önemsiz - Turco Inglés Diccionario
Historia

önemsizSignificados de "önemsiz" en diccionario inglés turco : 118 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
önemsiz insignificant adj.
önemsiz trivial adj.
önemsiz unimportant adj.
General
önemsiz bit n.
önemsiz trifle n.
önemsiz peanut n.
önemsiz fig n.
önemsiz podunk n.
önemsiz backburner n.
önemsiz noteless adj.
önemsiz fiddling adj.
önemsiz secondary adj.
önemsiz not healthy adj.
önemsiz unremarkable adj.
önemsiz quotidian adj.
önemsiz of no account adj.
önemsiz dinky adj.
önemsiz paltry adj.
önemsiz small adj.
önemsiz null adj.
önemsiz little adj.
önemsiz unessential adj.
önemsiz trifling adj.
önemsiz light adj.
önemsiz stending adj.
önemsiz peddling adj.
önemsiz derisory adj.
önemsiz derisive adj.
önemsiz puny adj.
önemsiz smalltime adj.
önemsiz nominal adj.
önemsiz piddling adj.
önemsiz of no consequence adj.
önemsiz unsubstantial adj.
önemsiz lightweight adj.
önemsiz tuppeny adj.
önemsiz of no significance adj.
önemsiz nonessential adj.
önemsiz weightless adj.
önemsiz frivolous adj.
önemsiz inconsiderable adj.
önemsiz paper adj.
önemsiz footling adj.
önemsiz yeasty adj.
önemsiz minuscule adj.
önemsiz not worth a fig adj.
önemsiz empty adj.
önemsiz poky adj.
önemsiz mere adj.
önemsiz scrubby adj.
önemsiz jerkwater adj.
önemsiz indifferent adj.
önemsiz unimportant adj.
önemsiz inconsequent adj.
önemsiz inessential adj.
önemsiz potty adj.
önemsiz worthless adj.
önemsiz inconsequential adj.
önemsiz fiddly adj.
önemsiz picayunish adj.
önemsiz minute adj.
önemsiz of no worth adj.
önemsiz subordinate adj.
önemsiz simple adj.
önemsiz piffling adj.
önemsiz picayune adj.
önemsiz incidental adj.
önemsiz negligible adj.
önemsiz petty adj.
önemsiz minor adj.
önemsiz toyish adj.
önemsiz tuppenny adj.
önemsiz nonsignificant adj.
önemsiz immaterial adj.
önemsiz unsignificant adj.
önemsiz fractional adj.
önemsiz back-burner adj.
önemsiz non-essential adj.
önemsiz one-horse adj.
önemsiz no-account adj.
önemsiz inconspicuous adj.
önemsiz slight adj.
önemsiz featherweight adj.
önemsiz likely adj.
önemsiz of no standing adj.
önemsiz marginal adj.
önemsiz trifling adj.
önemsiz aeriform adj.
Colloquial
önemsiz be no matter
önemsiz make no matter
önemsiz nickel-and-dime
Idioms
önemsiz hardly earth-shattering
önemsiz scarcely earth-shattering
önemsiz for the birds
önemsiz small potatoes
önemsiz low on the totem pole
önemsiz nickel-and-dime
önemsiz nickel-and-dime
Speaking
önemsiz not be much cop
Slang
önemsiz mickey mouse
Trade/Economic
önemsiz petty
önemsiz subordinate
Law
önemsiz immaterial
Technical
önemsiz dispensable
önemsiz trivial
önemsiz fractional
önemsiz immaterial
önemsiz inconspicuous
önemsiz insignificant
önemsiz slight
önemsiz minor
Biochemistry
önemsiz negligible
Latin
önemsiz de minimis
British Slang
önemsiz farty
önemsiz piddly
önemsiz piss-arse
önemsiz pissy-arsed
önemsiz titchy

Significados de "önemsiz" con otros términos en diccionario inglés turco: 235 resultado(s)

Turco Inglés
General
önemsiz görmek underestimate v.
önemsiz işlerle uğraşmak piddle v.
tayin etmek (önemli bir yerden önemsiz bir yere/makama) shunt v.
önemsiz şeyler üzerinde münakaşa etmek quibble over v.
önemsiz göstermek mince v.
önemsiz gibi göstermek downplay v.
önemsiz saymak think little of v.
önemsiz şeyler üzerinde münakaşa etmek quibble about v.
önemsiz bir şeyi mesele yapıp önemli bir şeye hiç aldırmamak strain at a gnat and swallow a camel v.
önemsiz işlerle uğraştırmak sidetrack v.
tartışmak (önemsiz şeyler üzerinde) cavil v.
önemsiz kalmak remain insignificant v.
önemsiz kalmak remain unimportant v.
önemsiz göstermek downplay v.
önemsiz kalmak be unimportant v.
önemsiz olmak be unimportant v.
önemsiz kalmak be insignificant v.
önemsiz olmak be insignificant v.
önemsiz göstermek gloss over v.
-i önemsiz saymak think little of v.
-i önemsiz saymak think nothing of v.
önemsiz konular üzerinde tartışmak quibble v.
önemsiz görmek think nothing of v.
önemsiz gibi lanse etmek downplay v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak bicker v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak pettifog v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak niggle v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak brabble v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak squabble v.
önemsiz bir şey için kavga etmek/tartışmak quibble v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak niggle v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak pettifog v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak squabble v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak quibble v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak bicker v.
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak brabble v.
daha küçük (önemsiz) bir rol oynamak play a smaller role v.
önemsiz saymak floccinaucinihilipilificate v.
en önemsiz şey least n.
önemsiz şey cypher n.
önemsiz konu quiddity n.
önemsiz şey mickey mouse n.
önemsiz şey knickknack n.
önemsiz şey makeweight n.
önemsiz kimse featherweight n.
önemsiz (şey) nothing n.
önemsiz memurluk bumbledom n.
önemsiz şey nicknack n.
önemsiz durum small matter n.
önemsiz konuşma prattle n.
önemsiz kimse cipher n.
önemsiz olay incidental n.
önemsiz şey stiver n.
en önemsiz kimse least n.
önemsiz mesele chaff n.
önemsiz şey unessential n.
önemsiz biri (nüfuz açısından) cipher n.
önemsiz kimse peanut n.
önemsiz kimse snip n.
önemsiz şey iota n.
önemsiz kimse nonentity n.
önemsiz kimse small change n.
önemsiz şey bauble n.
önemsiz şey no big deal n.
önemsiz şey rush n.
önemsiz şey fry n.
önemsiz miktarda para peanut n.
küçük ve önemsiz şey pinhead n.
önemsiz detaylara gereğinden fazla önem veren kimse nitpicker n.
önemsiz biri nobody n.
önemsiz şey picayune n.
önemsiz kimse nothing n.
önemsiz şey straw n.
önemsiz kimse lay figure n.
önemsiz şey molehill n.
önemsiz şey trifle n.
önemsiz bir miktar a negligible quantity n.
önemsiz şey toy n.
önemsiz kimse lightweight n.
önemsiz şey tuppence n.
önemsiz şey unimportant thing n.
önemsiz şey bagatelle n.
önemsiz şeyler trivia n.
önemsiz yere tenkit niggle n.
önemsiz yere tenkit eden niggler n.
önemsiz hadise nonevent n.
önemsiz şey knick-knacks n.
önemsiz kimse non-starter n.
önemsiz şey inessential n.
önemsiz şey bean n.
önemsiz şey trivium n.
küçük ve önemsiz yalan fib n.
önemsiz şey nothing n.
önemsiz kişi nonentity n.
önemsiz işlerle uğraşan kimse piddler n.
olduğundan az/küçük/önemsiz gösterme understatement n.
savaşta ölüme giden ve önemsiz sayılan askerler cannon fodder n.
üzerinde durmaya değmeyecek kadar önemsiz konu nonissue n.
üzerinde durmaya değmeyecek kadar önemsiz konu dead letter n.
önemsiz soru trivial question n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma spat n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma fuss n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma pettifoggery n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma bicker n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma tiff n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma squabble n.
önemsiz bir şey için yapılan tartışma bickering n.
önemsiz/değersiz kimse cog n.
önemsiz konum back seat n.
önemsiz kimse nonstarter n.
önemsiz hadise non-event n.
önemsiz sayma floccinaucinihilipilification n.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan kimse rabulism n.
önemsiz şey adiaphoron n.
önemsiz şeyleri bilgece övme adoxography n.
küçük ve önemsiz incidental adj.
önemsiz (iş) menial adj.
çok önemsiz picayune adj.
görünüşte önemsiz seemingly trivial adj.
önemsiz (fark/derece vb) nominal adj.
çok önemsiz niggling adj.
en önemsiz scrubbiest adj.
daha önemsiz scrubbier adj.
en önemsiz least significant adj.
önemsiz (hasar) slight adj.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan kimse rabulistic adj.
kavga etme veya önemsiz yere tartışma çıkarma eğiliminde olan rabulous adj.
önemsiz bir biçimde inconsequentially adv.
önemsiz olarak derisively adv.
önemsiz olarak insignificantly adv.
uzak veya önemsiz yer off the map adv.
önemsiz bir biçimde frivolously adv.
önemsiz bir şekilde unimportantly adv.
çok önemsiz olarak nigglingly adv.
önemsiz bir şekilde trivially adv.
önemsiz bir biçimde negligibly adv.
sanıldığı kadar önemsiz değil no small matter interj.
Phrasals
(önemsiz bir mesele hakkında) tartışmak bicker about
önemli bir meseleyi önemsiz göstermek play something down
önemli bir meseleyi önemsiz göstermek play down on
Phrases
sözünü etmeye değmez (önemsiz) nothing to speak of
Colloquial
önemsiz işlerle uğraşmak piddle
ufak tefek önemsiz şey small beer
önemsiz sözler small beer
önemsiz kimse small beer
önemsiz şey small beer
ufak tefek önemsiz odds and sods
(önemsiz bir konu üzerine edilen) kavga bun fight
Idioms
önemsiz kimseler small fry
önemsiz şey small beer
önemsiz kimse small beer
sonradan başa iş açabilecek önemsiz şey thin end of the wedge
istenmeyen bir duruma sürüklemesi muhtemel önemsiz bir harekete izin verme durumu the camel's nose
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durma splitting hairs
ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak split hairs
önemsiz kişi the small fry
önemsiz işlerle uğraşmak play second fiddle
önemsiz bir mevkide olmak play second fiddle
önemli önemsiz her yer the highways and byways
önemli önemsiz her yer the highways and the byways
diğerine göre önemsiz görünmek fade into insignificance
diğerine göre önemsiz görünmek pale into insignificance
önemsiz şeyleri dert etme don't sweat the small stuff
önemsiz insan big frog in a small pond
çok düşük ve önemsiz miktar a drop in the bucket
önemsiz şeyler small potatoes
önemsiz ve gereksiz şeyler any fool thing
(önemsiz bir şey için) canını sıkmak get one's knickers in a twist
(önemsiz bir şeye) kafasını takmak get one's knickers in a twist
(önemsiz bir şeye) kafasını takmak get one's knickers in a knot
(önemsiz bir şey için) canını sıkmak get one's knickers in a knot
zırva/önemsiz şeyler any fool thing
küçük/önemsiz bir topluluktaki en önemli kişi biggest toad in the puddle
küçük/önemsiz bir topluluktaki en önemli kişi biggest frog in the puddle
en önemsiz kısmın en önemli bölüme etki etmesi the tail wagging the dog
önemsiz ve gereksiz her şey every fool thing
işimi riske atmaya değmeyecek kadar önemsiz it's more than my job's worth
(çok) önemsiz/değersiz/sözünü etmeye değmez mere trifle
son ama en önemsiz olmayan last but not least
önemsiz olay footnote
Speaking
tümüyle önemsiz of no consequence
hiçbir ayrıntı önemsiz değildir no detail is insignificant
Slang
önemsiz şeylere takan tight-assed
önemsiz şeylere takan tight-arsed
önemsiz trafik kazası fender bender
önemsiz trafik kazası a fender bender
Trade/Economic
önemsiz işler petty affairs
daha önemsiz minor
önemsiz olmanın önemi importance of being unimportant
önemsiz hasar minor damage
önemsiz miktar negligible quantity
önemsiz açık negligible deficit
önemsiz gelir small income
önemsiz miktar a negligible quantity
önemsiz masraf small fry
önemsiz hatalar unimportant errors
Law
daha önemsiz suçları içine alan suç divisible offense
önemsiz olup hüküm ifade eden haklar minor interests
Insurance
önemsiz hasar minor damage
Technical
önemsiz hata recoverable error
önemsiz ileti gönderenler listesi junk senders list
önemsiz yük minor load
önemsiz bozulma minor failure
önemsiz gerinimler minor strains
önemsiz duruş minor failure
önemsiz işgörmezlik minor failure
önemsiz ayrıntı inconsequentia
önemsiz hasar minor damage
Computer
önemsiz posta bulk mail
önemsiz gönderenler junk senders
en önemsiz bit least significant digit
önemsiz posta junk mail
en önemsiz bit least significant bit
en önemsiz damga least significant character
önemsiz hata recoverable error
önemsiz e-posta junk e-mail
önemsiz elektronik posta junk e-mail
önemsiz e-posta stupid pointless annoying messages (spam)
önemsiz kullanıcıların listesi ignore list
Informatics
en önemsiz basamak least significant digit
en önemsiz bit least significant bit
en önemsiz karakter least significant character
Telecom
önemsiz dosya aktarım protokolü trivial file transfer protocol
önemsiz arıza fail soft
Aeronautic
önemsiz etkenler chance causes
az.önemsiz slight
Medical
daha önemsiz less severe
Religious
bazı görüş ve ayinleri önemsiz bulan bir alman protestan adiaphorist n.
bazı görüş ve ayinleri önemsiz bulan bir alman protestan adiaphorite n.
inanç ve ibadet açısından önemsiz konular ile ilgili adiaphoristic adj.
Philosophy
önemsiz konu quiddity
Military
önemsiz tehlike negligible risk
kuvveti önemsiz. hangi kuvvet service immaterial
Music
tiyatroda önemsiz rolü olan dummy
Latin
önemsiz şeyler de minimis