yürürken/koşarken (birine/bir şeye) rastlamak/denk gelmek - Turkish English Dictionary