customs official - Inglés Turco Frases
Inglés Turco
customs official gümrük memuru n.
 • I learnt from transit travellers that foreigners are often asked to pay EUR 5 to customs officials.
 • Transit geçiş yapan yolculardan öğrendiğime göre yabancılardan gümrük memurlarına 5 Avro ödemeleri isteniyormuş.
 • To date forty customs officials and forty-seven police officers have been sacked.
 • Bugüne kadar kırk gümrük memuru ve kırk yedi polis memuru görevden alındı.
 • The customs officials boarded the ship.
 • Gümrük memurları gemiye bindi.
Show More (4)
customs official gümrük görevlisi n.
 • Customs officials carried out a full body search on Tom.
 • Gümrük görevlileri Tom'u tepeden tırnağa aradılar.
 • A customs official asked me to open my suitcase.
 • Bir gümrük görevlisi, bavulumu açmamı istedi.
 • Tom was interrogated by Canadian customs officials.
 • Tom, Kanada gümrük görevlilerince sorguya çekildi.
Show More (0)