aynı hızda yürümek keep step
bir aşağı yukarı yürümek walk back and forth
bir aşağı yukarı yürümek pace up and down
biraz yürümek walk for a while
ince ip üstünde yürümek gibi like walking a tightrope
Idioms
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance on
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance upon
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance towards
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick your way
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick one's way
birinin izinde yürümek follow in someone's footsteps
birinin izinde yürümek follow in someone's tracks
birinin izinden yürümek follow in someone's tracks
birinin izinden yürümek take a leaf out of someone's book
birinin izinden yürümek follow in someone's footsteps
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut one's stuff
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut your stuff
diğer/öteki insanları iterek/itekleyerek yürümek/ilerlemek push past someone or something
dikkatli yürümek pick your way
dikkatli yürümek pick one's way
heyecandan bir sağa bir sola yürümek walk the floor
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a fine line between something
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a thin line between something
ince buz üzerinde yürümek be (skating/walking) on thin ice
ince buz üzerinde yürümek walk on thin ice
ince buz üzerinde yürümek walk on eggs
ince buz üzerinde yürümek walk on eggshells
ince buz üzerinde yürümek skate on thin ice
ince buz üzerinde yürümek gibi like walking/treading on eggshells
ip üstünde yürümek walk a tightrope
kalabalığı yararak yürümek/ilerlemek push past someone or something
öfke ile üzerine yürümek come down like a ton of bricks
önünde/ilerisinde yürümek walk ahead of someone
parmak ucunda yürümek walk on the balls of the feet
ruh gibi (amaçsızca/cansız) yürümek walk like a lost soul
sekerek yürümek have a hitch in one's gitalong
sekerek yürümek have a hitch in gitalong
sıkışık/yanaşık düzende/uyumlu biçimde yürümek move in lockstep
tek sıra halinde yürümek walk in a single line
tek sıra halinde yürümek march in single line
tek sıra halinde yürümek walk in a single file
tek sıra halinde yürümek march in a single file
tek sıra halinde yürümek walk in single line
tek sıra halinde yürümek march in a single line
üstüne yürümek jump down one's throat
üzerine yürümek walk all over someone
Slang
(askerler için) üzerinde ağır teçhizatlarla zorlu bir arazide yürümek yomp
aniden bastıran yağmurda yabancı birinin şemsiyesinin altında yürümek umbrella hitchhike
belirsiz bir yere amaçsızca yürümek coddiwomple
Military
kaz adımı yürümek goose-step v.
geriye yürümek countermarch
zikzaklı uzun adımlarla yürümek diagonal stride
Archaic
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle along