e. b. white - Inglés Sinónimo Diccionario

e. b. white

n.
[1] White , Elwyn Brooks White