çullukgiller familyasındaki yüksek sesle ve sık sık öten ince ve uzun bacaklı kıyı kuşlarına verilen ad - Turco Inglés Diccionario