özgü - Turco Inglés Diccionario
Historia

özgüSignificados de "özgü" en diccionario inglés turco : 16 resultado(s)

Turco Inglés
General
özgü indigenous adj.
özgü appropriate adj.
özgü endemic adj.
özgü special to adj.
özgü peculiar adj.
özgü typical adj.
özgü peculiar to adj.
özgü particular adj.
özgü incidental adj.
özgü proper adj.
özgü inherent in adj.
özgü specific adj.
özgü exclusive (to) adj.
Technical
özgü special
Construction
özgü specific
Chemistry
özgü characteristic

Significados de "özgü" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
General
-e özgü olmak be intrinsic to v.
-e özgü olmak pertain to v.
kendine özgü bir gülümsemesi olmak have a distinctive smile v.
kendine özgü bir gülümsemesi olmak have a unique smile v.
kızıl derilere özgü bir enstrüman sarod n.
çin'e özgü karışık turşu chowchow n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı pibloktoq n.
kuzey amerika´ya özgü bir tür çobanaldatan whippoorwill n.
liverpool'a özgü bir yemek scouse n.
korkunçayı (kuzey amerika'ya özgü) grizzly bear n.
açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform bandstand n.
meksika mutfağına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek enchilada n.
din görevlilerine özgü kıyafet habit n.
fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap broiler n.
ulusa özgü olma durumu veya ulusal olma durumu nationality n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı arctic hysteria n.
lifleri ağ ve sepet yapında kullanılan avustralya'ya özgü bir ağaç kurrajong n.
bahreyn'e özgü bahraini n.
yeni zeland adalarına özgü büyük bir çam türü kauri n.
özgü şey specialty n.
aşai rabbani ayinine özgü müzik mass n.
irlanda diline özgü deyim irishism n.
taşraya özgü deyiş provincialism n.
hindistana özgü bir sevişme sanatı tantric sex n.
bir toplum veya topluluğa özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü culture n.
polinezya'ya özgü bir biber familyasından bir bitki kava n.
ceset taşımaya özgü fermuarlı torba body bag n.
greyfurt, turunç ve mandalinayı melezleyerek elde edilen jamaika'ya özgü bir narenciye ugli n.
yeni zelanda ve çin'e özgü sarı çiçekli küçük bir ağaç türü kowhai n.
tahammül (organizma vb'ne özgü) tolerance n.
hava (bir yere özgü manevi) tone n.
donmuşluk (jöle/çikolata vb'ne özgü) firmness n.
kuzey kutbunda yaşayan insanlara özgü bir akıl hastalığı piblokto n.
amerikaya özgü küçük ceviz pignut n.
büyük okyanusun güney kısmına özgü south sea n.
bir ressama özgü renkler palette n.
avustralya'ya özgü akasya ağacı sallee n.
kuzey amerika yerlilerine özgü geleneksel bir festival potlatch n.
belirli bir topluluğa özgü hastalık endemic n.
semadirek'e özgü samothracian n.
(allah'a özgü) inayet grace n.
dil (bir gruba özgü) idiom n.
hindistana özgü telli enstrüman sarangi n.
ulusa özgü olma durumu nationality n.
yöreye özgü bitki örtüsü endemic n.
yöreye özgü hayvan endemic n.
sertlik (soğuk veya rüzgara özgü) bite n.
polonya'ya özgü polish n.
ternöv´e özgü newfoundland n.
yüksek dağlara özgü alpine n.
amerika'ya özgü küçük siyah benekli vahşi kedi ocelot n.
ingiliz ingilizcesine özgü deyim veya söz briticism n.
amerika kıtası özgü bir mantar american parasol n.
gabon'a özgü gabonese n.
karakteristikler (belirli bir tipe özgü) stuff n.
gazete kupürleri veya resim yapıştırmaya özgü defter scrapbook n.
yolun taşıtlara özgü kısmı roadway n.
japonya'ya özgü üç telli müzikal bir enstrüman samisen n.
özgü şey speciality n.
siyah amerikalılara özgü dini müzik türü gospel music n.
bir yer veya halka özgü hastalık endemic n.
endonezya'ya özgü bir eğlence tamasha n.
taşraya özgü adet veya deyiş özelliği provincialism n.
kardeşe özgü brotherliness n.
yeni zellanda'ya özgü orta boy bir ağaç kohekohe n.
ölüyü yakmaya özgü odun yığını pyre n.
amerika'ya özgü bir yabani at mustang n.
gitarla söylenen antillere özgü balat calypso n.
asya'ya özgü bir çalı türü hydrangea n.
(birine) özgü davranış tarzı touch n.
bir şaraba özgü koku bouquet n.
greklere özgü ancient greek n.
kişiye özgü hareket veya ifade tarzı mannerism n.
asya ve kuzey afrika'ya özgü bir şahin türü saker n.
çit yapmaya özgü kazık paling n.
frer (erkeklere özgü bazı dini tarikatlarda) friar n.
afrika yerlilerine özgü bir şans oyunu abbia n.
porselene benzeyen irana özgü beyaz kap gombroon n.
güneydoğu asyaya özgü bir palmiye türü nipah n.
güneydoğu asyaya özgü bir palmiye türü nipa n.
güneydoğu asyaya özgü bir palmiye türü nipa frutescens n.
iralandalılara özgü olan hibernicism n.
amerika kıtasına özgü bir yengeç türü calling crab n.
kuzey amerikaya özgü yabani kiraz pin cherry n.
ispanyollara özgü bir top oyunu pelota n.
ispanyollara özgü bir top oyunu jai alai n.
müslüman hintlilere özgü uzun ceket achkan n.
özgü kılma allocation n.
konuşma diline özgü söz colloquialism n.
belirli bir yere özgü hayvan endemic n.
belirli topluluğa özgü hastalık endemic n.
belirli bir yere özgü hastalık endemic n.
işleme özgü eğitim process-specific training n.
(bir kimseye özgü) özellik foible n.
(bir kimseye özgü) özellik mannerism n.
özgü olma inherence n.
kendine özgü yapı unique structure n.
kendine özgü yapı distinctive structure n.
avustralya'ya özgü bir dans partisi doof n.
kendine özgü one of a kind n.
kendine özgü yöntem unique method n.
kendine özgü yöntem distinctive method n.
bir yerin kendine özgü atmosferi genius loci n.
kendine özgü/has (özellik) stylemark n.
kendine özgü/has (özellik) earmark n.
kendine özgü/has (özellik) hallmark n.
kendine özgü/has (özellik) trademark n.
belçika'nın pajottenland bölgesine özgü havadaki doğal mayalarla mayalanmış tatlımsı buğday birası lambic n.
güney amerika'ya özgü mayalanmış likör veya bira chica n.
kıtaya özgü kahvaltı continental breakfast n.
batı afrikaya özgü geleneksel bir saç stili cornrows n.
batı afrikaya özgü geleneksel bir saç stili canerows n.
batı afrikaya özgü geleneksel bir saç stili cornrolls n.
Lousiana'ya özgü bir dans müziği zydeco n.
(almanya/avusturya'ya özgü) kalıpta pişmiş kek gugelhupf n.
(almanya/avusturya'ya özgü) kalıpta pişmiş kek kugelhof n.
araplara özgü arabic n.
ingilizlere özgü özellik anglicism n.
sağır ve dilsizlere özgü dil deaf and dumb language n.
afganistan'a özgü keçi kapma oyunu buzkashi n.
afganistan'a özgü keçi kapma oyunu kok-boru n.
afganistan'a özgü keçi kapma oyunu oglak tartis n.
kendine özgü (özgün) karakter/özellik/stil spin n.
çin'e özgü karışık turşu chow-chow n.
moğollara özgü güreş, ata binme ve okçuluk oyunları naadam n.
uzak doğuya özgü bir tür pirinç lapası conjee n.
uzak doğuya özgü bir tür pirinç lapası congee n.
irlanda'ya özgü ufak tekne/bot currach n.
balkanlara özgü bir tür erik konyağı slivovitz n.
britanya’ya özgü, soğan ve turpla koyun kellesi haşlanıp karışım kaynatılarak yapılan bir çorba powsowdie n.
küba'ya özgü bir müzik enstrümanı tres n.
kadınlara özgü dizleri bükerek öne doğru eğilip selam verme hareketi curtsey n.
kadınlara özgü dizleri bükerek öne doğru eğilip selam verme hareketi courtesy n.
kadınlara özgü dizleri bükerek öne doğru eğilip selam verme hareketi curtsy n.
üzerinde birden fazla fırın gözü ve ocak bulunan ingilizlere özgü bir alet aga n.
ibranilere özgü hamursuz bayramı'da yenilen mayasız ekmek matzoh n.
japonya'ya özgü bir tür hacıyatmaz daruma n.
japonya'ya özgü bir tür hacıyatmaz dharma doll n.
japonya'ya özgü bir tür hacıyatmaz daruma doll n.
kendine özgü bir halkın parçası olmanın birleştiriciliği peoplehood n.
aborjin kültürüne özgü objeler aboriginalia n.
güney asya'ya özgü bir baharat achar n.
iki kişi ile oynanan, balkanlara özgü bir çeşit iskambil oyunu tablanette n.
peru'ya özgü bir vurmalı çalgı cajon n.
meksika'ya özgü bir dans banda n.
guyana ve karayipler'e özgü bir tür rom taffia n.
batı hint adalarına özgü uçan bir tür sincap taguan n.
güney afrika'ya özgü renkli boyunlu dokumacı kuşu taha n.
melas ve atık şekerden yapılan orta amerika'ya özgü ucuz bir tür rom taffia n.
melas ve atık şekerden yapılan orta amerikaya özgü ucuz bir tür rom tafia n.
hayvan yemi olarak kullanılan, kanarya adaları'na özgü bir bitki tagasaste n.
balear adaları'na özgü, genellikle savunma amaçlı kullanılan taş kule talayot n.
eğri bir batonla çalınan, batı afrika'ya özgü küçük bir vurmalı çalgı talking drum n.
çalarken ton değiştirme özelliğine sahip afrika'ya özgü bir vurmalı çalgı talking drum n.
senegal'e özgü bir vurmalı çalgı tama n.
geleneksel olarak kol ile vücut arasına sıkıştırılarak çalınan afrika'ya özgü bir vurmalı çalgı talking drum n.
iskoçya'ya özgü yünlü bir bere tam-o'-shanter n.
iskoçya'ya özgü yünlü bir bere tam-o-shanter n.
iskoçya'ya özgü yünlü bir bere tam n.
iskoçya'ya özgü yünlü bir bere tammy n.
iskoçya'ya özgü yünlü bir bere tammie n.
güney italya'ya özgü hareketli bir müzik veya dans tarantella n.
güney italya'ya özgü hareketli bir müzik veya dans tarantelle n.
bekarlara özgü davranışlar bachelorism n.
kanada'ya özgü davranış veya konuşma canadianism n.
güney avrupa ve ortadoğu'ya özgü bir ağırlık birimi cantar n.
latin amerika'ya özgü alkollü bir içecek aguardiente n.
orta doğu'ya özgü ilaç saklamaya yarayan bir tür çömlek albarello n.
karayiplere özgü bir ağacın kınakına ağacı kabuğu yerine kullanılan kabuğu caribbee bark n.
filipinlere özgü iki tekerlekli kutu şeklinde kabini olan at arabası carromata n.
arjantin'e özgü çiftlik evi casco n.
brezilya'ya özgü, partnerlerin birbirine sıkıca sarılıp yakın temasta bulunduğu balo salonu dansı lambada n.
endonezya'ya özgü indonesian adj.
gençlere özgü youthful adj.
burkina faso'ya özgü burkinian adj.
tipine özgü typical adj.
etyopya'ya özgü ethiopian adj.
sahile özgü waterside adj.
benin'e özgü beninese adj.
taşoz'a özgü thasian adj.
kolombiya'ya özgü colombian adj.
bir kolonide yaşayana özgü colonial adj.
halka özgü popular adj.
söz sanatına özgü rhetorical adj.
seyşeller'e özgü seychellois adj.
asya'ya özgü asian adj.
mozambik'e özgü mozambiquean adj.
butan'a özgü bhutanese adj.
bahama adaları'na özgü bahama adj.
ispanya'ya özgü spanish adj.
geceye özgü nocturnal adj.
panama'ya özgü panamanian adj.
kıra özgü rustic adj.
orta sınıfa özgü middling adj.
kırım'a özgü crimean adj.
samoa´ya özgü samoan adj.
swazi halkına özgü swazi adj.
isviçre'ye özgü swiss adj.
portekiz´e özgü portuguese adj.
melanezya'ya özgü melanesian adj.
köye özgü rustic adj.
norveç´e özgü norwegian adj.
konuşma diline özgü colloquial adj.
tonga´ya özgü tongan adj.
doğu akdeniz bölgesine özgü levantine adj.
nijer'e özgü nigerois adj.
beliz'e özgü belizean adj.
çin´e özgü chinese adj.
monako'ya özgü monacan adj.
bakireye özgü virgin adj.
ağaçlık alanlara özgü woodland adj.
filipin adaları'na özgü philippine adj.
bangladeş'e özgü bangladeshi adj.
tahiti´ye özgü tahitian adj.
finlandiya'ya özgü finnish adj.
ormana özgü sylvan adj.
gazetecilere özgü journalistic adj.
monako'ya özgü monegasque adj.
filistin'e özgü palestinian adj.
karadağ'a özgü montenegrin adj.
keltlere özgü celtic adj.
kore´ye özgü korean adj.
sinemaya özgü cinematic adj.
tobago'ya özgü tobagan adj.
banliyöde oturanlara özgü suburban adj.
cinse özgü generic adj.
sumatra'ya özgü sumatran adj.
dominik cumhuriyeti'ne özgü dominican adj.
sürüngenlere özgü reptilian adj.
izlanda'ya özgü icelandic adj.
kosta rika'ya özgü costa rican adj.
erkeğe özgü masculine adj.
yeni zelanda´ya özgü new zealand adj.
nijer'e özgü nigerien adj.
surinam'a özgü surinamese adj.
arjantin'e özgü argentine adj.
ırak'a özgü iraqi adj.
çocuğa özgü infantile adj.
avrupa'ya özgü european adj.
tanganika'ya özgü tanganyikan adj.
singapur'a özgü singaporean adj.
mançurya'ya özgü manchurian adj.
kampuçya´ya özgü kampuchean adj.
doğuya özgü oriental adj.
danimarka'ya özgü danish adj.
tanzanya'ya özgü tanzanian adj.
mora'ya özgü morean adj.
grönland'a özgü greenlandic adj.
avusturya'ya özgü austrian adj.
araplara özgü arabic adj.
ufak bir gruba özgü esoteric adj.
malezya'ya özgü malaysian adj.
üniversitelilere özgü collegiate adj.
mısır'a özgü egyptian adj.
evliliğe/evlilere özgü married adj.
dilenciye özgü mendicant adj.
zengibar'a özgü zanzibari adj.
pigmelere özgü pygmy adj.
pulkanatlılara özgü lepidopterous adj.
proletaryaya özgü proletarian adj.
seyşeller'e özgü seychelles adj.
doğu akdeniz halkına özgü levantine adj.
imparatora özgü imperial adj.
tibet´e özgü tibetan adj.
fiji adaları'na özgü fijian adj.
kendine özgü typical adj.
meksika'ya özgü mexican adj.
maldiv adaları'na özgü maldivian adj.
halka özgü vulgar adj.
botsvana'ya özgü botswanan adj.
suudi arabistan'a özgü saudi arabian adj.
güney amerika´ya özgü south american adj.
uruguay'a özgü uruguayan adj.
transilvanya'ya özgü transylvanian adj.
okyanusya'ya özgü oceanian adj.
katar'a özgü qatari adj.
angola'ya özgü angolan adj.
guatemala'ya özgü guatemalan adj.
burundi'ye özgü burundian adj.
kurşuni (fırtınaya gebe bir havaya özgü) sullen adj.
senegal'e özgü senegalese adj.
yöreye özgü indigenous adj.
hollanda'ya özgü dutch adj.
makedonya´ya özgü macedonian adj.
kamerun'a özgü cameroonian adj.
paraguay'a özgü paraguayan adj.
peru'ya özgü peruvian adj.
fildişi kıyısı'na özgü ivorian adj.
güney afrika´ya özgü south african adj.
belçika'ya özgü belgian adj.
liberya'ya özgü liberian adj.
kendine özgü sui generis adj.
saravak'a özgü sarawakese adj.
moritanya'ya özgü mauritanian adj.
patmos'a özgü patmian adj.
kongo'ya özgü congolese adj.
afrika'ya özgü african adj.
burkina faso'ya özgü burkinese adj.
fiji'ye özgü fijian adj.
gana'ya özgü ghanaian adj.
denizciye özgü maritime adj.
cebelitarık'a özgü gibraltarian adj.
siyam´a özgü siamese adj.
bakireye özgü virginal adj.
trinidad'a özgü trinidadian adj.
özgü (bir yer veya halka) endemic in adj.
konuşma diline özgü colloq adj.
sosyalizme özgü socialist adj.
madagaskar'a özgü madagascan adj.
batı hint adaları´na özgü west indian adj.
namibya'ya özgü namibian adj.
lüksemburg'a özgü luxembourgian adj.
spora özgü athletic adj.
vietnam´a özgü vietnamese adj.
morityus'a özgü mauritian adj.
gambiya'ya özgü gambian adj.
gençliğe özgü youthful adj.
hinduizme özgü hindu adj.
ürdün'e özgü jordanian adj.
manastıra veya manastır hayatına özgü monastic adj.
napoliye özgü neapolitan adj.
bir ulusa ait veya ona özgü olan national adj.
slovakya´ya özgü slovakian adj.
sara hastalığına özgü epileptic adj.
köpekgillere özgü canine adj.
ortaçağa özgü medieval adj.
labrador'a özgü labradorean adj.
batı'ya özgü occidental adj.
akdeniz'e veya akdeniz bölgesine özgü mediterranean adj.
cava´ya özgü javanese adj.
şili'ye özgü chilean adj.
israil'e özgü israeli adj.
orta asyalı türklere veya dillerine özgü turki adj.
taşraya özgü country adj.
yemen'e özgü yemeni adj.
kıbrıs'a özgü cypriot adj.
umman'a özgü omani adj.
nikaragua'ya özgü nicaraguan adj.
bir yere özgü indigenous adj.
yanardağa özgü volcanic adj.
doğu'ya özgü oriental adj.
isveç'e özgü swedish adj.
minorka'ya özgü minorcan adj.
tasmanya'ya özgü tasmanian adj.
malavi'ye özgü malawian adj.
ekvator ginesi´ne özgü equatorial guinean adj.
formoza'ya özgü formosan adj.
ekvador'a özgü ecuadorian adj.
fransız guyanası´na özgü guianan adj.
ukrayna´ya özgü ukrainian adj.
guyana bölgesi veya halkına özgü guyanese adj.
mali'ye özgü malian adj.
cezayir'e özgü algerian adj.
galler ülkesi'ne özgü welsh adj.
venezuela'ya özgü venezuelan adj.
hindistan´a özgü indian adj.
lübnan'a özgü lebanese adj.
sahra'ya özgü saharan adj.
yaşayanlara özgü living adj.
eve özgü home adj.
kongo'ya özgü congo adj.
suriye´ye özgü syrian adj.
moldova'ya özgü moldovan adj.
gine'ye özgü guinean adj.
adaya özgü insular adj.
somali'ye özgü somalian adj.
anadolu'ya özgü anatolian adj.
rumeli'ye özgü rumelian adj.
moğollara özgü mongol adj.
midilli'ye özgü lesbian adj.
irlanda'ya özgü irish adj.
şairliğe özgü poetic adj.
sierra leone´ye özgü sierra leonean adj.
zimbabve'ye özgü zimbabwean adj.
sisam'a özgü samian adj.
bolivya'ya özgü bolivian adj.
laos'a özgü laotian adj.
nepal'e özgü nepalese adj.
pakistan'a özgü pakistani adj.
romanya´ya özgü romanian adj.
kardeşlere özgü fraternal adj.
jamaika'ya özgü jamaican adj.
molük adaları'na özgü molucca adj.
karelya´ya özgü karelian adj.
kanada'ya özgü canadian adj.
papua'ya özgü papuan adj.
pulkanatlılara özgü lepidopteral adj.
gençliğe özgü juvenile adj.
haiti'ye özgü haitian adj.
yaza özgü aestival adj.
pencap´a özgü panjabi adj.
nijerya'ya özgü nigerian adj.
molük adaları'na özgü moluccan adj.
konuşmaya özgü conversational adj.
ağaç sınırının üstündeki bölgeye özgü alpine adj.
sri lanka´ya özgü sri lankan adj.
rodos'a özgü rhodian adj.
truva'ya özgü trojan adj.
brunei'ye özgü bruneian adj.
zaire'ye özgü zairean adj.
uganda'ya özgü ugandan adj.
halk tabakasına özgü plebeian adj.
porto riko´ya özgü puerto rican adj.
sudan´a özgü sudanese adj.
iran'a özgü iranian adj.
silezya'ya özgü silesian adj.
eritrea'ya özgü eritrean adj.
peloponez'e özgü peloponnesian adj.
birmanya'ya özgü burmese adj.
libya'ya özgü libyan adj.
sicilya'ya özgü sicilian adj.
sudan cumhuriyeti'ne özgü sudanese adj.
tayvan'a özgü taiwanese adj.
bir yere özgü indigenous to adj.
ruanda'ya özgü rwandan adj.
mayorka'ya özgü majorcan adj.
lihtenştayn'a özgü liechtenstein adj.
doğuya özgü orient adj.
trakya'ya özgü thracian adj.
barbados'a özgü barbadian adj.
iskandinav dillerine özgü scandinavian adj.
kendine özgü own adj.
doğadaki güçlere özgü elemental adj.
man adası'na özgü manx adj.
pencap´a özgü punjabi adj.
anayurdundan ayrı bir kolonide yaşayana özgü colonial adj.
tuzlu suya özgü saltwater adj.
guyana bölgesi veya halkına özgü guianan adj.
kolejlilere özgü collegiate adj.
mozambik'e özgü mozambican adj.
honduras'a özgü honduran adj.
tunus'a özgü tunisian adj.
erkek kardeşe özgü brotherly adj.
madagaskar'a özgü madagascarian adj.
nepal´e özgü nepali adj.
gezegenlere özgü planetary adj.
zambiya'ya özgü zambian adj.
çad'a özgü chadian adj.
arjantin'e özgü argentinean adj.
fas'a özgü moroccan adj.
sardinya´ya özgü sardinian adj.
polinezya'ya özgü polynesian adj.
bataklığa özgü marshy adj.
avustralya'ya özgü australian adj.
brezilya'ya özgü brazilian adj.
kızlara özgü girlish adj.
ibadete özgü devotional adj.
bahama adaları'na özgü bahamian adj.
saldırıya özgü offensive adj.
sint´e özgü sindhi adj.
nauru'ya özgü nauruan adj.
yeni gine´ye özgü new guinean adj.
kafirlere özgü heathen adj.
kuveyt'e özgü kuwaiti adj.
peygambere özgü prophetic adj.
mitlere özgü mythical adj.
roma´ya özgü roman adj.
küba´ya özgü cuban adj.
elle hareket ettirmeye özgü manipulative adj.
kızılderililere özgü indian adj.
sibirya'ya özgü siberian adj.
mikronezya'ya özgü micronesian adj.
hatiplere özgü oratorical adj.
boyalı basına özgü tabloid adj.
iskandinavya'ya özgü scandinavian adj.
kadına özgü feminine adj.
san marino´ya özgü san marinese adj.
eski ingiliz guyanası veya halkına özgü guyanese adj.
amerika'ya özgü american adj.
delilere özgü insane adj.
savaşa özgü martial adj.
estonya´ya özgü estonian adj.
avrupa kıtasındaki ülkelere özgü continental adj.
kendine özgü distinctive adj.
bir mevsime özgü seasonal adj.
anneliğe özgü maternal adj.
denizciye özgü nitelikler seamanly adj.
kenya'ya özgü kenyan adj.
tatarlara özgü tatarian adj.
litvanya'ya özgü lithuanian adj.
romancıya özgü novelistic adj.
rahibelere özgü nunnish adj.
kendine özgü idiocratical adj.
kendine özgü idiocratic adj.
bosna'ya özgü bosnian adj.
-e özgü native to adj.
canlılara özgü biotic adj.
folklora özgü folkloristic adj.
oturmaya özgü residential adj.
dünyanın en eski çağlarına özgü primeval adj.
soyuna özgü generic adj.
eyleme özgü action-specific adj.
-e özgü incidental to adj.
-e özgü incident to adj.
erkeğe özgü male-specific adj.
erkeklere özgü male-specific adj.
kadınlara özgü female-specific adj.
kadına özgü female-specific adj.
gine bisav'a özgü guinea-bissauan adj.
-e özgü particular to adj.