öğrenmek - Turco Inglés Diccionario
Historia

öğrenmekSignificados de "öğrenmek" en diccionario inglés turco : 27 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
öğrenmek find out v.
öğrenmek learn v.
General
öğrenmek master v.
öğrenmek come to know v.
öğrenmek study v.
öğrenmek make oneself acquainted with v.
öğrenmek acquaint oneself with something v.
öğrenmek hear v.
öğrenmek understand v.
öğrenmek absorb v.
öğrenmek school oneself to v.
öğrenmek wise up to v.
öğrenmek elicit v.
öğrenmek ascertain v.
öğrenmek get familiar v.
öğrenmek get wise to v.
öğrenmek get to know v.
öğrenmek larn v.
öğrenmek hear of v.
öğrenmek make acquainted with v.
öğrenmek inform oneself of something v.
öğrenmek imbibe v.
öğrenmek get word v.
öğrenmek get into v.
öğrenmek acquaint oneself with v.
öğrenmek take v.
öğrenmek read v.

Significados de "öğrenmek" con otros términos en diccionario inglés turco: 169 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
aslını öğrenmek ascertain v.
General
ezbere öğrenmek memorize v.
usulünü öğrenmek get the hang of v.
ezbere öğrenmek learn by heart v.
yaşayarak öğrenmek live and learn v.
doğrusunu öğrenmek ascertain v.
(arada olup biteni) öğrenmek catch up on v.
kısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek bone up on a subject v.
bir şeyi her yönüyle öğrenmek learn something from the ground up v.
yeniden öğrenmek relearn v.
araştırıp öğrenmek search out v.
şans eseri öğrenmek pick up v.
tekrar tekrar okumak (öğrenmek amacıyla) revise v.
meselenin özünü öğrenmek get to the bottom of v.
öğrenmek istemek wonder v.
deneme yanılmayla öğrenmek learn by trial and error v.
iyice öğrenmek master v.
tam öğrenmek master v.
bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek learn how to do something v.
diğerlerini izleyerek öğrenmek learn from watching others v.
diğerlerine bakarak öğrenmek learn from watching others v.
zamanla öğrenmek learn in time v.
şans eseri öğrenmek get word v.
okuma yazma öğrenmek learn how to read and write v.
okumayı öğrenmek learn to read v.
okumayı öğrenmek learn how to read v.
konuyu öğrenmek find out the subject v.
konuyu öğrenmek learn the subject v.
dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak öğrenmek learn by bitter experience v.
detayları öğrenmek için lütfen arka kapağa bakın (please) see the back cover for details v.
detayları öğrenmek için lütfen arka kapağa bakın (please) see the back cover for additional details v.
detayları öğrenmek için lütfen arka kapağa bakın (please) see the back cover for further details v.
üzüntü ile öğrenmek learn with great sorrow v.
-in usulünü öğrenmek become proficient at v.
-in usulünü öğrenmek become familiar with v.
-in usulünü öğrenmek become good at v.
-in usulünü öğrenmek grasp v.
-in usulünü öğrenmek get the hang of v.
-in usulünü öğrenmek comprehend v.
onun hakkında bütün gerçekleri öğrenmek get the low-down on him v.
-i öğrenmek get wind of v.
-in usulünü öğrenmek understand v.
püf noktasını öğrenmek get the hang of v.
hakkındaki her şeyi öğrenmek gen up about v.
nasıl yapılacağını öğrenmek get the hang of v.
nasıl yapıldığını öğrenmek get the hang of v.
hakkındaki her şeyi öğrenmek gen up on v.
kirli çamaşırlarını öğrenmek get wise v.
içyüzünü öğrenmek get wise v.
yolunu yordamını öğrenmek get into the way of v.
kullanmasını öğrenmek get into v.
yerini öğrenmek locate v.
ezberden öğrenmek learn by heart v.
sorumluluk almayı öğrenmek learn to take responsibility v.
ingilizce öğrenmek learn english v.
deneyerek öğrenmek learn by experience v.
yaşayarak öğrenmek learning through experience v.
yaşayarak öğrenmek learn through experience v.
deneyimle öğrenmek learning by experience v.
yaşayarak öğrenmek learning by experience v.
deneyimle öğrenmek learning through experience v.
deneyimle öğrenmek learn through experience v.
dil öğrenmek learn a language v.
güvenilir bir kaynaktan öğrenmek know from a reliable source v.
çok iyi öğrenmek learn something very well v.
birbirinden (bir şeyler) öğrenmek learn from each other v.
birbirinden (bir şeyler) öğrenmek learn from one another v.
daha fazla öğrenmek learn more v.
yanlış öğrenmek learn wrongly v.
yanlış öğrenmek mislearn v.
ispanyolca öğrenmek learn spanish v.
işi öğrenmek learn the business v.
medya aracılığıyla öğrenmek learn from the media v.
medya aracılığıyla öğrenmek glean from the media v.
medyadan öğrenmek learn from the media v.
medyadan öğrenmek glean from the media v.
kim olduğunu öğrenmek için kapıyı açmak open the door to see who it is v.
disiplin öğrenmek learn discipline v.
dikiş yapmayı öğrenmek learn to sew v.
çince öğrenmek learn chinese v.
aşırı öğrenmek overlearn v.
kendi kendine öğrenmek teach yourself v.
büyüklerine saygı göstermeyi öğrenmek learn to respect their elders v.
ezbere öğrenmek memorise v.
zor olan bir şeyi/şeyleri kısa sürede öğrenmek durumunda kalmak be on a steep learning curve v.
dili daha iyi öğrenmek learn the language better v.
tekrar yapmak (öğrenmek amaçlı) revise v.
geçmişi öğrenmek learn the past v.
gerçeği öğrenmek learn the truth v.
yüzmeyi öğrenmek learn to swim v.
yüzme öğrenmek learn to swim v.
disiplini öğrenmek learn discipline v.
(okuyarak) öğrenmek read v.
halkın tepkisini öğrenmek için bir plan hakkında verilen ön haber trial balloon n.
tekrar tekrar okuma (öğrenmek amacıyla) revision n.
Phrasals
okuyup inceleyerek öğrenmek read up on v.
-den öğrenmek learn from someone
birinden bir şey öğrenmek learn something from someone
-den öğrenmek profit from
-den öğrenmek learn from
Proverb
öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir you are never too old to learn
Colloquial
yaşadıkça öğrenmek live and learn
ingilizce öğrenmek learn english
birkaç yeni numara öğrenmek learn a few new tricks
işi öğrenmek için iyi bir fırsat a good chance to learn the business
ne olup bittiğini öğrenmek find out what's happening
neler olup bittiğini öğrenmek find out what's happening
Idioms
-den öğrenmek cut one's teeth on v.
aslını astarını öğrenmek see how the land lies
aslını astarını öğrenmek find out how the land lies
işin iç yüzünü öğrenmek find out how the land lies
aslını astarını öğrenmek discover how the land lies
işin iç yüzünü öğrenmek see how the land lies
işin iç yüzünü öğrenmek discover how the land lies
kulaktan dolma öğrenmek pick up
üzerinde fazla çalışmadan öğrenmek pick up
kulaktan öğrenmek pick up
pratik yaparak öğrenmek pick up
deneyimlerle öğrenmek come up the hard way
işin kolayına kaçmadan öğrenmek come up the hard way
bir şeyi öğrenmek get the feel of
kitap okuyarak öğrenmek hit the books
yaşayarak öğrenmek learn the hard way
tecrübe ederek öğrenmek learn the hard way
zor yoldan öğrenmek learn the hard way
(bir şeyi yapmayı) kolayca öğrenmek take to something like a duck to water
işin tüm inceliklerini öğrenmek know (all) the tricks of the trade
yeni bir şeyler öğrenmek learn the ropes
ezberleyerek öğrenmek commit to memory something
ezberleyerek öğrenmek commit something to memory
küçük yaşta öğrenmek learn something at your mother's knee
çocukken öğrenmek learn something at your mother's knee
çok küçükken öğrenmek learn something at your mother's knee
bir şeyi sıfırdan öğrenmek learn something from the bottom up
bir şeyi baştan sona öğrenmek learn something from the bottom up
bir şeyi temelinden öğrenmek learn something from the bottom up
zor yoldan öğrenmek find something out the hard way
bebeği olduğunu/olacağını öğrenmek hear the patter of tiny feet
(bir bilgiyi vb) en yetkili ağızdan öğrenmek get something straight from the horse's mouth
püf noktasını öğrenmek have the hang of something
(kötü/olumsuz bir şey) ile yaşamayı öğrenmek learn to live with something
ezberleyerek öğrenmek learn something by rote
neler olup bittiğini öğrenmek see how the land lies
su gibi öğrenmek learn something off pat
su gibi öğrenmek learn something down pat
işi öğrenmek learn the ropes
işin nasıl yapıldığını öğrenmek learn the ropes
çabuk öğrenmek/kavramak be quick on the uptake
öğrenmek için can atmak be desperate to learn
(kazara) öğrenmek get word
bir şeyi çok iyi öğrenmek/anlamak have (something) down cold
bir olayı kabullenmeyi öğrenmek come to terms with something
Speaking
bunu öğrenmek hakkım i have the right to know this
ingilizceyi işim için öğrenmek istiyorum i want to learn english for my job
nasıl yaptığınızı öğrenmek istiyorum i want to learn how to do what you do
neden onunla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsun? why do you want to know about her/him?
o eninde sonunda aşk ve seksi öğrenmek zorunda he has to learn about love and sex eventually
kayak yapmayı öğrenmek istiyorum i want to learn to ski
kayak yapmayı öğrenmek istiyorum i want to learn how to ski
ingilizce öğrenmek istiyorum i want to learn english
kaç dakika kaldığını öğrenmek find out how many minutes left
ne öğrenmek istiyorsunuz? what would you like to know?
Slang
biri hakkında bütün gerçekleri öğrenmek get the low-down on someone
daha çabuk öğrenmek/daha hızlı kavramak catch on quicker
Law
geçerli olup olmadığını öğrenmek için yapılan deneme (bir kanunun) test
geçerli olup olmadığını deneme yoluyla öğrenmek (bir kanunun) test
Informatics
öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir you are never too old to learn
Social Sciences
öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir you are never too old to learn
Military
mesleği öğrenmek ve askeri kariyer elde etmek için rütbesiz olarak orduya katılan soylu erkek caddie [origin] n.