yağış - Turkish English Dictionary
History

yağışMeanings of "yağış" in English Turkish Dictionary : 16 result(s)

Turkish English
Common Usage
yağış precipitation n.
General
yağış downfall n.
yağış raining n.
yağış rain n.
yağış fall n.
yağış snowing n.
yağış snowfall n.
yağış precipitate n.
yağış snow n.
yağış rainfall n.
Technical
yağış precipitation
yağış rain fall
yağış rainfall
Tobacco
yağış hail
Meteorology
yağış precipitation
yağış precip

Meanings of "yağış" with other terms in English Turkish Dictionary : 174 result(s)

Turkish English
General
yoğunlaşmak (yağış) precipitate v.
yağış almak receive rain v.
kısa ve şiddetli yağış flurry n.
yağış miktarı precipitation n.
alçak, yoğun, koyu gri renkli ve sıklıkla yağış bırakan bulut türü nimbostratus n.
yağış (yağmur vb) precipitation n.
yıllık yağış annual rainfall n.
yağış miktarı snowfall n.
yağış alanı area of precipitation n.
yıllık yağış annual precipitation n.
yıllık yağış yearly precipitation n.
yıllık ortalama yağış average annual rainfall n.
yoğun yağış heavy rain n.
sağanak yağış downpour n.
yağış miktarı rainfall n.
hafif yağış flurry n.
sağanak yağış pelter n.
sağanak yağış soaker n.
sağanak yağış waterspout n.
sağanak yağış deluge n.
sağanak yağış torrent n.
sağanak yağış cloudburst n.
yağış eksikliği lack of rain n.
yağış azlığı lack of rainfall n.
aralıklı yağış intermittent rain n.
mevsimlik yağış rain n.
Phrasals
(yağış vb) tahmin etmek call for v.
(yağış/kar) tahmininde bulunmak call for v.
Colloquial
kısa süreli sağanak yağış gullywasher n.
Idioms
(yağış/yağmur) bir şeyi mahvetmek rain something out
Technical
senelik yağış annual rainfall
yağış sahası precipitation area
yağış sahası catchment area
yağış miktarı amount of precipitation
yağış süresi duration of rain fall
ortalama senelik yağış mean annual rain fall
net yağış net rainfall
yağış alanı rain area
yağış sızması rainfall infiltration
yağış şiddeti tekerrürü rainfall intensity frequency
yıllık ortalama yağış mean annual precipitation
senelik ortalama yağış mean annual precipitation
yağış alanıplama alanı catchment area
radyoaktif yağış radioactive fall out
yağış şiddet eğrisi rainfall intensity curve
senelik yağış annual precipitation
yağış dağılım katsayısı rainfall distribution coefficient
yağış sahası rain fall area
yağış alanı precipitation area
yağış alanı rain fall area
yağış alanı water shed
maksimum yağış debisi maximum rain discharge
yağış bölgesi rainfall province
yağış miktarı amount of rainfall
yağış kayıtları rainfall records
yağış miktarı rainfall
yağış sahası rain area
yağış alanı watershed area
yağış şiddeti rainfall intensity
yağış fazlası rainfall excess
sulama yağış şiddeti sprinkler irrigation intensity
yağış nüfuz derinliği rainfall penetration
yağış artığı rainfall excess
yağış alanı area of precipitation
yağış alanı watershed
radyoaktif yağış radioactive fall-out
yağış şiddeti intensity of rainfall
bir bölgedeki yağış miktarını gösteren bir cihaz rain gauge
şiddetli yağış heavy rainfall
yağış ölçüm cihazı rain gauge
yağış ölçüm cihazı udometer
yağış ölçüm cihazı pluviometer
yağış ölçüm cihazı rain gage
yağış inceleme hyetography
yağış çizgesi hyetograph
yağış ölçümü pluviometry
yağış ölçme udometry
yağış yoluyla dışarı atmak precipitate out
yağış klimatolojisi rainfall climatology
yağış akışı rainfall runoff
Construction
bir binayı güneş, yağış ve rüzgardan koruyarak enerji verimliliğini artırma weatherproofing [uk] n.
bir binayı güneş, yağış ve rüzgardan koruyarak enerji verimliliğini artırma weatherization [us]
Traffic
yağış alanı precipitation area
Marine
ön yağış frontal precipitation
yağış günü precipitation day
yerel şiddetli yağış local severe rainfall
olası yağış probable precipitation
yağış mühendisliği snow engineering
yağış tahmini precipitation forecasting
yağış yüksekliği rainfall depth
yağış yoğunluğu precipitation intensity
Statistics
yağış-akış ilişkisi modellemesi rainfall-runoff modeling
Marine Biology
aşırı yağış excessive precipitation
Agriculture
ön yağış initial rain
maksimum muhtemel yağış maximum probable precipitation
mahalli yağış area rainfall
sürekli yağış continuous rainfall
etkili yağış ground rainfall
Environment
nokta yağış point rainfall
karla yağış snowout
otomatik yağış ölçer vericisi automatic radio rain gauge
kümülatif kar yağış miktarı cumulative amount of snow fall
etkin yağış effective rainfall
yağış ölçer precipitation gauge
alansal yağış areal precipitation
kar yağış şiddeti intensity of snow fall
toplam yağış areal precipitation
yağış şiddeti precipitation intensity
yağış rejimi endeksi antecedent precipitation index
yerel şiddetli yağış local severe rain
otomatik yağış ölçer automatic rain-gauge
Geography
gizli yağış occult precipitation
güvenilir yağış değerleri dependable rainfall values
Meteorology
alçak, yoğun, koyu gri renkli ve genellikle yağış bırakan bulut nimbostratus cloud n.
yağış ve sis oluşumunu kontrol etmek için bulut oluşturmada kullanılan bir madde nucleating agent n.
alçak, yoğun, koyu gri ve genellikle yağış bırakan bulut türü anlamı veren önek nimbo- pref.
donmuş yağış frozen precipitation
yağış etkinliği rainfall effectiveness
aşırı yağış excessive precipitation
yağış enverziyonu inversion of rainfall
eş yağış equipluve
yağış bulutu rainfall cloud
yağış elektrikselliği electricity of precipitation
yağış istasyonu rainfall station
sayısal yağış tahmini quantitative precipitation forecast
etkin yağış effective rainfal
donan yağış freezing precipitation
yağış miktarı rainfall
yağış indeksi pluvial index
yağış ölçeği precipitation gage
karışık yağış mixed precipitation
yağış şiddeti rainfall intensity
yağış ölçer pluviometre
yağış sahası precipitation area
yağış miktarı amount of rainfall
yağış miktarı amount of precipitation
yıllık yağış annual rainfall
yıllık yağış annual precipitation
yıllık yağış yearly precipitation
yağış dağılımı distribution of precipitation
orografik yağış orographic precipitation
yağış bandı rainband
yağış alanı precipitation area
yağış fiziği precipitation physics
yağış akımı precipitation current
yağış inversiyonu precipitation inversion
yağış yankısı precipitation echo
yağış şiddeti precipitation intensity
yağış istasyonu precipitation station
yağış (miktarı) rainfall
yağış saçağı rainband
yağış gözlem istasyonu precipitation station
yağış miktarı precipitation
yağış’-buharlaşma oranı precipitation-evaporation ratio
gök gürültülü sağanak yağış thundery showers
ortalama yağış miktarı average precipitation
yağış rasatı precipitation observation
yağış gözlemi precipitation observation
gök gürültülü sağanak yağış t-showers
depresyonik yağış frontal rain
siklonik yağış frontal rain
cephesel yağış cyclonic rain
cephesel yağış frontal rain
siklonik yağış cyclonic rain
depresyonik yağış cyclonic rain
aralıklarla sağanak yağış scattered showers
ayazla birlikte hafif yağış light freezing rain
sağanak yağış rain shower
eğimli çizgisel yağış fallstreaks
yağış biçimi rainfall pattern
yağış modeli rainfall pattern
yağış yetersizliği lack of rainfall
yeryüzüne ulaşmadan buharlaşan kar veya yağmur şeklindeki yağış virga
yağış rejimi precipitation regime